Volusion paypal pro työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  293,790 volusion paypal pro työtä löytyi, hinnoittelu EUR
  Kutsu haastatteluun Loppunut left

  Hei, olen maisterivaiheen opiskelija Tampereen yliopistossa ja työstän parhaillaan pro gradu tutkielmaa Freelancer.com alustalla virtuaalista keikkatyötä tekevien kokemuksista. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin alustan toimintaperiaatteita, sekä alustalla toimivien freelancereiden ajatuksia virtuaalisesta keikkatyöstä. Olisiko sinulla kiinnostusta osallistua lyhyeen haastatteluun esim. marraskuun aikana? Haastattelu voidaan suorittaa etänä, esim. Teamsin välityksellä. Yhteydenottoa toivoen Sonja Anttila

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  Etsitään taitavaa ja visuaalista Wordpress-designeria, jolle Elementor Pro on tuttu. Etsimme oma-aloitteista ja näkemyksellistä suunnittelijaa projektiluonteiseen työhön freelancerina. Suunnittelijalle tarjoutuu samalla mahdollisuus oppia mielenkiintoista näkökulmaa käyttäytymis- ja neurotieteitä hyödyntävän Steinheide-yhteistyömme kautta ihmisten ostokäyttäytymisestä ja siitä, kuinka tiedettä voidaan hyödyntää myynnin lisäämisessä visuaalisilla ja viestinnällisillä ratkaisuilla.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  ...wordpress / elementor pro:n päälle tehty sivusto. Haluan sivustolle esim woocommercella tehdyn tuotekatalogin, jossa erottelen uudet veneet omaksi välilehdekseen, ja käytetyt omaan. Haluan itse pystyä päivittämään sivustoa, olen itse rakentanut nykyisen sivun, mutta kaupan integroimista ulkoasuineen en hallitse. UPDATE: I have a website , I have built it with wordpress 5 and elementor pro. I have basic knowledge about installing and maintaining the website but need help integrating woocommerce and building simple product catalog. For example this website of my competitor has quite simple catalog for used (brokerage) and new boats: Also this one is something I have been looking for: They have also

  €344 (Avg Bid)
  €344 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  Meillä on kaksi yritystä järjestelmässä, joilla on omat varastokirjanpidot ja osto-&myyntitilauksensa. Lokaalina serverinä toimii Windows 7 ympäristössä, visma Nova pro 9 (Windows sql server). Mikäli työn suoritus vaatii jonkin tietyn ympäristön niin kysele. Haluaisimme ajoitettuina tehtävinä ajaa allamainitut skriptit jotka muodostavat CSV tiedostot jotka on tarkoitus lähettää sähköpostina eteenpäin. Skriptin asetusten muokkaus skriptin alussa. Muuttujat ja funktiot kommentoituna. Lisätyönä voi tarjota näiden tiedostojen automaattista lähettämistä (Tiedosto liitteenä + leipätekstissä luettavasti muotoltuna). --------------...

  €657 (Avg Bid)
  €657 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset
  Vcarve pro cad design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled CAD designer to create a 3D design for my personal project. I have specific requirements and style in mind for the design. The design will be used for a personal project, so attention to detail and creativity are impo...looking for a skilled CAD designer to create a 3D design for my personal project. I have specific requirements and style in mind for the design. The design will be used for a personal project, so attention to detail and creativity are important. The ideal candidate for this job should have experience in 3D design and be able to bring my specific ideas to life. I need design to be used in vcarve pro. It's is relatively simple design of speaker boxes, to be cut on cnc router. Attached picture is just an example, actually dimensions wil...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  -MUST BE ABLE TO SPEA...YORK TIME ZONE -MUST BE FINE WITH RATE OF $2 PER HOUR -LONG TERM EDITOR NEEDED FOR VARIOUS ONGOING PROJECTS. I am in need of a long term, long length video editor who can assist me with editing various types of videos, including boudoir marketing, dance videos, podcasting videos, and other varieties. Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Experience in editing YouTube videos, Instructional videos, dance videos, and other types of videos - Knowledge of different video styles and ability to incorporate specific styles as per my requirements - Ability to edit videos ranging from 5-15 minutes in length - Attention to detail and ability to deliver high-quality edited videos within the...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset
  Sound System App -- 2 6 päivää left

  ...along with the backend of the App. The app should has only the following sound features: -Delay -Auto pitch -Tone - Echo - The app running on background. - Availability of changing the output channel. - Availability of user hearing himself live. I have a reference app available on IOS to copy the sound flow / mechanism and have close design. *Ref App: User Interface Design: - I have a reference app in mind that I would like the design to be similar to. However, I am open to the designer's creativity and suggestions to enhance the overall user experience. Ideal Skills and Experience: - Experience in app development for both iOS and Android platforms. - Proficiency in remote control functionality and integration with sound systems

  €1030 (Avg Bid)
  €1030 Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset
  Video Editing for Advertisement 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled video editor who can create a 1-minute advertisement with a product-focused style. The project requires a mix of both specific footage provided by me and footage that needs to be created. Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Ability to create engaging and visually appealing product-focused content - Experience in incorporating both existing footage and creating new footage - Strong understanding of storytelling and narrative structure - Attention to detail and ability to meet deadlines - Excellent communication skills to collaborate effectively with the client

  €11 (Avg Bid)
  €11 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset
  CAPCUT Pro and Captions Editor 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I have a youtube channel and i'm going around fliming content but that is the point I can film the content I don't have the time to edit it i shoot in both aspect ratios youtube and shorts when i do most shots I have good mic and equiptment I'm looking for someone to work full time 8 hours a day editing my videos so i can have one of the greatest youtube channels of all time in my industy

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset
  Video editing 6 päivää left

  ...the video editing, where different clips are creatively stitched together to create a cohesive and visually appealing narrative. Footage: - I have specific footage that I would like to include in the video, but I am also open to the freelancer sourcing additional footage to enhance the final product. Skills and Experience: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro. - Strong understanding of visual storytelling and the ability to create a compelling narrative through editing. - Creative eye for selecting and arranging footage to create a montage style video. - Ability to work with a combination of specific footage provided by me and footage sourced by the freelancer. - Excellent communication skills to understand and incorporate...

  €194 (Avg Bid)
  €194 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset
  Video editor 6 päivää left

  Personal Video Editor for Documentary Project Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Strong understanding of storytelling and narrative structure - Ability to work with raw footage and create a cohesive and engaging final product - Experience in editing documentary-style videos - Familiarity with various video formats and codecs - Attention to detail and ability to meet deadlines Project Details: - We are looking for a skilled video editor to work on a personal documentary project and after effect . - The preferred editing style is documentary, so the ideal candidate should have experience in this genre. - The final video is intended to be more than 10 minutes in length, so the editor should be capable of ...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset
  video editor youtube 6 päivää left

  ...create engaging and entertaining videos. Types of videos: The project involves editing life hacks videos that provide entertainment value to viewers. Footage: The freelancer will need to provide stock footage for the videos. Video length: The final edited videos should be less than 5 minutes long. Skills and experience required: - Proficient in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Experience in editing tutorial videos, vlogs, or music videos - Creativity in storytelling and visual effects - Ability to work within tight deadlines and deliver high-quality work - Strong communication skills to collaborate with the client and incorporate their feedback If you have a passion for video editing and enjoy creating engaging content for YouTube, th...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset
  Content creator 6 päivää left

  Content creator needed for social media posts and videos Theme/Topic: for my organic chocolate brand Ideal Skills and Experience: - Proficient in creating engaging and creative social media posts - Experienced in video creation and editing - Ability to work with a specific theme or topic - Strong understanding of social ...for my organic chocolate brand Ideal Skills and Experience: - Proficient in creating engaging and creative social media posts - Experienced in video creation and editing - Ability to work with a specific theme or topic - Strong understanding of social media platforms and trends - Excellent communication and collaboration skills - Strong knowledge about how to use Canva pro I aim to hire permanently on monthly pay basis

  €208 (Avg Bid)
  €208 Keskimäär. tarjous
  25 tarjoukset
  Video editing 6 päivää left

  I am looking for a video editor to assist me in editing my are screenrecorded on MacBook.I want someone to clip them and make them 9:16 of videos is me...someone to clip them and make them 9:16 of videos is me pranking people on different videochats like OmeTv. The final edited video should have a duration of 5-10 minutes. I am open to suggestions and do not have any specific elements that I want included in the video. Skills and experience required for this project: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Ability to creatively edit and enhance personal videos - Strong attention to detail to ensure a polished final product - Excellent communication skills to understand and incorporate any feedback provided

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to complete a quick, detailed literature review of the article "Trade Offs: The Linchpin" by John Magretta. The purpose of this project is for personal use to help determine the opinions and validity of the author's arguments and contrasting views. The project will capture all the key information from this doc and provide an exceptional table/list of pro/con points of Porter's Model (discussed in the article) that is comprehensive & complete Specific Focus: I would like the literature review to take a business model approach that determines an opinion of how effective and valuable Porter's model (the subject of the article) is and what positive or negative points he makes about Michael Porter's model discussed in the a...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  I am in need of a video editor who can edit my YouTube video. The video is more than 10 minutes long and requires advanced editing with special effects. Skills and Experience: - Proven experience in video editing with special effects - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Ability to enhance video quality and add special effects creatively - Strong attention to detail and ability to meet tight deadlines Timeline: - The project must be completed within a week If you have the necessary skills and experience to take on this project, please submit your proposal along with your portfolio showcasing your previous work in advanced video editing.

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Video editor 6 päivää left

  I am looking for a skilled video editor to create an entertaining video for me. The desired length of the edited video is less than 1 minute. I have specific footage and images that I want included in the video. Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Ability to creatively edit footage and images to create an engaging and entertaining video - Strong attention to detail to ensure seamless transitions and visual effects - Understanding of storytelling and pacing to captivate the audience - Experience in editing videos for entertainment purposes is preferred

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset
  video editing 6 päivää left

  I am looking for a video editor who is skilled in advanced editing techniques such as color correction and special effects. Skills and Experience: - Proficiency in advanced editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Experience in color correction and special effects - Knowledge of motion graphics and animation is a plus The project involves editing both raw footage and creating a video from scratch. Ideal skills and experience for the job: - Ability to work with both raw footage and create a video from scratch - Creative mindset to enhance the promotional/advertising aspect of the video - Attention to detail to ensure high-quality editing and smooth transitions The purpose of the video is promotional/advertising, so the ideal candidate should have ex...

  €23 - €46 / hr
  Mainostettu Sinetöity
  €23 - €46 / hr
  10 tarjoukset

  We're in...in search of an experienced app developer for the creation of our Zero Timer App Requirements: Experience in Android and iOS app development Capability for publishing on respective app stores Long-term commitment for future app developments and feature expansions Project Details: Name: Zero Timer App Timeline: One week for project completion Features: Home screen with logo and highlight photos Pro version with a 7-day trial, no Free version Support for iPhone, tablet, including pencil functionality for tablets App notifications for reminders Email integration I have Detailed descriptions and images for each function Interested developers are invited to reach out with their experience and portfolio. Selection will be based on expertise and willingness for a long-te...

  €629 (Avg Bid)
  €629 Keskimäär. tarjous
  51 tarjoukset
  Video editing 6 päivää left

  I am looking for a video editor who is experienced in advanced editing techniques such as adding effects, transitions, and color grading. Skills and Experience: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Knowledge of advanced editing techniques including adding effects, transitions, and color grading - Ability to work with different video formats and resolutions - Strong attention to detail and ability to meet deadlines - Previous experience in editing promotional videos The video will have a specific theme and style, so the ideal candidate should be able to work with the client's vision and bring it to life. Responsibilities: - Cutting and trimming video footage - Adding music and sound effects - Applying advanced editing ...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset

  Hunting for a Shopify pro to create a stylish online store for 3-4 products. The vibe? Sleek Purple + White design that's crazy fast on phones and computers (most customers are mobile users). Gotta integrate PayPal and Stripe for payments. Crucial part: I want customers to check out in just one click, providing only their email. Also, looking for a minimal landing page since most sales come through direct product links. If you've got experience with this, let's chat about bringing it to life!

  €245 (Avg Bid)
  €245 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  ...to conclude a fully functioning website with a corporate-style front end that also incorporates a website that delivers, speed reliability and performance that connects to CRM. The site must have a sales flow Expect to connect and configure up to 40 plug ins. Need all systems to sync and update Need website chat that records customer details and chats in the CRM Payment processing Stripe and Paypal Log in via, FB, Google line and manual input Storage for content configured to be uploaded to Cloudflare r2 as default Consult and install/configure all applicable plug-ins Additional pages that will need to be created A) landing pages for content creators, affiliates, resellers B) landing pages for the verticals and special occasions (Christmas, thanks giving etc etc) Multi c...

  €1251 (Avg Bid)
  €1251 Keskimäär. tarjous
  74 tarjoukset

  I am looking for a skilled music editor who specializes in audio mixing and mastering. Skills and Experience: - Proficiency in audio editing software such as Pro Tools or Logic Pro - Strong understanding of sound design and effects - tuning and editing I will provide the audio links from youtube that need to be edited, and will need to merge them together to create a final edited music track. The final edited music track should be 7 minutes in length. I want the first part of this video where the lady is playing the piano to almost 1min 29sec where she finishes her solo Then continue the tune to the next clip ( ) where he will play till 1min 8sec where the tone/frequency becomes higher

  €71 (Avg Bid)
  Kiireellinen
  €71 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  Create a website of an existing domain on existing wordpress environment with tools like elementor (available) and helping add ons, offering the following features: The page with the domain must contain the following function: 1. registration for free membership 2. possibility to donate (Paypal or by bank transfer via IBAN) 3. possibility to fill out and sign an uploaded official form to support the party, print it out and send it by post 4. the design for the logo is available and can be uploaded 5. the page is in German 6. the page should also contain general information about the conditions of membership 7. landing page should focus on the party program 8. 16 web pages per federal state should be created with subpages where 1. events can be presented (sorted by event date) ...

  €175 (Avg Bid)
  €175 Keskimäär. tarjous
  112 tarjoukset

  I am looking for a skilled video editor who can help me with basic editing and reel creation for my project. I have existing footage that needs to be used for the video. The final video will be shared on Instagram. Skills and Experience: - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Ability to create engaging and visually appealing reels - Experience in optimizing videos for Instagram's platform and specifications - Strong understanding of storytelling and pacing in video editing - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have the necessary skills and experience, please provide examples of your previous work in video editing and reel creation.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  50 tarjoukset
  realizzazione ecommerce italiano 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...Pacchetto VIP: * Descrizione, prezzo e vantaggi. * Video Specifico: Mostra i benefici esclusivi del VIP. * CTA: "Acquista Ora VIP". Sezione Recensioni con Video Screen: * Titolo: "Cosa Dicono i Nostri Clienti". * Video Recensioni: Testimonianze dei clienti e casi di studio. * CTA per Recensioni: "Vedi Altre Recensioni". Opzioni di Pagamento per Abbonamenti: * Metodi di Pagamento: Icone di PayPal, Stripe, Apple Pay, e Bonifico Bancario (per abbonamenti annuali). * Descrizione: Informazioni su abbonamenti mensili e annuali. * CTA per Pagamenti: "Scegli il Tuo Piano". Sezione FAQ: * Risposte alle domande più frequenti riguardanti prodotti, pagamenti e spedizioni. Footer: * Informazioni Utili: Link a Termini di Servizio, Priv...

  €569 (Avg Bid)
  €569 Keskimäär. tarjous
  25 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can create short promotional videos for my Facebook page. The ideal candidate should have experience in creating engaging and visually appealing video content. Skills and Experience: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Ability to create visually appealing and eye-catching video effects and transitions - Experience in creating promotional videos for social media platforms such as Facebook - Strong understanding of video storytelling and ability to convey messages effectively through visuals The voice over for the videos will be in Bangla, so I am looking for someone who can provide Bangla voice over services. While I have the main points for the script, I would appreciate help in finalizing ...

  €19 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €19 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset
  Pro-Social Media Post Graphics 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I need pro-social media post graphics for Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Keskimäär. tarjous
  83 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can create or modify a starter solution for me. I am open to either option, depending on what works best for my needs. The main function of the solution I am seeking is data management. I need a solution that can effectively organize and manage large amounts of data. As for the preferred programming language, I am open to suggestions. I am looking for a skilled programmer who can recommend the best language for my specific requirements and provide expertise in that language. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in data management - Proficiency in programming languages such as Python and JavaScript - Ability to analyze requirements and recommend the most suitable programming language - Problem-solvin...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Video Editor 6 päivää left

  ...The ideal candidate should have experience in advanced editing, including color correction and special effects. Requirements: - Advanced editing skills, including color correction and special effects - Ability to work with existing footage and enhance its quality - Experience in creating visually appealing and engaging videos - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Attention to detail and ability to meet deadlines The project involves editing a video that is more than 5 minutes in length. I already have the footage, so the editor will need to work with the existing material to create a high-quality final product. If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal along with examples...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  ...popup window should automatically redirect to the normal thank you page. Requirements: - Experience with WooCommerce and payment gateway integration, particularly with PayPal. - Ability to create a message popup window that can be displayed for 3 seconds before redirecting. - If the client does not provide a specific design and content for the popup window, the freelancer should be able to suggest a design and provide suitable content. Skills and Experience: - Proficiency in PHP, JavaScript, and CSS for implementing the popup window. - Familiarity with WooCommerce and payment gateway integration, specifically with PayPal. - Strong communication skills to collaborate with the client and suggest appropriate design and content for the popup window. If you have relevant ski...

  €119 (Avg Bid)
  €119 Keskimäär. tarjous
  108 tarjoukset
  Video editing 6 päivää left

  I am looking for a video editor who specializes in advanced editing, including color grading and special effects. Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Experience in color grading and adding special effects to enhance the visual appeal of the video - Ability to work with different file formats and resolutions - Knowledge of video formats and compression techniques for optimal playback on various platforms Project Details: - The purpose of the video is to create a birthday video, combining different footage and adding creative elements. - The final video should be 1-3 minutes in length, capturing the essence of the birthday celebration. - Basic editing tasks such as trimming and transitions are also requi...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  Hello there, I need to develop an algorithm/method to identify if a Shopify store uses Markets Pro or not. I just need working code that takes a URL as input and spits out "yes" or "no" for this deliverable For example, this Shopify store uses Markets Pro. If you put the above URL, the output should be "Yes". If you put the URL that doesn't use Markets Pro, the output should be "No". I also attached the design mockup. If we complete the project successfully, there is a future web scraping opportunity. Thanks

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  64 tarjoukset
  Wordpress Website 6 päivää left
  VARMENNETTU

  [Egyptians Only] Hi, I speak on behalf of my agency, in which we're in need of a remote WordPress dev. to work with us on a regular basis. I'll provide Licensed themes & Elementor pro, and you'll get access to WP Dashboard and will be asked to deliver the site in a complete-status within 7 working days. Pages: Home - About us - Services - Contact us. Media: You'll have to find suitable/matching media to the industry/sector we're working on for each client. Features and Functionalities: Nothing besides what each theme already have built-in. Ideal Skills and Experience: - Proficient in WordPress - Basic understanding of HTML, CSS, is a plus, but not a must. - Ability to create a visually appealing and user-friendly interface - Attention to det...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Keskimäär. tarjous
  130 tarjoukset

  ...multiple Wordpress websites) that enables the site to integrate with popular CRM platforms and ATS (Applicant Tracking Systems). A list of required integrations is given below. Plugin 1: Licensing plugin Plugin 2: CRM/ATS integration plugin The Wordpress websites will be built with WP Job Manager as the core job management platform, and will have a typical plugin stack that includes: Elementor Pro and Gravity Forms, amongst others. We will consider additional plugins to support the plugin's functionality, as required. These should be discussed with us prior to including in the plugin's specification. The plugin (plugin 2) should have the capability to be activated with the use of a licence code which will be controlled and managed from a central web platform (plugin ...

  €1264 (Avg Bid)
  €1264 Keskimäär. tarjous
  101 tarjoukset

  ...of Limo robotic platform testing at our company's testing facility, we're integrating the company-provided chassis, developed by AgileX, with state-of-the-art RTK boards, such as the SimpleSSR Kit from ArduSimple, to acquire centimeter-range GPS data. Consequently, we are seeking a ROS2-developer capable of crafting a comprehensive ROS2-package. This package must initialize the simpleRTK2B-F9P Pro board, gather GPS data via RTK-SSR technology, and seamlessly publish this information within ROS 2 environment topics. The resulting full-fledged ROS2-package for simpleSSR receivers and simpleRTK2B GPS boards, from now on referred to as the ROS2-GPS-module, will be subject to non-disclosure conditions and will be the exclusive property of the company. Hence, it cannot be ...

  €479 (Avg Bid)
  €479 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I am looking for a skilled video editor who is proficient in Premier Pro and After Effects for an advanced editing project. Specific Requirements: - I have specific elements and effects that I want to include in the video, so attention to detail and the ability to bring my vision to life is important. Project Details: - The video will be used for promotional and marketing purposes, so it needs to be visually appealing and engaging to the intended audience. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Premier Pro and After Effects - Experience in advanced video editing techniques - Ability to incorporate specific elements and effects into the video - Understanding of promotional and marketing strategies to create an effective video.

  €353 (Avg Bid)
  €353 Keskimäär. tarjous
  65 tarjoukset

  I am looking for a skilled video editor who can help me with editing vlogs for my YouTube channel. The ideal candidate should have experience in editing vlogs and be able to create engaging and professional-looking videos. Requirements: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Experience in editing vlogs and creating visually appealing transitions and effects - Ability to work with both raw footage and create additional footage as needed - Strong attention to detail in order to create videos that are less than 5 minutes long - Understanding of YouTube video requirements and optimization techniques Responsibilities: - Edit vlogs to create visually appealing and engaging videos - Trim and arrange footage to ensure the final video i...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset

  I am looking for a skilled video editor and animator to create and edit promotional videos from scratch. We need 4 YouTube and 4 shorts video of less than 1 minute in duration. The script will be yours. Reference: @learngoodness we want videos like this channel Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Strong knowledge of animation techniques and software such as Adobe After Effects or Maya - Ability to create visually appealing and engaging videos - Experience in creating promotional videos for social media platforms - Excellent attention to detail and ability to meet deadlines

  €66 (Avg Bid)
  €66 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  videos editer 5 päivää left

  Project Title: Video Editor I am looking for a skilled video editor to help me with my project. The ideal candidate should have experience in editing promotional videos that are less than 5 minutes in length. Skills and Experience Required: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Strong understanding of storytelling and pacing - Experience in adding special effects to enhance the visual appeal of the videos - Knowledge of color correction and lighting adjustments to ensure high-quality output - Ability to trim and sequence scenes to create a cohesive narrative If you have a creative eye, attention to detail, and the ability to bring videos to life with special effects, then I would love to hear from you. Please provide examples...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  Hi, This job is to customize PHP Laravel based Concord CRM, and add more features as below. Login URL : Demo Credentials available on above URL Features Need to be added & cusztomize are as follows. 1. Add invoicing feature with payment gateways integration ( paypal, stripe & braintree) - Able to send invoice via email download invoice pdf, invoice templates - Option to add reminders for invoice by email in case of non payment before due date 2. Able to create and send estimates to customer . - Estimate needs to be digitally signed by customer to be acepted or rejected. ( Digital sign feature is already present in CRM core ) - After estimate is accepted, convert it to invoice automatically - Add option to create invoice, estimate from deals, contacts page and

  €1256 (Avg Bid)
  €1256 Keskimäär. tarjous
  80 tarjoukset

  Project for Digital Experts - Ads Pro, Proven Increased Traffic I am looking for digital experts with experience in Google Ads to help me increase website traffic through an advertising campaign. Specific requirements for the project include: - Proficiency in Google Ads and a proven track record of success in driving increased website traffic. - Strong understanding of targeting specific demographic audiences to ensure the campaign reaches the right audience. - Ability to analyze campaign performance and make data-driven optimizations to maximize results. - Creative thinking and the ability to develop compelling ad copy and visuals to capture the attention of the target audience. - Excellent communication skills to collaborate with me and provide regular updates on campaign prog...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Keskimäär. tarjous
  54 tarjoukset
  MOTION GRAPHICS EDITING 5 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a motion graphics editor who can create visually stunning and engaging animations, title sequences, and visual effects for a project that is less than 1 minute long. Skills and Experience: - Proficiency in Adobe After Effects, Blender, or Final Cut Pro (Please specify your preferred software) - Strong understanding of motion graphics principles and techniques - Ability to conceptualize and execute creative ideas - Attention to detail and ability to meet deadlines - Previous experience in creating motion graphics for various platforms (e.g. social media, websites, presentations) - Portfolio showcasing previous motion graphics work is required.

  €33 (Avg Bid)
  €33 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  Frederick Douglas Euclid High School ⁃ 3 hours ⁃ $100 05 - 2800 Old Springfield Rd ⁃ 2 hours ⁃ $67 03 - 3909 Research Blvd ⁃ 1 hour ⁃ $33 Jade Steel Shoot #2 ⁃ 3 hours ⁃ $100

  €278 (Avg Bid)
  €278 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  ...Français Anglais Arabe Texte source creation Chat Room & Private Chat PHP Script compatible with all machines, I want a grupo chat creation with all similar functions with all the functions of the reference demo: s'agit d'un framework PHP largement utilisé qui offre plusieurs avantages pour développer des projets de chat. : ....... 6635.CjwKCAiA98WrBhAYEiwA2WvhOppP-F3CYakp4vz6HjzhfNr97amGw8flEBE_6QhCofRLeadeLo3UsRoCufEQAvD_BwE .. ...... .................................. /avec toutes les passerelles de paiement..................................... L'ABONNEMENT SERA

  €175 (Avg Bid)
  €175 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  ...gameplay montages for my Call of Duty YouTube channel. Here are the specific requirements for the project: Type of Videos: - Gameplay montages Specific Clips: - Yes, I have specific clips that I want included in the montage Video Length: - The desired length of the video montage is between 5-10 minutes Skills and Experience: - Proficient in video editing software, such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Experience in creating engaging and visually appealing gameplay montages - Ability to synchronize video clips with background music and sound effects - Understanding of Call of Duty game mechanics and knowledge of popular gameplay tactics - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work within the specified timeframe If you have the necessary...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Keskimäär. tarjous
  79 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to develop a Joomla 5 PayPal PLUGIN for payment. Skills and experience: - Strong experience in Joomla development and creating custom component modules. - Proficiency in payment gateway integration and customization. - Ability to work with specific design requirements and provide a visually appealing module. Please provide examples of your previous Joomla component module projects and any relevant experience with payment integration. Details: In my website I’m using the Joomla component OS SERVICE BOOKING with witch there are three type of account: - admin - employees - customers I need a PAYPAL plug-in to be installed into the component to allow/send: - the total payment (FEES+SALARY)

  €185 (Avg Bid)
  €185 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  video editor 5 päivää left

  I am looking for a skilled video editor who can help me with editing YouTube videos. The raw footage is approximately 1-3 hours long. I have specific requirements for the editing style and effects that I want to incorporate. Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Strong understanding of YouTube video editing techniques and trends - Ability to follow specific requirements and instructions for editing style and effects - Creative and able to suggest improvements or enhancements to the videos - Attention to detail and ability to deliver high-quality edited videos within the given timeframe

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Reels video editor 5 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a video editor who specializes in editing social media content. The ideal candidate should have experience in creating visually appealing and engaging videos for platforms such as Instagram, LinkedIn, and YouTube. Requirements: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or Davinci Resolve - Ability to work with raw footage and transform it into high-quality, polished videos - Understanding of social media trends and ability to incorporate them into the editing process - Strong attention to detail and ability to meet tight deadlines Specific Requirements: - The client has specific editing styles and effects they would like to include in the videos, so the editor should be able to understand and execute these requireme...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  Video editor 5 päivää left

  I am looking for a skilled video editor to create an entertaining video for me. The desired length of the edited video is less than 1 minute. I have specific footage and images that I want included in the video. Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Ability to creatively edit footage and images to create an engaging and entertaining video - Strong attention to detail to ensure seamless transitions and visual effects - Understanding of storytelling and pacing to captivate the audience - Experience in editing videos for entertainment purposes is preferred

  €11 (Avg Bid)
  €11 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset