Viral marketing työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  5,000 viral marketing työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2425 (Avg Bid)
  €2425 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €526 (Avg Bid)
  €526 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €449 (Avg Bid)
  €449 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €234 - €703
  €234 - €703
  0 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €17 / hr
  €11 - €17 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €234 - €703
  €234 - €703
  0 tarjoukset
  €141 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  ISOL Technology Logo Design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I require a designer to create a unique and visually engaging logo for ISOL Technology, a marketing agency. The project encompasses the initial design concepts, revisions, and final delivery in various formats suitable for digital and print use. As I lack specific color or design preferences, I encourage creativity and innovation - propose something that encapsulates the forward-thinking essence of a tech-marketing agency. The ideal candidate should have: - Proven experience in logo and graphic design - Portfolio showcasing previous work - Exceptional creativity and innovation - Ability to work on a tight schedule - Excellent attention to detail

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset
  Entertaining Instagram Reel Editing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking for a skilled video editor to create engaging Instagram Reels for my brand. These Reels will be focused on being entertaining and viral in nature, with the main goal of driving website traffic. Key requirements: - Editing: You should be able to take raw footage and turn it into engaging, viral-worthy content - Understanding of my brand: You should be capable of incorporating my brand's messaging and ethos into the Reels - Target Audience: The content should be tailored to professionals in the 25-34 age bracket. I'm looking for someone who can help me increase website traffic through creative, viral videos that resonate with my specific target audience.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset

  I'm seeking an experienced social media manager to handle the marketing of my e-commerce platform. The ideal candidate should have: - Proven experience in managing social media profiles, particularly Instagram. - Knowledge of social media algorithms, trends, and best practices for optimizing content reach and engagement. - Experience in creating social media strategies and developing content calendars. - Ability to analyze data and metrics to track performance and make data-driven decisions. - Strong visual eye for graphic design, photography, and video editing. - Understanding of SEO principles and how it relate to social media marketing. - Excellent communication skills and ability to collaborate. The role will involve managing multiple social media platforms for e...

  €362 (Avg Bid)
  €362 Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset

  Necesitamos desarrollar la imagen corporativa de nuestra agencia de Marketing político y big data partiendo con piezas ya anteriormente diseñadas para encaminar e ilustrar a nuestro diseñador cuál es la esencia de nuestra imagen, contamos con el tiempo necesario para trabajar con calma todo el proyecto.

  €60 (Avg Bid)
  €60 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  Website ecommerce -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...Collaboration Marketing Automation Security Integrations Mobile Notifications Sales Reports Trend Analytics Forecasting Territory Management Account Management Event Integration Advanced Data Security Opportunity Management Sales Forecasting Call/Video Logging Quotes Contracts Document Library Case Management Analytics and Dashboards Lead Management Resource Management Analytics Web Intelligence Automated Emails, Invoices & Estimates Automated Split invoicing Automated Combine invoices Invoice templates Financial Reports Generate extremely detailed reports for your sales and services. Filter your reports by date-range and category to see what's making you the most money. Generate automated sales reports Core Modules Human Resources Integration Business Intelligence Sales...

  €3933 (Avg Bid)
  €3933 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset
  MARKETING CONTENTS 6 päivää left

  Company portfolio maker and email drafting and marketing contents

  €10 (Avg Bid)
  €10 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  ...a skilled video editor who can help me create engaging, viral content for my Instagram Reels. As a content creator, my main goal is to boost my brand's following through captivating and shareable videos. Key Responsibilities: - Video Editing: You'll be responsible for editing and producing videos that are specifically tailored for the Instagram Reels format. - Content Optimization: Ensuring that the video content is not only visually appealing but also aligns with the brand's messaging and goals. - Contribution to Strategy: While I handle the overarching brand strategy, I'm open to collaboration and suggestions on how we can optimally use Instagram Reels to grow our following. Ideal Candidate: - Proven track record in creating viral videos, preferabl...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  I am a Tiktokker from glasgow and I am looking for an experienced and creative videographer who knows how to create engaging TikTok content with a focus on entertainment, specifically, dancing sequences. My tiktok username is @evaaviolett. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating visually appealing social media content for platforms such as TikTok. - Familiarity with TikTo...- Understanding of TikTok's algorithm and best practices for maximizing viewership. Your task will primarily include filming dancing sequences, editing the shots if required, and generating exciting content that aligns with TikTok's current trends and increases my social media presence. The goal is to create content that captivates the TikTok viewers, provokes engagement, and ultimately...

  €81 (Avg Bid)
  Paikallinen Mainostettu
  €81 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  I'm seeking a talented marketer and animator to levera...objectives are to: - Increase brand awareness - Drive higher traffic to my website - Generate qualified leads A perfect candidate for the project would have: - Significant experience in social media marketing, particularly in the mentioned platforms - Skilled in creating captivating video animation that can attract and engage our target audience - Proven track record in driving brand awareness, web traffic, and lead generation through creative and strategic marketing. Your task would be to analyze the market, create a comprehensive strategy, and then implement it through creating and marketing high-quality video animation content. Your innovative and forward-thinking approaches would greatly contribute to...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  ... - Accurately tracking the lead generation source. - Concentrating mainly on leads coming from Social media and Email marketing platforms. - Setting up ready to import scraped potential customer lists - Tracking initial contact through to sales - integrating landing pages on our website to track customer enquiry. ALSO - Any suggestions you think would be helpful that I have not mentioned. Experience and Skills Required: - Expert knowledge of ZOHO CRM, especially in setting up for sales businesses. - Proven experience in sales pipeline tracking setup, particularly focusing on lead generation source tracking. - Familiarity with integrating social media and email marketing as lead generation sources is a must. - Integration with WooCommerce Additional Taks # Import our c...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  I'm looking for a talented professional to help my business with social media management and marketing across multiple platforms. Key Responsibilities: - Manage and post engaging content on Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. - Ensure that our social media accounts are updated with new posts at least three times a week. Skills required: - Proven experience in managing social media accounts for businesses. - Strong understanding of how to create engaging and effective content for different social media platforms. - Familiarity with the logistics industry would be a plus. - Proficient in Arabic would be a plus. This is a long-term project and I'm looking for someone who can not only manage our social media presence but also help us grow it. Please share your past...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset

  ...understanding of TikTok and marketing tactics to pen a comprehensive book. The book will serve as a guide for individuals aiming to utilize TikTok for their marketing endeavors. The ideal candidate will: - Have an in-depth knowledge of TikTok and its features. - Be familiar with the best practices for content creation on TikTok. - Understand effective TikTok advertising strategies. - Be proficient in interpreting and utilizing TikTok analytics and measurements for optimum results. - Produce an engaging and easy-to-follow guide suitable for a versatile audience from small business owners to social media influencers. No specific writing samples have been requested for this project; however, showcasing your understanding of TikTok's platform and its marketing...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  I need a professional to create an engaging short video for my mobile app, primarily focused on user experience. The video will serve a dual purpose - it will market the app as well as provide a tutorial for new users. This video will be uploaded on ...be uploaded on YouTube for wider reach. Key aspects of the video include: - Emphasis on how the app promises anonymity and security, - Demonstration of the app's ease of use, with no setup required, - Highlighting the advantages of being able to use the app straight 'out of the box'. Candidates should have experience in video production, particularly within the sphere of app tutorials and marketing. A clear understanding of YouTube video SEO will be advantageous. Prior work with UX-focused video content will be giv...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  I'm seeking persons with excellent sales skills to help sell my entertainment services to individuals. The services span a wide range, including but not limited to SEO, Social Media Marketing, and Email Marketing. Ideal Skills and Experience: - The ideal freelancer is someone with strong sales skills and experience. - Proven ability to sell high-value services. - In-depth understanding of digital marketing services. - Familiarity with marketing to individuals rather than businesses or organizations. The compensation model is based on a 10% commission with a minimum service rate of $150 USD. For every sale you make, you'll earn at least $15. I'm eager to connect with freelancers who can leverage their sales skills to reach the maximum potentia...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  ...(optional to provide creative direction only), SEO-driven post caption and hashtags. Formats can include: carousel posts, static graphics, and reels. - A total of 8-10 Pinterest posts based off the content themes. These can be fairly simple but should all vary and be dynamic. Post design, SEO-driven post caption and keywords needed. - 7 data-driven captions that can spark conversation on Threads. - 8 viral TikTok post ideas and compelling captions with hashtags Ideal Skills and Experience: - Proven expertise in writing playful, engaging copy - A solid understanding of SEO principles and how to incorporate them into content seamlessly - Experienced in creating content for a variety of social media platforms, particularly Facebook, Instagram, Pinterest, Threads, and TikTok W...

  €119 (Avg Bid)
  €119 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Email marketing 9 päivää left

  seek for links exchange partnership for

  €188 (Avg Bid)
  €188 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  ...integrating various payment methods and creating social media pages. Additionally, I'm looking for a digital marketing strategy aimed at enhancing the site's visibility and generating leads. Key Requirements: - Payment Integration: I require the integration of PayPal, G Pay, Credit and Debit Card, and Account Transfer options. A smooth and secure system is essential. - Social Media Pages: Creation of pages on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Test Gorilla, Work Day or Smart Recruiter. This will enhance my online presence and allow for better communication with my audience. - SEO & SEM Strategies: The developer should be proficient in Search Engine Optimization (SEO) and Search Engine Marketing (SEM), with a proven track record of driving traffic to web...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  In pursuit of enhancing my projects, I need a video editor - one specialized in niche video editing. What makes this project unique? * The task is centered around marketing; you should be comfortable and experienced in marketing-related videos. Desired Skills and Expert Experience: * Proven background in video editing, preferably advanced level. * Experience creating marketing videos. Prior projects showcasing this skill will give you a competitive edge. * Ability to adapt your editing style to different content types. * Creativity and innovative thinking, to make the videos engaging and effective. This project demands more than basic video editing skills. I value different perspectives. Apply if you believe your special skills fit this description.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset
  Ecommerce Marketing for Clothing Brand 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I want someone who have knowledge of marketing & building a brand. Menswear brand, Please only connect if you have experience in doing so. connecting to marketplaces but mainly mainly maximizing sales on own store first

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I'm in need of a skilled digital marke...online yoga classes. Primarily, these classes are geared towards adults aged 25 to 54, so it's crucial that your strategies target and engage this demographic effectively. Your responsibilities will include: - Handling promotion on both Instagram and Facebook - Creating a balance between organic and paid marketing strategies The ideal candidate will have experience with: - Digital marketing specifically on Facebook and Instagram - Paid advertising and organic growth techniques - Marketing online classes or similar products - Engaging and targeting adults aged 25 to 54. Please include examples of how you have previously targeted this demographic in your bid. Your approach to balancing organic and paid strategies...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset

  The goal of this project is to significantly increase organic traffic to the [Blog Name] website. By implementing a comprehensive SEO strategy, creating high-quality content, and leveraging various digital marketing techniques, we aim to improve the blog’s visibility, attract more qualified visitors, and ultimately drive engagement and conversions.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  I am in search of a creative designer who can craft an abstract logo that signifies the identity of my brand. Other specifications include: - The logo should be primarily designed using metalic colors. - Ideal candidate will have a knack for abstract design and a deep understanding of branding and marketing. - Prior experience in designing abstract logos is a plus. - The logo needs to be compelling, memorable, and capable of communicating our brand identity to our target audience. - Preference will be given to freelancers who can demonstrate a strong portfolio featuring prominent use of abstract design in branding.

  €187 (Avg Bid)
  €187 Keskimäär. tarjous
  90 tarjoukset
  Content Marketing for Online Course 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...if you haven't done online course marketing before and have clients who will give us references. We will have a monthly payment for work done - your company will work for six months for a fixed fee. The $250 beginning payment will be negotiated for a monthly fee. WE WON'T MESSAGE YOU without some examples of your prior marketing online courses. I'm in need of a skilled marketing professional who can assist with the content marketing for a training-based online course. The project will involve: - Crafting engaging and informative content that aligns with the course's training theme - Leveraging this content for marketing purposes, driving traffic and generating interest in the course Ideal candidates should have: - Prior experi...

  €356 (Avg Bid)
  €356 Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset

  Hello, I'm writing to invite you to join us in a new Facebook advertising project, focusing on marketing our real estate properties to the international market. With a diverse and highly potential real estate portfolio, we are seeking an experienced advertising expert with knowledge of the international market, especially on the Facebook platform, to assist us in expanding our presence and attracting customers from different countries. If you have the ability and desire to collaborate with us on this project, we would greatly appreciate hearing your thoughts and receiving support from you. Please kindly inform us of your interest and the suitable time for further discussion about the project details. Best regards

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  I am looking for an experienced marketer who can significantly increase the views on my hip-hop song on YouTube. I'd like to specifically target the Middle East and India. Key Requirements: 1. Proven track record in YouTube marketing, especially in the music industry 2. An understanding of the hip-hop music industry and audience base in targeted regions 3. Execution of an effective marketing strategy that quickly drives organic views from Middle East and India Skills And Experience: 1. Social media marketing 2. YouTube marketing 3. Viral marketing Please provide examples of previous work with YouTube song promotion, specifically with hip-hop genre. Only bid if you have the mentioned skills/experience and are confident you can deliver the g...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  I'm in need of a talented graphic designer to create a series of marketing materials for my business. The main focus will be on templates, which are going to be used for various purposes. Key Responsibilities: - Designing a range of marketing templates that can be easily customized for different uses - Ensuring the templates visually align with my brand's identity - Delivering high-quality, editable design files Ideal Skills: - Proven experience in graphic design, particularly in creating marketing materials - Strong understanding of branding and how to translate it into design - Proficiency in design software such as Photoshop - Ability to create versatile and usable templates - Strong communication skills to ensure the design meets the brief Your work w...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  Website Development For Marketing Agency 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are looking for a skilled and experienced web developer to create a professional and engaging website for our marketing agency, NETAV. The website will serve as a platform to showcase our digital marketing services, highlight our portfolio, and attract potential clients. The ideal candidate should have a strong understanding of modern web design principles, excellent proficiency in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, and experience with content management systems like WordPress or Joomla. Attention to detail, creativity, and the ability to create a visually appealing and user-friendly interface are key requirements for this project. The selected developer will work closely with our team to ensure the website reflects our brand identity and effectively ...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset

  I'm in need of a skilled marketing content writer who can help me attract new customers through professional and formal content. The main formats I need are email newsletters and social media posts. The ideal candidate should have: - Proven experience in writing marketing content to attract new customers. - Proficiency in maintaining a professional and formal tone. - Experience in crafting engaging content for email newsletters and social media.

  €67 (Avg Bid)
  Kiireellinen
  €67 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  I'm on the hunt for a highly skilled digital marketing team that can provide holistic support for my business. My requirements span social media marketing, search engine optimization (SEO), and email marketing. Here's what I'm aiming for with this campaign: - Increase brand awareness - Generate solid leads - Drive sales growth Now, it's crucial that you understand our target demographic precisely - we aim to focus our initiatives based on age range, gender, and location. The ideal team for this job should have significant experience with the above digital marketing areas and demonstrate a solid understanding of demographic-targeted campaigns. Expertise in analysis and strategy planning based on demographic data will be a significant plus....

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  I am in need of a 30-second animated video, specifically 2D animation, for marketing on Instagram and Facebook. The primary focus of the video is to foster a clear, compelling call to action. Requirements: - Create engaging, precise 2D animations - Highlight a persuasive call to action - Appropriate for Instagram and Facebook marketing Ideal Skills and Experience: You should be confident in your ability to produce captivating animations that draw audiences in and motivate them to act. A background in producing promotional social media content is desirable. Overall, an understanding of what makes a compelling call to action and how to interpret it into a visual narrative is vital.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset
  Full-Service Marketing Assistance 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm in need of a full-service marketing team, with expertise in social media management, SEO, email marketing, and strategy development. Your role will involve: - **Social Media Management**: You'll be responsible for managing our presence on Facebook, Instagram, Twitter, Google, and YouTube. This includes content creation, audience engagement, and growing our following. - **SEO**: Your task will be to optimize our website and content for search engines. This will involve keyword research, on-page optimization, and link-building. - **Email Marketing**: You'll be in charge of creating engaging email campaigns that drive traffic and conversions. This includes list management, segmentation, and A/B testing. - **Marketing Strategy**: I'm look...

  €949 (Avg Bid)
  €949 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  We are seeking an experienced Digital Marketing Consultant with a strong focus on website optimization and mobile user experience. The ideal candidate will have a proven track record of improving website performance, increasing conversions, and enhancing the mobile user experience. The candidate should have PROVEN EXPERIENCE OF CONVERTING LEADS TO PURCHASE. The candidate should have PROVEN EXPERIENCE OF SALES FUNNELS. Responsibilities: Perform a comprehensive audit of our current website, focusing on mobile user experience, conversion rate optimization, and landing page effectiveness. Identify areas for improvement and provide strategic recommendations to optimize the website for improved mobile user experience and increased conversions. Design and implement dedicated landing pag...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset
  Trophy icon Bold Branding & Sales Animation Design 6 päivää left

  ..."Social Media - Live On-Stage", "A Truly Modern-Day Variety Show".) - NB: Feel free to play around with tagline. Our contemporary modern variety show celebrates online video culture and all things whacky and fun in the world of viral video culture. We want our design to be relevant to Gen Z and Millennials alike, and stay relevant within the realm of social media platforms. Our logo for For You Stage must clearly feature the words, as this is the name of the show. An impactful logo and colour scheme will go onto inform the brand guidelines for the show marketing materials. This project is primarily to design the logo and look and feel, but includes creating a pitch deck design template that we can then populate with our pitch deck information. Plea...

  €92 (Avg Bid)
  Taattu
  €92
  177 työtä

  I am seeking proactive individuals capable of recruiting over 20 channel partners per distri...over 20 channel partners per district in North and East India. Your primary focus will be on finding partners who are adept in the sales and marketing of products. A background in sales, marketing or recruitment could be beneficial, but is not mandatory. Successful onboarding will see you earn a commission per partnership fee. Ideal skills and experience: - Proficiency in sales and marketing - Familiarity with North and East India districts - Strong networking skills - Proven track record in recruitment Responsibilities include: - Identification of suitable channel partners - Partner onboarding - Ensuring partners are skilled in sales and marketing - Manage partner ...

  €838 (Avg Bid)
  €838 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  I urgently need a professional PowerPoint presentation. This will be a 10 slide presentation focused on the hospitality and tourism industry. The main goal of this presentation is marketing and promotion. It is crucial that the content is engaging, informative and tailored to industry professionals. Key points to consider: - Aim: Marketing and Promotion - Audience: Industry Professionals - Deadline: ASAP Ideal Freelancer: - Extensive experience in creating effective marketing PowerPoint presentations. - Prior knowledge of the hospitality and tourism industry will be highly advantageous. - Strong communication skills and attention to detail to create engaging and professional content.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset

  This is a monthly committment I am considering changing the freelancer that is doing the job currently >>General A makeup ecommerce site that slowly will start making way to the market. Awaiting the mobile app to be done. The images and posting is good, but there is no increasing number of followers. This is in makeup industry and is cosmetics with AI matching. so it is marketing the mobile app which has AI and skin tone matching. the very first in the world to do this. so it is the mobile app and selling our products in a mix. It is not only the app which they thought it should be. >>Work to do: 1. Create images and make suitable text and follow others and interact on the social media platforms 2. post images for makeup on instagram and pinterest every week. Curren...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  48 tarjoukset

  I'm looking for a proficient digital marketer to curate a comprehensive campaign, targeting business professionals. This will encompass both social media marketing on Facebook, Instagram, and Twitter, as well as pay-per-click advertising. Your skills and experiences should include: - Expert proficiency in Facebook, Instagram and Twitter marketing. - Deep understanding of pay-per-click advertising principles, with a successful track record in PPC campaigns. - Proven success in developing campaigns tailored towards business professionals. - Strong understanding of optimization strategies for outreach to our target demographic group. You'll need to develop consistent, engaging content aimed at business professionals to increase our platform visibility and conversio...

  €171 (Avg Bid)
  €171 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Modern Investor Real Estate Brochure 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...estate business, with the primary goal of persuading potential investors. I want the brochure to reflect a clean, modern aesthetic that immediately conveys professionalism and trustworthiness. Key Requirements: - Must have strong experience in graphic design, particularly with creating brochures. - Knowledge of modern design trends is essential. - Experience in real estate marketing or a keen understanding of attracting property investors is highly beneficial. The ideal freelancer will: - Showcase the value propositions of my business effectively. - Use imagery and designs that are modern yet timeless. - Create a cohesive look throughout each page to ensure a seamless reading experience. I look forward to seeing your previous works and starting ...

  €206 (Avg Bid)
  €206 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset

  I'm looking to establish a strong brand presence/Content creation/Lifestyle/POV reels on Instagram. The goal is to create brand recognition and loyalty. I'...content strategy that resonates with my brand and target audience - Increase brand visibility and engagement on Instagram - Implement tactics to increase followers and drive traffic to my reels/Posts. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in Instagram marketing - Understanding of Instagram's algorithm and audience engagement tactics - Ability to craft compelling and visually appealing content - Experience in working with e-commerce or brand-building is a plus Please share some of your past experience in Instagram marketing and how you plan to approach this project. I'm looking forward ...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset
  Social Media & Email Marketing Expert 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Key Responsibilities: - Plan, implement, manage and monitor the company's Social Media strategy in order to increase brand visibility, improve marketing efforts and generate leads. - Extract B2B leads set-up email campaign to educate our potential client via content. - Provide a strategic perspective - leveraging social media to generate B2B leads. This role demands expertise in creating engaging content, that can resonate with other businesses, encouraging them to invest in our service. It’s a significant opportunity to showcase your ability to drive business growth through innovative social media & email marketing strategies. In your bid please mention how your skills align with the project and will you be able to put daily 2-4hr.

  €66 (Avg Bid)
  €66 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  I'm in need of a detailed business report analysis on marketing strategies. Ideally, I would like the template to be 1500 words. Key Requirements: - Complete a 1500-word template - Focus on Marketing Strategies - Deliver comprehensive analysis Sustainable

  €18 (Avg Bid)
  €18 Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset

  I'm in need of an expert in email marketing automation to assist with managing the fulfillment of orders for my small client base. Key Responsibilities: - Implementing automation sequences for email marketing campaigns with a focus on driving sales - Regularly checking and maintaining the health of the email marketing system - Assisting with the creation and management of email lists The ideal candidate for this position should have experience with email marketing platforms and automation, with a special focus on driving sales. Previous experience in a similar role will be an advantage. Please note that I skipped the question regarding the specific email marketing platform I currently use, as I am open to suggestions and recommendations based on...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  Suosituimmat viral marketing -yhteisöartikkelit