Peruttu

Heroes Of Knowledge

English description (Czech is below):

We are free group of young people called Educasoft. Our goal is develop educational RPG multiplayer web game.

We already have wide base of skilled students providing educational content, but we need faster progress in programming game.

We also have graphics for game.

These are main components of project

client part - game modul - (PEC - Php Educasoft Client) - used HTML+CSS+PHP+JavaScript, running in Zend

server part - (JCS - Java Core Server) is Spring app on Jetty, communication between client and server part is provided via HTTP + JSON, JCS contains most of business logic

alternative client part - connected with JCS directly using JSP

We are searching for programers on client part (regular - PHP or alternative JSP)

We can offer two models of rewards

- regular membership on project - you will be part of project and you will OWN share on project depending on ammount of work you will provide.

- regular salary - you will be not part of project, we will pay you in cash.

It is possible to find balance between these two models - part of yor work will be paid and part will be transformed in share in project.

Czech descrption.

Hra

Základní koncept našeho projektu je v použití prvk? RPG a multiplayeru k motivování výuky.

Hrá?i se s pomocí elearningu seznámí s látkou, kterou poté použijí k zodpovídání otázek v kampani (single player) nebo arén? (multi player). Hrá? také m?že na základ? dosažených znalostí svoji postavu vylepšovat. Herní logiky a mechanizm? máme p?ipravených mnoho, tento stru?ný popis je jen pro p?edstavu.

Tým

Celkem má tým cca 40 lidí, z ?ehož jsou 70% edito?i výukového obsahu. Dále je tu marketing+management (cca 2 lidé), storymake?i, backend Java programátor (já), animátor, grafik a dva frontend programáto?i/kódé?i. Sídlíme v Praze, osobní setkání uvítáme.

Komponenty

Co se technické stránky projektu tý?e, vypadá takto:

klientská ?ást - herní modul - (PEC - Php Educasoft Client) - napsaná v HTML+CSS+PHP+JavaScript, beží v Zendu

serverová ?ást - (JCS - Java Core Server) - Spring app na Jetty, zde je posazena v?tšina business logiky, komunikace klientské ?ásti se serverovou je via HTTP + JSON

alternativa klientské ?ásti - b?ží spole?n? s JCS, sou?ástí Springu, napsaná v Jav? + JSP

Hledáme spolehlivé lidi pro práci na standardní klientské ?ásti (PHP) nebo na alternativ? (Java + JSP).

Taktéž hledáme lidi se zkušenostmi v:

- Integrace s Facebookem

Vytvo?it FB aplikaci a zobrazit v ná naše webové stránky = PEC

Možnost p?ihlašování se p?es FB / liky / friend invitation apod.

Zobrazení listu tvých p?átel a základní p?ístup k jejich informacím

Pr?zkum možností využití platebních bran FB - p?ípadn? jejich využítí + kontrola došlých plateb apod.

- Využití internetových platebních metod

Odm??ování - možné tyto modely:

- participace na projketu jako jeho (stálý) ?len - za odpracované hodiny ?lov?k získá podíl na projektu a jeho budoucích ziscích, stejn? jako právo spolurozhodovat o jeho dalším sm??ování

- klasický model zam?stnanec - odpracované hodiny jsou rovnou vypláceny bez další možnosti výd?lku z budoucího zisku nebo podílu na projektu

- mix dvou p?edchozích - redukce podílu na projektu a ?áste?ná výplata

Taidot: Javascript, JSP, PHP, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, verkkosivujen suunnittelu

Näytä lisää: zam zam, web programming salary, v.p. marketing, spring for php, share cash, pro core, p.e.t. model, people searching for business, need programers, multiplayer web, k young, knowledge spring, jav it, jav-c, it programers, invitation grafik free, ina t, game programming salary, game frontend, free programers web, free len, find programers, find people to do programming, find it marketing co za, find a pro app

Tietoa työnantajasta:
( 0 arvostelua ) Prague, Czech Republic

Projektin tunnus: #4294691

1 freelancer is bidding on average $15 for this job

jdksl

Please have a look at our proposal

$15 USD / tunti
(37 arvostelua)
4.9