Tapaa Freelancer-tiimi!

Johtajat
 • Matt Barrie
  Lue lisää Mattista

  Matt Barrie

  Toimitus- ja puheenjohtaja BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

  Matt Barrie on palkittu teknologiayrittäjä. Hän on Freelancer.comin toimitusjohtaja. Freelancer.com on maailman laajin freelanceerauksen markkinapaikka, joka yhdistää yli 20 miljoonaa ammattilaista ympäri maailmaa. International Academy of Digital Arts & Sciences on palkinnut sivuston kymmenellä Webby Awardsilla, "Internetin suurimmalla kunninanosoituksella".

  Freelancer.com luo ensisijaisesti yhteyden länsimaisten pienyritysten ja yksityishenkilöiden sekä kehittyvien maiden freelancerien välille, auttaen näin yrittäjiä molemmilta puolin maapalloa. Freelancer Limited listautui Australian Securities Exchangeen 2013 markkina-arvon ollessa yli miljardi dollaria.

  Matt on myös toimitusjohtajana Escrow.comissa, maailman johtavassa verkkomaksujen turvaajassa. Sivusto on varmentanut tapahtumia yli 2,7 miljardin dollarin edestä.

  Matt oli Adjunct Associate -professorina Sydneyn yliopiston sähkö- ja tietotekniikan laitoksella, missä hän opetti 15 vuotta salaustekniikkaa ja myöhemmin teknologiayritysten rakentamista. Hän on mukana yli 20 patenttihakemuksessa.

  Matt on maailmanlaajuisesti tunnettu puhuja ja hänet on nähty medioissa kuten SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, the New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW ja the Economist.

  Aiemmin hän on ollut perustajana ja toiminut toimitusjohtajana yhtiössä Sensory Networks Inc. Yhtiö kehitti verkkoturvallisuuteen liittyviä korkean suorituskyvyn prosessoreita ja se myytiin Intel Corporationille 2013.

  2006 hänet palkittiin State Pearcey -palkinnolla panoksestaan IT&T -teollisuudessa. 2010 Sydneyn yliopiston tekniikan ja IT -alan laitos myönsi hänelle nimityksen Alumnus of the Year. 2011 Australian arvostetuin talousjulkaisu nimesi hänet ensimmäiseksi BRW:n vuoden yrittäjäksi. Lisäksi Ernst & Young nimesi hänet vuoden teknologiayrittäjäksi. 2016 Australian Libertarian Society myönsi hänelle nimityksen vuoden libertaari.

  Pyynnöt esiintymisistä tai puheista sähköpostitse speaker@freelancer.com

  Lue lisää Mattista
 • Darren Williams
  Lue lisää Darrenista

  Darren Williams

  Ulkopuolinen hallitusjäsen BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

  Darren siirtyi Freelancerin toiminnan johtajasta ja teknologiajohtajan asemasta ei-operatiiviseksi johtajaksi loppuvuodesta 2015. Aikanaan hän on vastannut yrityksen päivittäisen strategian johtamisesta ja teknisestä suunnasta.

  Darrenilla on kokemusta kyberturvallisuudesta, protokollista, verkostoitumisesta ja ohjelmistoista. Ennen siirtymistään Freelancerille hän oli perustamassa pääomasijoituksella rahoitettua, verkkoturvalaitteita myyvää Sensory Networksia, jossa hän toimi teknologiajohtajana ja myöhemmin toimitusjohtajana. Aiemmin hän luennoi Sydneyn yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille monista eri tietojenkäsittelytieteen aloista.

  Darren on kirjoittanut useita artikkeleita ja tutkielmia sekä tehnyt patentteja monista turvallisuusteknologiaan, ohjelmistoihin ja verkostoitumiseen liittyvistä aiheista. Hän on myös puhunut monissa kansainvälisissä konferensseissa. Hän on suorittanut Sydneyn yliopistossa kandidaatin tutkinnon huippuarvosanoin pääaineenaan tietojenkäsittelytiede sekä tohtorin tutkinnon tietojenkäsittelytieteessä erikoistuen tietokoneverkkoihin.

  Lue lisää Darrenista
 • Simon Clausen
  Lue lisää Simonista

  Simon Clausen

  Ulkopuolinen hallitusjäsen

  Simon on Freelancerin perustamisessa mukana ollut sijoittaja. Hänellä on yli 17 vuotta kokemusta nopeasti kasvavista teknologiayrityksistä sekä Australiassa että Yhdysvalloissa. Hänen tekninen osaamisensa kattaa pätevyyden useissa ohjelmistonkehityskielissä, kyberturvallisuudessa ja haavoittuvuusanalyysissä. Hän on myös ollut mukana tekijänä ja keksijänä useissa teknologiapatenteissa.

  Hän oli WinGuidesin perustaja ja toimitusjohtaja keskittyen kuluttajalähtöiseen ohjelmisto- ja internetteknologiaan. Myöhemmin yritys muuttui PC Toolsiksi. Simonin ollessa PC Toolsin toimitusjohtaja yrityksen liikevaihto kasvoi yli 100 $ miljoonaan ja työntekijämäärä yli 250:een, lisäksi yhtiöllä oli toimistoja 7 maassa. Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) osti PC Toolsin lokakuussa 2008. Yritysosto oli aikaan yksi Australian suurimmista teknologia-alalla. Kaupan jälkeen Simonista tuli Symantecin varatoimitusjohtaja, kunnes hän lähti 2009 teknologiaan keskittyvän pääomasijoitusyhtiön Startive Venturesin palvelukseen. Tällä hetkellä Startive hallinnoi useita sijoituksia menestyviin globaaleihin start-upeihin Simonin toimiessa johtajana ja neuvonantajana ympäri maailman.

  Lue lisää Simonista
Ylin johto
 • Neil Katz
  Lue lisää Neilistä

  Neil Katz

  Talousjohtaja B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

  Neil Katz on Freelancerin talousjohtaja ja hän vastaa yhtiön talous- ja hallintotehtävistä. Hän siirtyi Freelancerille toukokuussa 2009 ja on ollut siitä lähtien olennainen osa johtoryhmää. Hän on ollut mukana rakentamassa konsernin taloutta ja sisäistä valvontaa.

  Neilillä on yli 20 vuoden kokemus rahoituksesta, kirjanpidosta ja yleishallinnosta. Hän on toiminut talousjohtajana useissa teknologiayrityksissä kuten IPscapessa, Threatmetrixissä, Sensory Networksissa ja Aptrixissä. Hänellä on kokemusta ja hän on ollut mukana lukuisissa pääomasijoittajien ja riskipääoman keräyksissä, joiden avulla on saatu aikaan useita valtion tukia, yritysjärjestelyjä ja myyntitoimintoja. Erityisesti mainittakoon, että Neil oli mukana myymässä Aptrixia IBM:lle. Näissä edellä mainituissa tehtävissä Neil on antanut taloudellisia neuvoja, joiden avulla nämä yritykset ovat voineet kasvaa ja laajentua kansainvälisesti. Hän on myös toiminut konsulttina useille pienemmille start-up -teknologiayrityksille kaupallistamisen strategioihin ja pääoman hankkimiseen liittyvissä asioissa.

  Ennen teknologia-alalle siirtymistä, Neil toimi vähittäiskaupan alalla rahoitusalan tehtävissä mm. Checkpoint Systemsissä.

  Neil on suorittanut kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Kapkaupungin yliopistossa Etelä-Afrikassa pääaineenaan taloushallinto. Hän on myös Australian hyväksyttyjen tilintarkastajien instituutin jäsen.

  Lue lisää Neilistä
 • Adam Byrnes
  Lue lisää Adamista

  Adam Byrnes

  Varatoimitusjohtaja, tuotteet ja kasvu BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

  Adam Byrnes vastaa Freelancerin laajentumisesta ympäri maailman, erityisesti ei-englanninkielisillä markkina-alueilla kuten Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hän johtaa tiimejä, jotka vastaavat viestinnästä, sisällöstä, markkinoinnista ja käännöksistä. Lisäksi hän on ollut julkaisemassa Freelancerin verkkosivustoa kansainvälisesti 40 alueelle ja 31 kielialueelle.

  Ennen siirtymistään Freelancerille Adam työskenteli fysiikan tutkijana Sydneyn yliopistossa fotoniikan alalla. Tänä aikana hän oli mukana kirjoittamassa useita tieteellisiä tutkielmia tärkeisiin fysiikan alan lehtiin ja esitteli työtään CLEO-konferensissa Kaliforniassa. Hän on myös työskennellyt tietotekniikan alalla Macquarie Groupissa ja Aalborg Industriesilla.

  Adam on suorittanut kandidaatin tutkinnon huippuarvosanoin Sydneyn yliopistossa pääaineenaan sähkötekniikka ja edistynyt fysiikka ja hän on opiskellut ulkomailla Kalifornian yliopistossa Santa Barbarassa.

  Lue lisää Adamista
 • Jun Yao
  Lue lisää Junista

  Jun Yao

  Tekniikan apulaisjohtaja BE (Automation) MSc PhD (Computer Science)

  Jun Yao on Freelancerin insinööriosaston varatoimitusjohtaja. Hän vastaa kansainvälisten insinööritiimien johtamisesta, määritellen ja vieden eteenpäin yhtiön pitkän aikavälin suunnitelmia huomioiden myös insinööritoiminnan laadun ja taloudelliset tavoitteet.

  Jun on ongelmanratkaisija, jolla on pitkä historia kansainvälisten tiimien hallinnoimisesta, johtamisesta ja skaalaamisesta. Hänellä on laaja kokemus ohjelmistoalalta ja hänen osaamisalueeseen kuuluu mm. ohjelmistojen ja järjestelmien suunnittelu, tietokoneverkot, tietoturva ja relaatiotietokannat.

  Jun on ollut puhujana useissa kansainvälisissä konferensseissä. Lisäksi hän on ollut mukana useassa patentissa, tutkimuksessa sekä artikkelissa, jotka liittyvät langattomaan viestintään, mobiililaskennan laatuun, ajoneuvojen sisäiseen viestintään sekä algoritmeihin. Junilla on B.E. -tutkinto Etelä-Kiinan teknillisestä yliopistosta ja Master ja Ph.D. -tutkinnot tietojenkäsittelytieteestä New South Walesin yliopistosta Australiasta.

  Lue lisää Junista
 • Chris Trotman
  Lue lisää Chrisistä

  Chris Trotman

  Varatoimitusjohtaja, arkkitehtuuri BS (Information Systems)

  Chris Trotman on Freelancerin arkkitehtuuriosaston varatoimitusjohtaja. Chris vastaa kaikista insinööritoiminnan teknisistä alueista, pitää yllä insinöörityön korkeaa laatutasoa ja varmistaa, että Freelancer on valmistautunut nykyiseen ja tulevaan kasvuun. Chrisin koulutus on Barchelor of Science informaatiojärjestelmistä Aucklandin yliopistosta Uudesta Seelannista.

  Lue lisää Chrisistä
 • Yves Sy
  Lue lisää Yvesistä

  Yves Sy

  Varatoimitusjohtaja, tekniset toiminnot ja alueellinen johto, Manila BS CS (University of the Philippines, Manila)

  Yves Sy on teknillisten toimintojen varatoimitusjohtaja ja myös johtaa Freelancerin Manilan toimistoa. Hän vastaa, että yritys toimii, kasvaa ja suorittaa asioita vastuullisesti kansainvälisellä tasolla hyödyntäen tuotekehityksen, tuotehallinnan ja toimintojen parhaita käytäntöjä. Ennen Freelanceriin siirtymistä Yves toimi vuosikymmenen suunnitellen skaalautuvia ohjelmistojärjestelmiä ja hallinnoiden insinööritiimejä useilla erillä teollisuusaloilla kuten matkustaminen, pelaaminen ja mainonta. Hänellä on Bachelor -tutkinto tietojenkäsittelytieteestä Filippiinien yliopistosta Manilasta.

  Lue lisää Yvesistä
 • Thomas George
  Lue lisää Thomasista

  Thomas George

  Johtaja, Vaatimustenmukaisuus B Com, Dip Law (LPAB)

  Thomas George on Freelancerin vaatimustenmukaisuusohjelmien johtaja. Thomas valvoo yhtiön yleistä vaatimustenmukaisuusympäristöä. Tässä tehtävässä Thomas on vastuussa liiketoimintaa tukevien hallinto- ja vaatimustenmukaisuusriskiohjelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Ennen liittymistään Freelanceriin Thomas työskenteli American Expressissä vaatimustenmukaisuusjohtajana.

  Lue lisää Thomasista
 • Sarah Tang
  Lue lisää Sarahista

  Sarah Z. Tang

  Varatoimitusjohtaja, yritysmyynti BCom / MA / MSc

  Sarah Tang on Freelancer.comin yritysmyynnin varatoimitusjohtaja. Hän työskentelee Fortune 500 -asiakkaiden kanssa auttaen heitä hyödyntämään joukkovoimaa organisaation kasvussa. Aiemmin hän on toiminut tuotehallinnassa johtaen ryhmän kansainvälisiä toimintoja. Ennen siirtymistä Freelancer.comin hän oli mukana Yhdysvaltain vuoden 2012 presidentinvaaleissa ja toimi hallinnointikonsulttina asiakkaille kuten CBRE, Electronic Arts ja Ericsson. Hänellä on MSc/MA -kaksoistutkinto taloustieteestä Wienin yliopistosta, Canadian National Merit Scholar ja SIA on valinnut hänet vuoden 2017 50 vaikutusvaltaisimman naisen listalle. Hän tekee tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä NASAn ja Harvard Business School/ Lab of Innovation Sciencen kanssa tutkien ja kehittäen joukkoistustaloutta.

  Lue lisää Sarahista
 • sebastian
  Lue lisää aiheesta Sebastián

  Sebastián Siseles

  Varatoimitusjohtaja, kansainvälistyminen JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

  Sebastián Siseles on vastuussa luovasta toiminnasta, viestinnästä ja hallinnoinnista vieden eteenpäin yrityksen pitkäaikaista kansainvälista laajentumisstrategiaa ja kannattavaa kasvua johtaen paikallisten johtajien ja maajohtajien tiimiä maailmanlaajuisesti. Sebastián myös vastaa kansainvälisistä julkaisuista, joilla luodaan Freelancerin näkyvyyttä ja kasvua kaikilla markkina-alueilla pääpainon ollessa yrityksen toiminnot Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Euroopassa. Argentiinalaisena yrittäjänä, jolla on MBA Pittsburghin yliopistosta, Sebastián on tausta yrityksen talousosaston lakipuolelta ja markkinoinnista. Hän on suorittanut kursseja Buenos Airesin pörssissä ja Southwestern University School of Law:ssa kansainväliseen yritystoimintaan liittyen.

  Ennen liittymistä Freelanceriin Sebastián on perustanut useita internetiin ja viestintään keskittyviä yrityksiä sekä on toiminut toimitusjohtajana, johtajana, konsulttina ja toiminnanjohtajana eri internet- ja ei-teknologia yrityksissä. Hän on myös osana arvostettua lakifirmaa Argentiinassa.

  Lue lisää aiheesta Sebastián
 • Helma Kusuma
  Lue lisää Helmasta

  Helma Kusuma

  Aluejohtaja, Aasia BA - Public Relations (University of Indonesia)

  Helma Kusuma vastaa sivuston Freelancer kasvuhankkeista Indonesiassa. Helman toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito paikalliseen mediaan ja osakkeenomistajiin, sopivien markkinointiympäristöjen etsiminen brandille paikallisilta verkkosivustoilta. Hän on puhujana paikallisissa konferenseissa ja mediatapahtumissa, järjestää tapaamisia tärkeimpien osakkeenomistajien kesken, järjestää tapahtumia, etsii sponsorointikohteita, rakentaa ja vahvistaa Freelancer -brandia sekä lisäksi Indonesian yhtiön viestintävastaavana vastaa kaikesta yhteydenpidosta media- ja blogipyyntöihin liittyen.

  Helma on valmistunut viestinnän alalta Indonesian yliopistosta ja hän on työskennellyt Indonesiassa viestintä- ja PR-tehtävissä viimeiset 17 vuotta. Hän on johtanut viestintätiimejä useissa paikallisissa ja kansainvälisissä yhtiöissä kuten NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel ja Kapitalin englanninkielinen lehti hyödyntäen näissä hänen pitkää kokemustaan ja laaja-alaista tietotaitoa eri teollisuudenaloilta. Ennen työtään sivustolla Freelancer Helma on myös johtanut omaa paikallista PR-yritystä sekä työskennellyt ympäri Aasiaa paikallisten ja alueellisten asiakkaiden kanssa kuten National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel ja Panasonic Gobel Indonesia.

  Lue lisää Helmasta
Matt Barrie
Lue lisää Mattista

Matt Barrie

Toimitus- ja puheenjohtaja BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

Matt Barrie on palkittu teknologiayrittäjä. Hän on Freelancer.comin toimitusjohtaja. Freelancer.com on maailman laajin freelanceerauksen markkinapaikka, joka yhdistää yli 20 miljoonaa ammattilaista ympäri maailmaa. International Academy of Digital Arts & Sciences on palkinnut sivuston kymmenellä Webby Awardsilla, "Internetin suurimmalla kunninanosoituksella".

Freelancer.com luo ensisijaisesti yhteyden länsimaisten pienyritysten ja yksityishenkilöiden sekä kehittyvien maiden freelancerien välille, auttaen näin yrittäjiä molemmilta puolin maapalloa. Freelancer Limited listautui Australian Securities Exchangeen 2013 markkina-arvon ollessa yli miljardi dollaria.

Matt on myös toimitusjohtajana Escrow.comissa, maailman johtavassa verkkomaksujen turvaajassa. Sivusto on varmentanut tapahtumia yli 2,7 miljardin dollarin edestä.

Matt oli Adjunct Associate -professorina Sydneyn yliopiston sähkö- ja tietotekniikan laitoksella, missä hän opetti 15 vuotta salaustekniikkaa ja myöhemmin teknologiayritysten rakentamista. Hän on mukana yli 20 patenttihakemuksessa.

Matt on maailmanlaajuisesti tunnettu puhuja ja hänet on nähty medioissa kuten SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, the New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW ja the Economist.

Aiemmin hän on ollut perustajana ja toiminut toimitusjohtajana yhtiössä Sensory Networks Inc. Yhtiö kehitti verkkoturvallisuuteen liittyviä korkean suorituskyvyn prosessoreita ja se myytiin Intel Corporationille 2013.

2006 hänet palkittiin State Pearcey -palkinnolla panoksestaan IT&T -teollisuudessa. 2010 Sydneyn yliopiston tekniikan ja IT -alan laitos myönsi hänelle nimityksen Alumnus of the Year. 2011 Australian arvostetuin talousjulkaisu nimesi hänet ensimmäiseksi BRW:n vuoden yrittäjäksi. Lisäksi Ernst & Young nimesi hänet vuoden teknologiayrittäjäksi. 2016 Australian Libertarian Society myönsi hänelle nimityksen vuoden libertaari.

Pyynnöt esiintymisistä tai puheista sähköpostitse speaker@freelancer.com

Lue lisää Mattista
Darren Williams
Lue lisää Darrenista

Darren Williams

Ulkopuolinen hallitusjäsen BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

Darren siirtyi Freelancerin toiminnan johtajasta ja teknologiajohtajan asemasta ei-operatiiviseksi johtajaksi loppuvuodesta 2015. Aikanaan hän on vastannut yrityksen päivittäisen strategian johtamisesta ja teknisestä suunnasta.

Darrenilla on kokemusta kyberturvallisuudesta, protokollista, verkostoitumisesta ja ohjelmistoista. Ennen siirtymistään Freelancerille hän oli perustamassa pääomasijoituksella rahoitettua, verkkoturvalaitteita myyvää Sensory Networksia, jossa hän toimi teknologiajohtajana ja myöhemmin toimitusjohtajana. Aiemmin hän luennoi Sydneyn yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille monista eri tietojenkäsittelytieteen aloista.

Darren on kirjoittanut useita artikkeleita ja tutkielmia sekä tehnyt patentteja monista turvallisuusteknologiaan, ohjelmistoihin ja verkostoitumiseen liittyvistä aiheista. Hän on myös puhunut monissa kansainvälisissä konferensseissa. Hän on suorittanut Sydneyn yliopistossa kandidaatin tutkinnon huippuarvosanoin pääaineenaan tietojenkäsittelytiede sekä tohtorin tutkinnon tietojenkäsittelytieteessä erikoistuen tietokoneverkkoihin.

Lue lisää Darrenista
Simon Clausen
Lue lisää Simonista

Simon Clausen

Ulkopuolinen hallitusjäsen

Simon on Freelancerin perustamisessa mukana ollut sijoittaja. Hänellä on yli 17 vuotta kokemusta nopeasti kasvavista teknologiayrityksistä sekä Australiassa että Yhdysvalloissa. Hänen tekninen osaamisensa kattaa pätevyyden useissa ohjelmistonkehityskielissä, kyberturvallisuudessa ja haavoittuvuusanalyysissä. Hän on myös ollut mukana tekijänä ja keksijänä useissa teknologiapatenteissa.

Hän oli WinGuidesin perustaja ja toimitusjohtaja keskittyen kuluttajalähtöiseen ohjelmisto- ja internetteknologiaan. Myöhemmin yritys muuttui PC Toolsiksi. Simonin ollessa PC Toolsin toimitusjohtaja yrityksen liikevaihto kasvoi yli 100 $ miljoonaan ja työntekijämäärä yli 250:een, lisäksi yhtiöllä oli toimistoja 7 maassa. Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) osti PC Toolsin lokakuussa 2008. Yritysosto oli aikaan yksi Australian suurimmista teknologia-alalla. Kaupan jälkeen Simonista tuli Symantecin varatoimitusjohtaja, kunnes hän lähti 2009 teknologiaan keskittyvän pääomasijoitusyhtiön Startive Venturesin palvelukseen. Tällä hetkellä Startive hallinnoi useita sijoituksia menestyviin globaaleihin start-upeihin Simonin toimiessa johtajana ja neuvonantajana ympäri maailman.

Lue lisää Simonista
Neil Katz
Lue lisää Neilistä

Neil Katz

Talousjohtaja B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

Neil Katz on Freelancerin talousjohtaja ja hän vastaa yhtiön talous- ja hallintotehtävistä. Hän siirtyi Freelancerille toukokuussa 2009 ja on ollut siitä lähtien olennainen osa johtoryhmää. Hän on ollut mukana rakentamassa konsernin taloutta ja sisäistä valvontaa.

Neilillä on yli 20 vuoden kokemus rahoituksesta, kirjanpidosta ja yleishallinnosta. Hän on toiminut talousjohtajana useissa teknologiayrityksissä kuten IPscapessa, Threatmetrixissä, Sensory Networksissa ja Aptrixissä. Hänellä on kokemusta ja hän on ollut mukana lukuisissa pääomasijoittajien ja riskipääoman keräyksissä, joiden avulla on saatu aikaan useita valtion tukia, yritysjärjestelyjä ja myyntitoimintoja. Erityisesti mainittakoon, että Neil oli mukana myymässä Aptrixia IBM:lle. Näissä edellä mainituissa tehtävissä Neil on antanut taloudellisia neuvoja, joiden avulla nämä yritykset ovat voineet kasvaa ja laajentua kansainvälisesti. Hän on myös toiminut konsulttina useille pienemmille start-up -teknologiayrityksille kaupallistamisen strategioihin ja pääoman hankkimiseen liittyvissä asioissa.

Ennen teknologia-alalle siirtymistä, Neil toimi vähittäiskaupan alalla rahoitusalan tehtävissä mm. Checkpoint Systemsissä.

Neil on suorittanut kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Kapkaupungin yliopistossa Etelä-Afrikassa pääaineenaan taloushallinto. Hän on myös Australian hyväksyttyjen tilintarkastajien instituutin jäsen.

Lue lisää Neilistä
Jun Yao
Lue lisää Junista

Jun Yao

Tekniikan apulaisjohtaja BE (Automation) MSc PhD (Computer Science)

Jun Yao on Freelancerin insinööriosaston varatoimitusjohtaja. Hän vastaa kansainvälisten insinööritiimien johtamisesta, määritellen ja vieden eteenpäin yhtiön pitkän aikavälin suunnitelmia huomioiden myös insinööritoiminnan laadun ja taloudelliset tavoitteet.

Jun on ongelmanratkaisija, jolla on pitkä historia kansainvälisten tiimien hallinnoimisesta, johtamisesta ja skaalaamisesta. Hänellä on laaja kokemus ohjelmistoalalta ja hänen osaamisalueeseen kuuluu mm. ohjelmistojen ja järjestelmien suunnittelu, tietokoneverkot, tietoturva ja relaatiotietokannat.

Jun on ollut puhujana useissa kansainvälisissä konferensseissä. Lisäksi hän on ollut mukana useassa patentissa, tutkimuksessa sekä artikkelissa, jotka liittyvät langattomaan viestintään, mobiililaskennan laatuun, ajoneuvojen sisäiseen viestintään sekä algoritmeihin. Junilla on B.E. -tutkinto Etelä-Kiinan teknillisestä yliopistosta ja Master ja Ph.D. -tutkinnot tietojenkäsittelytieteestä New South Walesin yliopistosta Australiasta.

Lue lisää Junista
Chris Trotman
Lue lisää Chrisistä

Chris Trotman

Varatoimitusjohtaja, arkkitehtuuri BS (Information Systems)

Chris Trotman on Freelancerin arkkitehtuuriosaston varatoimitusjohtaja. Chris vastaa kaikista insinööritoiminnan teknisistä alueista, pitää yllä insinöörityön korkeaa laatutasoa ja varmistaa, että Freelancer on valmistautunut nykyiseen ja tulevaan kasvuun. Chrisin koulutus on Barchelor of Science informaatiojärjestelmistä Aucklandin yliopistosta Uudesta Seelannista.

Lue lisää Chrisistä
Yves Sy
Lue lisää Yvesistä

Yves Sy

Varatoimitusjohtaja, tekniset toiminnot ja alueellinen johto, Manila BS CS (University of the Philippines, Manila)

Yves Sy on teknillisten toimintojen varatoimitusjohtaja ja myös johtaa Freelancerin Manilan toimistoa. Hän vastaa, että yritys toimii, kasvaa ja suorittaa asioita vastuullisesti kansainvälisellä tasolla hyödyntäen tuotekehityksen, tuotehallinnan ja toimintojen parhaita käytäntöjä. Ennen Freelanceriin siirtymistä Yves toimi vuosikymmenen suunnitellen skaalautuvia ohjelmistojärjestelmiä ja hallinnoiden insinööritiimejä useilla erillä teollisuusaloilla kuten matkustaminen, pelaaminen ja mainonta. Hänellä on Bachelor -tutkinto tietojenkäsittelytieteestä Filippiinien yliopistosta Manilasta.

Lue lisää Yvesistä
Thomas George
Lue lisää Thomasista

Thomas George

Johtaja, Vaatimustenmukaisuus B Com, Dip Law (LPAB)

Thomas George on Freelancerin vaatimustenmukaisuusohjelmien johtaja. Thomas valvoo yhtiön yleistä vaatimustenmukaisuusympäristöä. Tässä tehtävässä Thomas on vastuussa liiketoimintaa tukevien hallinto- ja vaatimustenmukaisuusriskiohjelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Ennen liittymistään Freelanceriin Thomas työskenteli American Expressissä vaatimustenmukaisuusjohtajana.

Lue lisää Thomasista
Sarah Tang
Lue lisää Sarahista

Sarah Z. Tang

Varatoimitusjohtaja, yritysmyynti BCom / MA / MSc

Sarah Tang on Freelancer.comin yritysmyynnin varatoimitusjohtaja. Hän työskentelee Fortune 500 -asiakkaiden kanssa auttaen heitä hyödyntämään joukkovoimaa organisaation kasvussa. Aiemmin hän on toiminut tuotehallinnassa johtaen ryhmän kansainvälisiä toimintoja. Ennen siirtymistä Freelancer.comin hän oli mukana Yhdysvaltain vuoden 2012 presidentinvaaleissa ja toimi hallinnointikonsulttina asiakkaille kuten CBRE, Electronic Arts ja Ericsson. Hänellä on MSc/MA -kaksoistutkinto taloustieteestä Wienin yliopistosta, Canadian National Merit Scholar ja SIA on valinnut hänet vuoden 2017 50 vaikutusvaltaisimman naisen listalle. Hän tekee tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä NASAn ja Harvard Business School/ Lab of Innovation Sciencen kanssa tutkien ja kehittäen joukkoistustaloutta.

Lue lisää Sarahista
sebastian
Lue lisää aiheesta Sebastián

Sebastián Siseles

Varatoimitusjohtaja, kansainvälistyminen JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

Sebastián Siseles on vastuussa luovasta toiminnasta, viestinnästä ja hallinnoinnista vieden eteenpäin yrityksen pitkäaikaista kansainvälista laajentumisstrategiaa ja kannattavaa kasvua johtaen paikallisten johtajien ja maajohtajien tiimiä maailmanlaajuisesti. Sebastián myös vastaa kansainvälisistä julkaisuista, joilla luodaan Freelancerin näkyvyyttä ja kasvua kaikilla markkina-alueilla pääpainon ollessa yrityksen toiminnot Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Euroopassa. Argentiinalaisena yrittäjänä, jolla on MBA Pittsburghin yliopistosta, Sebastián on tausta yrityksen talousosaston lakipuolelta ja markkinoinnista. Hän on suorittanut kursseja Buenos Airesin pörssissä ja Southwestern University School of Law:ssa kansainväliseen yritystoimintaan liittyen.

Ennen liittymistä Freelanceriin Sebastián on perustanut useita internetiin ja viestintään keskittyviä yrityksiä sekä on toiminut toimitusjohtajana, johtajana, konsulttina ja toiminnanjohtajana eri internet- ja ei-teknologia yrityksissä. Hän on myös osana arvostettua lakifirmaa Argentiinassa.

Lue lisää aiheesta Sebastián
Adam Byrnes
Lue lisää Adamista

Adam Byrnes

Varatoimitusjohtaja, tuotteet ja kasvu BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

Adam Byrnes vastaa Freelancerin laajentumisesta ympäri maailman, erityisesti ei-englanninkielisillä markkina-alueilla kuten Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hän johtaa tiimejä, jotka vastaavat viestinnästä, sisällöstä, markkinoinnista ja käännöksistä. Lisäksi hän on ollut julkaisemassa Freelancerin verkkosivustoa kansainvälisesti 40 alueelle ja 31 kielialueelle.

Ennen siirtymistään Freelancerille Adam työskenteli fysiikan tutkijana Sydneyn yliopistossa fotoniikan alalla. Tänä aikana hän oli mukana kirjoittamassa useita tieteellisiä tutkielmia tärkeisiin fysiikan alan lehtiin ja esitteli työtään CLEO-konferensissa Kaliforniassa. Hän on myös työskennellyt tietotekniikan alalla Macquarie Groupissa ja Aalborg Industriesilla.

Adam on suorittanut kandidaatin tutkinnon huippuarvosanoin Sydneyn yliopistossa pääaineenaan sähkötekniikka ja edistynyt fysiikka ja hän on opiskellut ulkomailla Kalifornian yliopistossa Santa Barbarassa.

Lue lisää Adamista
Helma Kusuma
Lue lisää Helmasta

Helma Kusuma

Aluejohtaja, Aasia BA - Public Relations (University of Indonesia)

Helma Kusuma vastaa sivuston Freelancer kasvuhankkeista Indonesiassa. Helman toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito paikalliseen mediaan ja osakkeenomistajiin, sopivien markkinointiympäristöjen etsiminen brandille paikallisilta verkkosivustoilta. Hän on puhujana paikallisissa konferenseissa ja mediatapahtumissa, järjestää tapaamisia tärkeimpien osakkeenomistajien kesken, järjestää tapahtumia, etsii sponsorointikohteita, rakentaa ja vahvistaa Freelancer -brandia sekä lisäksi Indonesian yhtiön viestintävastaavana vastaa kaikesta yhteydenpidosta media- ja blogipyyntöihin liittyen.

Helma on valmistunut viestinnän alalta Indonesian yliopistosta ja hän on työskennellyt Indonesiassa viestintä- ja PR-tehtävissä viimeiset 17 vuotta. Hän on johtanut viestintätiimejä useissa paikallisissa ja kansainvälisissä yhtiöissä kuten NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel ja Kapitalin englanninkielinen lehti hyödyntäen näissä hänen pitkää kokemustaan ja laaja-alaista tietotaitoa eri teollisuudenaloilta. Ennen työtään sivustolla Freelancer Helma on myös johtanut omaa paikallista PR-yritystä sekä työskennellyt ympäri Aasiaa paikallisten ja alueellisten asiakkaiden kanssa kuten National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel ja Panasonic Gobel Indonesia.

Lue lisää Helmasta