Using multiple bluetooth dongle proximity marketing työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  662,715 using multiple bluetooth dongle proximity marketing työtä löytyi, hinnoittelu EUR
  €105 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2396 (Avg Bid)
  €2396 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €520 (Avg Bid)
  €520 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €444 (Avg Bid)
  €444 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  Updates on multiple websites.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I NEED A LOGO CLIP DONE JUST LIKE THE OTHER MAJOR PRODUCTION COMPANIES HAVE. WATCH VIDEO BELOW!!!!! USING MY YOUR TV LOGO.. UNDER THE LOGO ADD TEXT ( A HISTORY ENTERTAINMENT COMPANY) I WANT A WHITE BACK GROUND VERY SIMPLE VERY PROFESSIONAL!!!

  €47 (Avg Bid)
  €47 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €232 - €695
  €232 - €695
  0 tarjoukset
  Writing Job Loppunut left

  Multiple Writing jobs.

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €232 - €695
  €232 - €695
  0 tarjoukset
  €139 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can assist me in getting clients for my healthcare business through cold outreach using social media. The ideal candidate should have experience in social media marketing and sales. Requirements: - Experience in using social media platforms for lead generation and sales - Proven track record of successfully making sales through cold outreach - Knowledge of the healthcare industry and target audience - Excellent communication and persuasion skills - Ability to identify potential leads and nurture them towards making a purchase Responsibilities: - Conduct thorough research on potential clients in the healthcare industry - Develop a strategic social media outreach plan to generate leads and make sales - Use various social media platf...

  €210 (Avg Bid)
  €210 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  ...create compelling and on-brand visual designs for a range of projects. 2. Collaborate with cross-functional teams to understand project requirements and deliver design solutions that meet objectives. 3. Produce high-quality graphics, illustrations, and layouts for both digital and print media. 4. Stay updated on industry trends and incorporate innovative design elements into projects. 5. Manage multiple design projects simultaneously and meet deadlines. 6. Review and provide constructive feedback on design concepts from team members. Requirements: 1. Minimum of 1 year of professional experience as a Graphic Designer. 2. Proficient in graphic design software such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). 3. Strong portfolio showcasing a variety of design projec...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  Project Description: I am looking for a creative individual who can help me create a series of social media posts that will encourage teens to put down their phones and appreciate the world around them. The project requires the use of images and graphics that ...that tells a story and captures the attention of teenagers - Optimize the posts for Instagram, ensuring they are visually appealing and engaging Ideal Skills and Experience: - Graphic design - Social media management - Content creation for Instagram - Understanding of teenage psychology and behavior - Ability to create visually striking and thought-provoking content If you are passionate about using your design skills to make a positive impact on the lives of young people and have experience creating captivating social med...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Marketing Coordinator 6 päivää left
  VARMENNETTU

  About Us: We are a dynamic and growing fashion business seeking a passionate and results-driven Marketing Coordinator to join our team. If you have a keen eye for the latest trends, a knack for creative design, and a flair for influencer marketing, then you might be the perfect fit for our fashion-forward family. Responsibilities: Influencer Cultivation: Forge strong relationships with influencers, harnessing the power of Shopify collabs to expand our brand's reach and visibility in the fashion world. Social Media Maintenance: Manage and curate engaging content on our Facebook and Instagram feeds, ensuring a consistent and captivating brand presence across all platforms. Trend Analysis: Stay ahead of the curve by closely monitoring and reporting on market trends, al...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  Setup Mail Chimp Marketing Account 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer to help me set up my MailChimp marketing account. Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up MailChimp accounts and campaigns - Familiarity with email marketing best practices - Strong understanding of segmentation and targeting strategies - Knowledge of HTML and CSS for email template customization Requirements: 1. Set up MailChimp account: - Create an account and configure all necessary settings - Import existing mailing list into MailChimp - Set up appropriate tags and segments for better targeting 2. Design and customize email templates: - Create visually appealing and mobile-friendly email templates - Customize templates to align with branding guidelines 3. Create automated email campaigns: - Set up ...

  €259 (Avg Bid)
  €259 Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset
  Trophy icon Logo and Brand Identity 6 päivää left

  ...appealing set of logos that align with our specific themes and color schemes. Responsibilities: Design a complete logo set, including a text logo, icon logo, and a combined version. Incorporate specific colors and themes provided by the company into the logo design. Ensure the logo is versatile, suitable for various applications like websites, social media, and print materials. Provide the logo in multiple formats and sizes, including JPEG, PNG, SVG, etc. Deliverables: A comprehensive logo set (text logo, icon logo, combined). Selection of fonts. Detailed color codes. A brand book presenting all elements of the visual identity. Submission file types to include JPEG, JPG, PNG, PDF, SVG Preferred Style: A style example will be provided for reference upon hiring. Skills and Expe...

  €91 (Avg Bid)
  €91
  6 työtä

  I am looking for a freelancer who can improve my CNN-1D model using MATLAB for regression. The specific improvements I am looking for include enhanced accuracy. Dataset: - I will provide the dataset for the project. Deadline: - The expected deadline for this project is 1-2 weeks. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in CNN-1D model development and regression using MATLAB. - Proficiency in data preprocessing and feature engineering techniques. - Familiarity with optimization algorithms and techniques to enhance model accuracy. - Ability to work within tight deadlines and deliver high-quality results.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Marketing Small Accounting practice 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Easy Accountancy is an Australian-based accounting service dedicated to simplifying financial management. With a focus on user-friendly solutions, we offer a range of services tailored to meet the diverse needs of businesses and individuals. From bookkeeping to tax planning, Easy Accountancy strives to make the complexities of accounting accessible and manageable for their clients, ensuring a smooth financial journey. I need to market and attract more business to our platform to grow this business in the next year www,

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  A tee shirt designed 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a talented designer to create an illustrative tee shirt design for me. Specific elements or images that I would like to be included in the design are provided. The design should incorporate more than 5 colors to bring it to life. Ideal skills and experience for this job include a strong portfolio of illustrative designs, proficiency in using multiple colors, and the ability to bring creativity and uniqueness to the project. I am open to suggestions and excited to see the designer's creative interpretation. Please reach out and I will let you know the details that I am looking for.

  €80 (Avg Bid)
  €80 Keskimäär. tarjous
  86 tarjoukset

  We are on the hunt for a Google Sheets expert to construct a sophisticated forecasting model. Your primary task will be to analyze our existing inventory, sales projections, and cost information to optimize our stock ordering and cash flow management. Key Responsibilities: Integrate and manage data from multiple Google Sheets, ensuring accuracy and consistency. Develop a Google Sheets-based model for in-depth analysis of sales forecasts, costs, and logistics. Strategize shipping schedules aligned with market demand, balancing inventory levels and cost-efficiency. Conduct financial analysis to assess shipping/storage costs and potential profit margins. Establish a practical timeline for product movement from manufacturing to the warehouse, considering sales trends. Required Skills:...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  Hi There, I have REST API and I need to import the data into a Azure SQL Server table. I am using Azure Data Factory Data flow (attached) which was working fine but as the data grew I started getting the below error Azure data factory REST API Job aborted due to stage failure: Serialized task 16:0 was bytes, which exceeds max allowed: (134217728 bytes). So I had to split the source API data into two parts using $top and $skip Like below, two URL calls. abc?$expand=xx,yy,zz&$top=40000&$skip=0 abc?$expand=xx,yy,zz&$top=40000&$skip=40000 I am looking for efficient way of doing it by using for loop or parametrization or anything which makes it work even if the data further grows. Example API data : $expand=Trips

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  I am looking for a skilled freelancer to create an animated post a project button for my website. The animation should be dynamic and energetic, capturing the attention of users. Specific requirements: -I would like "post a project" button animation ideas but ideally the animation should be created using either RIVE or CSS, using the ideal skills and experience in these technologies. - The animation should incorporate specific colors that I will provide, ensuring it aligns with my brand's visual identity. - The animation should be interactive, with changes occurring upon hover or click, creating a more engaging user experience. Overall, I am seeking a freelancer who can bring creativity and technical expertise to create a visually appealing and interactive ...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset

  I am looking for a B2B Email Deliverability Expert Consultant to help me improve the overall email health of my business, fraud.net. Reference: Hubspot's Email Health Score for our marketing emails is currently 4/10 Project Scope: - I am seeking improvements to my current email setup rather than a complete overhaul. - The primary goal is to improve the overall performance of my email system. - Review of current processes with Comparison to Best Practices and Industry Benchmarks. - Recommendations for changes based on systems and email goals (see below). - We send from multiple systems: Gmail/Google Workspace, Hubspot, Keap - We send for various goals: Cold lead contacting, warm lead nurturing, customer communications, corporate communications. Ideal Skills and Exp...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  Logo Design Needed for Lifestyle YouTube Channel, Website, and Apple Podcast The name of the Podcast/YouTube Channel is called, Veteran Stories Podcast and that will need to be worked into the logo. Project Details: - The client is seeking a logo for their lifestyle YouTub...Story Telling. - The client is open to color suggestions and does not have a specific color preference or scheme for the logo. - The client wants specific design elements or symbols to be incorporated in the logo. - The designer will need to provide creative and innovative logo design options that align with the lifestyle theme. - The logo should be visually appealing and suitable for use across multiple platforms. I would like the logo to be formatted so that it can be used in portrait and in landscape logo ...

  €32 (Avg Bid)
  Taattu
  €32
  5 työtä

  I am looking for a design specialist (photoshop) who can assist my company with designing various marketing materials. Specifically, I need help with creating marketing PDFs, line cards, white papers, banners, and social media posts. Requirements: - Experience in designing marketing materials such as PDFs, line cards, white papers, banners, and social media posts - Ability to work with limited branding or design guidelines, as I have some ideas but no existing guidelines to follow - Proficiency in creating 4-7 design materials If you have a strong design background and can bring my ideas to life, please reach out to discuss further details.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  49 tarjoukset
  Google Maps Route 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I have multiple locations, lat and lon....I need to be able to find current location and then map our best route for each location to go to. It is a list for home Christmas lights.

  €145 (Avg Bid)
  €145 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  ...In this case sending data to the server and getting a response. Decompiling the APK will reveal some information in that code. However if I have a .SO file instead and use that, it is much harder to reverse and find the information. Functionality: - I have converted a Java Class to C using an online converter. - The Class has multiple Methods that are used by the main Android app. - I need the .SO to be consumed by the main Android app. So the main app will call Methods in the .SO file instead on using the current Java code. Requirements (Your Work): - Check the C code and make sure it works correctly, and fix any wrong code. - Create a .SO from this C code and show me how to create it. - Tell me what I need to do in the Android app to call the .SO and th...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  Project Title: Background Modification - Separating a Single Shape into Multiple Shapes I am looking for a skilled designer to modify the background of an image, specifically separating a single shape into multiple shapes. This project is for personal use and requires expertise in Adobe Illustrator. Skills and Experience Required: - Proficiency in Adobe Illustrator - Strong understanding of image editing and manipulation techniques - Experience in separating shapes and objects in an image - Attention to detail to ensure precise separation of shapes - Ability to work with complex designs and multiple shapes - Creativity in maintaining the visual integrity of the original image while achieving the desired modification Project Requirements: - Modify the background imag...

  €9 (Avg Bid)
  Taattu
  €9
  6 työtä
  Technical outbound marketing expert 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a technical outbound marketing expert with expertise in social media marketing, specifically focusing on LinkedIn. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in social media marketing - Proficiency in creating and implementing effective marketing strategies on Facebook - Familiarity with LinkedIb Ads Manager and other social media marketing tools - Ability to identify and target a specific demographic for marketing campaigns

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset

  I am looking for a skilled designer who can create tops using Clo3D. Requirements: - Experience in clothing design, specifically tops - Proficiency in using Clo3D software - Ability to understand and translate my specific style into the designs - Creativity and attention to detail in capturing the intended audience (adults) in the designs If you have the necessary skills and experience, please submit your portfolio showcasing your previous work in clothing design.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can create SVG format icons for my project. Requirements: - I need 5 icons in total - The icons should be detailed in style - I will provide the images that need to be converted to SVG format - All icons need to fit in 1:1 ratio Skills and experience: - Strong proficiency in creating SVG format icons - Ability to create detailed and visually appealing icons - Experience in working with various design tools and software - Attention to detail and ability to deliver high-quality work If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal along with your portfolio showcasing your previous work with SVG icons.

  €81 (Avg Bid)
  €81 Keskimäär. tarjous
  50 tarjoukset
  Remote assistant 6 päivää left

  I am looking for a remote assistant to help me with various tasks for approximately 10-20 hours per week. The ideal candidate should have experience in admin...creating reports - Customer support tasks such as responding to emails, handling customer inquiries, and providing assistance Skills and Experience: - Strong organizational and time management skills - Excellent communication skills, both written and verbal - Proficiency in using various software and tools for administrative tasks, research, and customer support - Attention to detail and the ability to deliver high-quality work within deadlines If you are a reliable and efficient remote assistant who can handle multiple tasks and work independently, I look forward to hearing from you. Please provide your availability...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  70 tarjoukset
  "Merge" Images -- 2 6 päivää left

  Project Description: "Merge" Images I am looking for a skilled graphic designer to merge multiple images together to create a visually appealing composition. Type of Images: - The project requires merging both photos and graphics, so experience in working with both types of images is ideal. Specific Layout or Composition: - The client has a specific layout or composition in mind for the merged image. Number of Images: - The project involves merging a total of 1-3 images. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and tools. - Strong understanding of composition and layout. - Ability to seamlessly merge different types of images. - Attention to detail to ensure a polished and professional final result. If you have the skills and experi...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset

  1. developign pipelines for writing flux cd implementation and connect to AKS 2. Azure devops 3. writing in YAML 3. Flux CD and AKS

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  Real estate agency seeking an experienced HR professional to assist with recruitment and hiring, employee onboarding and training, and performance management and evaluations. Specific requirements for...evaluation processes Ideal skills and experience for the job: - Proven experience in recruitment and hiring processes, particularly assessment-based hiring - Strong knowledge of employee onboarding and training best practices - Familiarity with performance management and evaluation techniques - Excellent communication and interpersonal skills - Ability to work effectively with a team and manage multiple tasks simultaneously If you have the necessary skills and experience, we would love to hear from you. Please submit your proposal along with examples of your previous work in the...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  I am looking for an individual freelancer who can assist with social media marketing for my business. The ideal candidate will have experience and expertise in the following areas: Social Media Platforms: - Instagram: The primary focus will be on this platform. - Facebook Primary Goal: - Promoting specific products/services: The main objective is to generate awareness and drive sales for specific products and services. Target Audience: - Yes, I have a specific demographic: The candidate should be able to target and engage with a specific demographic to maximize the effectiveness of the social media marketing efforts. Skills and Experience: - Proven track record in social media marketing, particularly on Instagram. - Ability to create engaging content that aligns wi...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  I am seeking a skilled Python developer with experience in healthcare revenue cycle management (RCM) to create scripts for converting HL7 837 files to Excel. The ideal candidate should have knowledge of the healthcare industry and be familiar with the 837 file format. Requirements: - Experience with Python programming - Familiarity with HL7 837 fil...converting HL7 837 files to Excel. The ideal candidate should have knowledge of the healthcare industry and be familiar with the 837 file format. Requirements: - Experience with Python programming - Familiarity with HL7 837 file format - Ability to extract specific columns or data elements from the 837 file - Knowledge of Excel file formats and the ability to create either a single worksheet or multiple worksheets based on client re...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  We are looking for someone to redesign the website in Word-press from scratch. This includes: - A clean wordpress installation - A fresh, modern responsive design (a customized template is enough) - The installation and configuration of the following plug-ins o Ultimate Member (including registration page) o Spam protection / Captcha for registration o Events including payment plugins o MailPoet including connection to Ultimate Member o User Roles including connection to Ultimate Member users - Data transfer from the old website, including o All pages o All user data in Ultimate Member o Event template and forms o Newsletter templates o User roles

  €953 (Avg Bid)
  €953 Keskimäär. tarjous
  184 tarjoukset
  Marketing for a telecom Company -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am in need of marketing services for a telecom company, and I'm looking for someone who can manage our social media accounts, while staying mindful of our goals to increase brand awareness. Our focus will be on businesses (B2B) as well as consumers (B2C); therefore, someone with experience in both areas will be preferred. We are looking for top quality work that will help promote our company, while increasing our social media following and boosting product sales.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I am looking for a website designer who is skilled in tweaking WordPress sites using Elementor and Qode Bridge Theme. The ideal candidate should have experience in the following: - Layout and design changes - Functionality and plugin integration - Content updates and additions The project requires the following: - Some content is ready, but some needs to be created - The project is urgent and needs to be completed within 1 week.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  89 tarjoukset

  I am looking for a talented logo designer to create a classic and elegant logo for my Professional brand Gina James Entertainment llc. as an actor, mo...bright in color. Requirements: - The logo should have a classic and elegant style. - It should include a symbol related to my profession. - The color scheme should be bold and bright. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills with a focus on creating elegant and timeless logos. - Experience in designing logos for actors, models, directors, or film producers. - Proficiency in using design software and tools. - Ability to understand and incorporate client preferences and brand identity into the logo design. Please provide samples of your previous logo designs that showcase your ability to create classic and elegan...

  €185 (Avg Bid)
  Mainostettu Taattu
  €185
  194 työtä

  I am looking for a freelancer who can create an excel catalog using a provided PDF file for ecommerce use. The purpose of the catalog is to showcase products. Requirements: - Experience in creating excel catalogs for ecommerce - Proficiency in working with PDF files and converting them into excel format - Ability to organize and present product information in a visually appealing manner - Attention to detail to ensure accurate and complete product listings Specifics: - I will provide the format or template for the excel catalog - The catalog will include more than 100 products If you have experience in creating excel catalogs and are skilled in working with PDF files, please submit your proposal.

  €331 (Avg Bid)
  €331 Keskimäär. tarjous
  98 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me deploy my small (less than 1GB) PHP project in Azure using VM instances, SQL database, cloud functions, and cloud storage. I require the latest version of PHP to be used for this project. Additionally, I need assistance in setting up the SQL database and cloud functions, including a full setup. Ideal skills and experience for this job include: - Experience deploying PHP projects in Azure using VM instances, SQL database, cloud functions, and cloud storage - Proficiency in the latest version of PHP - Knowledge of SQL database setup and configuration - Experience with cloud functions and cloud storage setup Please provide examples of similar projects you have completed in the past.

  €45 (Avg Bid)
  €45 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  from a selection of videos (inc. a youtube channel) and case study images create a professional and inspiring video targeting specifiers and buyers of surface finishes (wallcoverings, veneers, floor tiles and acoustic panels). i will provi... floor tiles and acoustic panels). i will provide a concise brief of the product and it's applications and supply imagery and videos. Additional ai AI-generated images and copy in the same style can be combined to inspire the viewer. I have played around with AI and the results are amazing but I don't have the skillset to edit and combine branding etc. This is the beginning of an ongoing marketing and sales campaign so I am looking for someone who can offer competitive 'menu-pricing' so I can offer regular content for s...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Keskimäär. tarjous
  43 tarjoukset

  ... which can be purchased online at SiTime. Operating temperature range is 0 to 70 degrees C. A POTS trim adjusts the VCTCXO with +/- 6.25 PPM. The board should include 3 mounting holes for 4-40 screws, with any layout. The circuit board output connector will be SMA female with 50 Ohm impedance and ~0.6 V peak-to-peak square wave output. The supported power input should be DC 10 - 15 V input using a Molex 3-pin standard PC fan male connector (with pin 1 ground and pin 2 providing ~12 V input.) The project includes delivery of the manufactured prototypes, as well as schematics and gerber files. We propose payment of 1/4 upon delivery of a design, 1/4 upon completion of manufacturing of prototypes where you either hand assemble or outsource assembly, 1/4 upon successful confirma...

  €10495 (Avg Bid)
  Mainostettu
  €10495 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me with SEO and marketing setup for my art website. The main goal of my website is to get people to my site and build a strong online presence and increase visibility and sales. I am open to any effective strategies for SEO and marketing. Target Audience: - General public interested in Animal art / Commsissions Ideal Skills and Experience: - Experience in SEO and digital marketing - Knowledge of effective strategies for increasing online visibility and traffic - Understanding of the art industry and target audience

  €238 (Avg Bid)
  €238 Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing around Mount Colah, 2079 Australia. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done. This is a long-term project and we will hire you for the long term.

  €65 - €74
  Paikallinen
  €65 - €74
  0 tarjoukset