Twitter marketing työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  363,455 twitter marketing työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2425 (Avg Bid)
  €2425 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €526 (Avg Bid)
  €526 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €449 (Avg Bid)
  €449 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €234 - €703
  €234 - €703
  0 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €17 / hr
  €11 - €17 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €234 - €703
  €234 - €703
  0 tarjoukset
  €141 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for a skilled video creator to produce a promotional video for my marketing agency. The main objective of the video is to increase brand awareness. Style: I prefer a mixed media approach, combining animation and real-life footage to create an engaging and dynamic video. Script: I already have a script prepared, which will be provided to the chosen freelancer. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing software and animation tools - Experience in creating promotional videos for marketing agencies - Ability to bring creativity and innovation to the video production process - Strong attention to detail and ability to meet deadlines

  €31 (Avg Bid)
  €31 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  As a business owner, I'm looking to strengthen my machinery brand's presence on social media by utilizing professional marketing strategies. I would like to focus on Google SEO, Facebook, Youtube, and Instagram, as these are the platforms that will best reach my target audience. I already have several active social media accounts and am looking for a reliable team to handle the day-to-day management of these accounts. My main goal for this project is to generate leads which have the potential to convert into sales and increase my business's bottom line. The team I'm looking for must have the knowledge and experience necessary for delivering successful, effective campaigns on the various social media platforms I've specified.

  €179 (Avg Bid)
  €179 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  Email marketing specialist 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Seeking an Email Marketing specialist to create a lead-generating email campaign for our web development agency client. Responsibilities: Strategy Development Audience Segmentation Content Creation Email Design List Management Campaign Execution A/B Testing Analytics and Reporting Compliance Assurance List Growth Strategies Quote an Estimated Monthly Costs (INR): Platform Content List Management Testing Tools Total Estimated Monthly Cost

  €60 (Avg Bid)
  €60 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  We are seeking an experienced digital marketing specialist for help in planning and executing the digital marketing strategy for our e-commerce start-up. We need a strategy tailored specifically for the business, which is going to be focused on the sale of luxury/high end home decor products in the US. The focus will initially be on social media marketing, so the successful candidate should be well versed in the intricacies of this form of marketing. As we launch and grow, we will look to expand to other marketing channels. We also need to ensure that the marketing strategy is built around key performance indicators, with an emphasis on generating website traffic and converting that traffic. The successful candidate must be highly organized, h...

  €1037 (Avg Bid)
  €1037 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset

  Project Title: Social Media Marketing Objective: - Increasing brand awareness through social media marketing Social Media Platforms: - Facebook Posting Frequency: - Daily Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing - Strong understanding of Facebook's advertising platform and algorithms - Ability to create engaging and compelling content - Knowledge of social media trends and best practices - Analytical skills to track and measure the effectiveness of social media campaigns - Good communication and collaboration skills to work with the client and understand their brand image and goals

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset
  Social media Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Title: Social Media Marketing Objective: - Increasing brand awareness through social media marketing Social Media Platforms: - Facebook Posting Frequency: - Daily Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing - Strong understanding of Facebook's advertising platform and algorithms - Ability to create engaging and compelling content - Knowledge of social media trends and best practices - Analytical skills to track and measure the effectiveness of social media campaigns - Good communication and collaboration skills to work with the client and understand their brand image and goals

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  Seeking Digital Marketing Teams for Educational Institutions MAYA Films, Bangalore is actively seeking experienced digital marketing teams or companies to work on an educational institution account. We are dedicated to providing top-tier marketing services to our clients in the education sector and are now inviting proposals from qualified professionals or agencies who can contribute their expertise and skills to help our clients thrive in the digital landscape. Scope of Work We are looking for digital marketing teams or companies that can offer a comprehensive range of services to our educational institution client. The scope of work may include but is not limited to: 1. Social Media Management: Develop and execute social media marketing strategies, ...

  €552 (Avg Bid)
  €552 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  email marketing 6 päivää left

  Email Marketing Project Purpose: - The purpose of the email marketing campaign is to promote a product/service. Target Audience: - The target audience for the campaign includes both existing and potential customers. Frequency: - Emails will be sent out once a week to maintain consistent communication with the audience. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating and implementing effective email marketing campaigns. - Proficiency in email marketing tools and platforms. - Strong copywriting and design skills to create compelling and engaging email content. - Understanding of audience segmentation and targeting strategies. - Ability to track and analyze campaign performance to make data-driven improvements.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  marketing promoter 6 päivää left

  ...for a marketing promoter who specializes in social media marketing to target the people that are ready to get inked. The main goal of this marketing promotion is to increase sales. What we offer to our promoters is a percentage of each sale/order that comes from a client that came from the promoters, and a passive income as a bonus. The percentage and the bonus are not fixed and can increase, depending on the effort from the promoter. Skills and experience required for this job include: - Proven track record in social media marketing - Deep understanding of various social media platforms and their algorithms - Ability to create engaging and persuasive content - Knowledge of target audience preferences and behaviors - Strong analytical skills to track and me...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset
  book marketing 6 päivää left

  Would like to hire a competent marketer for my recently published book on Leadership.

  €89 (Avg Bid)
  €89 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  Email Whatsapp Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Title: Email Whatsapp Marketing Target Audience: - The target audience for this email and Whatsapp marketing campaign is individual consumers. Main Goal: - The main goal of this marketing campaign is to gather customer feedback. Content: - The type of content that the client would like to be delivered in the marketing campaign is promotions and discounts. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in email marketing and Whatsapp marketing techniques. - Experience in creating engaging and persuasive marketing content. - Knowledge of customer feedback gathering methods and tools. - Ability to analyze and interpret customer feedback data. - Familiarity with promotional strategies and discount offers.

  €101 (Avg Bid)
  €101 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset
  Social media marketing for gyms 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a social media marketing expert to help me increase brand awareness for my gym on various platforms. I currently have accounts on Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, and more. Target Audience: - I want to reach a wide audience, so there are no specific demographics in mind. Marketing Goal: - The main goal of the campaign is to increase brand awareness. Allow for more people to access the social media accounts. Use social media to access more leads Use social media to make more people join the gym and promote services Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing, particularly in the fitness industry - Expertise in creating engaging content that resonates with a wide audience - Strong understanding of v...

  €415 (Avg Bid)
  €415 Keskimäär. tarjous
  61 tarjoukset
  Produce 10million subscribers on You tube 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...subscribers are tailored to this demographic. Ideal Skills and Experience: To successfully achieve this ambitious goal, I am seeking a freelancer with the following skills and experience: 1. YouTube Marketing Expertise: - Proven track record of growing YouTube channels and increasing subscriber counts. - In-depth understanding of YouTube algorithms, trends, and best practices. - Ability to create compelling and engaging content that resonates with young adults. 2. Social Media Advertising: - Proficiency in leveraging social media platforms, such as Instagram, Facebook, and Twitter, to promote the YouTube channel. - Experience in developing and executing targeted ad campaigns to reach the desired audience effectively. 3. Search Engine Optimization (SEO): ...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  Project Title: Marketing Assistance for T-Shirt Store Introduction: I am looking for a skilled marketing professional who can assist me in promoting my t-shirt store. I need assistance in reaching a wide range of audiences and maximizing my online presence. Target Audience: - My t-shirt store caters to individuals of all ages, including teens, young adults, and adults. Therefore, the marketing efforts should be designed to appeal to a diverse range of customers. Required Marketing Services: - Social Media Management: I require someone who can effectively manage my social media accounts, including creating engaging content, scheduling posts, and interacting with followers. - SEO Optimization: The ideal candidate should possess knowledge of SEO techniques to im...

  €300 (Avg Bid)
  €300 Keskimäär. tarjous
  45 tarjoukset
  Strategy in Marketing & Branding aspect 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...to establish brand guidelines and ensure consistency across all marketing materials - Providing recommendations and guidance on marketing tactics that align with the brand positioning strategy Skills and experience required: - Proven track record in developing successful brand positioning strategies for B2B companies - Strong understanding of the B2B market and its unique challenges - Excellent research and analytical skills to identify market trends and competitive insights - Proficiency in developing brand identities and messaging that resonate with B2B audiences - Ability to work collaboratively and effectively communicate ideas and recommendations If you have the experience and expertise in I need a strategy for marketing and branding for one of the premier ...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset

  Hello. We are looking for Social Media experts with experience in building and raising crypto communities. We are interested in freelancers who worked before in: -Telegram -Discord -Twitter We are not interested in Bots or Fake communities. The target is to raise at least 10,000 members in each group. Share your samples if you have previous experiences, and let's chat! The job is urgent and we are looking to start by the 2nd of October.

  €99 (Avg Bid)
  €99 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  Hi, I'm looking for help with the marketing of my t-shirt business. Specifically, I need assistance with social media marketing across all age groups. I have a particular focus on Instagram, as that is a great platform for promotion and engagement for my product. The budding t-shirt business I'm developing specializes in a unique style and design, and I'm hoping for the right freelancer to bring that to the forefront of the social media platforms. I am looking for somebody with experience in this area, and who can help me reach a diverse audience. The ideal freelancer will understand the fundamental concepts of marketing, as well as the key steps and tools in order to build a successful and recognizable page. If you think you have what it takes to help b...

  €310 (Avg Bid)
  €310 Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset
  Marketing -- 2 6 päivää left

  Marketing Project for Increasing Brand Awareness with Social Media Marketing - Specific Marketing Goals: - Increase brand awareness - Preferred Marketing Strategy: - Social media marketing - Target Audience: - Adults Ideal Skills and Experience for the Job: - Proven experience in social media marketing - Strong understanding of various social media platforms and their algorithms - Ability to create engaging and viral content - Familiarity with audience targeting and segmentation techniques - Knowledge of analytics tools to measure the effectiveness of social media campaigns - Excellent communication and copywriting skills to craft compelling social media posts - Creative thinking and ability to adapt to new trends and strategies in social...

  €220 (Avg Bid)
  €220 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset
  Marketing brochure 6 päivää left

  I'm looking for an experienced freelancer to create a marketing brochure for a business-to-consumer (B2C) audience. The objective of the brochure is to introduce the company and promote its services to the target audience. While I have some content and images already available, I will need more to be provided/created, as well as help to create the overall design and layout of the brochure. If you have experience with designing marketing materials for B2C audiences and have the expertise to create an engaging and creative brochure, please reach out.

  €50 (Avg Bid)
  €50 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset

  I have a very simple 1 page website and need a few things added to make it more professional and also showcase my product. I need a few simple css things fixed to make it responsive and look the same on all devices (mobiles) pc's should look the same as all other pc. I want my color theme added to buttons. I need to add a slider section with my latest tiktok videos and also a slide...the same on all devices (mobiles) pc's should look the same as all other pc. I want my color theme added to buttons. I need to add a slider section with my latest tiktok videos and also a slider section that showcases products from my store and a button for them to go to the store. Also want social share buttons in the style of my site so that users can share with others via email, facebook, ...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Keskimäär. tarjous
  165 tarjoukset

  1. Xác định, phân tích và đào insight của nhóm đối tượng mục tiêu: + Đội tuổi: Trên 18 tuổi + Sinh viên năm 01 - năm 03: 19 tuổi - 22 tuổi + Thời gian chạy chiến dịch: Tháng 10/2023. + Khu vực: Đà Nẵng và lân cận. 2. Xây dựng kế hoạch truyền thông và kế hoạch Digital Marketing để tiếp cận với nhóm khách hàng trên các nền tảng: Google, Facebook, Tiktok 3. Lập kế hoạch, triển khai và liên tục theo dõi mức độ hiệu quả của Digital Marketing trên các nền tảng trên 4. Báo cáo đo lường số liệu, tổng kết chiến dịch, rút ra những bài học cho những chiến dịch: CPC, CPL, CTA.

  €38 (Avg Bid)
  €38 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  Project Title: Affiliate marketing thumbnail maker Description: - I am looking for a talented designer to create bold and colorful thumbnails for my affiliate marketing campaign. - The thumbnails should be eye-catching and attention-grabbing, helping to increase click-through rates and drive traffic to my website. - I have a preferred color scheme in mind, but I am also open to the designer's creative input and multiple color options. - While I have some ideas for specific images and text that I would like included in the thumbnails, I am also open to suggestions and trust the designer's judgment. - The ideal designer for this project should have experience in creating vibrant and engaging graphics for online marketing campaigns. - Proficiency in graphic des...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can assist me with digital marketing and lead generation. The specific digital marketing services I need include social media marketing. Although I do not have a specific target audience in mind, I have a rough idea of the type of audience I would like to target. My goal for lead generation is to increase product sales. Ideal skills and experience for this job include expertise in social media marketing and lead generation strategies.

  €494 (Avg Bid)
  €494 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  SEO and Social Media Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can help me improve my search engine rankings through effective SEO and social media marketing strategies. The ideal candidate should have experience in optimizing websites for search engines and increasing organic traffic. Additionally, they should be skilled in managing social media platforms, particularly Facebook, Instagram And Tik Tok, and have a strong understanding of how to boost engagement and increase brand awareness. The budget for this project is flexible and will be discussed with the chosen freelancer.

  €592 (Avg Bid)
  €592 Keskimäär. tarjous
  75 tarjoukset
  Content Marketing 6 päivää left

  I have an existing business and I'm looking for experienced content creators to help me expand my presence on social media. My target audience is B2C, and I need help creating posts that are on-brand, engaging, and in line with my company’s values and objectives. A strong background and proven portfolio of creating similar content is a must. Additionally, attention to detail and a forward-thinking approach to content creation for a digital era are vital. The ideal candidate is well-versed in all the popular social media platforms, able to generate high-quality content and tell stories in a limited amount of space. If you think you fit the bill, I'd love to hear from you!

  €69 (Avg Bid)
  €69 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  Affiliate Marketing and Thumbnail Maker I am looking for someone who can help me create social media content for my affiliate marketing campaign on Facebook. Skills and Experience Needed: - Experience in creating engaging social media content - Knowledge of Facebook algorithms and best practices for content creation - Ability to create eye-catching and compelling visuals for Facebook posts - Proficiency in graphic design software and tools - Understanding of affiliate marketing strategies and tactics - Familiarity with the photography style for creating thumbnails Responsibilities: - Develop and create social media content that aligns with my affiliate marketing campaign on Facebook - Design visually appealing thumbnails using a photographic style - Collab...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset
  video editing 5 päivää left

  Ziet Media is searching for a full-time Video Editor to edit and produce long/short video clips for the purpose of postings to social media platforms, such as YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok etc. All work will be done online at the moment until the physical office is ready in Q1 2023, upon which the applicants will be required to work in a physical office in Klang Valley/Subang region. Responsibilities 1. Edit and compile video footage, overlaying graphics, animations, and sound elements to craft videos that are both visually striking and informative, adhering to the distinct branding and style of our channel. 2. Ensure the final cut stands error-free, showcasing meticulous editing skills and a keen attention to detail. 3. Display versatility in editing a rang...

  €234 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €234 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  INDD design services and marketing 5 päivää left
  VARMENNETTU

  We have existing INDD documents that we require constant updating to showcase current business activities and capabilities. We also have marketing requirements to enable awareness of company direction and policy

  €20 / hr (Avg Bid)
  Paikallinen
  €20 / hr Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset

  I'm looking for someone to populate an excel file with high quality open source social media and news report data, along with latitude and longitude coordinates (these need to be as accurate as possible). No data analysis is required and I need the project completed within two weeks. The ideal freelancer is experienced creating clean datasets that extract structured data from sources such as Twitter, Facebook, YouTube, and Instagram and news websites. If you have the technical and organizational chops, I'd like to hear from you. I've attached an excel file which already contains the type of data I'm looking for, and with examples.

  €97 (Avg Bid)
  €97 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  ...join us in managing and executing long-term SEO (Search Engine Optimization) marketing and then gradually expand into other marketing channels like social media and online advertising. Our Business Goals: To increasing website traffic, improving search engine rankings to be on first page, boosting sales & enhancing brand visibility. What we want from SEO Team: • Search engine optimization (SEO): Optimize the website’s content to rank higher in search engine results pages (SERPs). Conduct keyword research to identify high-volume, low-competition keywords that can be used in the website’s meta tags, headings, and body text. Use internal linking to improve website navigation and user experience. • Content marketing: Create high-quality cont...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  64 tarjoukset

  JOB DESCRIPTION When you apply, please make sure your heading reads as follows: “I actually read the instructions” WHO WE ARE We focus on helping women achieve financial freedom and wealth through real estate, investments and coaching. Learn more about us here – WHAT WE'RE LOOKING FOR We need a Social Media Marketing specialist/Content writer who will be able to help us grow our online presence via posts and videos. THE IDEAL CANDIDATE - Excellent English: You should be super confident in writing copy on different topics, analysing video content and delivering exceptional quality content quickly - Technical proficiency: You should be able to quickly navigate the majority of niche specific applications without any problems, understand concepts

  €916 (Avg Bid)
  €916 Keskimäär. tarjous
  47 tarjoukset

  ...help me optimize my website through SEO, PPC optimization, and social media marketing. My specific goals for this project are to increase website traffic, generate more leads, and improve brand visibility. For social media marketing, I am currently using Instagram and would like to focus my efforts on this platform, but also would like to optimize LinkedIn as well. I already have some SEO and PPC optimization in place, but I need them improved. I am open to receiving advice on the best strategies to implement. Ideal skills and experience for this job include: - In-depth knowledge of SEO techniques and strategies - Experience in managing PPC campaigns and optimizing conversions - Proficiency in social media marketing, particularly on Instagram - Ability to analyz...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Keskimäär. tarjous
  96 tarjoukset
  Sales marketing 6 päivää left

  ...Proposals E-learning Course Sale Commission Based Payout I am looking for a freelancer who can help me sell my online course targeted towards adults. Commission Rate: 50% payout for every successful course sale. Ideal Skills and Experience: - Experience in sales and marketing, particularly in selling online courses - Strong communication and persuasion skills to effectively promote and convince potential customers about the value of the course - Knowledge in digital marketing strategies, such as social media advertising and email marketing, to reach a wider audience and generate leads - Familiarity with online learning platforms and e-commerce websites to facilitate the course sales process - Ability to analyze sales data and provide insights on improving sales pe...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  Google Adwords, Social Media Marketing & Word press work We are an outdoor furniture manufacturer company known as Jiomee Furniture (). I want someone to help me with google analytics, currently my website is not linked with google analytics so I'm not able to analysed my website . Also, need someone to do SEO for my website. My website is developed in word press. Please read the complete project details and write Jiomee in the subject of your proposal. Currently, my website is getting traffic through google adwords. My website is not an e-commerce website, we only grab leads through the website and then we contact the customers to help them with their furniture needs. From past 2.5 years I'm running my own google campaigns but I need someone who have expertise in g...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset
  SOCIO EXPERTO EN MARKETING 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Busco experto en marketing y captación de clientes para asociarnos y crear una consultoria de logística. Yo me ocuparía de los servicios y el de la captación de clientes online.

  €3435 (Avg Bid)
  €3435 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  Need a WordPress website to be built 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...suggestions and spelling correction Detailed product page with reviews, pricing, condition, and product content Customer interaction features, including reviews, questions, and wishlists Product filtering options (Price, platform, product type, genre, ESRB rating, Publisher) Payment Processor (PayPal) Social media integration (Instagram, YouTube, Facebook, Twitter/X, TikTok) Newsletter signup for deals and coupons Product sorting options (Best Selling, Name: A-Z, Name Z-A, Price: Low to high, Price: High to low, Highest Rated) Detailed cart summary with customization options (Product Recommendation required) Shipping information and estimated costs Coupon code and gift card redemption Multipl...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Keskimäär. tarjous
  64 tarjoukset
  Android Developer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Mobile-first design and responsive code deeply ingrained in your thought process. Expert in Android SDK, SQLite Database, Kotlin, Coroutines, XML-JSON Parsing, Good knowledge of Location services, Social networking integration like Facebook, Twitter. Familiarity working with REST APIs for deep integrations with both platforms i.e. general best practices, shortcomings, trade-offs, etc. Experience with offline storage, threading, and performance tuning Familiarity with cloud message APIs and push notifications Deep knowledge of Android UI design principles, patterns, and best practices; Excellent organization, communication, interpersonal skills.

  €91 (Avg Bid)
  €91 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  Look for USA-based social media marketing expert with extensive experience managing social media profiles for businesses of all sizes. From creating engaging content to developing targeted advertising campaigns Your services include: - New member lead generation, 5000 members needed with first 3 months - Hashtag research: conduct in-depth hashtag keyword research to help catchy content reach the right people at the right time. - Content scheduling: publish high-quality, engaging content that resonates with target audience and helps to increase engagement and brand awareness. - Analytics reporting: provide regular reports on performance, helping track progress and make data-driven decisions. Platforms to Use: Instagram Facebook Pinterest Twitter LinkedI...

  €355 (Avg Bid)
  €355 Keskimäär. tarjous
  67 tarjoukset

  Freelancer en Marketing Digital para empresa de suscripciones y sorteos Descripción: Buscamos un(a) especialista en marketing digital freelance para desarrollar e implementar la estrategia de adquisición de clientes para nuestro emprendimiento de suscripciones y sorteos en Perú. Actividades a realizar: - Creación, optimización y seguimiento de campañas en Facebook e Instagram Ads enfocadas en adquirir suscriptores. - Diseño y envío de emails automatizados para nutrición de leads y fidelización. - Creación de contenido atractivo y viral para redes sociales. - Análisis de datos y generación de reportes de desempeño. - Otras tácticas de marketing digital para alcanzar...

  €302 (Avg Bid)
  €302 Keskimäär. tarjous
  28 tarjoukset
  Oversea Comprehensive Marketing Agency 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are looking for a reputable, oversea marketing agency to help with overall company marketing, including but not limited to the following: - Lead gen - Branding acquisition - Product marketing/collaterals - SEO - SEM (mainly google words) - Social media marketing - Email campaigns - Some PR - Blogs - Potentially video productions - Innovative marketing (viral marketing) - Other activities The company is a 15 years established industry leader providing B2B SaaS software. The company also recently released its AI products. Requirements: - We would like to outsource 80% of our marketing activities so this has to be an agency firm, not a person. - Our budget is 50k-150K per year, for long term collaboration - Individual please do not co...

  €79021 (Avg Bid)
  €79021 Keskimäär. tarjous
  38 tarjoukset
  Marketing & Sales 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a marketing and sales professional who can help me generate leads through social media management. My primary target audience is consumers, and my main goal with this marketing strategy is to generate leads. For a screening that we are going to host in Bangalore for IND VS PAK world cup match. Ideal Skills and Experience: - Experience in social media management and lead generation - Knowledge of consumer behavior and effective marketing strategies - Strong understanding of social media platforms and their algorithms - Proficient in creating engaging and persuasive content - Familiarity with lead generation tools and techniques - Analytical skills to measure the success of the marketing strategy and make necessary adjustments.

  €534 (Avg Bid)
  €534 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  Suosituimmat twitter marketing -yhteisöartikkelit