Suljettu

Tìm designer ?e thiet ke các e-commerce website

Xin chào,

Hi?n t?i mình ?ang có nhu c?u h?p tác v?i 4-5 designers ?? thi?t k? layout cho các e-commerce website, t??ng t? nh? trên template monster ([url removed, login to view]). Mình mu?n h?p tác lâu dài v?i các b?n, và mình b?o ??m r?ng công vi?c s? r?t nhi?u và ?n ??nh.

N?u các b?n quan tâm, vui lòng g?i cho mình nh?ng demo c?a các e-commerce website mà b?n ?ã t?ng tham gia thi?t k?. PM ?? bi?t thêm chi ti?t v? công vi?c và cách mình trao ??i tr?c ti?p v?i nhau.

Thân.

Taidot: Mainospalkkien suunnittelu, graafinen suunnittelu, logon suunnittelu, Photoshop, verkkosivujen suunnittelu

Näytä lisää: thiet ecommerce website, thiet ecommerce, website layout design demo, website design ecommerce templates, ti design, thiet website, templates ecommerce website, monster c, hi mu, graphic designers website templates, commerce graphic designer, designers website templates, designers t, demo website templates, h website, ti, p v, nhu, nh , m, m commerce, ke, ecommerce website templates, design commerce website, chi

About the Employer:
( 0 reviews ) Ho Chi Minh, Vietnam

Projektin tunnus: #1701323

2 freelanceria on tarjonnut keskimäärin 115 $ tähän työhön

designer4123456

Hi, We are highly experienced developers with similar development expertise. We assure you work will be done according to your requirement with best quality. Thanks

200 $ USD 12 päivässä
(0 arvostelua)
0.0
Cylia

Ban xem message cua minh nhe. Minh co the dung Photoshop va Illustrator.

30 $ USD 5 päivässä
(0 arvostelua)
0.0