Radio frequency separation 450 mhz työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  69,490 radio frequency separation 450 mhz työtä löytyi, hinnoittelu EUR
  Sunnuntaina Loppunut left

  Sunnuntaina hän soittaa bassorumpuaan Anthony on aamujunassa. Park Side Avenuella täysikasvuinen, miehekäs mies ajoi junassa. Hänellä oli yllään farkut ja fedora. Hän käytti farkkujaan. Kannettava radio roikkuu hihnassa lähellä hänen vasenta lantiotaan. Hänen käsissään oli mäki. hengailu oli f y fedora, lahjoituksia varten. Tietenkin, ajattele Anthony, tämä vanha mies ei aio soittaa trumpettia tässä junassa! Mies käynnisti radion kasettisoittimen. Instrumentaaliversio aloitti soittamisen "New York, NY". Mies nyökkäsi kukkolleen. Hän esiintyi laulun kanssa. Jopa tuo kaveri Aivan auton lopussa Anthony kuiskasi hänen korvaansa. Nouse ylös hyv...

  €230 - €689
  €230 - €689
  0 tarjoukset

  ...palvelumme on paikka arkisille keskusteluille, tuntemattomien jututtamiselle, small talkille, uusien ystävien etsimiselle ja niin edelleen. Tähän tarkoitukseen me tarvitsemme sinua, suomea puhuva henkilö. Sinun työtäsi olisi soittaa chatpuhelimeen ja päivystää julkisessa chat-huoneessamme. Koska olemme vasta aloittaneet toimintamme eikä soittajia vielä ole monia, suurimman osan ajasta kuuntelisit Radio Helsinkiä. (Kun kukaan muu ei ole paikalla, chat-puhelimme soittaa radiota). Käytännössä saat siis palkkaa radion kuuntelemisesta puhelimella. Kun joku liittyy kanavalle, odotamme sinun toki keskustelevan heidän kanssaan. Tärkeintä kuitenkin on, että chat ei olisi aivan tyhjill&aum...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Instagram Posts 6 päivää left

  I am looking for a skilled freelancer to create Instagram posts for my new Instagram Page. The Page is about book reviews. The purpose of these posts is to create a following. Preferred Style: - The posts should be text-based in style. Posting Frequency: - I am planning to post 2-4 times in a month. Ideal Skills and Experience: - Strong copywriting skills to create engaging and informative text-based posts. - Knowledge of Instagram best practices and trends. - Ability to design visually appealing posts that align with the brand's image and message. - Understanding of social media marketing strategies to effectively build brand awareness through Instagram. If you have experience in creating text-based Instagram posts and can help me build brand awareness through engag...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset

  Professional TikTok shop and account handler Services needed: - Shop creation and optimization - Content creation and posting - Account management and growth Specific goals to achieve: - Increase sales Frequency of updating the TikTok shop: - Monthly Ideal skills and experience: - Extensive knowledge and experience in TikTok shop creation and optimization - Proven track record in increasing sales through TikTok shops - Expertise in content creation and posting on TikTok - Strong understanding of account management and growth strategies - Ability to update the TikTok shop on a monthly basis We are looking for a professional TikTok shop and account handler who can help us create and optimize our TikTok shop, create and post engaging content, and manage and grow our account. The p...

  €161 (Avg Bid)
  €161 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I am looking for a skilled Android developer who can add notification functionality to my native Android app written in Java. The notifications that need to be added include both push notifications and in-app notifications. The primary purpose of these notifications is to engage users and provide them with updates or changes. The frequency of these notifications will be set automatically from the admin panel, so there is no need to specify a daily, weekly, or monthly schedule. The ideal candidate for this project should have experience working with Android development in Java and should be familiar with implementing push notifications and in-app notifications. Additionally, knowledge of working remotely and collaborating with clients is essential, as no code will be shared and...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset
  a python project 6 päivää left

  Python Web Scraping Project Desired Outcome: - Web scraping to gather specific data from websites Specific Website: - No specific website mentioned Scraping Frequency: - Frequency of scraping was not provided Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming language - Experience with web scraping using libraries such as BeautifulSoup or Scrapy - Understanding of HTML and CSS - Knowledge of data parsing and manipulation - Familiarity with handling different types of data formats (e.g., JSON, CSV) - Ability to handle large amounts of data efficiently - Attention to detail and ability to handle potential website changes or updates

  €87 (Avg Bid)
  €87 Keskimäär. tarjous
  27 tarjoukset

  ...include upcoming events related to Web3 technology. - The developer should be able to integrate a calendar or event system to display the upcoming events. Resources: - The Web Guide will feature video tutorials on various topics related to Web3 technology. - The developer should have experience in embedding videos and creating a user-friendly interface for accessing these tutorials. Update Frequency: - The Featured New Page and Resources should be updated on a daily basis. - The developer should be able to set up a system for automatically updating the page and resources. Ideal Skills and Experience: - Strong web development skills, with experience in HTML, CSS, and JavaScript. - Familiarity with Web3 technology and its associated tools and frameworks. - Experience in integrat...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Keskimäär. tarjous
  38 tarjoukset
  webscraping project 6 päivää left

  Web Scraping Project I am looking for a freelancer who can help me with a web scraping project. Here are the details of the job: Data to scrape: - I specifically need to scrape text from the target website. Target website: - The target website for the data scraping is Scraping frequency: - I need the data to be scraped every 15 minutes. Ideal skills and experience: - Proficiency in web scraping techniques and tools. - Experience in scraping text from websites. - Familiarity with the target website and its structure. - Ability to set up automated scraping processes. Please note that I only require the scraping of text and not images. If you have the necessary skills and experience, please bid on this project.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me automate specific tasks using Power Automate. I already have an existing Excel file with the data that needs to be used for automation. I need the automation to be run whenever required, as the frequency may vary depending on the project. Skills and experience required for this project include: - Proficiency in Power Automate If you have the required skills and experience, please submit your proposal. Thank you.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  Project Title: Download Eravana Details and Update to Google Sheet I am looking for a freelancer who can download Eravana details and update them to a Google sheet. Specific Details to Download and Update: - Contact Information - Product Details - Financial Data Access to Source Details: - Not sure if I have access to the source of the details that need to be downloaded Frequency of Google Sheet Updates: - The Google sheet needs to be updated every 15 minutes Ideal Skills and Experience: - Proficient in data entry and Google Sheets - Familiarity with Eravana details and data sources - Attention to detail and accuracy in data entry - Ability to work with frequent updates and meet deadlines

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset
  Data entry, book keeper 6 päivää left

  Data Entry and Bookkeeping Assistance Needed Tasks: - Organizing and categorizing receipts - Inputting financial transactions Preferred Software: - Google Sheet - Word document Frequency of Tasks: - Weekly Ideal Skills and Experience: - Proficient in data entry and bookkeeping tasks - Familiarity with organizing and categorizing receipts - Experience using Google Sheet and Word document for bookkeeping - Attention to detail and accuracy in inputting financial transactions

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  138 tarjoukset

  Reward taxt account actions I am looking for a freelancer who can help me create a reward system for my taxt account system. The specific actions that I want to reward in my system are completing a purchase. I am considering using discount codes as the type of reward for completing a purchase. The frequency of the reward will be one-time, meaning the user will receive the discount code once they have completed a purchase. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in creating and implementing reward systems - Knowledge of taxt account systems - Familiarity with discount code generation and implementation - Attention to detail to ensure the reward system is functioning correctly If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal f...

  €494 (Avg Bid)
  €494 Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset

  I am looking for a developer who can help me develop a Power Automate flow to perform actions based on MS form submissions in Azure. The ideal candidate should have experience in the following: - Power Automate: The developer should be proficient in using Power Automate to automate processes and perform actions based on form submissions. - Azure DevOps: I need the deve...developer should have experience integrating MS Forms with Power Automate to create a seamless workflow. - SharePoint: It would be a plus if the developer has experience creating SharePoint list items based on form submissions. - Microsoft Excel: The developer should be able to update Excel files based on form submissions. The Power Automate flow should be able to handle form submissions at a frequency of 10-50 ti...

  €44 (Avg Bid)
  €44 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  Hello I have a figma for an app to listen to radio stations, I need a developer to code the app and the back-end. - App - API - Admin dashboard We will extract the station streams from a website. Max budget: $300 USD p.s: ALL AUTOMATIC BID ARE RECUSED, TO ACCEPT YOUR OFFER SEND ON HEADER ("IM NOT A BOT") Awaiting offers, Thanks.

  €481 (Avg Bid)
  €481 Keskimäär. tarjous
  95 tarjoukset

  I am looking for a Wordpress and Social Media Manager who can help me with both website management and content creation for my social media platforms. Specific tasks for this project include: - Managing and updating my Wordpress website - Creating engaging and relevant content for my social media platforms For my Wordpress website, I hav...skills and experience for this job include: - Proficiency in Wordpress website management - Strong knowledge of social media platforms and content creation - Ability to create engaging and relevant content for various social media platforms If you have experience in both Wordpress website management and social media content creation, and can adhere to the specific theme/style and content creation frequency mentioned above, I would love to hear...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  68 tarjoukset

  I am looking for a skilled developer to create a radio app for the Android platform. The app will provide users with access to a wide range of free radio channels from the UK, USA, Canada, and Australia. Key Features: - User Registration: Users should be able to create accounts and login to access additional features. - Live Streaming: The app should have the ability to stream radio channels in real-time. - News Feed: I would like to include a news feed that provides updates and information related to the radio channels. The app should include a selection of 50-100 radio channels, ensuring a diverse range of content for users to enjoy. Ideal Skills and Experience: - Experience in Android app development - Knowledge of streaming technologies - Ability...

  €273 (Avg Bid)
  €273 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to create social media posts for my business on Instagram. Here are the project details: Themes/Topics: Since I need suggestions, I am open to any creative ideas that align with my business and target audience. Social Media Platforms: The posts will be created specifically for Instagram. Frequency: I would like new posts to be published on a weekly basis. Skills and Experience: - Strong graphic design skills to create visually appealing posts. - Knowledge of Instagram best practices and trends. - Ability to create engaging and attention-grabbing content. - Understanding of my business and target audience to create relevant posts. - Experience in social media marketing and content creation. If you are a creative and experienced freelancer who can ...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Keskimäär. tarjous
  85 tarjoukset
  create email campaign -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer to create an email campaign for me. The purpose of this campaign is to build customer loyalty. I use EmailOctopus and you will be required to create and set up the campaign for me, and write the emails. Target Audience: - The target audience for this campaign is existing customers. Frequency: - I would like to send the emails on a daily basis. Skills and Experience: - Experience in creating email campaigns targeting existing customers - Strong understanding of customer loyalty strategies - Proficiency in email marketing platforms - Creative and compelling copywriting skills - Ability to analyze campaign performance and make data-driven decisions - Excellent communication and collaboration skills If you have the necessary skills and experienc...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  Project Description: VBA work to format, save and print selected sheets in excel I am looking for a skilled VBA developer to assist with form...requirements. - Conditional formatting: Conditional formatting rules need to be applied to the selected sheets. The ideal candidate for this project should have experience in VBA development and be familiar with Excel's formatting capabilities. Specific requirements for the project include: - VBA code should be editable: The client wants the flexibility to modify the VBA code as needed. - Variable frequency of utilization: The VBA script will be used at different intervals, depending on the client's requirements. If you have the necessary skills and experience in VBA development and Excel formatting, please submit your propos...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  ...an IPTV app for Android and iOS that supports both live and on-demand streaming. The app should have a user-friendly interface and adhere to specific design guidelines that I will provide. Additionally, I would like the app to support all devices including Web platforms smart tv in addition to Android and iOS. with built in STALKER PLAYER INTERGATION, LIVE TV, MOVIES, TV SERIES, LIVE WITH EPG, RADIO, AND LIVE STREAM RECORDING CABAPILITIES, MULTI-SCREEN And CATCH UP, VOD, RECORDINGS, SHECDULE TV WHEN AND WHATS ON REMINDERS - PAUSE AND PLAY TIMESHIFT CABAILITIES I am looking for an experienced Android app developer to create an app that streams IPTV content. The app should have the following functionalities: Ideal Skills and Experience: - Experience in developing IPTV apps for A...

  €1053 (Avg Bid)
  €1053 Keskimäär. tarjous
  64 tarjoukset
  Cash Cow Youtube 5 päivää left

  Cash Cow Youtube - Monetization Content Focus: - Shorts, Ai Created Upload Frequency: - 10 videos per week Project Description: I am looking for a skilled and experienced YouTube content creator who can help me monetize my channel. The primary goal of this project is to generate income through YouTube's monetization program. Content Focus: The channel will primarily focus on short videos that are AI created. These videos should be engaging, informative, and have the potential to go viral. Upload Frequency: I plan to upload 10 videos per week to ensure a consistent flow of content. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing and content creation - Knowledge of YouTube's monetization program and best practices - Ability to create short, AI-gen...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  ...rispondono e più punti guadagnano. Ma se sbagliano perdono punti Faccio un esempio. Dove si trova il colesseo a - Roma B- New york c- Paris D - Tokyo Utente a risponde correttamente dopo 1 secondo guadagna 900 punti Utente b risponde correttamente dopo 3 secondo guadagna 500 punti Utente c risponde correttamente dopo 10 secondo guadagna 50 punti Utente D risponde errato dopo 1 secondo guadagna 450 punti Utente F risponde errato dopo 3 secondo guadagna 100 punti PEr quanto ne so io, tiktok non prevede nessuna integrazione, quindi il programma deve "leggere la chat" Per semplificare le cose, posso mettere un messaggio per iniziare "la lettura delle risposte" #iniziorisposte e uno per la fine #finerisposte. In questo modo dovrebbe essere più s...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  ...to delivering exceptional support. 6. **Fast Responsiveness:** Ability to respond promptly to reported issues and prioritize tasks effectively. 7. **Team Collaboration:** Willingness to work collaboratively with a diverse team to achieve common goals. **Additional Information:** - **Working Hours:** Flexible working hours, with the expectation of fast response to critical issues. - **Task Frequency:** While daily tasks are not required, responsiveness to urgent issues is crucial. - **Benefits:** Competitive salary, opportunity for professional growth, and a vibrant, innovative work environment. If you are a highly skilled Laravel Developer with a passion for delivering top-notch technical support, we invite you to join our team and contribute to the success of our platform...

  €265 (Avg Bid)
  €265 Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset
  Email marketing - Saas start up 5 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled email marketer to help me with an email marketing campaign for my SaaS start-up. Target Audience: - B2B Main Purpose: - Product Promotion Frequency: - Daily Skills and Experience: - Proven experience in designing and executing successful email marketing campaigns - Strong understanding of B2B marketing strategies - Proficiency in using email marketing tools and platforms - Excellent copywriting and content creation skills - Ability to analyze campaign performance and make data-driven decisions - Creative mindset to come up with engaging and impactful email designs If you are a results-driven email marketer with a track record of driving conversions and generating leads, I would love to hear from you. Please provide examples of your past succ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  This is a full time job, paying monthly I am looking for a skilled social media manager to create and manage posts for my Instagram page. Platforms: - Instagram and tik tok @mushiyatshikuka @mushiyatshikukafoundation @zufire Content type: - Photos -videos -write captions -reels Posting frequency: - Daily Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and understanding of Instagram and its features - Creativity in creating visually appealing and engaging photo content - Ability to curate and schedule daily posts - Familiarity with relevant hashtags and trends - Experience in growing and engaging an Instagram audience - Basic photo editing skills - Excellent communication and collaboration skills to effectively coordinate with the client and understand their brand and targ...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Keskimäär. tarjous
  84 tarjoukset

  PCG Signal Segmentation Project - Freelancer.com Project Overview: I am looking for a skilled freelancer to assist me in segmenting an heart sounds audio signal using Shannon energy into heart beat cycle segments and save them as wave files. first apply Butterworth passband 1- heart sound signal using Shannon energy directly and save as wav file 2- Each PCG recording was decomposed into four frequency bands (i.e. 25-45, 45-80, 80-200, and 200-400 Hz) and then apply the (1) segmented to different cardiac cycles using PCG segmentation using Shannon energy the 1 and save each segment as wav files. Requirements: - Expertise in audio signal processing and segmentation techniques - In-depth understanding of Shannon energy and its application in signal segmentation - Proficiency in re...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  ...skilled video editor to help me with editing movie reaction/commentary videos for my YouTube channel. Video Length: - The average length of the videos is more than 20 minutes. 40min is average Style and Format: - Currently, I have a specific style in mind for the edited videos. - However, I am open to the freelancer's creativity and suggestions for the best style for this project. Upload Frequency: - I plan to upload these edited videos one- three times a week. Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Experience in editing movie reaction/commentary videos for YouTube - Creativity in adding visual effects and graphics to enhance the videos - Attention to detail in ensuring smooth transitions and audio...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  I am seeking experts in Microwaves and radio transmissions for an exciting project that requires both specific expertise. The main objective of this project is problem solving, and the timeline for completion is less than 15 days . Ideal skills and experience for this job include: - In-depth knowledge of Microwaves and radio transmissions - Strong problem-solving skills - Experience in conducting research and product development - Ability to work within tight deadlines and deliver high-quality results.

  €115 (Avg Bid)
  €115 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  social media funnel 5 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Description: Social Media Funnel Goal: Drive Sales Target Social Media Platform: Facebook Posting Frequency: Once a day Skills and Experience Required: - Proven experience in creating and managing successful social media funnels - In-depth understanding of Facebook's advertising platform and algorithms - Ability to create engaging and compelling content for social media posts - Strong analytical skills to track and measure the effectiveness of the social media funnel - Knowledge of lead generation strategies and conversion optimization techniques - Familiarity with e-commerce and online sales funnels - Excellent communication and collaboration skills to work with the client and other team members Overview: We are looking for a skilled and experienced freelancer w...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Keskimäär. tarjous
  52 tarjoukset
  SpringBoot and React(Exp 7+ Years) -- 2 5 päivää left
  VARMENNETTU

  This is a JOB SUPPORT ROLE Exp - 7+ years of exp in sql developer specially in Springboot Basic React 5 days in a week Daily 2 hours on zoom call Remote support role You will have to help developer for completing the task Timings - 7 am IST (or evening IST) Payment - You will be paid for those hours while you will be working, You will be informed in advance if there is no work and fo...7+ years of exp in sql developer specially in Springboot Basic React 5 days in a week Daily 2 hours on zoom call Remote support role You will have to help developer for completing the task Timings - 7 am IST (or evening IST) Payment - You will be paid for those hours while you will be working, You will be informed in advance if there is no work and for those hours you will not be paid. Budget = 450...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  Accounting and Bookkeeping Assistance for Australian Client. Company formation - Specific tasks: - Bookkeeping - Tax preparation - Working preference: - Open to both local and remote accountants - Service frequency: - Weekly services required Ideal Skills and Experience: - Proficient in bookkeeping and tax preparation - Knowledge of Australian accounting regulations and tax laws - Experience in providing weekly accounting services - Strong attention to detail and accuracy in financial statements

  €228 (Avg Bid)
  €228 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  I have very limited C# experience. I need help configuring a running copy of on 2022 Visual Studio 17. I plan on using some HID relays to control some Amateur radio antenna switches. K7OGW

  €445 (Avg Bid)
  €445 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset

  Looking for a Property Manager for my house on Vrbo Airbnb. Property Management Services: - Looking for advice on whether to go for full service property management or specific services - Open to suggestions and recommendations Service Frequency: - Require these services on a daily basis Ideal Skills and Experience: - Experience in property management for houses on Vrbo Airbnb - Knowledge of the rental market and pricing strategies - Excellent communication and customer service skills - Attention to detail and ability to handle multiple tasks - Familiarity with online booking platforms and property management software

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset
  import data into Sage 100 5 päivää left
  VARMENNETTU

  **** Do not respond if you have not worked with Sage database ***** I am in need of a freelancer who can write a program to import data into Sage 100. The project requirements are as follows: Data to be imported: - Customer data - Product data - Sales data - Work Order data Data format: - CSV - Excel - SQL Frequency of data imports: - Daily Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in Sage 100 and data importing - Experience in working with CSV, Excel, and SQL formats - Strong attention to detail to ensure accurate data import - Ability to handle daily data imports efficiently - Good communication skills to collaborate with the team and provide regular updates on the progress of the imports

  €1945 (Avg Bid)
  €1945 Keskimäär. tarjous
  63 tarjoukset
  VA podcast 4 päivää left

  VA needed for podcast editing video/audio and social media/youtube Tasks: - Scheduling guests for each episode of the podcast Skills and experience required: - kajabi, google, instagram youtube - Excellent organizational and time management skills - Strong communication skills to liaise with guests and coordinate schedules Frequency: - Scheduling assistance needed for every episode of the podcast every two weeks

  €69 (Avg Bid)
  €69 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset
  Social Media Management/ marketing 4 päivää left
  VARMENNETTU

  Social Media Management/ Marketing I am looking for a freelancer to handle social media platforms, specifically Instagram. Skills and Experience: - Experienc...brand awareness and engagement Ideal Candidate: - Proven experience in social media management and marketing - Excellent communication and writing skills - Creative thinker with the ability to generate unique and appealing content - Understanding of target audience and ability to tailor content accordingly - Knowledge of analytics tools to track and measure social media performance Posting Frequency: - Posts should be made on Instagram 3-5 times a week to maintain an active presence and engage with followers. Please provide examples of previous work and your proposed strategy for managing and marketing our social media ...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Keskimäär. tarjous
  83 tarjoukset
  Facebook Administrator 4 päivää left

  I am lookin...should have experience in content creation and scheduling. Specific requirements for the project include: - Moderating and engaging with users on the Facebook page - Creating and scheduling content for regular posting - Analyzing Facebook advertising and analytics data In terms of demographics, I would like the Facebook Administrator to focus on a specific age group. As for content posting frequency, I would like the Facebook Administrator to post content 3-5 times a week. Skills and experience needed for the job: - Strong knowledge of Facebook page management and engagement strategies - Proficiency in content creation and scheduling tools - Experience in analyzing Facebook advertising and analytics data - Ability to target and engage with a specific age group e...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset

  Web Maintenance Project Tasks: - Updating content on the website - Fixing bugs and errors - Optimizing website speed Preferred Platform: WordPress Frequency of Maintenance: Weekly Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and experience with updating content - Strong knowledge of web development and bug fixing - Expertise in website optimization and improving website speed We are looking for a skilled web developer who can help us with regular maintenance tasks for our WordPress website. The main responsibilities will include updating content, fixing bugs and errors, and optimizing the website speed. The ideal candidate should have experience with WordPress, be proficient in web development, and have expertise in website optimization. The maintenan...

  €436 (Avg Bid)
  €436 Keskimäär. tarjous
  79 tarjoukset

  Hindi Content Writer for Blog Website Target Audience: Both native and non-native Hindi speakers Main Topics: Technology Content Frequency: Daily We are looking for a skilled Hindi content writer to join our blog website team. The ideal candidate will have a strong command of the Hindi language and be able to write engaging and informative blog posts on various technology topics. Responsibilities: - Researching and generating new content ideas related to technology - Writing high-quality, error-free blog posts in Hindi - Ensuring that the content is engaging and relevant to the target audience - Incorporating keywords and SEO best practices into the content Requirements: - Native or near-native proficiency in Hindi - Excellent writing and communication skills - Knowledge and i...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  Need php (laravel) developer 4 päivää left
  VARMENNETTU

  ...language that is more secure and flexible (Laravel) 2-Build and admin dashboard that can be used to update both app and website 3-Setup Prod / Stage / Dev environments in GCP with networking and security necessary 4-Setup a PR (Pull Request) environment with documentation for our codebase (Web / App) 5-Build APIs to interconnect app and web to the streaming platform Website items : 1-Music / Radio Player 2-”Now Playing” : Currently playing song 3-Last song played 4-Upcoming song 5-Artist details 6-Chat box 7-Schedule 8-Events 9-Requests 10-Daily bible verse Experience with the following would be a plus: - Frontend development (HTML, CSS, JavaScript) - Full-stack development experience We have partial documentation available for the project, w...

  €1054 (Avg Bid)
  €1054 Keskimäär. tarjous
  140 tarjoukset
  need a criminal lawyer 4 päivää left
  VARMENNETTU

  Andrew 0412 24 6252 I am...GREATEST SUPPPORT in this sorry tale is Australian Federal Police's DEAN TUCKER see attached is crowns case, looks grim, not so thanks to the non-prejudice, ‘evidence only’ based assessment of my situation by the raid leader, AFP’s Dean Tucker. He is absolutely convinced personal use only and “nothing to see here”, telegram evidence all easily dismissed (would be for a Syd jury who knew I was radio DJ dickhead type) No one has taken MY story, I feel like taking up Dean’s offer for an interview (madness of course) My only intention coming to Cairns 2018 after 10yrs end of life parent carer (mum Alzheimers, Dr dad cancer) swim more (masters swimmer) drink less - the vibe of Tobruk Pool & former ...

  €1308 (Avg Bid)
  €1308 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  Project Description: I am looking for a voice-over artist who can create a 30-second radio ad in Denzel Washington's voice. The ad is for the promotion of a product/service and should convey a serious tone. I'm based in Australia, so I would like them to pronounce some words such as "aluminium" the way we do, not in the American manner. Skills and Experience: - Voice-over artist with the ability to mimic Denzel Washington's voice - Experience in creating radio ads - Strong understanding of the target audience and the ability to convey the seriousness of the message - Excellent vocal and acting skills to bring the ad to life - Attention to detail to ensure the ad is exactly 30 seconds long If you have the skills and experience required for this pro...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  Accounting and bookkeeper for Aus 4 päivää left
  VARMENNETTU

  Accounting and Bookkeeping Assistance for Australian Client. Company formation - Specific tasks: - Bookkeeping - Tax preparation - Working preference: - Open to both local and remote accountants - Service frequency: - Weekly services required Ideal Skills and Experience: - Proficient in bookkeeping and tax preparation - Knowledge of Australian accounting regulations and tax laws - Experience in providing weekly accounting services - Strong attention to detail and accuracy in financial statements

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  73 tarjoukset

  ...to calculate the repayment - Are you a first home buyer? - Which state are they purchasing in - Range of purchase prices, e.g. $1m to $1.5m - Size of their deposit - Do they want to cap the loan amount at 80% - yes or no. Borrowing over 80% incurs an additional bank charged fee called “LMI” which I can explain over a call/zoom - Repayment type – P&I or interest only (IO) - Repayment frequency – Monthly, Fortnightly or weekly I have attached example spreadsheets to give you an idea of what I am looking for. These examples do not include any tick boxes or drop downs to allow for the customer to customise, I manually update these based off each individual customer. This job is not urgent but I would like something ready by the next 2 weeks. ...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset

  I am in need of a freelancer who can manage my website and social media accounts for my NDIS business. The tasks involved include website updates and maintenance, as well as social media content creation and sch...business. The tasks involved include website updates and maintenance, as well as social media content creation and scheduling. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress for website management - Experience in social media management and content creation - Ability to schedule and post updates on social media accounts once a day Platform Preference: - WordPress for website management Frequency of Updates: - Updates and content to be posted on social media accounts once a day If you have the skills and experience required for this project, please submit your...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  73 tarjoukset
  Advanced higher maths tuition required 4 päivää left
  VARMENNETTU

  Thanks for looking at the post. I require a maths tutor for my daughter who is doing her advanced higher maths course at the moment. Over the last few years she has worked with online tutors from various countries so she is familiar with the process. ...I require a maths tutor for my daughter who is doing her advanced higher maths course at the moment. Over the last few years she has worked with online tutors from various countries so she is familiar with the process. I have attached the documents about the course. Please review these and let me know how much your rate is. I will be looking for an average of 1.5hrs per week with increasing frequency as we reach the prelim and exam times. If you havent reviewed the documents prior to our conversation then i will automatically rule...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset
  Trading automation 3 päivää left

  I am looking for a developer to create a trading automation system for me. Platform: Seirra Chart Trading Strategy: I have a specific strategy in mind that I would like to implement. Frequency of Trades: I am looking for medium frequency trading, with several trades per hour. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in trading automation - Proficiency in Seirra Chart platform - Ability to develop and implement specific trading strategies - Familiarity with medium frequency trading - Strong analytical and problem-solving skills If you have the skills and experience necessary for this project, please submit your proposal.

  €170 (Avg Bid)
  €170 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  blog writing 3 päivää left

  Project Title: Blog Writing Purpose of the Blog: - To educate and inform the general audience about literature - To engage and entertain readers with captivating content - To promote relevant products or services related to literature Target Audience: - General audience with an interest in literature - Individuals with a passion for reading, writing, and literary analysis Frequency of New Blog Posts: - Weekly blog posts are required to maintain consistency and engagement Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creative writing and storytelling - Strong knowledge and understanding of literature - Ability to write engaging and informative blog posts - Experience in promoting products or services through content marketing - Familiarity with SEO techniques to optimize blog pos...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  38 tarjoukset