Suljettu

Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình

Design, manufacturing systems for solar power households with the lowest cost, highest performance, combined with the adjustment of household electrical appliances intelligent (smart home).

Thiết kế, sản xuất hệ thống điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình với chi phí thấp nhất, hiệu suất cao nhất, kết hợp với điều chỉnh các thiết bị điện gia dụng thông minh (nhà thông minh).

Taidot: Piirisuunnittelu, Sulautetut ohjelmistot, Mikrocontroller, Piirilevyn asettelu, Python

Näytä lisää: outsourcing telemarketing costs

About the Employer:
( 0 reviews ) Singapore

Projektin tunnus: #13153134