Apache JMeter and Load testing of ERP application

Käynnissä Julkaistu 4 kuukautta sitten Maksettu toimituksen yhteydessä
Käynnissä

I am looking for a skilled professional who has experience with Apache JMeter and load testing of ERP applications. The project requires the following:

- Conduct load testing of our ERP application with an expected number of concurrent users of 10,000.

- Ensure that the expected response time of the ERP application under load is less than 2 seconds.

- Provide a timeline and expected duration for the load testing process.

Ideal skills and experience for this job include:

- Strong knowledge and experience with Apache JMeter and load testing of ERP applications.

- Experience in identifying and resolving performance bottlenecks.

- Ability to provide detailed reports and analysis of the load testing results.

- Strong communication skills and ability to work collaboratively with our team.

Thanks,

Ashok CEO at PiZone Infotech

testaus/laadunvarmistus Ohjelmistojen testaus Linux MySQL JMeter

Projektin tunnus: #36684466

Tietoa projektista

11 ehdotusta Etäprojekti Aktiivinen 4 kuukautta sitten