Salesforce marketing cloud certification dumps työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  338,959 salesforce marketing cloud certification dumps työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2357 (Avg Bid)
  €2357 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Hei Cloud Web Labs, huomasin profiilisi ja haluaisin tarjota sinulle projektiani. Voimme keskustella yksityiskohdista chatissa.

  €216 (Avg Bid)
  €216 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €511 (Avg Bid)
  €511 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €437 (Avg Bid)
  €437 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €228 - €683
  €228 - €683
  0 tarjoukset

  IT/Cloud/Infraestructure Consultant

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €228 - €683
  €228 - €683
  0 tarjoukset
  €137 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  OCI cloud engineer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am having Oracle Managed MySql server on OCI. I configured the backup to be daily. I would like an engineer to write a script to copy the backup files to storage bucket so that i can transfer them to any location (on premise or different Cloud )

  €50 / hr (Avg Bid)
  €50 / hr Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  I am looking for a skilled freelancer to create marketing materials for my construction company. The ideal candidate will have experience in graphic design and be proficient in Photoshop. Specific Requirements: - Photoshopping our logo into construction images such as hoarding, banners, and signs - Utilizing provided images and incorporating them into the marketing materials Project Details: - We require 4-7 different photos to be used for marketing materials - The freelancer should be able to create visually appealing and professional designs that align with our brand image. Skills and Experience: - Graphic design expertise - Proficiency in Photoshop - Experience in creating marketing materials for the construction industry - Ability to incorporate provided ...

  €127 (Avg Bid)
  €127 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset

  The website is down. It's a WordPress site hosted on Google Cloud. HTTP 502 — Unable to Connect to the Origin Server More details: What is the current status of your website? The website is completely down Have you made any recent changes to your website's configuration? Well, the website is configured to update the plugins automatically. Do you have a backup of your website's data? Yes

  €29 (Avg Bid)
  €29 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset
  Data Export Project 6 päivää left

  I am looking for a freelancer to help me with a Data Export Project. Data to Export: - The project involves exporting customer information, sales data, and inventory data. File Format: - The exported data should be in Excel format. Method of Deli...freelancer to help me with a Data Export Project. Data to Export: - The project involves exporting customer information, sales data, and inventory data. File Format: - The exported data should be in Excel format. Method of Delivery: - The preferred method of delivery for the exported data is through cloud storage, specifically Google Drive or Dropbox. Ideal Skills and Experience: - Experience in data export projects - Proficiency in Excel and data manipulation - Familiarity with cloud storage platforms such as Google ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  55 tarjoukset
  Digital marketing for services and book 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Title: Digital Marketing Campaign for Services and Book I am looking for a skilled digital marketer to help me drive sales for my services and promote my book. The ideal candidate should have experience in social media marketing and be able to target middle-aged adults. Specific digital marketing services needed: - Social media marketing: I would like to leverage social media platforms to reach and engage with my target audience effectively. Primary goal for this marketing campaign: - Drive sales for services: My main objective is to increase the number of sales for my services through effective digital marketing strategies. Target audience for this campaign: - Middle-aged adults: My target audience consists of middle-aged adults who ar...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  NODE and MQTT protocol expert 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a NODE and MQTT protocol expert who can help me with a project that requires real-time data transmission. The ideal candidate should have experience with cloud-based development platforms and should be able to complete the project within a week. Skills and Experience: - Expertise in NODE and MQTT protocol - Strong understanding of real-time data transmission - Experience with cloud-based development platforms - Knowledge of security and encryption for data transmission - Ability to ensure scalability and performance of the project Timeline: - Urgent (Less than a week) If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €130 (Avg Bid)
  €130 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, thin...the exact strategies and insights that propelled me from a beginner to a leader in the freelancing world. Imagine the freedom of working from your favorite coffee shop, your cozy home, or even a sun-drenched beach, all the while building a career that aligns with your lifestyle and aspirations. The climax of this course is the opportunity to attain the International Freelancer Certification. This certification is more than just an acknowledgment of your skills; it's a globally recognized emblem of your dedication and expertise in freelancing. Holding this certificate means you're not just a freelancer; you're a certified profess...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  ...essential cloud service, and all cloud service providers offer their own cloud-based database solutions, which provide scalable and reliable database service to end users. It greatly reduces the user’s efforts to maintain its own database. However, this type of service also brings security concerns. As the cloud service provider manages the database system on behalf of the user, it is possible that a malicious insider accesses the stored data without permission. Encrypting data before sending to the database can solve the security concern. But at the same time, it makes database query hard. The goal of the project is to design, implement, and evaluate a secure database-as-a-service system. The system should allow the user to protect its data stored in t...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  lead generation for IT Clients 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Lead Generation for Cloud Computing Clients Skills and Experience: - Proven experience in lead generation for the IT industry, specifically in cloud computing - Proficiency in creating and managing successful email campaigns - Strong knowledge of the cloud computing market and target audience - Familiarity with effective lead generation strategies and techniques - Excellent communication and persuasive skills to convert leads into potential clients Project Description: We are seeking a skilled freelancer who can generate high-quality leads for our cloud computing services. As a leading provider in the industry, we are targeting clients who are looking to adopt cloud computing solutions for their businesses. Specific Requirements: 1. Lead Generation: U...

  €310 (Avg Bid)
  €310 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset
  Marketing 6 päivää left

  Marketing Project - Generate leads targeting middle-aged adults (35-54) through social media - Specific Marketing Goals: Generate leads - Target Audience: Middle-aged adults (35-54) - Marketing Channels: Social Media Skills and Experience: - Proven experience in lead generation through social media - In-depth knowledge of social media platforms and advertising techniques - Strong understanding of middle-aged adults' preferences and behavior - Ability to create engaging and persuasive social media content - Proficient in analyzing and optimizing social media campaigns for lead generation - Familiarity with tracking and measuring lead generation success through social media platforms - Excellent communication and collaboration skills to work with the client and te...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, thin...the exact strategies and insights that propelled me from a beginner to a leader in the freelancing world. Imagine the freedom of working from your favorite coffee shop, your cozy home, or even a sun-drenched beach, all the while building a career that aligns with your lifestyle and aspirations. The climax of this course is the opportunity to attain the International Freelancer Certification. This certification is more than just an acknowledgment of your skills; it's a globally recognized emblem of your dedication and expertise in freelancing. Holding this certificate means you're not just a freelancer; you're a certified profess...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Marketing Manager at Keytom is developing a solution that combines all the advantages of non-cash payments, custodial and decentralized cryptocurrency services, and traditional financial instruments. All assets and services are interconnected within a unified and concise multi-bank ecosystem created for users and businesses. The main objective is to create a fintech product that provides access to various types of assets within the legal framework and offers users high-tech financial instruments. The team plans to continually increase the number of services and scale the product, capturing new markets. Key Results Areas: Launch and manage contextual advertising campaigns. Lead email-listing campaigns. Oversee all advertising accounts and dashboards. Assist in managing and maintai...

  €851 (Avg Bid)
  €851 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  I am looking for a skilled graphic designer to create a 2-page flyer for a social media marketing event. The purpose of the flyer is to advertise the event and attract attendees. Preferred Style: - The flyer should have a modern and sleek design that grabs attention and appeals to a wide audience. Color Scheme and Branding: - I will provide the specific color scheme and branding guidelines for the designer to follow. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator. - Experience in creating eye-catching marketing materials. - Ability to incorporate branding elements effectively. - A strong portfolio showcasing previous flyer designs. - Attention to detail and the ability to meet deadlines. If you are a talented...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Keskimäär. tarjous
  72 tarjoukset

  Create a Telegram bot to send new tweets from Twitter ids to a Telegram Group. The bot needs to be deployed on the cloud. Requirements: - Develop a Telegram bot that can retrieve and send new tweets from mentionedTwitter accounts to a Telegram Group - The bot should be able to handle multiple Twitter accounts and multiple Telegram Groups - The bot should be deployed on the cloud for 24/7 availability Ideal Skills and Experience: - Experience in developing Telegram bots and integrating with external APIs - Proficiency in working with the Twitter API to retrieve tweets - Familiarity with cloud platforms for deployment, such as AWS or Google Cloud - Strong programming skills in a language like Python or Node.js - Knowledge of web scraping techniques to extract da...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  Social Media Management/ marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Social Media Management/ Marketing I am looking for a freelancer to handle social media platforms, specifically Instagram. Skills and Experience: - Experience in managing and creating content for Instagram - Familiarity with Facebook and Twitter is a plus - Strong knowledge of social media marketing strategies and trends Responsibilities: - Create engaging and high-quality content for Instagram - Manage the posting schedule and ensure consistent and timely posts - Monitor and respond to comments and messages - Implement social media marketing strategies to increase brand awareness and engagement Ideal Candidate: - Proven experience in social media management and marketing - Excellent communication and writing skills - Creative thinker with the ability to ge...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset
  Salesforce Developer 6 päivää left

  I am looking for a Salesforce Developer who can assist me with bug fixes. Specifics: - Customization, integration, and configuration of Salesforce - Implementation of specific requirements and functionalities Requirements: - Experience in Salesforce development - Familiarity with bug fixing and customization - Ability to work with a detailed list of requirements Timeframe: - Project needs to be completed within 2-3 days

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to help me with marketing for my online digital products related to stock market. My target market is teenagers, so I need someone who understands their preferences and behaviors. The ideal candidate should have experience in social media marketing and also knowledge about stock market, as this is the marketing strategy, I am interested in. Skills and experience required: - Experience in marketing digital products - Understanding of teenage market trends and preferences - Proficiency in social media marketing techniques and platforms - Knowledge about trading

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  I am looking for a skilled developer who can build a custom app that will be available on both iOS and Android platforms. The main functionality of the app will be data collection and management. In addition, the app will require specific backup and cloud storage features to ensure the security and safety of the data. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in app development for both iOS and Android platforms - Experience in implementing data collection and management features - Knowledge of backup and cloud storage solutions - Familiarity with security measures and data encryption techniques

  €2089 (Avg Bid)
  €2089 Keskimäär. tarjous
  125 tarjoukset

  Perform End-End testing, debug, write test scenario documentation and optimize workflows. Responsible for design and building reusable RPA solutions using UiPath, Power Automate, JavaScript and other technologies in order to support business requirements. Research design and deliver Automation solutions collaborating with analyst... write test scenario documentation and optimize workflows. Responsible for design and building reusable RPA solutions using UiPath, Power Automate, JavaScript and other technologies in order to support business requirements. Research design and deliver Automation solutions collaborating with analysts, architects, and business owners to deliver results in a timely manner. Build Automation for Salesforce Platform, MuleSoft Integration, Data Sync Validations...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  55 tarjoukset
  Network installatiion and configuration. 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled professional to assist me with the installation and configuration of both a wired and wireless network. I require help with both the initial setup of a 2 ISP business configured with 4-5 VLANS. The network I need to be installed and configured is of medium size, with 11-50 devices: Vlan1 Ethernet business workstation and voip phone Vlan2 Ethernet res...and Experience: - Extensive knowledge and experience in network installation and configuration - Proficiency in both wired and wireless network setups - Strong troubleshooting skills to address any issues that may arise - Familiarity with medium-sized network environments - Excellent communication and problem-solving skills to ensure a smooth installation process. -Must know EDR/MDR and XDR cloud m...

  €23 - €46 / hr
  Paikallinen Sinetöity
  €23 - €46 / hr
  6 tarjoukset
  Video marketing 6 päivää left

  Project Title: Video Marketing for College Program Goal: - The goal of our video marketing campaign is to generate leads for our program and to explain the product Type of Video Content: - We are looking for a product demonstration video that showcases the features and benefits of our program. Video Length: - Video should be less than 1 minute in duration. Ideal Skills and Experience: - Experience in video production and editing - Knowledge of effective storytelling and visual communication - Ability to create engaging and informative content - Understanding of lead generation strategies and techniques - Familiarity with our industry and target audience - Creative thinking and problem-solving skills - Strong attention to detail and ability to meet deadlines

  €924 (Avg Bid)
  €924 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset
  Social media marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Title: Social Media Marketing Social Media Platforms: - Facebook - Instagram - Twitter - Linked in - Tik Tok Primary Goal: - Increase Sales Content Focus: - User-Generated Content Description: We are looking for a social media marketing expert to help us increase sales through our presence on Social Media. Our primary goal is to drive more sales for our products and services. We are a used car and van sales dealership and want create a successful presence on social media targeting the Northwest England UK only. Key Responsibilities: - Develop and implement a social media strategy to increase sales - Create engaging and compelling user-generated content that resonates with our target audience - Increase brand awareness and attract potential customers - Monitor a...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset
  7359255365 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Description: Seeking an experienced professional to set up a Google Cloud account and seamlessly migrate a Node.js backend server with existing resources. If you have a robust background in managing Google Cloud hosting and expertise in Node.js, we want to hear from you! Take the lead in optimizing our hosting environment. Apply now for a rewarding opportunity! #TechJobs #GoogleCloud #Nodejs #ServerMigration #TechExpertise rsion.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me prepare for my Azure fundamental certifications, specifically AZ-900 and AZ-104. Skills and Experience: - Expert knowledge and experience in Microsoft Azure fundamentals and administration - Strong understanding of cloud computing concepts - Familiarity with Azure services and features - Proficiency in creating and managing virtual machines, storage accounts, and networks in Azure - Experience in implementing and managing Azure identities and security - Previous experience in preparing for and passing Azure certifications Requirements: - The freelancer should have extensive knowledge and experience in Azure fundamentals and administration, specifically AZ-900 and AZ-104 certifications. - They should be able to provide comprehensive le...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  Marketing of workshop & Car dealer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled marketing expert to help me increase customers for my car workshop and car dealership in Norway in Norwegian language. Let me know what you can do for us. thanks. Goal of the marketing campaign: - Increase for car workshop Preferred marketing campaign type: - Social Media Marketing - Google ads Target audience: - The workshop is open to everyone Ideal skills and experience: - Proven track record in social media marketing - Ability to create engaging content and advertisements - Knowledge of the automotive industry and understanding of car dealership marketing - Strong communication and analytical skills to track and measure campaign success - Ability to reach a wide and diverse audience through various social media ...

  €848 (Avg Bid)
  €848 Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset
  SEO MARKETING 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for SEO experts for Online marketing and increase the proven traffic on my website.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Keskimäär. tarjous
  128 tarjoukset
  performance marketing 6 päivää left

  Performance Marketing Project Description I am looking for a freelancer with intermediate experience in Search Engine Marketing to help me generate more sales/leads for my business. Specific Marketing Channels: - Search Engine Marketing Ideal Freelancer Skills and Experience: - Intermediate level of experience in Search Engine Marketing - Proven track record in optimizing search engine campaigns for increased sales and lead generation Desired Outcome: - Generate more sales/leads for my business If you have the necessary skills and experience in Search Engine Marketing, please bid on this project.

  €233 (Avg Bid)
  €233 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  Project Title: Ghostwriter for Marketing eBook Project Description: We are in search of a talented and experienced ghostwriter to work on our upcoming marketing eBook. The book will provide insights and strategies on effective marketing techniques in today's dynamic digital landscape. The ideal candidate for this project must possess exceptional English skills, both written and verbal, as they will be responsible for crafting engaging content that resonates with our target audience. As a ghostwriter, you will work closely with our CEO, who will provide guidance and direction for each chapter. This will require attending regular calls to discuss the content, structure, and overall direction of the eBook. Key Responsibilities: Collaborate with the CEO to under...

  €46 / hr (Avg Bid)
  Salassapitosopimus
  €46 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, thin...the exact strategies and insights that propelled me from a beginner to a leader in the freelancing world. Imagine the freedom of working from your favorite coffee shop, your cozy home, or even a sun-drenched beach, all the while building a career that aligns with your lifestyle and aspirations. The climax of this course is the opportunity to attain the International Freelancer Certification. This certification is more than just an acknowledgment of your skills; it's a globally recognized emblem of your dedication and expertise in freelancing. Holding this certificate means you're not just a freelancer; you're a certified profess...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Digital marketing 6 päivää left

  Title: Digital Marketing Project Description: I am looking for a digital marketing expert who specializes in Pay-Per-Click Advertising and has experience with LinkedIn. The primary goal of this social media marketing campaign is to generate new leads for my business. Specific requirements for this project include: - Expertise in Pay-Per-Click Advertising strategies - Strong knowledge and experience with LinkedIn marketing - Ability to create and manage effective social media campaigns on LinkedIn - Proven track record of generating new leads through social media marketing - Understanding of lead generation tactics and strategies - Ability to optimize campaigns to maximize lead generation results Ideal skills and experience: - Proven experience in Pa...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  ENTC specialist 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...technologies. 2. Programming Skills: Proficiency in programming languages commonly used in IoT development such as C, C++, Python, Java, or others. 3. Hardware Knowledge: Strong understanding of electronic circuits, microcontrollers, sensors, and wireless communication protocols (e.g., Bluetooth, Zigbee, LoRa, or Wi-Fi). 4. IoT Platforms: Familiarity with IoT platforms (e.g., AWS IoT, Azure IoT, Google Cloud IoT) and their functionalities. 5. Security Awareness: Knowledge of IoT security best practices, encryption techniques, and authentication methods. 6. Problem-Solving Skills: Ability to troubleshoot technical issues, analyze data, and devise innovative solutions. 7. Communication and Collaboration: Excellent communication skills and the ability to work collaboratively in a te...

  €319 (Avg Bid)
  €319 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  Marketing specialist 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Marketing specialist with different platform for architecture office

  €106 (Avg Bid)
  €106 Keskimäär. tarjous
  84 tarjoukset

  I am looking for a marketing specialist to help promote my online stock market course targeted towards intermediate learners. Specific marketing strategies that I have in mind include social media advertising, email marketing, and influencer partnerships. For social media advertising, I would like to focus on platforms such as Facebook, Instagram, and LinkedIn. The ideal candidate for this project should have experience in developing and implementing successful marketing campaigns, particularly within the education or finance industry. They should be familiar with social media advertising best practices and have a strong understanding of the target audience, which in this case is intermediate learners. Creativity, strong communication skills, and the abilit...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Full Time 7+ Python Resource - Remote 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are looking for Full time 7+ Python Resource for full time I need Python 7+. Must have strong exp with Azure Cloud, must know how to create api and integrate api. If you are right fit and can schedule interview today and if all good in 1-2 weeks will start Billing

  €1312 (Avg Bid)
  €1312 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help with branding and marketing for our financial products, specifically our Crypto coin. Services Needed: - Social Media Marketing and Advertising Target Audience: - Experienced crypto users Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing and advertising - Familiarity with the crypto market and understanding of crypto users' preferences and behaviors

  €77 (Avg Bid)
  €77 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, thin...the exact strategies and insights that propelled me from a beginner to a leader in the freelancing world. Imagine the freedom of working from your favorite coffee shop, your cozy home, or even a sun-drenched beach, all the while building a career that aligns with your lifestyle and aspirations. The climax of this course is the opportunity to attain the International Freelancer Certification. This certification is more than just an acknowledgment of your skills; it's a globally recognized emblem of your dedication and expertise in freelancing. Holding this certificate means you're not just a freelancer; you're a certified profess...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for a digital marketing expert to help promote my school on social platforms, with a focus on Facebook. Marketing Goals: - Increase brand awareness among our target audience of parents - Drive website traffic to showcase our school's offerings and achievements - Generate new leads by attracting parents who are interested in enrolling their children Ideal Skills and Experience: - Proven track record in digital marketing and promotion on Facebook - Knowledge of effective strategies and tactics to increase brand awareness - Ability to create engaging and compelling content that resonates with parents - Familiarity with targeting and reaching the desired audience on Facebook - Experience in analyzing data and metrics to optimize campaigns and measure s...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset

  I am looking for a Social Media Marketing Campaign Expert who has access to Linkedin Navigator or who can drive website traffic through LinkedIn and Facebook by contacting 1500 specific contacts The primary goal of the campaign is to drive website traffic and post messages on Linkedin and Facebook. I have a specific target audience in mind and will provide the contact information, however I need to see good reviews that are related. This is a low budget project at first but will have consistent monthly work for you if this project is succesful. My budget is less than 100 USD for this- the person with the best review and lowest bid will get the job plus guaranteed good 5 star reviews let me know if you have access to sales navigator for Linkedin Skills and Experience: - Proven e...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset

  ...Template Specialist to take our email marketing efforts to the next level. If you're passionate about creating visually appealing and highly effective email campaigns, we want to hear from you! Key Responsibilities: 1. Designing personalized and engaging email templates for bulk marketing campaigns 2. Implementing best practices for email marketing, ensuring deliverability and open rates 3. Incorporating dynamic and personalized tags for a customized user experience 4. The purpose of the email template is to attract potential customers to our products or services. Requirements: 1. Proven experience in crafting successful email templates for bulk marketing 2. Proficiency in utilizing personalized tags and dynamic content 3. Strong understanding of em...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  ...and currently deployed in several hospitals, including Hope and Ayushman Hospital. It encompasses modules for OPD, IPD registration, accounts, billing, laboratory, radiology, and EHR, and is installed on local servers. The software is currently running on PHP version 5. Project Description: The goal is to upgrade and transform DrMHope from a single-tenant, local server-based application into a cloud-based, multi-tenant SaaS (Software as a Service) platform. This transformation aims to make the software scalable and accessible to a broader range of healthcare facilities, integrating existing functionalities with new features inspired by the Practo platform. Key Features to Implement: Multi-Tenancy Architecture: Develop a robust, scalable multi-tenant framework for diverse healt...

  €231 (Avg Bid)
  €231 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset