Peruttu

Decode This Email

I received this email and would like it readable

Willing to pay 5-8 USD

Here is a sample of what it looks like the full email is in the .txt file uploaded.

ŽfåY¬”ð Ï–§‘XIåÛA ÷únP y z“}ôv»ãˆNjœO0 ¥Ïá}5~m»QÔiÂPäþŒC,ßøµG$*©>m vOðÇÝý7õïEðJ4 Ù»˜jÃù ‡¸¼-KŽöÄ×6NŸ Ö ¸¶·ugyÆÇ%k”øêÛÖn’JÇ . Ç ‰

ï˜Ðî,Íö K ²ÍþyaA@=q§ ø-‚çlÙN #ªÀü1ýQW£ y1B Óß=ü…Ó$ýÙI+J#º"£å Px †B £ ÔU-åM[¥0ó–‡dm·¤ª5·º-Èuçúe Û¾5vÉÀM?Fh_†§}8á2瓾(qÝÚGÂ`0! ”^\k „Ú

G,/ˆøuŒ`›²­[~jÍÏ'æK Yw7xàcš˜ e 9â5­?œåI¢`o?#wŒ| ï{Ëé '– #«¸ýIôC 'tdz¦ä÷ë ú n´þ â/ZŸñA â®õ‚³ÒFk o£ë ÌC“y<? ™,u˜‡ Õ 5cÙå˜× á¾!û ÍþT Wd}

yðÚ6 ‘$ãœÃ Ú¡· g@g %ý„¨ Ô­ Ï î¥9 w¤üjå ñø_Yqå}9Ä_8«2†^’ Ò-ˆå8°› Lvà% &Ô³…@œå| 3] W®p‡5žqê M%ƒ”si)?h‰a œ6Oþ(v†£ ž!µ ÚÞ¢?Çò[Z@ž

mQQ öï© =7 Ñ’å¹ÏÈ….{XÞØB HÌ¡Î9ØÝjXº¨fP€=ïÞ:ÿøÖÚ éñÈ÷ú‚F ² ¹ÙzÁÒ | wònÔå†0cR ëDª’GóKŽ I¶­þ âØmŠÕÖJ»ZþQ6)añSJlPt úŸþߟ˜^Ó ôgª À àg‘ ¯ÄÅ!·k,

­š‘kŠô ^äAL MA

Æ ð#V!Í?ÍkÆz @¬50–—`:‚ {¨Kbƒnü ý¦³•ü™ý7äû g­å?çŒ-A ‰­ÊJ¾Àrûü¡Àj ß³å…qû”ž©ÿm4zÀjQ¡E‡ÞÙR6š Ï × +ž®5Tò0kž TÎ %ºxj Ôb¯³–71÷‡.ÆNÄ U ¾» *ž­²

–? f÷+”ÀQœ›h“¼_¤¸C Ã,‹ö5{-£œ 6Ú™ ÉW ûh…^O, Ï4àÃÕ â <=T(ø˜ ò-GʪʹÉÏ; Ei-Ú÷±ÁþÎ!Íg X-þaÚ Ø Š7¼óB ¿*𫱠DY "úŒò{dfã Ð#Õž­j£¬O Ç?㾶ÆÆÔ

(›ªTTV ×Ê= cúP~·G(óîýè/ !* Ý F2Yh}­§íì €«WIsê ”¬ èå¼Nƒæ™°´žr¯{«ï Kk]~Á ×,¨FycU{áׂ¹cÕ’.Eºõ ˆ‚<¨(, ZòîP³ u uGRØ ¤äY7 ›FVN'>¨

ŸBxÐ1Žbý$yÆ•ÉÊ…mÞ ýIu6º ž ¼Xéùœ ø­ ÿ­$F°Ñ2+ÂéYm#5ºLݺaÈZ6 ¶ ëßؾf¨z0çH™AFò­Ø õ ¤®Tc=)§]U ?ô6Hh» { 67 àZÀª°´ ÃÄŠ•(/×êó[Û¡

>uÔ£Y ÂwoýÂ~ l n nŠûš3¾ì× HÃLm=Ë»‘„ö 4 ªÅ5ÍÅ>8Zò+#á,ë

Ó´Sz ¼«3sK߶>à³÷Wùu칧p ( ñU à åCMù×ꌅ'c{¬L¾(l ëÊÊ?ú&

ÀTô&‡rNË 75Yi@™Ä/£ 4z° ᆺæGKó6i»§E ñ¸=¼4É›¹“7hNúúCdÙœ¢<,ƒ;Xsø 2*o÷¿»¡?É-é‡P6ñ ´ÄXRõ 8ëh=`žC¯÷A|ÿ •îšoé ™û %nJ’ /Ä‚ÅOU'|~Ròªý?

ùÿñÐÏY2E^ ½IÙþ Ï EOËH õÄ>æ¿ PK ´³ PK ‰ˆ : settings.xmlµYMsâ8 ½ï¯ |'|f‹P ) Ë,3L ™TíMØ

h#«]’ àßoˆT f–±Ñ ¥×Rëõënsÿe ŠÒ (ÍQv¼ÚMÕ+ ô1àrÕñžçÃrËûÒýã —KîC;@? Aš² chŠ.Ñr©Ûé㎠+ÙF¦¹nK ‚n ¿ ÈòöÇÙíÄX:² \¾v¼µ1Q»RÙl67›Æ

ªU¥vwwWIž ¦ú(—|u©©töGSˆønÈ.H7“ «W«ÍJúÛ+í7ùÉ5݃ ÇïÞï

Taidot: Kääntäminen, verkkosivujen suunnittelu, Windows Desktop, XML

Näytä lisää: decode email, xr-e, what is uml design, si-al, q email, ns design, gs design, design nj, w-9 what is it, o email, email g, copy of w-9, ym ym, x-sect, wo, vo, shy, sect, rn, r j, q-v, px, P6, P&G, p v

Tietoa työnantajasta:
( 2 arvostelua ) Mapleton, United States

Projektin tunnus: #427870

5 freelanceria on tarjonnut keskimäärin 32 $ tähän työhön

johnnymas

Hi check the attachment

30 $ USD 2 päivässä
(22 arvostelua)
5.5
VSRawat

please see PM.

30 $ USD 1 päivässä
(17 arvostelua)
4.4
hugodc

It is a binary file, and you have it in text mode, it won't be recovered easily in that way.

30 $ USD 2 päivässä
(0 arvostelua)
0.0
kalpanamca

Please See PMB

40 $ USD 1 päivässä
(0 arvostelua)
0.0
xc0der

Hi, i can do this for you

30 $ USD 1 päivässä
(0 arvostelua)
0.0