Integrate paypal website payments pro net web site työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  880,844 integrate paypal website payments pro net web site työtä löytyi, hinnoittelu EUR
  Kutsu haastatteluun Loppunut left

  Hei, olen maisterivaiheen opiskelija Tampereen yliopistossa ja työstän parhaillaan pro gradu tutkielmaa Freelancer.com alustalla virtuaalista keikkatyötä tekevien kokemuksista. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin alustan toimintaperiaatteita, sekä alustalla toimivien freelancereiden ajatuksia virtuaalisesta keikkatyöstä. Olisiko sinulla kiinnostusta osallistua lyhyeen haastatteluun esim. marraskuun aikana? Haastattelu voidaan suorittaa etänä, esim. Teamsin välityksellä. Yhteydenottoa toivoen Sonja Anttila

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  Etsitään taitavaa ja visuaalista Wordpress-designeria, jolle Elementor Pro on tuttu. Etsimme oma-aloitteista ja näkemyksellistä suunnittelijaa projektiluonteiseen työhön freelancerina. Suunnittelijalle tarjoutuu samalla mahdollisuus oppia mielenkiintoista näkökulmaa käyttäytymis- ja neurotieteitä hyödyntävän Steinheide-yhteistyömme kautta ihmisten ostokäyttäytymisestä ja siitä, kuinka tiedettä voidaan hyödyntää myynnin lisäämisessä visuaalisilla ja viestinnällisillä ratkaisuilla.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  ...rakentanut nykyisen sivun, mutta kaupan integroimista ulkoasuineen en hallitse. UPDATE: I have a website , I have built it with wordpress 5 and elementor pro. I have basic knowledge about installing and maintaining the website but need help integrating woocommerce and building simple product catalog. For example this website of my competitor has quite simple catalog for used (brokerage) and new boats: Also this one is something I have been looking for: They have also a simple configurator for new boats: Something in these lines :) Or we could make the website from the scratch if it is easier!...

  €339 (Avg Bid)
  €339 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  Meillä on kaksi yritystä järjestelmässä, joilla on omat varastokirjanpidot ja osto-&myyntitilauksensa. Lokaalina serverinä toimii Windows 7 ympäristössä, visma Nova pro 9 (Windows sql server). Mikäli työn suoritus vaatii jonkin tietyn ympäristön niin kysele. Haluaisimme ajoitettuina tehtävinä ajaa allamainitut skriptit jotka muodostavat CSV tiedostot jotka on tarkoitus lähettää sähköpostina eteenpäin. Skriptin asetusten muokkaus skriptin alussa. Muuttujat ja funktiot kommentoituna. Lisätyönä voi tarjota näiden tiedostojen automaattista lähettämistä (Tiedosto liitteenä + leipätekstissä luettavasti muotoltuna). --------------...

  €646 (Avg Bid)
  €646 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset
  j-net solution Loppunut left

  j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution j-net solution

  €7 - €17
  €7 - €17
  0 tarjoukset
  seo on site Loppunut left

  seo on siteseo on siteseo on siteseo on site

  €27 (Avg Bid)
  €27 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  €37 - €37
  0 tarjoukset

  Minulla on jatkuvaa työtä, joka liittyy aikaisempaan projektiimme 'Repair wordpress-site template problem'

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  ...a skilled website developer to create a website for my pathology lab. The website should have the following features: - Appointment booking: Users should be able to easily book appointments online. - Test result viewing: Patients should be able to view their test results securely on the website. - Online payment: The website should have a secure payment gateway for online payments. The primary goal of the website is to provide information about our services. It should effectively showcase the range of tests we offer and provide detailed information about each test. In terms of design, I prefer a minimalistic design. The website should have a clean and modern look, with a focus on simplicity and ease of navigation. Ideal skills ...

  €88 - €164
  €88 - €164
  0 tarjoukset
  Full stack Developer -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are seeking skilled C#/.Net Developers to join our team for a role with the following specifications: Qualifications: Minimum 6 years of hands-on experience in .Net Core, React, JavaScript. Proficiency in NoSQL DB and microservice architecture. Strong understanding of relational databases, concurrent programming, and designing fault-tolerant distributed applications. Experience in building distributed applications using SQL and/or NoSQL technologies (e.g., MS SQL, Sybase, Cassandra, or Redis). Design and build scalable services using API-First principles (REST/gRPC). Exposure to Docker, Kubernetes, and cloud services is a plus. Analytical and software architecture design skills with an emphasis on test-driven development. Effective communication skills in English (writte...

  €137 - €411
  Sinetöity Salassapitosopimus
  €137 - €411
  2 tarjoukset
  Education site in drupal 10 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...skilled Drupal developer to create an education site with the following features and attached docs: - Online courses - Student profiles - Discussion forums As for the layout and design, I am open to suggestions. If you have any ideas or recommendations, please feel free to share them with me. In terms of integrations and plugins, I am not sure what specific ones are needed. I am open to recommendations and would appreciate your expertise in determining the best options for the site. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Drupal 10 - Experience in developing education sites - Familiarity with integrating plugins and special features - Strong design and layout skills If you are confident in your ability to create a high-quality education site in Drupal 10, ...

  €272 (Avg Bid)
  €272 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Mobile App UI/Functional Designer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...wireframes, prototypes, and interactive design mock-ups. Design approximately 5 to 6 screens, including login, registration, and interconnected functional UI elements. Ensure a cohesive and consistent design language throughout the app. 2. Functional Aspects: Implement the designed UI into functional code, ensuring a smooth user experience. Establish seamless connections between screens and integrate static content. Develop login and registration functionalities. Implement an Admin Console or administration panel to monitor and manage user activity. Collaborate with the development team to troubleshoot and resolve any UI or functional issues. Requirements: Proven experience in UI/UX design for mobile applications. Proficiency in design tools such as Adobe XD, Sketch, Figma, etc...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  I am looking for a skilled freelancer who can create amazing scrolling effects and parallax effects on my Wordpress - Elementor Pro landing page (theme: health coach). CREATIVITY IS THE KEY to win this and start work with us forever :-) (create objects, 3D objects, lines that grows, parallax effects etc....) Projects objectives: 1) Create fast staging website, import a personal trainer template kit or create manually 8-10 sections (the important is not the template, but the scrolling effects, objects that moves back and forward scrolling up and down sections. 2) Create need amazing, smooth and visually appealing scrolling and parallax effects to create an engaging and immersive user experience. 3) Test and optimize the scrolling effects to ensure they work flawlessly across...

  €183 (Avg Bid)
  Taattu Sinetöity
  €183
  2 työtä

  I am looking for a Flutter developer to integrate an API for my app. Here are the project details: API Integration: - Need to integrate the API for a Flutter app API Documentation and Credentials: - I have both the API documentation and credentials Ideal Skills and Experience: - Experience with Flutter development - Proficiency in integrating APIs into Flutter apps - Familiarity with the chosen API (Google Maps API, Twitter API, or Facebook API) - Strong problem-solving skills to troubleshoot any issues that may arise during the integration process

  €116 (Avg Bid)
  €116 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  build with HTML , CSS and JAVASCRIPT.

  €120 (Avg Bid)
  €120 Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset
  Trophy icon Sound engineering 9 päivää left

  I am looking for a sound engineer who specializes in sound desig...Fiverr, Upwork - Experience in working with audio files for professional purposes I have a good voice and pretty good equipment, but don't know how to mix and blend. All instrumental background music ... no vocals ... only mine. Clip 1 - Ford F-150 - Southwestern sound with Rattlesnake and Harmonica Clip 2 - ASCO - Country working man sound Clip 3 - Cracker Barrel - Country Christmas Clip 4 - Bass Pro - Nature sounds Clip 5 - Doritos - Fast Southwestern BOLD sound Clip 6 - Makers Mark - Slow Kentucky Bluegrass sound Clip 7 - Hummingbird - Engineers choice ... impress me! Clip 8 - Tunnels 2 Towers - Engineers choice ... impress me! Clip 9 - RAM - Ignore and delete Thanks for your interest and look forward to wo...

  €68 (Avg Bid)
  Taattu
  €68
  1 työtä

  We are in the process of enhancing our Laravel-based website and urgently require a highly skilled Laravel developer to integrate a mobile-friendly design. Our project is time-sensitive, aiming for completion within the next four days. Key Responsibilities: Mobile Design Integration: Implement the mobile version of our website based on the provided Figma design for the homepage. Inner pages need to align with the structure of our current desktop version, inspired by a reference website (similar concept with 90% resemblance). Team Collaboration: Work seamlessly with our international team spread across the EU, India, and the UK. This role demands active collaboration and synchronization with various team members. Regular Updates and Support: Provide frequent ...

  €201 (Avg Bid)
  €201 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset

  ...of my audience quickly. Style: Informative - I want the videos to provide valuable information or interesting content to my viewers. Number of Videos: More than 7 - I have a collection of videos that need editing, and I am looking for someone who can handle editing a larger volume of videos efficiently. Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Creative and able to add visually appealing effects and transitions to enhance the videos - Attention to detail to ensure high-quality editing - Experience in editing short and informative videos - Ability to work efficiently and meet deadlines If you have the skills and experience mentioned above, please reach out to me. I look forward to discussing the project fur...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  ...app. DigiFarmer is an innovative app-enabled ecosystem designed to support farmers with various tools and services. We have purchased source codes for specific functionalities and are now seeking talented individuals or teams to integrate these features into a single, seamless application. Project Overview Existing Features: • E-wallet • Farmers' module • Organic certification Additional Features to Integrate: 1. Video Conferencing for Training: • Source Code: Meetup - Android, iOS, and Web Video Conference App () • Integration: Training vendors, Agronomists, and Veterinary vendors can utilize video conferencing for remote consultations and educational sessions. 2. Financing Module:

  €478 (Avg Bid)
  €478 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset

  I am looking for a skilled individual to assist me with my ArcGIS module. The specific task I need help with is map creation. For this project, I have both existing data that needs to be incorporated into the map, as well as a need to source additional data. The preferred format for the final map output is a digi...The specific task I need help with is map creation. For this project, I have both existing data that needs to be incorporated into the map, as well as a need to source additional data. The preferred format for the final map output is a digital map. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in ArcGIS and map creation - Knowledge of data analysis and geoprocessing - Ability to source and integrate data into the map - Experience in creating digital maps for variou...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  ...minutes. 40min is average Style and Format: - Currently, I have a specific style in mind for the edited videos. - However, I am open to the freelancer's creativity and suggestions for the best style for this project. Upload Frequency: - I plan to upload these edited videos one- three times a week. Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Experience in editing movie reaction/commentary videos for YouTube - Creativity in adding visual effects and graphics to enhance the videos - Attention to detail in ensuring smooth transitions and audio synchronization - Ability to work efficiently and meet tight deadlines - Strong communication skills for discussing project requirements and feedback If you are...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset
  fixing issues on my current next js site 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...Current Site I am looking for a skilled web developer to help me improve the user experience of my current website. The ideal candidate will have experience in user experience design and website optimization. Specific Areas for Improvement: - User Experience: My main focus is to enhance the overall user experience of the website. Elements for Refinement: Specific Ideas for Site Speed Improvement: - I have specific ideas in mind to improve the site's speed and I am looking for a developer who can implement these ideas effectively. Skills and Experience: - Experience in user experience design and website optimization. - Proficiency in website performance optimization techniques. - Knowledge of best practices for improvin...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to help with my digital marketing project. Here are the specific requirements and skills I am looking for: Application Requirements: - Successful freelancers should include their past work and experience in their application. Primary Marketing Platform: - My primary marketing platform is social media. Ideal Skills and Experience: - Experience in digital marketing, particularly in social media. - Knowledge of identifying keywords and target audience. - Strong portfolio showcasing successful past work. - Ability to create detailed project proposals. If you have the skills and experience I am looking for, please submit your application with relevant past work and experience.

  €207 (Avg Bid)
  €207 Keskimäär. tarjous
  27 tarjoukset

  I am looking for a bookkeeper who can provide ongoing accounting services for my small scale business. The ideal candidate should have experience in handling dai...- Ability to communicate effectively and provide regular updates on financial status Responsibilities: - Daily recording and tracking of financial transactions - Bank reconciliations and account statement reconciliations - Preparation of monthly financial reports, including balance sheets and income statements - Managing accounts payable and receivable - Payroll processing and ensuring timely payments to employees - Assisting with tax preparation and compliance If you are a reliable and experienced bookkeeper who can handle the daily accounting needs of my small business, please apply with your relevant experience and r...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset

  ...of My Current Site I am looking for a skilled web developer to help me improve the user experience of my current website. The ideal candidate will have experience in user experience design and website optimization. Specific Areas for Improvement: - User Experience: My main focus is to enhance the overall user experience of the website. Elements for Refinement: - Site Speed: I believe that the speed of my website needs improvement to provide a seamless browsing experience for users. Specific Ideas for Site Speed Improvement: - I have specific ideas in mind to improve the site's speed and I am looking for a developer who can implement these ideas effectively. Skills and Experience: - Experience in user experience design...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  Shopify. The website should have a bold and colorful theme that stands out. Specific features and functionalities are important to me, and I have some ideas in mind. I am open to suggestions as well. I need the website to be completed within a week, so I am looking for someone who can work efficiently and meet deadlines. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Shopify development - Strong design skills with a focus on bold and colorful aesthetics - Ability to integrate specific features and functionalities into the website - Experience in meeting tight deadlines and delivering high-quality work in a short timeframe. Skills Required PHP, Website Design, HTML, Shopify, Templates, Shopify

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  106 tarjoukset

  ...our website which already have a booking page however if a net new landing page is required this will also be the responsibility Skills needed: - Experience in social media management - Strong copywriting skills for promotional content - Ability to create engaging visuals for social media posts - Familiarity with various social media platforms and their best practices - Knowledge of analytics tools to track and measure social media performance -Website updates in wordpress Responsibilities: - Creating and curating promotional/advertising content for social media - Scheduling and posting content on a monthly basis - Monitoring and responding to comments and messages on social media - Analyzing social media performance and making recommendations for improvement -...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  41 tarjoukset
  A mockup website for a company 6 päivää left
  VARMENNETTU

  A mockup website for a company Only a part of the website needs to work, and the deadline is 25-30 hours. Purpose of the website: - Making data collected by drones easily accessible Type of products or services: - Services Number of pages or sections: - 4-7 Ideal skills and experience: - Web design and development - Knowledge of e-commerce platforms (if applicable) - Strong understanding of user experience and user interface design - Ability to integrate data from drones into the website - SEO optimization skills for improved visibility - Responsive design expertise for a seamless user experience on all devices

  €283 (Avg Bid)
  €283 Keskimäär. tarjous
  78 tarjoukset

  Years of experience: 6+ Location: Remote / Chennai / Noida - India Contract Tenure - 06 Months extendable Notice Period - Immediate Timings : 10am - 7pm IST S - T .NET + Angular (version above 10)

  €1291 (Avg Bid)
  €1291 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me integrate a fiscal printer with my erp software base on windows operating system using C# programming language. The ideal candidate should have experience in: - Integrating fiscal printers with Windows operating system - Programming in C# - Knowledge of thermal printer technology Skills required: - Experience in fiscal printer integration - Proficiency in C# programming language - Familiarity with Windows operating system This project involves integrating a thermal printer with a Windows operating system using C#. The freelancer should be able to handle the technical aspects of the integration and ensure smooth communication between the printer and the operating system. The successful candidate should have prior experience in integr...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  Mobile Application Development for UPI Payment - Platform: Both iOS and Android - Main Functionality: UPI payment integration - Completion Time: Within 3 months We are looking for an experienced mobile app developer who can create a mobile application for both iOS and Android platforms. The main functionality of the app will be UPI payment integration, allowing users to make secure and convenient payments. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in iOS and Android app development - Experience in integrating UPI payment systems - Strong knowledge of mobile app security and data protection - Ability to create a user-friendly and intuitive interface - Familiarity with app testing and debugging processes - Excellent problem-solving and communication skills The project needs to b...

  €1358 (Avg Bid)
  €1358 Keskimäär. tarjous
  52 tarjoukset
  building a website from shopify 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled web developer to build my website on Shopify. The website should have a bold and colorful theme that stands out. Specific features and functionalities are important to me, and I have some ideas in mind. I am open to suggestions as well. I need the website to be completed within a week, so I am looking for someone who can work efficiently and meet deadlines. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Shopify development - Strong design skills with a focus on bold and colorful aesthetics - Ability to integrate specific features and functionalities into the website - Experience in meeting tight deadlines and delivering high-quality work in a short timeframe.

  €320 (Avg Bid)
  €320 Keskimäär. tarjous
  133 tarjoukset
  Blog / Article Writing 6 päivää left

  ...(no AI-generated content, please). Have top-notch communication and project management skills. Compensation and Benefits: Write more, earn more: opportunity to increase article count based on performance. Flexible schedule and consistent workload. Competitive pay, based on your experience and writing quality. Quick payment within 72 hours post-submission (post minimal revisions). Payment method: PayPal. Application Process: Start by filling out our application form: Engage in a paid writing trial (1,500 words, at $0.05/word USD). Go through a second paid trial incorporating our feedback. Attend a 30-minute video interview. If all goes well, we'll make an offer, followed by your first article assignment! Closing Remarks: We're eager to find a writer who's

  €89 (Avg Bid)
  €89 Keskimäär. tarjous
  28 tarjoukset

  I am looking for a website developer who can help me create a blog. I have a detailed list of specific features that I want to include in the blog. Ideal skills and experience: - Proficient in website development - Experience in creating and designing blogs - Familiarity with different blogging platforms and content management systems - Ability to customize and integrate various features and functionalities into the blog - Strong understanding of SEO best practices to optimize the blog for search engines - Excellent communication and collaboration skills to ensure the blog meets my requirements and vision

  €8526 (Avg Bid)
  €8526 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  I want someone who can changes in scanned/camera picture of any document.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset
  Anurag Kumar 6 päivää left

  I am looking for a website developer who can help me create a blog. I have a detailed list of specific features that I want to include in the blog. Ideal skills and experience: - Proficient in website development - Experience in creating and designing blogs - Familiarity with different blogging platforms and content management systems - Ability to customize and integrate various features and functionalities into the blog - Strong understanding of SEO best practices to optimize the blog for search engines - Excellent communication and collaboration skills to ensure the blog meets my requirements and vision

  €8016 (Avg Bid)
  €8016 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  I am looking for a skilled developer with experience in .NET windows apps and VPS to help me with my project. The main goal of this project is to reset the admin password for a web application and connect it to my AWS account. Requirements: - Experience with .NET windows apps and VPS - Expertise in web application admin password reset - Ability to verify proof of ownership without access to the original email - Familiarity with linking web applications to AWS accounts - Knowledge of changing admin email for web applications - Ability to implement security measures to protect against future breaches If you have the necessary skills and experience, please reach out to me. Thank you.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  Development of a Part 135 Operator Aviation Company Website with Integrated Booking and Freight Tracking Project Description: We are seeking a skilled web developer to create a dynamic and user-friendly website for our Part 135 Operator Aviation Company, using either WIX or 10Web platforms. Our primary goal for this website is to facilitate the direct sale of our aviation services, with a particular emphasis on online booking and freight tracking. Key Website Features and Integrations: 1. Online Booking System: - Implement a robust booking system to allow customers to schedule and pay for our aviation services conveniently - Ensure the booking module is intuitive and seamlessly integrated into the website's overall design 2. Freight...

  €19 / hr (Avg Bid)
  Salassapitosopimus
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to assist me with research articles and designing a poster of key takeaway points from articles. Requirements: 1-word format of up to 1000 words with a visual graphic of the 3 articles I will provide to integrate into this project—graded on the topic, adherence to guidelines, and translation of science to lay audience. 2- PP presentation Identify key takeaway points from the articles & summarize methods. Identify information that could be visually represented. Ideal Skills and Experience: - Strong research skills, particularly in the scientific field. - Graphic design expertise to create an eye-catching and visually appealing poster for the general public. - good in research Research and Paper Summarize in Social Sciences Ideal Skil...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  ...features. The ideal candidate should have experience in customizing and enhancing SaaS platforms. Specific Requirements: - Design and branding: The developer should be able to customize the program's design and branding to align with my company's brand identity. - Integration with existing systems: The program needs to be integrated with my Whatsapp Business API, CHIP-IN Payment Gateway, SMS123.NET and BREVO email marketing. - Adding new features: The developer should be able to add new features to the program to enhance its functionality and meet my specific requirements. Timeline: - The customization needs to be completed within a month. Skills and Experience: - Experience in customizing SaaS platforms and adding new features. - Proficiency in integrating systems a...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  I am looking for a developer to integrate my AI application into my website. The ideal candidate should have experience in integrating software and have a strong understanding of web development. Requirements: - Integrate my AI program on Replit to the text field on my website, - Ensure smooth functionality and seamless integration - Implement customer tracking and management features - Enable invoice generation and tracking capabilities - Develop task management and collaboration functionalities Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development and software integration - Experience with AI applications and Replit - Strong understanding of customer tracking and management systems - Knowledge of invoice generation and tracking tools -...

  €125 (Avg Bid)
  Mainostettu Kiireellinen
  €125 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset
  Trophy icon Logo made please 18 tuntia left

  I need a logo for GRS Windscreen Pro - they are an automotive windscreen repair and replacement business

  €75 (Avg Bid)
  Mainostettu Kiireellinen Taattu Salassapitosopimus
  €75
  300 työtä

  ...as a part of the funnel, including two tripwire products ( a full book-length book, & a 3-day online course) as well as a core course offering that is priced from $497-697.) I am looking to get help setting something up that gets me at least 2x ROI on AdSpend & would love a media buyer who has experience in selling information products & courses in this niche to assist me. Title: Reiki Healing Pro –– course can be found at this link: Primarily interested in Facebook ads, but open to other ad sources as well once we get one to have a profitable ROI. In your message, please indicate to me what you think are the most important KPIs when selling an online course. also your favorite animal. Bonus points if you investigate my page or ads & point ...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset
  Payment Providers API 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking to hire someone for API's for, Cable, Electricity, and Water Utilities Bill Payments in the United States.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  I am looking for someone with experience in integrating WooCommerce with SAP. The specific functionalities I need to be integrated are order, price, and customer data sync. I am using an SAP B1 do not have an existing WooCommerce store, so setting one up is not applicable. Ideal Skills and Experience: - Experience with integrating WooCommerce with SAP B1 - Knowledge of order, price, and customer data sync functionalities - Familiarity with the specific SAP system being used (Other: _______)

  €167 (Avg Bid)
  €167 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  I am looking for a React.js developer to fix the performance issues on my site. The specific issue I am experiencing is that the site is taking more than 5 seconds to load. This issue is noticeable throughout the entire site. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in React.js - Experience optimizing performance in React.js applications - Knowledge of best practices for improving site load time - Familiarity with performance testing and debugging tools - Ability to identify and resolve performance bottlenecks - Attention to UI/UX design and user experience optimization

  €18 (Avg Bid)
  €18 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can assist me in conducting a pro forma and financial cash flow feasibility analysis for a medium-term (5-10 years) commercial property investment. The project involves a hotel property and aims to achieve an aggressive return on investment (8%+). Ideal Skills and Experience: - Proven expertise in financial analysis and forecasting for commercial property investments - Strong understanding of pro forma and cash flow feasibility analysis - Experience in evaluating hotel properties and their potential for generating high returns - Knowledge of market trends and factors affecting the hotel industry - Proficiency in financial modeling and data analysis - Ability to interpret and present financial data in a clear and concise manner - Attention to...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset
  Build a Site like Pulselistings 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a site to be built like the following website with a few changes to it. If you are going to bid on this project please read my Project description in full first. I wont accept any bids that come through within about 30 seconds as soon as I list this project as this clearly indicates you didn't read my description. I guess pulselisting its kind of like a directory site for cryptocurrency projects but its not your usual boring directory website. I like the layout and the functions of the pulselisting website so id like to get something similar built. It does use an API to pull in some crypto pricing data that populate on some of the listings so you would need to know how to do this. If you notice when you click on a listing from th...

  €360 (Avg Bid)
  €360 Keskimäär. tarjous
  104 tarjoukset