Recruiting a wealth management assistant työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  450,117 recruiting a wealth management assistant työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Hi, I'm looking for a finnish HR recruiting professional to do job application instructions for young workers. More detailed instructions in Finnish bellow. Eli haluaisin luoda nuorille työnhaku tietopankin. Tämä ensimmäinen projekti olisi ohjeet asiakaspalvelu aloihin hakemiseen. Ohjeet yleisimpiin haastattelu ja hakemus kysymyksiin vastaamiseen ja malli vastaukset. Etsin henkilöä jonka kanssa voisin toteuttaa monta samanlaista projektia!

  €29 - €240
  €29 - €240
  0 tarjoukset
  Executive Assistant Loppunut left

  Etsin luotettavaa ja järjestelmällistä virtuaali-assistenttia monenlaisiin tehtäviin. Oikean sattuessa kohdalle töitä on tarjolla pidemmäksi aikaa. Täytyy löytyä can do asenne, sujuva englanti, kokemusta projektien hallinnasta ja loistavat tietokone skillit. Olen tuore yrittäjä ja teen paljon luovaa ajatustyötä, joka vaatii mielenrauhaa ylläpitävää assistenttia, jolle voi huoletta delegoida erilaisia tehtäviä. Kerrohan itsestäsi ja palkkatoiveesi niin jutellaan lisää.

  €2 - €1916 / hr
  €2 - €1916 / hr
  0 tarjoukset

  Translation assistant Käännöstyö, verkkosivuston kääntäminen Englanti-suomi

  €28 (Avg Bid)
  €28 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  En ole IT ihminen, niin en tiedä minkälaista työtä kotisivun rakentamisen tarvitse. Voin kertoa toki mitä kaikkea informaatio siihen tulee. Niin tässä on puhelinnumeroni soitakaa niin annan lisäätietoja jos hintatarjous vaati sen. Rita Albors 0504911358

  XML
  €28 - €232
  €28 - €232
  0 tarjoukset

  Tere, pakun virtual assistant tööd. 4 tundi päevas, 6 tundi nädalas. Internetiühendus peaks piisavalt kiire olema (5Mbps+) Anna teada kui tunned huvi :)

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Excel Add-In that retrieves and uploads table-data from and to Azure SQL database . Add-In also modifies the Excel sheets and controls user interaction. For mosts of the sheet mofdification there is available VBA script that need to be traslated to C#-code. Initial Visual Studio 2015 Project code is available and the Project needs to be done using Visual Studio. Azure SQL database management and required SQL queries are not in the scope of the Project.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  Excel Add-In that retrieves and uploads table-data from and to Azure SQL database . Add-In also modifies andthe Excel sheets and controls user interaction. For mosts of the sheet mofdification there is available VBA script that need to be traslated to C#-code. Initial Visual Studio 2015 Project code is avaiable and the Project needs to be done usi...uploads table-data from and to Azure SQL database . Add-In also modifies andthe Excel sheets and controls user interaction. For mosts of the sheet mofdification there is available VBA script that need to be traslated to C#-code. Initial Visual Studio 2015 Project code is avaiable and the Project needs to be done using Visual Studio. Azure SQL database and required SQL queries are and database management is not in the scope of the ...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  himanshubittoo himanshubittoo himanshubittoo himanshubittoo

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me with website work for my business page. The project requires both JavaScript development and WordPress customization skills. Specific Requirements: - I have specific functionality and features in mind for my website customization. - The project needs to be completed within a week. This is flexible, but I think it’s pretty straightforward and shouldn’t take longer than a few hours. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in JavaScript development and WordPress customization. - Ability to understand and implement specific requirements for website functionality and features. - Efficient time management skills to meet the deadline of one week. If you have the necessary skills a...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset
  website for ecommerce 6 päivää left

  Looking for a skilled web developer to create an ecommerce website that will serve as a platform for both selling and showcasing physical goods. Requirements: - Experience in developing ecommerce websites with the ability to handle both selling and showcasing products - Proficiency in creating user-friendly and visually appealing interfaces - Knowledge of payment gateway integration and secure online transactions - Familiarity with inventory management systems to handle a large number of products - Ability to optimize the website for search engines to drive organic traffic - Experience in responsive design to ensure seamless user experience across different devices The website will primarily focus on selling physical goods. However, the estimated numb...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  Description: We are seeking an experienced developer or team to create an innovative platform for cryptocurrency wallets. Our vision extends beyond a simple web wallet; we aim to establish a foundation for developers to build their own cryptocurrency-related projects. The centerpiece of this platform will be a fully integrated REST API, enabling the creation and management of wallets for individual users, controlled through tokens. Key Responsibilities: - Develop a secure, user-friendly wallet platform. - Implement a REST API that allows for the creation and management of user-specific wallets. - Provide functionalities for controlling wallets via tokens, enabling developers to integrate them into their own projects. - Adhere to the highes...

  €3699 (Avg Bid)
  €3699 Keskimäär. tarjous
  49 tarjoukset

  Experience in - Generative AI in Data Management, Processing, Visualization I am looking for a freelancer who can work on a project that involves generative AI in the field of data management, processing, and visualization. We want to do POC which requires expertise in data management, advanced AI functionalities, and proficiency in Python programming language. Key Requirements: - Expertise in data management to handle large datasets and ensure data integrity - Experience with advanced AI functionalities to implement generative models for data processing and visualization - Proficiency in Python programming language to develop and deploy AI algorithms and models - Familiarity with data processing techniques and visualization libraries in Python -...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  I am looking for a skilled website developer to create a website for my educational consultancy. The website should have the following functionalities: - Provide information about our services - Allow clients to book appointments - Include a student portal for resources and updates I prefer to use WordPress as the CMS for the website. My budget for the website development is less than $1000. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in WordPress development - Experience in creating websites with booking functionality - Knowledge of integrating student portals for resource and update management.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset

  I am looking for a skilled website developer to create a website for my educational consultancy. The website should have the following functionalities: - Provide information about our services - Allow clients to book appointments - Include a student portal for resources and updates I prefer to use WordPress as the CMS for the website. My budget for the website development is less than $1000. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in WordPress development - Experience in creating websites with booking functionality - Knowledge of integrating student portals for resource and update management.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can assist me with uploading and checking SSL certificates across 1-3 websites. Although I do not currently have the SSL certificates, I am able to acquire them. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in SSL certificate management and installation - Familiarity with various hosting platforms and their SSL certificate upload processes - Attention to detail to ensure proper installation and configuration of SSL certificates - Ability to troubleshoot and resolve any issues that may arise during the process The preferred timeline for this project is less than a week, so prompt and efficient work is necessary.

  €229 (Avg Bid)
  €229 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  I am looking for a virtual assistant to help promote my fitness app. The ideal candidate should have experience in social media management and be able to perform tasks such as creating and scheduling posts, engaging with followers, and monitoring analytics. Additionally, the virtual assistant should be skilled in email marketing and customer support, as they may be required to respond to inquiries and provide support to app users. Specific platforms for promotion will include Reddit, Facebook, Instagram, and Twitter. The virtual assistant should be familiar with these platforms and have a strong understanding of how to effectively engage with the target audience. I am looking for organic promotion, so it will help if you are ok to use the app an...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset
  whatsapp API 6 päivää left
  VARMENNETTU

  WhatsApp API Integration Project Opportunity We are on the lookout for a proficient developer to integrate the WhatsApp Business API into our specific software or system. This is a unique opportunity for someone with a strong background in Python, FastAPI, and SQLAlchemy, and proven experience with the WhatsApp Business API. Key Requirements: Proven expertise in WhatsApp API integration. Skilled in managing high-volume user interactions asynchronously. Strong command of Python, FastAPI, and SQLAlchemy. Ability to ensure smooth asynchronous interactions with the API. Development of an SDK and comprehensive documentation detailing workflows and call flows. Creating a database to manage users, phone numbers, chat details, and m...

  €601 (Avg Bid)
  €601 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset
  database coder needed . 6 päivää left

  I am in need of a skilled database coder who has experience with MySQL. I have specific tasks in mind for this database and I require the project to be completed within a week. Skills and Experience: - Proficient in MySQL database coding - Strong understanding of database design and optimization - Experience in creating and modifying database tables, queries, and stored procedures - Knowledge of data migration and integration - Ability to troubleshoot and resolve database issues - Familiarity with security and data privacy principles in database management Tasks: - Design and implement a MySQL database based on specified requirements - Create and modify tables, queries, and stored procedures to meet project needs - Perform data migration and integration tasks...

  €6 - €61
  Sinetöity
  €6 - €61
  8 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can find an easy to install connector between Strapi (a Content Management System) and my Trados Studio 2022 software. Since I don't have a specific connector in mind, I would appreciate recommendations from the freelancer. The timeline for this project is as soon as possible. The connector is expected to pull text content from Strapi CMS into Trados for translation. Ideal skills/experience for the job: - Knowledge of Trados Studio 2022 and its compatibility with connectors - Familiarity with Strapi CMS and its integration capabilities - Experience in finding and installing connectors between different software systems - Ability to provide recommendations based on the requirements and specifications of the project - Stron...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  laravel developer 6 päivää left

  I am looking for a Laravel developer to build a website from scratch. Tasks to be performed: - Develop a website using Laravel framework - Create all necessary pages and functionalities - Implement a responsive design for mobile devices - Integrate third-party APIs and services - Set up a database and handle data management The client has a detailed project plan in place, so the developer will be expected to work according to the provided guidelines. However, some input and suggestions for improvement may be required during the development process. The timeline for this project is more than 4 weeks, allowing for thorough development, testing, and revisions. Skills and experience required: - Strong proficiency in Laravel and PHP - Knowle...

  €306 (Avg Bid)
  €306 Keskimäär. tarjous
  52 tarjoukset
  Social media handler 6 päivää left

  Social Media Handler for Instagram - Increasing Followers with Daily Content Posting Skills and Experience: - Proficient in Instagram management and content creation - Strong knowledge of Instagram algorithm and strategies for increasing followers - Experience in developing and executing effective social media campaigns - Ability to create engaging and visually appealing content - Familiarity with scheduling tools and analytics to track performance and make data-driven decisions - Excellent communication and writing skills to engage with followers and respond to comments and messages - Understanding of the target audience and ability to tailor content accordingly - Creative thinking and ability to come up with innovative ideas for content and campaigns Responsibilities: - Manage a...

  €517 (Avg Bid)
  €517 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  About Us: Taika Digital is a dynamic and innovative digital marketing agency based in Dubai, UAE. We specialize in delivering top-notch digital marketing solutions to businesses, leveraging cutting-edge strategies to enhance their online presence and drive growth. Job Description: We are seeking a talented and experienced B2B Lead Generation Freelancer to join our team on a freelance basis. As our sales affiliate, you will play a pivotal role in identifying and reaching out to potential B2B clients in various industries. Your primary goal will be to generate high-quality leads, establish connections, and foster relationships that lead to business opportunities. Responsibilities: Research and identify potential B2B clients within target industries in Dubai and...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Convert excel to access 6 päivää left

  I am looking for a freelancer who can help me convert a large Excel file (more than 5MB) into an Access database. Presently the file is used as an invoicing system to generate invoices and save information. This is it's primary function. There is additional recording with each invoice showing manufacturing details. Requirements: - The data should be updated in both Excel and Access after conversion. - I need the Access database to have reporting and analysis features. -The file has a few macros which are used to generate PDF invoices and save them to a folder. -I want to ensure I can see the information and use filters in the same way as I can in excel - so we don't need a special form to display the data. Ideal skills and experience: - St...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset
  Manage servers 6 päivää left

  If you have real expertise in Linux, Nginx, Proxmox, Nagios, please send us your references. We're looking for someone to coach us in managing our servers. If you can't prove that you've mastered these classic server management tools on a day-to-day basis, please don't apply.

  €161 (Avg Bid)
  €161 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  ...looking for a skilled PHP/Laravel developer to edit the subscription package page on my website. Currently, users are unable to upgrade their subscription if they already have an existing subscription. I want to eliminate this limitation and allow users to subscribe and upgrade their account as many times as they want within a month. Skills and Experience: - Strong proficiency in PHP and Laravel framework - Experience with subscription management systems - Knowledge of database management and query optimization - Familiarity with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript Project Requirements: 1. Modify the existing subscription system to remove the limitation on upgrading subscription. 2. Ensure that users can upgrade their subscription an un...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  I am looking for a developer who is familiar with Hawk Hosting to assist with server management. I need an experienced dev who has worked on HawkHost, i need to connect a domain which is on Fasthosts, here i want to deploy a laravel 10 application, before this there are 2 laravel 8 projects that have already been uploaded. So you must be experienced to handle this, because here we have to use different PHP versions along with Laravel versions.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  I am looking for Manual and Automation tester to test our marketplace platform on a permanent part time basis . They must have experience in functional and web testing. Test case design and usability experience is also needed. The tester needs to design the test cases and execute them properly. Both Manual and Automation testing needs to be carried out. The person need to automate end to end flows. Any tool can be used to automate. But only experienced tester. Amount is fixed at thirty eight dollars for testing per month (not per hour) Possibility to become a part of a London based startup. You may expect a long term work from us as well if the quality of delivery is good. Or a position at our startup. Monday to Sat. Part time (around 5 hours /day). ...

  €177 (Avg Bid)
  €177 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset
  Social Media Management Service 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are looking for a freelancer for ongoing, long-term work. We will provide a social media management service, placing posts on various social networks and reporting. Template, images/text/videos will be provided. The pack will consist of 12 posts per month and an automatic monthly report from the platform. Platform to be used will be loomly. Social media management service that can help me with content posting on all platforms. On a long-term basis. I do not require engagement with followers, such as responding to comments or direct messages. Ideal skills and experience for the job: - Experience in managing social media accounts and posting content regularly - Experience with loomly ( you can suggest another platform that has at least the resources o...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Keskimäär. tarjous
  59 tarjoukset

  I am looking for a highly experienced Python Django expert with 8 years of experience to develop a new web application. The project is of highly complex nature and I already have a detailed project brief and specifications. Specific tasks for the Python Django expert include: - Developing a new web application from scratch - Implementing advanced features and functionalities - Integrating databases and third-party APIs - Ensuring the application is secure and scalable - Collaborating with the team to meet project deadlines Ideal skills and experience for this job include: - At least 8 years of experience working with Python Django framework - Extensive knowledge of web development principles and best practices - Proficiency in front-end technologies such as H...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  Overview: We are a startup in the language learning industry, working on a platform that connects students with one-on-one teachers. Our project is near completion, and we are seeking experienced and talented full-stack developers to help us with the final stages and polish of our platform. Responsibilities: Collaborate with the existing development team to finalize frontend components using Vue.js 3. Contribute to backend development using Node.js, ensuring seamless integration with the frontend. Work on database-related tasks using MySQL for efficient data storage and retrieval. Implement and optimize features to enhance the overall user experience. Collaborate with the UI/UX designer to ensure a visually appealing and user-friendly interface. Requirements: - Prov...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Keskimäär. tarjous
  67 tarjoukset

  We are looking for a talented and experienced designer to create an outstanding outside padel tennis court venue with a unique blend of Scandinavian design and African materials and colors. The primary purpose of the venue is to provide a space for padel tennis enthusiasts to enjoy the sport, as well as to offer a restaurant and bar, outside sitting and relaxing area, and meeting rooms for business and events. Key requirements for this project include: - Expertise in both Scandinavian design principles and African materials and colors, with a focus on creating a balanced blend of both. - Ability to design a functional and aesthetically pleasing padel tennis court venue that incorporates the desired elements, while maintaining a cohe...

  €872 (Avg Bid)
  €872 Keskimäär. tarjous
  67 tarjoukset

  I am in need of a Node JS + React school management software that can be completed in less than 1 month. The specific features that I require for the software include attendance tracking, grades and report cards, and timetable management. I am open to suggestions for the design and interface of the software.

  €137 (Avg Bid)
  €137 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset

  I am looking for a skilled developer to create a billing software using Node JS and React. This will be a standalone project, not requiring integration with any existing software. Features needed: - Invoicing and billing functionality - Inventory management capabilities - Reporting and analytics tools Ideal skills and experience: - Proficient in Node JS and React - Strong knowledge of billing software development - Experience with creating custom software with high levels of customization This project requires a high level of customization, as we are looking for completely custom software. If you have the skills and experience necessary, please submit your proposal.

  €155 (Avg Bid)
  €155 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Modify Laravel App 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a Laravel developer to modify my app by adding new features. The complexity of the new features is medium. I need the modifications to be completed within 1 day. Skills and Experience: - Strong experience with Laravel framework - Proficiency in PHP, HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database management systems, such as MySQL - Ability to understand and implement client requirements effectively - Attention to detail and ability to write clean and efficient code - Good problem-solving skills and ability to debug and fix issues - Excellent time management skills to meet the tight deadline , this is the platform that we use. Right now for attendence clients need to book a class. We need to change that attendence will

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  154 tarjoukset

  ...seeking an experienced developer capable of building a cutting-edge football trading platform encompassing both website and mobile app development. Preferred Platform: Custom-built from scratch Key Features: Live trading functionality User profiles and social networking integration Design and Layout: No specific design or layout preference Open to innovative and creative design suggestions Ideal Skills and Experience: Extensive expertise in custom website and mobile app development Profound knowledge in implementing live trading features Strong grasp of user profile management and social networking functionalities Ability to provide innovative design concepts If you possess the required skills and experience to deliver a top-tier dynamic footb...

  €5299 (Avg Bid)
  €5299 Keskimäär. tarjous
  83 tarjoukset
  Windows 2022, Powershell expert needed 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Webbased User Management needed. no Database, only live data (from ads) 1. every user should be able to modify the own information 2. special user (like Users in the OU IT) should be able to modify, add and delete all user a, if user will be deleted, move it to the bin and if not restored, permanently delete it 3 month later 3. user from the same OU should be able to reset the password for another, and the IT staff, the IT staff will receive an email about every reset 4. the ADS structure is like: , users from customer01 should have only access to the users from the same customer01 the website will be opened on a terminal server, SSO should be configured and working this is one Job from a series of Jobs. only RUS UA and BY need to apply. please

  €148 (Avg Bid)
  €148 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  I am looking for a skilled developer to create a web-based student attendance management system using Java. The project needs to be completed within a month. The system should have the following features: - Attendance tracking: The system should be able to track and record student attendance. - Report generation: It should be able to generate attendance reports for individual students or for the entire class. - Integration with student database: The system should be able to integrate with a student database, allowing for easy access to student information. -It should contain three modules:- : An admin has complete access over the entire software system. They must have valid username and password to log in to the system. The admin can view, add, delete, u...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset
  Data entry 6 päivää left

  I am looking for a freelancer who can assist me with data entry from digital documents into an Excel spreadsheet. The project involves a medium-sized volume of data, with between 100 and 500 entries. Skills and experience required: - Proficiency in data entry and accuracy in transferring information from digital documents to Excel spreadsheet - Familiarity with Excel functions and formulas for efficient data entry and organization - Attention to detail to ensure accurate and error-free data entry - Good time management skills to complete the project within the specified timeframe

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  87 tarjoukset
  wix website building pages 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer to help me build a Wix website for my non-profit community organization. The website will have a specific design and several pages that need to be built. Skills and experience required for this project include: - Proficiency in Wix website building - Experience in designing and building membership and e-commerce pages - Attention to detail and ability to accurately implement the provided design The ideal freelancer should be able to build 4-7 pages for the website, ensuring a seamless user experience and incorporating the necessary features for membership and product management. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with examples of previous Wix website projects you have completed.

  €101 (Avg Bid)
  €101 Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset
  Ajio Account Management 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am in need of a freelancer to assist me with Ajio account management. The specific tasks that require help include product listing and optimization. - The ideal candidate should have experience in product listing and optimization on the Ajio platform. - They should be able to list and optimize 50-100 products efficiently and effectively. - Additionally, ongoing management of the listed and optimized products will be required. Skills and experience required for this project include: - Proficiency in Ajio account management - Experience in product listing and optimization - Strong attention to detail and organizational skills - Excellent customer support abilities If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for consid...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to help with my video, photo, and social media needs. The ideal candidate should have experience in social media management and be able to create content on a weekly basis. They should also be comfortable with being creative in photo editing, as I am open to their style preferences. I am a Youth Pastor at a Churh, and my intention is to help my profile and the churches profile grow our following

  €342 (Avg Bid)
  €342 Keskimäär. tarjous
  48 tarjoukset

  Project Fb ads management Evolve MWA

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  E-Commerce Website Needed 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled freelancer to create an e-commerce website for selling physical products. I am open to using either Shopify, WooCommerce. Key requirements for the project include: - Designing an attractive and user-friendly website layout - Setting up a secure payment gateway for online transactions - Implementing a product catalog with detailed descriptions and images - Integrating inventory management and order tracking systems - Optimizing the website for search engine visibility - Ensuring seamless navigation and responsive design across different devices Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in e-commerce website development and customization - Knowl...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Keskimäär. tarjous
  43 tarjoukset
  Programmer 6 päivää left

  I am looking for a programmer who is experienced in PHP to fix a website. Our truck sales website was developed over 10 years ago. Its server ran an earlier php version ( 5.8 maybe ) but has recently been updated to php8 and the website does not work, and does not display the trucks in the database. We have not tested any of the other systems, such as the 'add new trucks'. It needs updating to run as it did previously. Skills and experience needed: - Strong knowledge and experience in PHP programming - Ability to work efficiently and meet tight deadlines - Experience in developing web applications using PHP - Familiarity with database management systems - Ability to troubleshoot and debug code - Strong problem-solving skills - Good communication and colla...

  €591 (Avg Bid)
  €591 Keskimäär. tarjous
  106 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can develop an epos system with stock control for my retail store. Requirements: - Integration with stock control software or platform is necessary. - The epos system should be able to handle 3-5 registers or terminals. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing epos systems for retail stores. - Proficiency in integrating epos systems with stock control software or platforms. - Strong knowledge of inventory management and stock control. - Familiarity with the retail industry and its specific requirements. - Ability to create user-friendly interfaces for easy operation and navigation.

  €3245 (Avg Bid)
  €3245 Keskimäär. tarjous
  61 tarjoukset

  I will prefer to MERN , if you have not in MERN show me in Laravel with at least following Features. and it must be Multivendor. * Fulfillment Management * Inventory Management * Order Management * Product Management * Admin Management * User Management * System Controlling Management ( role management ) * Sales Analytics * Payment Gateway Integration (Paypal ,Stripe, optional more ) * Promotions and Discounts and many more . Write down "DEMO" in start of your bid otherwise your bid will be ignore , and show me in video only , you can send to me video on freelancer or upload video to drive and share the link with me . Fixed budget $50 AUD (will be depend upon admin panel).

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  ...Development with Booking and Reservation Functionality Description: I am looking for a skilled website developer to create a website similar to the example page provided, with the addition of booking and reservation functionalities. The main purpose of this website is to allow users to make bookings and reservations for various services or events. Functionality Requirements: - Appointment Scheduling: The website should allow users to schedule appointments for the desired services or events. - Reservation Management: The booking system should have a user-friendly interface to manage and track reservations, including the ability to modify or cancel bookings if needed. - Payment Processing: It is crucial that the website has a secure and seamless paymen...

  €234 (Avg Bid)
  €234 Keskimäär. tarjous
  72 tarjoukset

  Before you bid, please check our "Employer profile" on Freelancer.com We are an established employer. Quick and correct work will earn you positive feedback and timely payment. ************************************************************************************************** Project description : I have recently booked a new domain to send e-mails to our clients from. The domain has a lot of issues with sending emails (See Image #1 attached), all mails are going into spam folder. This is where the image is from: You need to fix the DKIM, SPF, Reverse DNS and any other records on the domain and the mail server, so that <every> mail sent from this domain lands correctly in the inbox - irrespective of who it is sent to. The domain cPanel also

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me deploy my website on Azure cloud. The website I have is a faculty management system in a university. Specific Requirements: - I have specific requirements for deploying my website on Azure. Primary Function: - The primary function I want my deployed website to perform on Azure is data storage and management, web app services, email and communication services. Ideal Skills and Experience: - Experience in deploying websites on Azure cloud - Proficiency in Azure virtual machines, functions, SQL, and storage the above link is the github link which is to be deployed

  €87 (Avg Bid)
  €87 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset