Salesforce marketing cloud features työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  571,392 salesforce marketing cloud features työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2399 (Avg Bid)
  €2399 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Hei Cloud Web Labs, huomasin profiilisi ja haluaisin tarjota sinulle projektiani. Voimme keskustella yksityiskohdista chatissa.

  €220 (Avg Bid)
  €220 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €520 (Avg Bid)
  €520 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €444 (Avg Bid)
  €444 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €232 - €696
  €232 - €696
  0 tarjoukset

  IT/Cloud/Infraestructure Consultant

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €232 - €696
  €232 - €696
  0 tarjoukset
  €139 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  MARKETING MESSAGES 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a professional marketer who can create effective marketing messages targeting B2B (business to business) audience. The main goal of these messages is to build brand awareness. The preferred medium for these marketing messages is social media. TARGET INDUSTRY - (CYBER SECURITY AND MARKETING AND ADVERTISEMENT) Skills and Experience Required: - Proven experience in creating marketing messages targeting B2B audience - Strong understanding of brand awareness strategies - Expertise in social media marketing - Excellent written and verbal communication skills - Creative thinking and ability to create engaging content - Familiarity with B2B marketing techniques and best practices There is no limit to the words in either of these two pro...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset
  senriod data engineer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...The ideal candidate should have a strong background in Python, demonstrating skillful use of this programming language in data engineering contexts. Proficiency in Apache Spark is essential, as we rely heavily on this powerful analytics engine for big data processing. Experience with PySpark, the Python API for Spark, is also crucial. In addition to these core skills, we require expertise in AWS cloud services, particularly AWS Glue and Amazon Kinesis. Experience with AWS Glue will be vital for ETL operations and data integration tasks, while familiarity with Amazon Kinesis is important for real-time data processing applications. Furthermore, the candidate should have a solid understanding of Amazon Redshift, our data warehousing solution, to manage and analyze large datasets ef...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  I am looking for a developer to create an Amazon API affiliate product site with the following features: - Product comparison functionality - The ability for users to leave reviews and ratings The site should be built on the WordPress platform and needs to be completed in less than 1 month. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in WordPress development - Experience with Amazon API integration - Knowledge of product comparison functionality Please provide examples of previous work that demonstrates your ability to create similar sites.

  €305 (Avg Bid)
  €305 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  3d modelling 6 päivää left

  I am looking for a skilled 3D modeler to create a highly detailed 3D model of ...experience in product modeling and be able to produce realistic and accurate designs. Skills and Experience: - Strong proficiency in 3D modeling software (e.g. Autodesk Maya, 3ds Max, Blender) - Ability to create highly detailed and realistic textures and materials - Understanding of product design and manufacturing processes - Attention to detail and ability to accurately replicate specific features and dimensions - Portfolio showcasing previous product modeling work Deadline: The project needs to be completed within a week, so the candidate should be able to work efficiently and meet tight deadlines. Please provide samples of your previous work and include your estimated timeline for completing th...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  I'm looking for someone to translate slides from a sales video into American language and adapt the text if necessary so that the meaning of my sales script is respected. If you live in Usa it's good.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  We're looking for a skilled Shopify expert to convert Figma design into a fully functional and responsive theme. Responsibilities: Convert Figma design files into clean, well-structured Shopify theme code. Ensure the theme is responsive and looks great on all devices. Integrate essential Shopify features and functionalities. Optimize theme performance for speed and mobile-friendliness. Test and troubleshoot any issues that may arise. Collaborate closely with you to ensure the final product meets your vision. Requirements: Proficient in Shopify theme development using Liquid, CSS, and JavaScript. Solid understanding of Figma and experience with design-to-code conversion. Experience with Shopify APIs and webhooks is a plus. Excellent attention to detail and a commitment to qu...

  €170 (Avg Bid)
  €170 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to develop an affiliate white label software and network panel with specific features including tracking and reporting, commission management, and customizable branding. The ideal candidate should have experience in developing similar software and be proficient in programming languages such as Java, PHP, or Python. Specific requirements for this project include: - Customizable branding: The software and panel should allow for easy customization of branding elements such as logos, colors, and fonts. Design preferences: - The client has a specific design in mind for the panel. The freelancer should be able to incorporate this design into the software and panel development. Timeline: - The client prefers to have the project completed within a month. ...

  €508 (Avg Bid)
  €508 Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset
  gohighlevel CRM custom workflow action 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can create a custom workflow action for my existing gohighlevel CRM. The specific action I need is to create appointments in the gohighlevel calendar. Ideal Skills and Experience: - Proficient in gohighlevel and its features - Familiarity with gohighlevel calendar functionality

  €14 (Avg Bid)
  €14 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset
  Android and ios app 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...platform. I have a rough idea of what I want the app to look like and the main functionality it should have. Skills and experience required: - Proficiency in Android and iOS app development - Experience in creating social networking apps - Ability to work with a rough idea and turn it into a polished app design Project Name :- Rose Live Required Android & ios App like Moj / Tiktok / Trendo App features as per below :- • Reels section for reel post • Gifting on reels option • Live section • Gifting on live option • Profile option • Profile linking option with Instagram / Youtube / Facebook • Gifting withdraw option • Profile verified option • Leader board for Top streamer / Top Gifter / Top gifter on Video gifting / Top ...

  €1058 (Avg Bid)
  €1058 Keskimäär. tarjous
  50 tarjoukset
  Clubhouse Expert 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Clubhouse Expert - Tasks: - Increasing Clubhouse followers and engagement - Assistance needed for: - Ongoing assistance and help with specific events - Frequency of Clubhouse usage: - Regularly Ideal Skills and Experience: - Experience in managing and growing social media platforms, specifically Clubhouse - Knowledge of Clubhouse features and best practices for increasing followers and engagement - Ability to create compelling content and promote events effectively on Clubhouse - Strong communication and organizational skills to manage Clubhouse rooms and schedule events efficiently.

  €124 (Avg Bid)
  €124 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  Amazn API and Python scripting expert Tasks: - Setting up Amazon API integration Specific features or functionalities: - Product Listing Deadline: - Within a week Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of Amazon API integration - Proficiency in Python scripting - Experience with product listing on Amazon platform

  €288 (Avg Bid)
  €288 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  simple web app design 6 päivää left

  I am looking for a web app designer who can create a simple informational web app. Specific requirements: - I have specific design elements and features in mind that I would like to incorporate into the web app. - I also have existing branding guidelines that need to be followed. - Type of website: small project (details will be shared) - Project completion: ASAP Ideal skills and experience: - Experience in web app design and development - Ability to incorporate specific design elements and features into the web app - Familiarity with following existing branding guidelines - Utilizing Vanilla JavaScript, HTML5, CSS, and Bootstrap for the web app development.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset

  Objective: Our mission is to elevate user interaction and boost conversions through a comprehensive redesign of our web platform. This is an exciting opportunity for professionals who thrive in a collaborative environment and are passionate about crafting cutting-edge designs. Requirements: - Strong experience in UX/UI design for web platforms - ...overall usability and navigation. - Wireframes and Prototypes: Develop updated wireframes and prototypes for thorough user testing and valuable feedback. - Frontend Development: Implement the redesigned user interface using your frontend development skills to ensure a seamless and responsive user experience. - Backend Development: Build the site's backend infrastructure to support the enhanced features and functionalities proposed i...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Keskimäär. tarjous
  84 tarjoukset
  Social media marketing 6 päivää left

  Project Description: Social Media Marketing I am looking for a skilled social media marketer to help me increase sales for my business. Social Media Platforms: - The main focus will be on Instagram. Goal: - The main goal of this social media marketing project is to increase sales for my business. Content and Theme: - I am open to suggestions for the specific content and theme of the social media posts. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing, particularly with a focus on Instagram. - Understanding of strategies to increase sales through social media. - Creative mindset to develop engaging and compelling content. - Ability to analyze data and make data-driven decisions. - Excellent communication skills to effectively e...

  €52 (Avg Bid)
  €52 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Water Billing System 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Water Billing System Project We need monthly Water billing system which should works on cloud Andoid, web/Desktop preferred on flutter Offline/online billing Automatics Synchronization Add client with Door no/ RR No address , Aadhar and all details all features like Balance pending, statement, transactions, payment module etc etc Multi user should able to import existing data , we are moving other client to here. and looking for ready existing product not from scratch .. - We are looking for a skilled developer to create a mobile application for our water billing system. - The main features required for the system include billing and invoicing, payment processing, and customer management. - The ideal candidate should have experience in developing mobile appl...

  €254 (Avg Bid)
  €254 Keskimäär. tarjous
  47 tarjoukset

  I am in need of a skilled developer to create a website for a school ERP system and a mobile app for both iOS and Android platforms. The ideal candidate should have experience in developing school management systems and mobile applications. Features required for the school ERP system: - Attendance management - Gradebook - Fee management Platform preference for the mobile app: - Both iOS and Android Expected number of users for the school ERP system: - More than 500 Candidates with expertise in school management systems and mobile app development for both iOS and Android platforms are encouraged to apply.

  €1398 (Avg Bid)
  €1398 Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset

  I am looking for a skilled web developer to create an E-commerce website for my French bakery. I have a detailed list of specific features and functionality that I would like to include in the website. The ideal candidate should have experience in developing E-commerce websites and be able to provide guidance based on my rough ideas. The project should be completed within 1-3 months.

  €479 (Avg Bid)
  €479 Keskimäär. tarjous
  125 tarjoukset
  NODE and MQTT protocol expert -- 3 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a NODE and MQTT protocol expert who can help me with a project that requires real-time data transmission. The ideal candidate should have experience with cloud-based development platforms and should be able to complete the project within a week. Skills and Experience: - Expertise in NODE and MQTT protocol - Strong understanding of real-time data transmission - Experience with cloud-based development platforms - Knowledge of security and encryption for data transmission - Ability to ensure scalability and performance of the project Timeline: - Urgent (Less than a week) If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €159 (Avg Bid)
  €159 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  Sharepoint Wiki 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...user-friendly layout for the SharePoint Wiki. Content Creation: - The client will provide some of the content for the SharePoint Wiki. - However, they require assistance with the remaining content creation. - The ideal candidate should have experience in creating engaging and informative content for collaborative platforms. Skills and Experience: - Proficiency in SharePoint and knowledge of its Wiki features. - Strong design skills and the ability to create visually appealing and intuitive layouts. - Experience in content creation for collaborative platforms. - Excellent communication and collaboration skills to work closely with the client in understanding their requirements and delivering a tailored solution. If you have the necessary skills and experience, please submit you...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset
  Expertise in StoryBook with NextJs 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for an intermediate StoryBook expert who can help me add to an existing Storybook project. Skills and experience required: - Strong knowledge and experience with StoryBook - Familiarity with NextJs - Ability to work independently and make necessary additions to the existing project Project Scope: - Adding new features and components to an existing Storybook project Support: - Detailed specifications and guidelines will be provided Please provide examples of previous StoryBook projects you have worked on. Note: Please don't Bid fake developer who have not expertise in storybook NextJs

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset
  Telegram sniper bot 6 päivää left

  Project Title: Telegram sniper bot Main Purpose: - The main purpose of the bot is to facilitate automated trading on the Telegram platform. Specific Features: - The bot should have the capability of auto-buying assets based on predefined criteria. Preferred Platforms: - The bot should be designed to function specifically on the Telegram platform. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing Telegram bots and integrating them with trading platforms. - Proficiency in programming languages commonly used for bot development, such as Python or Node.js. - Knowledge of automated trading strategies and techniques. - Familiarity with the Telegram API and its capabilities. - Understanding of cryptocurrency exchanges and their APIs, particularly Binance, Kraken, and Bitfinex.

  €528 (Avg Bid)
  €528 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who has expert level experience with Codeigniter 3 to help me deploy my project on AWS using Bitbucket. Preferred Cloud Platform: AWS Bitbucket Repository: Yes Ideal Skills and Experience: - Expert level experience with Codeigniter 3 - Experience with deploying projects on AWS - Proficiency in using Bitbucket for version control and repository management

  €128 (Avg Bid)
  €128 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I am looking for an interior and exterior designer to help me design a modern coffee shop with specific requirements. The main purpose of the store and drive-through cafe is to serve as a coffee shop. Preferred Style: - I am looking for a modern design for both the interior and exterior of the coffee shop. Specific Requirements: - I have specific features and elements that I want included in the design. I will provide more details and guidance to the chosen designer. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing coffee shops or similar retail spaces - Proficiency in creating modern and aesthetically pleasing designs - Ability to incorporate specific requirements into the design - Strong communication skills to understand and translate my vision into a design concept A...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  ...The project requires expertise in modern/minimalist style cartoon design. Specific requirements: - The cartoon generator should be able to create cartoons in a modern/minimalist style - The client has specific characters/features in mind that should be incorporated into the cartoons - The intended use of the cartoon generator is for commercial purposes Ideal skills and experience: - Proficiency in modern/minimalist cartoon design - Strong understanding of Artificial Intelligence and its application in generating cartoons - Ability to incorporate specific characters/features into the cartoons - Experience with commercial projects and understanding of commercial use requirements Please note that the project requires a freelancer who is able to work within the specified c...

  €289 (Avg Bid)
  €289 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can re-upload and set up a custom-built Saas server hosting project. I have all the necessary files and access credentials for the job. There are no additional features or changes required, just a straightforward re-upload and setup process. Ideal Skills and Experience: - Experience with custom-built Saas server hosting projects - Proficiency in setting up and configuring server environments - Familiarity with file uploading and management - Attention to detail to ensure a smooth setup process. Note: Adding features to the platform will be another project after the first task is completed

  €23 (Avg Bid)
  €23 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I am looking to build a platform customers can use to buy marketing videos & Car dealers or anything for their business using Artificial Intelligence. Car dealers can bring a vehicle into stock and AI will scan a page with information about the car and generate an advert 30 seconds long. Video advert will have a voiceover, images, and at the end an option to edit the voiceover, edit the text, edit the voice over text and remake the video as many times as required. Other businesses will be able to drop website and AI will scan the website and socials and also create a video advert that is full customizable at the end Required – SEO built website to build a website from start to finish with above features we can offer a video advert 15 or 30 seconds long. Payment Gat...

  €1345 (Avg Bid)
  €1345 Keskimäär. tarjous
  77 tarjoukset
  create GC K8s ingresses 6 päivää left

  I have an existing K8s setup for Google Cloud which contains ingresses for the api, webapp and website. I need a similar setup for a Sandbox environment. I already created a GC Sandbox cluster and all the containers are up and running, and all the Sandbox databases and secrets have also been defined. I need ingresses for the following: (not needed for website) I guess a Google managed certificate might be required. I can't remember how we did it for the Production environment last time. I will provide the ingress sample upon request and add you as an admin to GC via IAMs.

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  I am looking for a skilled WordPress developer to create a business portfolio website for me. The website will serve as a platform to showcase my work and services. Features: - Contact Form: I would like to include a contact form on the website to make it easy for potential clients to get in touch with me. - Blog: While not a priority, I would like to have the option to add a blog section in the future to share updates and articles. - Online Booking System: This feature is not necessary for my business portfolio website. Design: - Color Scheme: I am open to suggestions and do not have a specific color scheme in mind. - Design Style: I do not have a preferred design style and am open to creative ideas. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in WordPress development - E...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset
  Marketing manager 6 päivää left

  ...Management: Develop and execute account plans to achieve sales and growth targets, often by upselling or cross-selling products or services. 3. Relationship Building: Foster strong, long-term relationships with clients to ensure customer satisfaction and retention. 4. Problem Solving: Resolve client issues or conflicts in a timely and satisfactory manner. 5. Sales Support: Collaborate with sales and marketing teams to identify opportunities and develop strategies to meet client needs. 6. Reporting: Prepare and deliver reports on account status, sales, and forecasts to internal stakeholders. 7. Market Knowledge: Stay informed about industry trends, competitors, and market conditions that may affect client accounts. 8. Contract Management: Manage contracts, pricing, and negot...

  €362 (Avg Bid)
  €362 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset
  Client Dashboard/Synced with CRM 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can create a client dashboard that is synced with our Salesforce CRM. The main feature we need for the dashboard is sales tracking. Please provide examples of your work, otherwise won't consider: > Client Registration Page + Skills and Experience: - Experience with Salesforce CRM and its integration with web applications - Strong knowledge of front-end development and user interface design - Ability to create a visually appealing and user-friendly dashboard based on client's ideas and suggestions

  €3812 (Avg Bid)
  €3812 Keskimäär. tarjous
  100 tarjoukset
  Website for Church 6 päivää left

  More details: What features do you need on the website? Online donations Do you have any specific design in mind for your website? Yes, I can provide examples What is your timeline for this project? 1-2 weeks

  €103 (Avg Bid)
  €103 Keskimäär. tarjous
  47 tarjoukset

  Project Description: Experienced Marketing Agent to Sell 10 Courses I am in need of a skilled marketing agent who can help me sell my 10 courses to a target market of high school and college students. The ideal candidate will have expertise in social media marketing and be able to develop and implement effective strategies to drive sales. Key Requirements: - Strong knowledge and experience in social media marketing - Proven track record of successful course sales - Ability to identify and target high school and college students as the primary audience - Familiarity with the education sector and understanding of the needs and preferences of students - Creative thinking and ability to develop innovative marketing campaigns - Excellent communication skill...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset
  Website for church 6 päivää left

  I have an urgent request for a 3-5 page website. I am looking for a skilled web developer to create a modern website. The ideal candidate should have experience in designing and developing websites for churches or similar organizations. Features: - Event Calendar: We need an event calendar to showcase upcoming activities and services. - Online Donations: We need a secure online donations feature. - Online Store: We need to make literature and merchandise available for purchase. Design Preferences: - Modern: We prefer a modern design that reflects the progressive nature of our church. - Urban: We prefer an urban design to reflect our out-of-the-box styles. Content: - We have all the necessary content, including photos, text, and logos, ready to be used on the website. If you ...

  €175 (Avg Bid)
  €175 Keskimäär. tarjous
  146 tarjoukset

  ...developer to create Telegram bots for my business with a focus on sales and marketing. Functionality: - The bot should have features that support sales and marketing activities, such as lead generation, product promotions, and automated messaging. - It should also be able to collect and analyze data related to sales and marketing performance. Programming Language: - There is no specific preference for the programming language. The developer can choose the language they are most comfortable with. Integration: - The bot needs to integrate with social media platforms to streamline marketing efforts and reach a wider audience. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating Telegram bots with a focus on sales and marketing functionalitie...

  €161 (Avg Bid)
  €161 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Trophy icon Construction Company Logo Design 2 päivää left

  Company name is Ninth Cloud Custom Construction. Looking for a simple, but interesting logo. Can include company name but doesn't have to. Something that would look cool on hats/shirts. No major preferences on styles aside from not being boring or super "modern/minimalist"

  €93 (Avg Bid)
  €93
  385 työtä

  Project Description: I am looking for a social media marketing expert to help promote my upcoming singing event to music enthusiasts. The main goal of this social media campaign is to increase event attendance. The event also will be having a guest performance from a renowned Kannada comedy artist. Skills and Experience Needed: - Proficiency in Instagram marketing and advertising - Experience in creating and implementing successful social media campaigns that drive event attendance - Ability to create engaging and shareable content that resonates with the target audience - Knowledge of social media analytics and ability to track and measure the success of the campaign Responsibilities: - Develop and execute a social media marketing strategy focused on Instagram - C...

  €193 (Avg Bid)
  €193 Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset

  Target places could be societies having more than 100 flats, heritage locations, tourist places, big hospitals, malls, comercial spacesand many more. I need freelancers for PAN India basis. Specially in Metro tier 1 cities. You guys just have to book meetings like 10 together my exicutive will come and close the deal and you get the payment.

  €1669 - €2782
  €1669 - €2782
  0 tarjoukset

  I am looking for a skilled architect or designer to create blueprints for a home addition project. The idea...and planning home additions. Requirements: - Experience in designing home additions - Knowledge of local building codes and regulations - Ability to create detailed blueprints and floor plans - Strong communication skills to understand my rough idea and provide guidance - Attention to detail to ensure all specific features and design elements are included in the plans The addition will have an estimated square footage of 500-1000 sq ft, and I have a rough idea of the features and design elements I want included, but I will need further guidance from the designer. If you have the skills and experience required, please submit your proposal along with examples of yo...

  €871 (Avg Bid)
  €871 Keskimäär. tarjous
  47 tarjoukset
  evodicom application 9 päivää left

  Redesign the Application with the Key Features User-Centric Design: Prioritizing the needs and preferences of end-users to create a user-friendly experience. Customization: Tailoring the design to accommodate diverse client needs and system configurations. Efficiency and Workflow Enhancement: Streamlining processes to improve overall efficiency for medical professionals. Scalability: Designing interfaces that can adapt and scale as your organization grows and evolves.

  €186 (Avg Bid)
  €186 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset