Suljettu

Czech Voiceover artists

Dear voiceover talents,

We need a voice over recorded for a medical study video.

What the voice talent will provide:

First, an audio sample reading the attached sample script in the native language. We are creating a video in Czech. After approval for job we expect the talent to record the text of the translated script. The script is ~17,000 words and will be provided in the appropriate language.

Other requirements that the voice talent will need to know:

This is a medical video which requires the talent to be able to record medical terminology with the correct pronunciation.

Specific expertise:

We need to hire someone who can read well and is not intimidated by technical medical terms. We are looking for a mature, professional voice, preferably male but we will consider females.

Timeframe for delivery:

We will need the voice-over recorded and delivered within 5 days of delivery of the script. We also expect the talent to be available for re-work within 2 weeks of delivery of the original submission of voice-over work. Re-work will be less than 2 hours.

Recording File Requirements:

FORMAT: .mp3

DATA RATE: 160Kbps

SAMPLE SIZE: 16bit

SAMPLE RATE: [url removed, login to view]

Sample Script:

[1]Vítejte a dìkujeme Vám za Váš èas.

[2] V nìkolika dalších minutách bychom Vám rádi prezentovali výzkumnou studii, kterou zde provádíme. Tato studie zkoumá látku zvanou vildagliptin, což je experimentální lék pro léèbu diabetu (cukrovku) 2. typu užívaný ústy. Studie bude hodnotit bezpeènost vildagliptinu u pacientù s diabetem 2. typu a mìstnavým srdeèním selháním.

[3] V této prezentaci bychom rádi probrali napøíklad:

* Léèbu dostupnou v rámci této studie

* Jak bude studie provádìna

* Možná rizika a pøínosy

* Vaše práva a povinnosti jako úèastníka této studie

[4] Jistì máte nyní spoustu otázek. Doufáme, že tato prezentace jich vìtšinu zodpoví a hlavnì Vám pomùže se PØIPRAVIT na následnou diskuzi s Vašim lékaøem

[5] Zatímco tato prezentace se zabývá informacemi o klinické studii, knihovna obsahuje další informace, které by pro Vás mohly být pøínosné. Napøíklad základní informace o diabetu a mìstnavém srdeèním selhání a o klinickém výzkumu obecnì.

Please send your rates and sample to

Thank you.

Deadline: April 13 at the end of the day

Taidot: Äänipalvelut, Kääntäminen

Näytä lisää: czech voiceover sample, czech voiceover, czech voice talent, z-hire, who need translation services, voice recording job, voiceover voice, voice over talent rates, voice over recording services, voiceover professional, voiceover job, voice over hire, voiceover for, voice over artists for hire, video translation services, van hire, van for hire, u.s. p.s, translation services rates, translation p, translation job rate, text em, te translation, talent available, script translation services

Tietoa työnantajasta:
( 0 arvostelua ) Barnaul, Russian Federation

Projektin tunnus: #416951

1 freelanceria on tarjonnut keskimäärin %project_bid_stats_avg_sub_23% %project_currencyDetails_sign_sub_24% tähän työhön

denishz

Hello, check your PM please.

$3000 USD 5 päivässä
(0 arvostelua)
0.0