Truck drawing illustrator työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  183,456 truck drawing illustrator työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  ...toimijoita merkittävästi pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on toimipisteitä 14 maassa neljässä maanosassa ja edustajia yli 70 maassa. Pääkonttorimme on Helsingin Vallillassa. Kasvamme kovaa vauhtia. Kasvua tukeaksemme etsimme nyt englanninkielentaitoista osaajaa pienen markkinointi- ja viestintätiimimme tueksi. Etsimällämme freelancerillä tulee olla vahva Adobe InDesign - ja Adobe Illustrator -työkalujen osaaminen sekä visuaalista silmää. Tarjoamamme työt sisältävät mm. infograafien ja muiden graafisten kuvien tuottamista sekä esitteiden taittotöitä. Mikäli sovellut tehtävään, odotamme kovast...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset
  €113 Keskimäär. tarjous
  64 tarjoukset

  Tarvitsemme valokuvan logon uudellen rakennettuna vektori / illustrator muodossa niin että sitä voidaan käyttää jatkossa ilman kokorajoituksia. Lisäksi tallennettuna tiff ja PDF tiedostona. Logo tarvitaan ilman taustaa, lisäksi logon kirjaimet täytyy suoristaa, kuvassa ne ovat hieman vinossa ja vääristyneitä johtuen kuvauskulmasta.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I am looking for a skilled 3D artist to create a 3D drawing of my new product. I will provide specific dimensions and measurements for the product, as well as existing sketches or designs for reference. The level of detail required for the 3D drawing is a basic outline. Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling and rendering software - Experience with creating 3D drawings of products - Attention to detail and ability to accurately portray dimensions and measurements - Ability to work from existing sketches and designs for reference

  €288 (Avg Bid)
  €288 Keskimäär. tarjous
  50 tarjoukset

  I am looking for a talented graphic designer to create a customised piece of Warhammer 40k artwork. The ideal candidate should have experience in digital graphic design and be able to create realistic artwork. Requirements: - Proficient in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Strong portfolio showcasing previous digital artwork projects - Ability to create realistic and detailed illustrations - Understanding of digital design principles and best practices - Excellent attention to detail and ability to meet deadlines If you are a skilled graphic designer with a passion for creating realistic digital artwork, please submit your portfolio and a brief description of your relevant experience.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Keskimäär. tarjous
  51 tarjoukset
  project 7. 6 päivää left
  VARMENNETTU

  P...Required: - Graphic Design - Web Development - Copywriting Deadline: - Flexible Budget: - This information was not provided Description: I am looking for a skilled freelancer who can help me with project 7. The ideal candidate should have expertise in graphic design, web development, and copywriting. Key Requirements: - Proficient in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Strong understanding of web development languages and frameworks (HTML, CSS, JavaScript, etc.) - Excellent copywriting skills with the ability to create compelling and engaging content - Experience in creating visually appealing and user-friendly websites - Ability to meet project deadlines and work efficiently If you have the necessary skills and experience, please submit your...

  €125 (Avg Bid)
  €125 Keskimäär. tarjous
  48 tarjoukset
  graphic designer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a graphic designer who specializes in logo design. I have specific design and color preferences that I would like to incorporate into the logo. I am looking to have this project completed within 1-2 weeks. ...looking for a graphic designer who specializes in logo design. I have specific design and color preferences that I would like to incorporate into the logo. I am looking to have this project completed within 1-2 weeks. Ideal skills and experience for this job would include: - Strong understanding of logo design principles and techniques - Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop - Ability to create visually appealing and unique logo designs - Strong attention to detail and ability to incorporate specific design and color p...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset
  Graphic Designer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a graphic designer who can create a high-quality Twibbon image in PNG format with a size of 400x400. Specific Requirements: - The design should be completed today. - I have specific elements and colors in mind for the design. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in Adobe Photoshop or Illustrator - Attention to detail and ability to meet tight deadlines

  €10 (Avg Bid)
  €10 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  Trophy icon CRM Logo design 2 päivää left

  ...included in the logo design. However, I am open to suggestions and creative ideas. Style: - The logo should have a classic and traditional style, evoking a sense of trust, reliability, and professionalism. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise, with a portfolio showcasing logo designs in classic and traditional styles. - Strong proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Ability to understand and incorporate client preferences while adding a creative touch. - Attention to detail and ability to deliver high-quality work within the given timeframe. If you are a talented logo designer who can create a classic and traditional logo design using blue as the main color, I would love to hear from you. Please provide examples of your...

  €28 (Avg Bid)
  Taattu Sinetöity
  €28
  88 työtä

  I am looking for a disney/pixar style DRAWING/ILLUSTRATION of this family together. The wife, husband, dog, and cat together in some type of christmas scene. (by a fire with stocking/by a christmas tree/etc). I am just needing a digital print 11x14. Unfortunately, this is all I have for pictures of the ktiten. But hes a standard cute black kitty!

  €42 (Avg Bid)
  Taattu
  €42
  8 työtä

  I am looking for a skilled Illustrator freelancer who can assist me with editing a file. I'm working on a map of a city and I need a few tips on how to personalise it. Skills and experience required: - Proficiency in Adobe Illustrator

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset
  make picture as sketch 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for someone to help me make some sketches for my project. I need 1-3 pictures sketched in either black and gray color, in a realistic style. The sketches should be detailed and lifelike, so I need someone with experience in drawing real objects. If you think you have the experience and skills needed to help me out, I would love to hear from you! i want to sketch the jacket design as Bisht Abaya

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  38 tarjoukset
  Logo Design 6 päivää left

  I am looking for a talented logo designer who can create a professional and eye-catching logo for my AI services business. The logo should be versatile and suitable for various applications, such as website and social media. Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous logo designs - Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator - Creativity and ability to think outside the box - Familiarity with current design trends - Strong attention to detail and ability to follow client's specifications - Excellent communication skills to understand and incorporate client's feedback If you are a skilled logo designer with a passion for creating unique and memorable designs, I would love to hear from you. Please provide samples of your prev...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  28 tarjoukset
  brochure designer 6 päivää left

  Brochure Designer I am looking for a talented brochure designer who can help me create a brochure that provides information about my company. The brochure should have a professional and modern design that captures the essence of my brand. Ideal Skills and Experience: - Graphic design experience with a focus on brochure design - Proficiency in Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator) - Knowledge of print and digital design principles - Ability to create visually appealing layouts and incorporate engaging visuals - Strong attention to detail and ability to meet deadlines Requirements: - Design a brochure that can be used for both print and digital purposes - The brochure should have 3-4 pages - Incorporate the company's branding elements, including logo, colors,...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset

  I am looking for a talented cartoonist who specializes in creating quirky line drawings. The cartoon should have a specific theme, which I will provide to the selected artist. I only need one cartoon for this project. Ideal skills and experience: - Proficient in drawing humorous and quirky line drawings - Ability to capture the essence of the given theme in the cartoon - Creative and imaginative in creating funny and entertaining illustrations - Attention to detail in creating clean and well-executed line drawings

  €287 (Avg Bid)
  €287 Keskimäär. tarjous
  65 tarjoukset
  Trophy icon Logo for a bookkeeping business 29 päivää left

  ...to create a logo for our bookkeeping business. The logo should have a classic and elegant look, incorporating the colors rose gold and purple. We do not have any specific symbols or images in mind, so we are open to creative ideas. Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing experience in creating classic and elegant logos - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop - Understanding of color theory and ability to create visually appealing color schemes - Excellent communication skills to understand and interpret client requirements - Attention to detail and ability to create clean and professional designs If you have a passion for logo design and can create a classic and elegant logo that represents our bookkeeping business, we w...

  €92 (Avg Bid)
  Taattu
  €92
  316 työtä
  Illustrator desginer for the Christmas. 356 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for an Illustrator designer to create digital illustrations for Christmas greeting cards. I need a total of 6-10 illustrations for this project. The ideal candidate should have experience in creating digital illustrations and should be able to bring the Christmas theme to life in their designs. The illustrations will be used on greeting cards, so attention to detail and a good understanding of the intended use is important. The designer should be able to create visually appealing and festive illustrations that capture the spirit of Christmas. Knowledge of vector illustrations and the ability to work with digital tools is a must. If you have a good eye for detail and can create captivating illustrations, please submit your portfolio for consideration.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Keskimäär. tarjous
  62 tarjoukset
  Book cover 6 päivää left

  Book Cover Design Project Deadline: Within a week Preferred Style: Realistic Specific Color and Elements: Yes Skills and Experience: - Graphic designer with experience in creating realistic book covers - Proficient in using design software such as Adobe Photoshop or Illustrator - Ability to bring the client's vision to life by incorporating specific colors and elements into the cover design - Attention to detail to ensure the cover accurately represents the content of the book - Strong communication skills to collaborate with the client and make any necessary revisions to the design

  €16 (Avg Bid)
  €16 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  I am looking for an illustrator to bring my children's picture book to life. It's a heartwarming story of a boy who becomes friends with a spider and is aimed at 3 to 8 year olds. I need 24 internal illustrations, out of which 7 are double page, 8 are single page and 9 are spot and I need a cover design too, making a total of 26 illustrations. The required resolution is 300 DPI, the trim size of the book is 8.5x11" (21.6 x 28cm) with bleed and the layout is portrait. I want the style to be bright, modern, fairly detailed but not overloaded, colourful, humourous, uplifting, positive, lively and fun. I have ideas for all images but also open for suggestions. I'd like the illustrations to be fairly detailed, so there's enough for a child to look at and explore,...

  €2372 (Avg Bid)
  €2372 Keskimäär. tarjous
  86 tarjoukset
  CAD Software 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for an expert in Computer-Aided Design (CAD) software. I need to create several examples of Jewelry using some CAD software, such as WizeGem, AutoCAD, Adobe Illustrator, SketchUp. It should be creative and not been published before. I want a creative Illustration of a ring designed using WizeGem I want a creative Illustration of 3D design of earrings using SketchUp I want a creative Illustration of a bracelet designed using AutoCAD I want a creative Illustration of a pendant designed using Adobe Illustrator The deadline for completing the project is 2 days.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset
  Designing 6 päivää left

  I am looking for a Graphic Designer who can create a design for me. I am open to suggestions and do not have a specific theme or style in mind. The design will be used in a digital format. Skills and experience required: - Strong graphic design skills - Creativity and ability to come up with unique design concepts - Proficiency in digital design software (e.g., Adobe Photoshop, Illustrator) - Understanding of design principles and ability to create visually appealing designs - Ability to work within given timelines and meet deadlines.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset
  Trophy icon Logo design for Cleopatra Fashions 2 päivää left

  I am seeking a talented designer to create a logo...the nature of my business. - I am open to any color or design elements, so feel free to unleash your creativity. - The logo should be unique and easily recognizable. - It should be suitable for both online and offline use. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design, with a strong portfolio showcasing previous work. - Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - A good understanding of branding and the ability to create a logo that aligns with my business objectives. - Excellent communication skills to ensure that my vision is effectively translated into the final design. If you are a skilled designer who can bring my brand to life with a captivating logo, please submit your...

  €10 (Avg Bid)
  Taattu
  €10
  179 työtä

  Logo design for Læringssenteret (Norwegian for "The Learning Center") department within a high school. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating professional and appealing logos - Proficiency in Adobe Photoshop or Illustrator - Ability to understand and incorporate the client's vision and requirements Requirements: - Design a logo that incorporates the colors black and yellow and incorporates the county's coat of arms - Include specific symbols or images suggested by the client - Create a visually appealing and professional logo that represents the department's purpose and values "Creating space outside the classroom conducive to social learning" Deliverables: - High-resolution logo files in various for...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Keskimäär. tarjous
  110 tarjoukset
  Graphic Design - 04/12/2023 05:44 EST 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Dear, Contests Holder Below this attach files please check. I am looking for a graphic designer to create print designs for my project. Requirements: - Experience in print design - Ability to cr...my project. Requirements: - Experience in print design - Ability to create visually appealing and professional designs - Strong understanding of color theory and typography Specifics: - I am open to suggestions regarding the style or theme of the designs - I would like 1 design concepts to choose from Skills and experience: - Proficiency in graphic design software (e.g. Adobe Photoshop, Illustrator) - Previous experience in print design projects If you are a talented graphic designer with a keen eye for detail, I would love to hear from you. Please provide a portfolio of your prev...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset
  CAD drawing 6 päivää left

  CAD Drawing for 3D Presentation Skills and Experience Needed: - Proficiency in CAD software for 3D modeling and rendering - Ability to accurately bring a specific design to life in a 3D format - Understanding of presentation techniques and visual aesthetics Project Details: - The client requires a CAD drawing in 3D format for presentation purposes. - The client has a specific design in mind that needs to be accurately translated into a 3D model. - The freelancer will need to have the skills and experience to bring the design to life and create a visually appealing 3D presentation. - Attention to detail and accuracy in the CAD drawing is crucial to ensure an accurate representation of the design. - The freelancer may also be required to provide design suggestions to e...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  I a...pages. - Ensure the design is visually appealing and user-friendly. - Use appropriate color schemes and typography to enhance the overall design. - Incorporate relevant graphics and images to enhance the user experience. - Ensure the design is responsive and compatible with different devices and screen sizes. Skills and experience: - Proficiency in graphic design tools such as Adobe Photoshop, Illustrator, or Sketch. - Strong understanding of UI/UX principles and best practices. - Experience in creating website designs for informational sites. - Knowledge of current design trends and techniques. - Attention to detail and ability to meet deadlines. If you have the skills and experience required for this project, please submit your portfolio showcasing your previous website de...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset

  Certificate of Appreciation Template Creation I am looking for a freelancer who can create a classic and elegant certificate template for me. The target audience for this certificate will be the organization supporters. Skills and Experience: - Experience in graphic design and template creation - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator or Photoshop - Ability to create a classic and elegant design that appeals to a wide audience The certificate should include the recipient's name and title, as well as the date of appreciation. It should also feature the organization's logo prominently. "This certificate is awarded to [Name/Organization] in appreciation of your valuable services and contributions to Ilocano Ti Australia on [Date]. Your dedication,...

  €18 (Avg Bid)
  Taattu
  €18
  39 työtä

  I have 3 photocopys of drawings i would like to get digital for SOLIDWORKS or Autocad. In formatable .DWG format. I want 1 drawing of photocopy 1 with one part from photocopy 0 included. Then i would like this drawing copied and with a layer with the piping from photocopy 2 includes. The files are uploaded

  €37 (Avg Bid)
  €37 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  Text should say Village Crew 2023 design around should be flowery/feminine with leaves /plants. Should be small 4x4cm

  €41 (Avg Bid)
  €41 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset
  Logo for makeup 6 päivää left

  Design a glamorous logo for a makeup brand t...Ensure the logo is versatile and can be used across various platforms, including packaging, website, social media, and promotional materials Skills and experience: - Proven track record in designing glamorous and elegant logos, preferably in the beauty or fashion industry - Strong understanding of typography, color theory, and composition - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop - Ability to translate client's vision and brand identity into a visually captivating logo - Attention to detail and ability to create clean and professional designs that reflect the brand's image Please provide a portfolio showcasing previous logo designs that demonstrate your ability to create glamorous and visu...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset
  Photo frame sketch 6 päivää left

  Project Description: Photo Frame Sketch Size: 8x10 inches Style/Theme: Animated Number of sketches needed: 1 Ideal Skills and Experience: - Proficiency in sketching and drawing - Ability to create animated sketches - Knowledge of different animation styles and techniques - Attention to detail in capturing the desired style and theme - Creativity in bringing the photo frame sketch to life - Strong communication skills to understand and meet the client's expectations

  €44 (Avg Bid)
  €44 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  label illustrator 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for an illustrator who can create a label for my product. The container is a round plastic container with a lid slightly tapered, so the design is contoured to fit around the container. I can provide the contoured shape the text needs to fit inside. I can provide the information that needs to go onto the label, and am happy with suggestions regarding layout. I need this done in adobe illustrator so the text can be edited by me if any changes need to be made at a later date. I estimate this job to be no more than 30mins for someone experienced in illustrator. Will pay 1 hour work.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Keskimäär. tarjous
  79 tarjoukset

  I am looking for a skilled artist who can create a custom shape ceramic candle jar based on my provided references. I prefer the sketch to be in an abstract style. Skills and Experience: - Experience in ceramic art and design - Ability to create custom shapes based on provided references - Proficiency in creating abstract sketches - Attention to detail and ability to capture unique and art...shape ceramic candle jar based on my provided references. I prefer the sketch to be in an abstract style. Skills and Experience: - Experience in ceramic art and design - Ability to create custom shapes based on provided references - Proficiency in creating abstract sketches - Attention to detail and ability to capture unique and artistic elements in the sketch - 3D modeling - 3D rendering - 2D d...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  Project Title: Create an Abstract Image for Our Organization (an army unit 'Phantom') Purpose: - The purpose of the image is branding. Specific Images: - I am interested in design elements from different images t...but not the phantom dimensions or colors. -Ideally the finished product will have a limited number of different colors with text approximately as wide as the Phantom (and flames) Desired Aesthetic: - The desired aesthetic for the image is abstract. Skills and Experience: - Experience in graphic design and image manipulation. - Proficiency in using design software such as Adobe Photoshop or Illustrator. - Creative and innovative thinking to create an abstract representation of our organization. - Attention to detail to ensure the final image aligns with our ...

  €139 (Avg Bid)
  Mainostettu Taattu
  €139
  179 työtä
  Trophy icon Logo design 4 päivää left

  I am looking for a talented graphic designer to create a logo for my new enterprise. Specific...initials WTB! WTB! Is a PR agency Skills and Experience: - Strong graphic design skills, with a portfolio showcasing previous logo designs. - Ability to understand and interpret client's vision and translate it into a visually appealing logo. - Creativity and attention to detail to create a logo that stands out from the competition. - Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Excellent communication skills to collaborate with the client and make revisions if necessary. If you are a skilled graphic designer with a passion for creating visually stunning logos, I would love to hear from you. Please provide samples of your work and any relev...

  €10 (Avg Bid)
  Taattu
  €10
  96 työtä
  Western Graphic Design 6 päivää left

  ...traditional tooling meets modern designs In terms of the color scheme, I would like the design to primarily use neutral colors but with pops of western hues ( turquoise, browns, yellows, reds ) This will help create a balance between a classic Western aesthetic and a modern touch. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator and Photoshop - A strong understanding of Western design elements and typography - Creativity and an eye for detail to bring the Wild West theme to life - Experience in designing for print or web, depending on the chosen project type If you have a passion for Western design and are excited to bring this project to life, I would love to hear from you. Please provide samples of you...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Keskimäär. tarjous
  68 tarjoukset

  I'm searching for a Graphic design partner to collaborate on crafting modern designs for websites and apps. To excel in this role, you should be familiar with tools like XD, Photoshop, and optionally Illustrator, Photopea, and Figma. Our primary communication channel will be Slack. If you have a knack for creating stylish digital designs and are comfortable with these tools, I invite you to join us on this exciting venture. Bonus If you have WordPress and HTML/CSS experience. Let's shape the future of web and app design together. The offer is a fixed annual salary based of 30k/mo.

  €373 (Avg Bid)
  €373 Keskimäär. tarjous
  51 tarjoukset

  New company logo. We are looking to design new logo for our company Panda Baby Supplies. We sell diapers and want a logo which is out dated we are looking at a line drawing, not a cartoon. The logo needs to be welcoming and warm, but have a professional look. I have attached some ideas but this is only a guide. We like the font on the last sample

  €48 (Avg Bid)
  €48 Keskimäär. tarjous
  99 tarjoukset

  Recreate Two Labels as Vectors - I am looking for a skilled graphic designer who can recreate two labels as vectors. - The labels to be recreated are Label 1 and Label 2. - The project needs to be completed within 1 day. - The ideal candidate should have experience in vector graphics and be proficient in Adobe Illustrator or similar software. - Attention to detail and the ability to accurately replicate my original design is crucial for this project.

  €46 (Avg Bid)
  €46 Keskimäär. tarjous
  68 tarjoukset
  Trophy icon company logo 13 päivää left

  I am looking for a talented designer to create a logo for my existing portable restroom and temporary fence rental business. The logo should reflect the nature of my business and appeal to our target audience. I would also like the logo to incorporate the drawing of an orange or a crown or both. Company name is Corona Site Services and i'd like the colors green and gray in the logo I am open to any artwork. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing logos for businesses in the service industry - Proficiency in using design software and tools - Ability to incorporate the preferred color scheme of green and gray into the logo design - Understanding of the portable restroom and temporary fence rental industry and its unique requirements If you have a creative eye and...

  €92 (Avg Bid)
  Taattu
  €92
  518 työtä

  I am looking for a skilled graphic designer to create a vehicle wrap design for my...RESIDENTIAL * ELECTRICAL INSTALLATIONS * SWITCHBOARDS - NEW & UPGRADES * LIGHTING - POWER - FANS * AIRCONDITIONING * RANGEHOOD - COOKTOPS - Work with the specific color scheme that I prefer see logo on website for reference Skills and Experience: - Proven experience in designing vehicle wraps, particularly for vans - Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop - Strong attention to detail and ability to work with specific requirements - Good communication skills to understand my vision and incorporate it into the design If you have the skills and experience required for this project, please submit your portfolio and relevant samples of your work.

  €61 (Avg Bid)
  Taattu
  €61
  44 työtä

  Project Title: PDF to AI for embroidery I am looking for a freelancer who can convert a PDF file into AI format for embroidery. Requirements: -...looking for a freelancer who can convert a PDF file into AI format for embroidery. Requirements: - The freelancer should have experience in converting PDF files to AI format. - The freelancer should be able to reflect a specific style of embroidery as per my instructions. - The final AI file should be flexible in terms of size and resolution. Skills and experience needed: - Proficiency in Adobe Illustrator and embroidery software. - Knowledge of different embroidery styles and techniques. - Attention to detail to ensure accurate conversion of the PDF file. Please provide examples of previous embroidery projects or styles you have wo...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Keskimäär. tarjous
  28 tarjoukset
  ArchiCad drawing small grannyflat project 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled ArchiCad drafter to create detailed drawings for a small granny flat project. The project requirements are as follows: Size: - The desired size of the granny flat is 57 square meters. Design: - I already have detailed plans for the granny flat design. Timeframe: - The project needs to be completed in less than 1 month. Skills and Experience: - Proficiency in ArchiCad software is a must. - Strong attention to detail and ability to accurately interpret and translate existing plans. - Previous experience in drafting small residential projects is preferred. - Good communication skills to ensure a smooth collaboration throughout the project. If you meet the above requirements and have a keen eye for detail, please submit your proposal.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset

  I am looking for a skilled designer who can create an Inkscape Vector Graphic based on a simple image. The graphic needs to be scalable and the deadline for the project is within 2 weeks. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in Inkscape - Strong ability to convert images into vector graphics - Attention to detail to ensure a...Graphic based on a simple image. The graphic needs to be scalable and the deadline for the project is within 2 weeks. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in Inkscape - Strong ability to convert images into vector graphics - Attention to detail to ensure accuracy in the final design - The svg is for use in an Android app, so should have: - no gradients - short paths - Drawing Size 1024 px x 500 px / Aspect ...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset
  Graphic Designer 6 päivää left

  ... Specific requirements for the project include: - Creating visually appealing and engaging graphics for various social media platforms - Incorporating a clear idea that I have in mind for the design elements and themes - Providing more than 4 design concepts for me to choose from Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Strong understanding of social media design trends and best practices - Ability to effectively communicate and understand client's vision for the graphics - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have experience in social media graphics and can bring my clear idea to life with multiple design concepts, I would love to hear from you. Please provide samples ...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset

  I am looking for a talented designer to create a logo and basic brand guidelines for my quantum encryption start-up called Lumi Quantum. - The logo should be clean and simple, with a modern/tech and minimalist design. - It should reflect the innovative and cutting-edge nature ...should include the recommended color palette, typology, and any other design elements that will help maintain a consistent and cohesive brand identity. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills, with experience in logo design and branding. - Knowledge of current design trends, particularly in minimalist and modern styles. - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Attention to detail and the ability to create designs that are visually appealing and ...

  €46 (Avg Bid)
  Taattu
  €46
  274 työtä
  Trophy icon Logo Design 2 päivää left

  I am looking for logo for our existing business which we are re-branding at a new location (Queensland Australia). The existing business is , which provides Bowen Therapy and Remedial Massage services The new logo should be...Remedial Massage services The new logo should be: - The business name is Sage Haven Remedial Therapies - Based on a sage leaf - Color scheme should be in green sage tones (R122, G 134, B 117) - Other colors that are complementary to the green as a second tone are welcome as well. The website for the new business is Logo will need to be provided in JPG, PSD and Illustrator formats Communication should only be via the Freelancer website. not direct comms will be accepted and will make entries invalid.

  €31 (Avg Bid)
  Taattu
  €31
  294 työtä
  floor plan 6 päivää left

  I'm seeking a skilled draftsman capable of creating a floor plan for 1200 sq ft commercial kitchen. The project includes a handwritten floor plan and a second drawing indicating the required kitchen utensils will be given to the selected candidate. The selected freelancer will need to incorporate an oven, refrigerator, freezer, wash basin, and additional items as detailed in the provided picture. This task needs to be completed within 24 hours. Ideal Skills and Experience: - Proficient in creating commercial floor plans - Ability to work within the given size range - Familiarity with various design styles (Modern, Traditional) - Attention to detail and ability to accurately portray measurements and dimensions

  €35 (Avg Bid)
  €35 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  I am looking for a creative graphic designer who can design nurse-themed t-shirts with a cute and whimsical style. I nee...vector format, suitable for printing. Application Process: Interested candidates should submit a portfolio of their previous work, particularly any designs in the apparel or healthcare sector. Please include a brief proposal of your design concept for this project, along with a quote for your services. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Strong understanding of typography, color theory, and composition - Experience in creating t-shirt designs or illustrations - Ability to work within a given timeframe and meet deadlines - Excellent communication skills to discuss ideas and collaborate with ...

  €37 (Avg Bid)
  Mainostettu Taattu
  €37
  156 työtä
  Logo for hair company & packaging design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...packaging design should complement the logo and convey the same sleek and modern vibe - Specific color schemes and design elements will also be provided for the packaging - Creativity in incorporating the logo into the packaging design is desired Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating logos and packaging designs - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator or Photoshop - Attention to detail and ability to follow specific design requirements If you have a portfolio showcasing your previous logo and packaging designs, please include it in your proposal. I am open to suggestions and collaboration, but it is important that the final design aligns with the sleek and modern style of my hair company....

  €105 (Avg Bid)
  €105 Keskimäär. tarjous
  115 tarjoukset