Suljettu

Viết báo, cập nhập thông tin nhanh trong các lĩnh vực thông tin tài chính, ngân hàng trong nước và quốc tế.

Khả năng viết các bài báo mang tính chất thông tin nhanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong nước và quốc tế.

Am hiểu thị trường vàng, ngoại tệ trong nước.

Taidot: artikkelien uudelleenkirjoittaminen, Article Writing, Sisällöntuotanto

Näytä lisää: vi, p v, nh , l & t, c++ p, c p, ilustradores vi, ti n l, vi t nam teline, l`oreal products xian china

Tietoa työnantajasta:
( 0 arvostelua ) Vietnam

Projektin tunnus: #7620971