Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  605,404 social sales työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  ...määräajoista ja sopimuksista kiinni • Hyvä englannin kielen taito – osa tehtävistä saattaa vaatia käännöksiä Tietoa meistä Me olemme digitaalinen markkinointitoimisto ja tilamme sijaitsevat Kööpenhaminan sydämessä, Tanskassa. Työskentelemme erilaisten digitaalisten markkinointikanavien parissa ja olemme keskittyneet erityisesti pelialaan. Osaamisalueitamme ovat muun muassa Search Engine Marketing, Social Media Marketing, Third Party Marketing ja E-mail Marketing. Palkka Työ on provisiopalkkainen ja maksamme 0,03€ per kirjoitettu sana. Työaika Työaika on erittäin joustava, oletamme kuitenkin että työskentelet vähintään noin 10 tuntia vi...

  €1012 (Avg Bid)
  €1012 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  €413 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  Etsimme markkinoinnin ammattilaista, joka vastaa lahjakorttienmyynnistä sosiaalisessa mediassa. Lahjakortti sisältää 1-3 x 30 min. soittotuntia (kitara, viulu, piano tai sello). Lahjakortti sopii kaikenikäisille ja -tasoisille ja on voimassa ostohetkestä 6 kuukauden ajan. Lahjakortin saaja voi itse sopia tuntiensa ajankohdasta lahjakortin ohjeiden mukaan. Taidetöölö on suosittu pääkaupunkiseudulla toimiva musiikkiopetusta ja musiikkiohjelmapalveluja tarjoava yritys. Taidetöölössä voivat opiskella kaikenikäiset ja -tasoiset soittajat ilman pääsykokeita. Opettajamme ovat korkeakoulutettuja ammattilaisia sekä aktiivisia muusikkoja.

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Lyrics video olemassa olevalle äänitteelle 3:52 pituudelle. Lähetän sulle myös käsikirjoitus world:illa. ei kuvia. ei tehosteita ei mitään ylimääräistä. Vain ja ainoastaan tekstit näytölle. siinä kaikki Budget: $45

  €102 (Avg Bid)
  €102 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Morjesta mindwakerstudio! Biddaisitko tähän niin päästään hommiin! Deadline on 12.09.2014 Ja budjekti on $100

  €96 (Avg Bid)
  €96 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  Moi, Mulla on nettisivu jossa on kolme välilehti. Kokonaisuudessa 240 sanaa! Haluan sinut korjaamaan oikein kirjoitukset sekä tekemään parannuksia myynti kirjoituksiini. Saat aikalailla vapaat kädet parannuksiin! Kirjoita biddiin "Suomi" varmistaakseni että olet lukenut ja ymmärtänyt budjekti: $24 Tässä on nettisivustoni siittä näkee kuinka vaativasta työstä on kyse

  €26 (Avg Bid)
  €26 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset
  €137 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for an SEO specialist to help improve the online presence and visibility of my D2C apparel brand. The ideal candidate will have experience in keyword research and optimization, on-page optimization, and link building and outreach. Requirements: - Proficient in keyword research and optimization to drive organic traffic - Skilled in on-page optimization te...record of improving organic traffic for e-commerce websites - Strong understanding of SEO best practices and search engine algorithms - Familiarity with tools such as Google Analytics, Google Search Console, and SEO keyword research tools - Excellent communication and collaboration skills to work with cross-functional teams Goal: Increase organic traffic to drive more visibility and potential sales for the D2C appa...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  Title: Pet Supplies Website Wordpress Description: - The project involves creating a pet supplies website that will feature both dog and cat supplies. - The main goal of the website is to provide online sales and information sharing about various pet supplies. - The client requires full website design assistance, including all aspects of the design. Ideal Skills and Experience: - Web development expertise, including proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in designing e-commerce websites, with a focus on online sales. - Knowledge of content management systems (CMS) to ensure easy management and updates of the website. - Familiarity with pet supplies and the pet industry would be a plus. - Attention to detail and the ability to create an aesthetically pleasing...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  I am looking for a skilled artist to create a cover artwork for my thriller novel. Th...artwork should be in a realistic style and should capture the essence of the thrilling and suspenseful nature of the story. Requirements: - Expertise in realistic artwork - Understanding of the thriller genre and ability to convey its atmosphere through the artwork - Ability to bring my specific ideas and concepts to life The novel is a financial crime thriller dealing with insider trading via social media. The main protagonist works for a bank based by St Paul’s Cathedral in the City of London. The back story is based around offshore oil drilling and a CIA-backed coup in West Africa (eg images of soldiers in jungles / oil rigs at sunset) and there are a number of scenes at a snowy schlo...

  €375 (Avg Bid)
  €375 Keskimäär. tarjous
  85 tarjoukset

  I am looking for a skilled video editor who can assist me with recording and editing tutorial videos for social media. Skills and Experience: - Proficiency in video recording and editing software - Ability to assist with scripting and refining my rough ideas for the videos - Creative and innovative approach to video editing - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality videos - Experience in creating engaging and informative tutorial videos - Knowledge of social media platforms and best practices for video content Project Details: - I require 1-3 tutorial videos to be recorded and edited for social media platforms. - The videos will focus on providing step-by-step instructions on various topics. - I have a rough idea for the content, but I will ne...

  €37 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €37 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  I am looking for a digital marketing specialist who can help me with social media management, as well as assist in defining my target audience. My main goal is to increase brand awareness. Skills and experience needed for the job: - Strong knowledge and experience in social media management, including content creation and scheduling - Ability to conduct market research and define target audience - Proficiency in using analytics tools to track and measure the success of social media campaigns - Familiarity with SEO and PPC advertising is a plus, but not required for this specific project

  €617 (Avg Bid)
  €617 Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset

  The posting of this project is to get an idea of costs then select someone to do the project in the new year. I am looking for a social media and content management that can help grow social media following and drive traffic to my blog. Currently we use social media sites, Facebook Page, X, Pinterest, and Instagram. We haven't posted to these platforms in over six months. I need someone who will manage the posting of content across these platforms. I also would like to advertise content on Facebook, Instagram and Pinterest. If these two items are separate cost please provide the fee for both services but I am hoping for something reasonable as I would like to do this for the next 3-6 months.

  €841 (Avg Bid)
  €841 Keskimäär. tarjous
  66 tarjoukset
  Mobile Application 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...and share videos. Skills and experience required: - Proficiency in iOS and Android app development - Experience in creating social networking or video-sharing applications - Strong knowledge of video editing and processing - Familiarity with user authentication and privacy features The design of the application should be clean and minimalist, focusing on the video content while providing a seamless user experience. The application should have a sleek and modern interface, with a minimalist color scheme and intuitive navigation. Ideal Skills and experience: - UI/UX design experience - Knowledge of video streaming and compression techniques - Understanding of social media trends and user engagement strategies If you have the skills and experience required for this proj...

  €1284 (Avg Bid)
  €1284 Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset

  I am looking for a logo for my real estate brokerage business called Kitakis Realty. I prefer a minimalistic style for the logo. I am open to suggestions for the color scheme and would like the logo to include both the brand name and an icon. My business specializes in selling commercial and residential real estate. I want to use this logo for my social media accounts, printing advertisements, apparel, and my website. Ideal skills and experience: - Graphic design with experience in creating minimalistic logos - Knowledge of color theory and the ability to suggest appropriate color schemes - Creativity in designing an icon that complements the brand name

  €91 (Avg Bid)
  Taattu
  €91
  185 työtä
  Need a sales person 6 päivää left

  Project Title: Need a sales person Industry: Machinery and raw materials Sales Role: Inside Sales Experience Required: 1-3 years We are seeking a motivated and experienced sales person to join our team. As an inside sales representative, you will be responsible for generating new leads, following up with potential clients, and closing sales. Key Responsibilities: - Conducting market research to identify potential customers - Cold calling and emailing prospects to introduce our products and services - Building and maintaining strong relationships with clients - Providing excellent customer service and addressing any inquiries or concerns - Meeting or exceeding sales targets on a monthly basis Skills and Qualifications: - 1-3 years of...

  €16 - €137
  €16 - €137
  0 tarjoukset

  ...Facebook. The main goal of these ads is to increase sales for my Shopify store. I am open to targeting any audience, so I am looking for someone who has experience in creating effective ads that can appeal to a wide range of potential customers. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating and managing Facebook ad campaigns - Knowledge of Shopify and how to integrate ads with the platform - Understanding of different ad formats and strategies for increasing sales - Ability to analyze and optimize ad performance to achieve desired results - Creative thinking and the ability to craft compelling ad copy and visuals - Familiarity with audience targeting and segmentation techniques If you have a proven track record of success in driving sales through Facebook...

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset
  WEB APP DESIGN 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...looking for a web app designer to create a sales-focused web app for my business. The purpose of the web app is to drive sales and increase customer engagement. Design Preferences: - I have no specific design preferences or examples of web apps that I like. I am open to suggestions and creative ideas from the designer. Key Features: - User registration and login functionality to allow customers to create accounts and access personalized features. - Payment gateway integration to facilitate secure and seamless online transactions. - A chat or communication feature to enable real-time interaction between customers and our sales team. Skills and Experience: - Experience in designing and developing e-commerce web apps with a focus on sales and conversi...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  75 tarjoukset
  need a sales leader 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Title: Mid-Level Sales Leader Needed in the Technology Industry Responsibilities: - Meeting sales targets and driving revenue growth - Developing and implementing effective sales strategies - Leading and managing a sales team to achieve targets Skills and Experience: - Proven track record of meeting sales targets in the technology industry - Strong leadership and team management skills - Excellent communication and negotiation skills - In-depth knowledge of sales processes and techniques - Ability to analyze market trends and develop effective strategies - Experience in driving revenue growth and expanding market share Note: This project requires a mid-level sales leader with experience in the technology industry, who can effectiv...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  NFT Whitelisting Task Looking for someone with experience in getting whitelisted for NFT projects with good socail skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will ...NFT projects with good socail skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will provide you the list of projects I need whitelist for . Tasks required to get whitelists vary from project to project but can involve tasks such as: Talking and engaging in the discord community to level up Helping out others in the discord community Retweeting social media/tagging friends on twitter etc Winning quizzes or games in the discord Winning flash giveaway contests in the discord Various other tasks that vary with eac...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Facebook Marketing -- 2 6 päivää left

  I am looking for a Facebook marketing expert who can help me increase traffic and sales to my website. The ideal candidate should have experience in reaching out to pet owners, specifically women. I would like to use a combination of images and videos for my Facebook marketing campaign. Skills and Experience: - Proven track record in increasing website traffic and sales through Facebook marketing - Expertise in targeting specific demographics, particularly women who are pet owners - Proficiency in creating engaging and compelling content using both images and videos - Knowledge of Facebook advertising tools and strategies - Ability to analyze campaign performance and make data-driven decisions to optimize results.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset
  Api work on laraval 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a Laravel developer who can help me with integrating third-party APIs into my project. The specific APIs that need to be integrated include payment gateway APIs and social media APIs. Additionally, there may be other APIs that need to be integrated, which will be specified later. The timeline for this API integration is urgent, as I need it to be completed within 1-2 days. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience with Laravel framework - Experience with integrating third-party APIs - Familiarity with payment gateway APIs and social media APIs - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality work quickly.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset

  Social Media and Website Project I am looking for a freelancer who can help me with my social media and website project. Here are the details: Social Media Platforms: - I want the freelancer to focus specifically on all social media platforms Content Creation and Management: - I need help with both content creation and management for my website and social media. Main Goal: - The main goal of this project is to drive sales and leads for my business. Skills and Experience: - Experience in social media management and content creation. - Ability to create engaging and high-quality content. - Knowledge of Instagram marketing strategies. - Understanding of website management and optimization. If you have the skills and experience mentioned a...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  ...expected to be concise yet impactful, requiring a keen eye for maintaining the essence and style of the original content. Key Responsibilities: - Translation of Blog Posts: Translate approximately two blog posts per month from English to Japanese. The content is crafted by a professional copywriter and is aimed at engaging the audience while driving conversions. - Social Media Captions: Translate captions for various social media posts, ensuring the translated text aligns with the tone and intent of the original content. - Maintaining Content Essence: Carefully preserve the original tone, style, and essence of the content during translation. Attention to the nuances of copywriting is crucial. - Keyword Integration: Understand and maintain the keywords used in the orig...

  €393 (Avg Bid)
  €393 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to set up an addon in WordPress that enables one-click sign up using Microsoft accounts. The specific addon I want to use is Social Login. The addon name is WPO365 in wordpress so please check it in your own local wordpress test site before bidding for the project Requirements: - The addon should work alongside other signup methods, rather than replacing them entirely. - I do not require any additional features like user role assignment or account approval processes. Ideal Skills and Experience: - Experience with WordPress and addons, particularly Social Login. - Knowledge of integrating Microsoft accounts with WordPress. - Attention to detail to ensure 100% functionality of the one-click sign up process. First test the addon in your sit...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  Hello, We looking for Digital marketing Trainer needed for SEO including ON page seo, off page seo, technical seo , Social media, ppc. Please submit your proposal for module and every topic wise list in google sheet and time for the particular topic/subject and price as well module/topic wise. Try to list in very detailing in micro details and send the google sheet, we will review and then response. Thanks!

  €198 (Avg Bid)
  €198 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset
  Mobile application 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a developer to create a mobile application for both iOS and Android platforms. The main functionality of the application will be social networking. I need the project to be completed in less than a month. (More will be shared with the nominated person) Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in iOS and Android development - Experience in creating social networking applications - Ability to work quickly and meet tight deadlines

  €234 (Avg Bid)
  €234 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  ...Translation of articles from English to Spanish (for knowledge base) - Proofreading the app - Social media management (create and post on social media) - Work with influencers for collaboration - Interviews with customers - Presentation of software to beauty salons - Participation in events, public speaking Requirements: - native Mexican Spanish speaker - conversational English - professional experience as a translator, examples of translations - competent copywriter and translator from English to Spanish - active and energetic, ready for live presentations and performances - interested in beauty and IT - very attentive and meticulous with details - quick learner, self-organized, responsible - knowledge of social media marketing Waiting for your applies! _______...

  €344 (Avg Bid)
  €344 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  Digital Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a digital marketer who can manage my existing social media accounts and drive sales/leads through social media advertising. Skills and Experience: - Experience in managing social media accounts for businesses - Proficiency in social media advertising platforms and strategies - Knowledge of creating effective digital marketing campaigns - Familiarity with analyzing and optimizing social media ad performance - Strong understanding of target audience and ability to create engaging content - Ability to track and measure campaign success and provide insights and recommendations for improvement.

  €50 (Avg Bid)
  €50 Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset
  Partner onboarding and sales 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Looking for a young Business Developer with a love for startups for a short period of 6 months. You would work with an experienced venture builder. The project focuses on two prime activities - Lead generation and first-call setup with startups. Responsibilities: 1. Find and reach out to startups (based on the given criteria) 2. Arrange online meetings with startups Required Experience/ Skills: 1. Strong secondary research and cold outreach ability 2. Communication skills (to be able to work without a script)

  €508 (Avg Bid)
  €508 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  manage social media 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Hi I will share the details with the shortlisted candidates. thanks

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset
  campagna ad sui social 6 päivää left

  Project title: Social media campaign for brand awareness. I am looking for a social media marketing expert to create and manage a Facebook-focused campaign. The main objective of this campaign is to increase brand awareness among young adults between the ages of 20 and 35. Skills and experience required: - Proven experience in creating successful social media campaigns on Facebook. - In-depth knowledge of targeting and reaching the young adult demographic - Strong understanding of brand awareness strategies and techniques - Ability to create engaging and visually appealing content for social media platforms. - Expertise in social media analytics and ability to monitor campaign performance - Excellent communication and collaboration skills to work effec...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  Introduction: UK-based G-Labs is looking for a proactive Virtual Assistant/Social Account Manager. The role involves flexible hours, primarily during UK evenings, and is focused on enhancing our online community and customer base. Key Responsibilities: Email and Customer Management: Respond to emails, re-engage former customers, and send welcome packs to new members. Manage memberships in WordPress, WooCommerce, and Discord. Content Creation and SEO: Develop blog articles and social media content. Employ SEO knowledge and image generation skills. General Management: Perform additional tasks in low workload periods to support company growth. Skills Required: Fluent in English. Proficient in WordPress, WooCommerce, social media, and SEO. Payment and Hours: Less th...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  We are seeking an expert in cybersecurity, psychology, law enforcement, or private investigation for a brief, paid consultancy on cyber safety. The ideal candidate will have a strong...psychology, law enforcement, or private investigation, and how it applies to cyber safety. The consultant will be responsible for providing input through expert analysis and feedback on a set of pre-prepared recommendations, aiming to enhance their effectiveness in the context of cyber safety. We would also like to feature your professional insights, along with your name and qualifications, on our social media channels. This provides a unique opportunity for professional exposure and acknowledges your collaboration in our mission. Note: The workload will be for around 2-5 hours and is a one-time con...

  €40 / hr (Avg Bid)
  €40 / hr Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  ...appealing and aligned with the brand aesthetics Application requirements: - Please include examples of past work creating physical product displays (portfolio) - Provide information about your experience in creating displays for retail environments - No need for detailed project proposals Our website: About Us Snails is the world’s first Kid’s washable nail polish and No 1 in sales worldwide. Created in 2011 by Jeanette Sklivanou, a mother whose personal commitment to safe cosmetics and her concern for appropriate children’s play products. Soon after the brand’s creation, Safe ‘N’ Beautiful enjoyed a resounding global success. The company exports today to 81 countries around the world and those export partnerships keep growing. Several a...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Keskimäär. tarjous
  42 tarjoukset
  Social Post Publishing Platform 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are building a platform which can allow users to create and share social posts on all social channels. Ability to connect different social media platforms to enable a single click share from the developed platform and get real time analytics back from all the social media channels incl Social listening (ORM). Experience in using APIs for all these social media platforms including pas experience in building something like this will be an advantage Please reply to the below questions 1. Have you worked on similar project, Share details and links if possible 2. How will you execute this project 3. Approx timelines including the UI

  €1463 (Avg Bid)
  €1463 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset
  Social Media Promotion 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Social Media Promotion I am looking for a freelancer who can help me with paid advertising on Facebook. Skills and Experience: - Experience in creating and managing Facebook ad campaigns - Knowledge of Facebook ads manager and targeting options - Ability to analyze campaign performance and make data-driven optimizations The ideal candidate should have a proven track record of successful Facebook advertising campaigns and should be able to generate high-quality leads and conversions. The project will run for an unspecified duration.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  52 tarjoukset

  Hello, i search freelancer to create and mange my channels. Your task are create ads in canva or other and schuddel the post. You get from me some designs and need to edit them, also the content from chat GPT. TikTok and Shorts a cutter produce, so you are more for the mangement and for the handling of all. Skills: Canva Images Chatgpt Schuddeling system Excel Here i will get a lot of people that want the job. Please write me first in you answer: “Hi Dennis, i have min 4 hours time and could do all” because i dont want talk who not read the description If you have sent some examples from designs that you have done Br Dennis

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  56 tarjoukset
  Content creator 6 päivää left

  ...content creator who can help me with my social media posts on a weekly basis. Type of Content: - The content will primarily be social media posts for various platforms such as Instagram, Facebook, and Twitter. Theme/Style: - I am open to suggestions and flexible with the theme or style of the content. Frequency: - I will require new content on a weekly basis. Skills and Experience: - Strong understanding of social media platforms and their respective best practices. - Ability to create engaging and visually appealing content. - Proficiency in graphic design and/or video editing. - Knowledge of current social media trends and strategies. - Excellent communication and collaboration skills. If you have experience in creating compelling social m...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset
  Listing Optimiser 6 päivää left

  ...comprehensive keyword research, formulating and refining listings, monitoring keyword trends, and ensuring that all copy and listings maintain SEO optimisation both at launch and continuously thereafter. This role holds considerable significance for the business as it guarantees that our products are strategically positioned and visible to potential customers on the Amazon platform, ultimately fostering sales growth and enhancing brand presence. Key Responsibilities: ? Conducting thorough keyword research. ? Crafting listings that are optimised for relevant keywords. ? Creating compelling copy for listings and other content. ? Monitoring keyword changes on a weekly basis. ? Implementing initiatives to improve keyword rankings. Working Hours ⏰: This is a full-time position,...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset
  i need instagram promoter for my business 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Are you a product-based business looking to boost sales on Instagram? Look no further! I am in need of an Instagram promoter who can help me reach my target audience of young adults aged 18-24. Skills and Experience: - Proven track record of promoting product-based businesses on Instagram - Deep understanding of the young adult market and how to effectively engage with them - Strong knowledge of Instagram's algorithms and best practices for increasing reach and engagement - Ability to create compelling content that drives sales and conversions - Experience with influencer marketing and collaborations to further amplify our brand's reach If you are a talented Instagram promoter who can help us boost sales and make a significant impact on our bottom line, pl...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  Meta Ads Expert 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ... Boosting Instagram Followers: Aiming to significantly increase our follower count, connecting with a broader audience. 2. Increasing Group Members: Focused on growing our group membership, fostering a vibrant and interactive community. 3. Driving Sales: Crafting a campaign that not only attracts attention but also converts interest into sales, enhancing our revenue stream. The ideal candidate should have a strong track record in effectively managing Meta ads, especially in building social media presence and driving both engagement and sales....

  €81 (Avg Bid)
  €81 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  Virtual Assistant Needed -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We need Freelancers who possess a strong enthusiasm for sales and enjoy working in a fast-paced environment. Your primary responsibilities: - Check and follow up with existing customers - Find potential buyers - Assist with customer order processing, including purchases, returns, exchanges, and other administrative tasks - Other basic administrative duties Requirements: - Experience or knowledge of the online retail market - Proficiency in English (both speaking and writing) is a MUST - Available for quick response during the working hours of the Singapore Time Zone - Computer savvy, and possess good knowledge of Excel & Word - Familiar with the Amazon platform To apply for this post, please carefully review the information above and include the word 'Red' at the be...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  43 tarjoukset
  website marketing 6 päivää left

  ...Preferred Marketing Strategy: - Social Media Marketing Job Description: We are looking for a skilled freelancer to help us with our website marketing efforts. The main goal of this project is to increase website traffic among our target audience of adults aged 25-54. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing, particularly in driving website traffic and engagement - Strong understanding of the target audience and the ability to create compelling social media content that resonates with them - Proficiency in social media platforms and tools, including Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn - Knowledge of effective social media marketing strategies and best practices - Analytical skills to track and measure the succ...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset
  SEO UPDATE WEBSITE INSTGRAM FB LINKEDIN 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can help me with website design and SEO optimization. Additionally, I need assistance with managing my Instagram account for social media management. My main goal is to boost sales through these updates. Skills and Experience Needed: - Experience in website design and SEO optimization - Proficiency in social media management, specifically with Instagram - Understanding of marketing strategies to boost sales

  €109 (Avg Bid)
  €109 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset

  Appointment Setter/Cold Caller for our 100% performance based sales agency (what you'll be selling) We are seeking an experienced appointment setter/cold caller to join our team. As a technology-based company, we require someone who is familiar with the latest advancements in the industry and can effectively communicate our offerings to potential clients. Responsibilities: - Make daily cold calls to potential clients in the industries provided - Set appointments for our sales team with qualified leads - Follow up with prospects to ensure a high conversion rate Requirements: - Previous experience as an appointment setter or cold caller. - Excellent communication and interpersonal skills - Ability to effectively pitch our products and services to potential clients - S...

  €2089 (Avg Bid)
  €2089 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  We are looking for a reliable and detail-oriented assistant to help us upvote our product, Lazy AI, on different platforms. The ideal candidate should have experience in using various social media platforms and other online communities. Responsibilities: - Upvote Lazy AI on different platforms - Monitor the upvotes and report the progress to the team. - Follow the guidelines and rules of each platform. Requirements: - Experience in using social media platforms and other online communities. - Attention to detail and ability to follow instructions. - Reliable internet connection and computer. This is a part-time position with flexible hours. The pay rate will be based on experience and performance.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  social media 6 päivää left

  Social Media Content Creation I am looking for a skilled freelancer to create engaging content for my social media platforms, with a focus on Facebook and Instagram. This is for a restaurant and virtual kitchen business based in Exeter. Platforms: - Content will primarily be created for Instagram, with a strong emphasis on creating engaging posts and stories for Facebook as well. brands that I would like to emulate - Farmer J, Wingman, eatpoorboys, Chatsworth bakehouse, etc Type of Content: - I am looking for both posts and stories to be created for Instagram, ensuring a consistent and visually appealing presence on the platform. Frequency of Posting: - The content should be posted 3-5 times a week on Facebook, ensuring a regular and active presence on the platform. Ide...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  58 tarjoukset
  social media content 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I have a newly established company which I would like to give exposure to via social media platforms such as Instagram and YouTube. At this time, I have 0 followers, so the goal of this project is to have a person to do the content and posts (every two days for Instagram, every two weeks for YouTube). The goal is to increase organic followers to know you read this, please start off your bid by telling me your favourite colour and increase awareness of the company to generate leads, which should eventually lead to sales. The posts have to be aesthetically pleasing and engaging. The person has to come up with content and showcase it in a creative and innovative way.

  €43 (Avg Bid)
  €43 Keskimäär. tarjous
  43 tarjoukset

  Suosituimmat social sales -yhteisöartikkelit