Käynnissä

Help Desk For Goodie3

Agent on a customer help desk - continuation. 10 days = $48 + $4 one extra hour from previous week = $52

Taidot: tiedonsyöttö

Näytä lisää: on desk, desk, customer help, help data, customer agent, data entry agent, customer entry

Tietoa työnantajasta:
( 9 arvostelua ) London, Poland

Projektin tunnus: #428028