Quarkxpress illustrator työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  93,214 quarkxpress illustrator työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  ...toimijoita merkittävästi pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on toimipisteitä 14 maassa neljässä maanosassa ja edustajia yli 70 maassa. Pääkonttorimme on Helsingin Vallillassa. Kasvamme kovaa vauhtia. Kasvua tukeaksemme etsimme nyt englanninkielentaitoista osaajaa pienen markkinointi- ja viestintätiimimme tueksi. Etsimällämme freelancerillä tulee olla vahva Adobe InDesign - ja Adobe Illustrator -työkalujen osaaminen sekä visuaalista silmää. Tarjoamamme työt sisältävät mm. infograafien ja muiden graafisten kuvien tuottamista sekä esitteiden taittotöitä. Mikäli sovellut tehtävään, odotamme kovast...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset
  €113 Keskimäär. tarjous
  64 tarjoukset

  Tarvitsemme valokuvan logon uudellen rakennettuna vektori / illustrator muodossa niin että sitä voidaan käyttää jatkossa ilman kokorajoituksia. Lisäksi tallennettuna tiff ja PDF tiedostona. Logo tarvitaan ilman taustaa, lisäksi logon kirjaimet täytyy suoristaa, kuvassa ne ovat hieman vinossa ja vääristyneitä johtuen kuvauskulmasta.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Logo design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a logo designer for my existing business. I am open to any colors and designs for the logo, as well as any preferred style. However, I am specifically interested in an illustrative style for the logo. Skills/Experience needed: - Strong portfolio showcasing previous logo designs - Proficiency in various design software such as Adobe Illustrator - Ability to understand and incorporate client's vision and brand identity into the logo design - Creativity and attention to detail to create a unique and visually appealing logo.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Keskimäär. tarjous
  85 tarjoukset

  I am looking for a skilled graphic designer who can create around 10 pictures for my personal use by combining and over-writing images. I have tried using AI and ...The pictures will be used for personal use and to show family and friends, no genuine pictures of my past exist. Style/Theme: - I would like the pictures to have a realistic style. Locations/Settings: - I would like a mix of specific locations and suitable backgrounds in the pictures. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Photoshop or Illustrator and AI tools - Experience in photo editing and manipulation to create realistic images. - Creativity in blending different images seamlessly. - Attention to detail to ensure that the replacements look natural and no...

  €112 (Avg Bid)
  Salassapitosopimus
  €112 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Design logo komunitas 6 päivää left

  ...logo should have a modern and sleek look. - It should reflect the values and purpose of our community. - The design should be simple and minimalist, yet eye-catching. - We want the logo to incorporate specific colors that we have in mind. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise with a strong portfolio of modern logo designs. - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Ability to understand and incorporate the client's color scheme into the logo design. - Creativity and attention to detail to ensure the logo stands out and represents our community effectively. If you have experience in designing modern logos and can bring our vision to life, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work whe...

  €63 (Avg Bid)
  €63 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset
  graphic design for a shirt, illustrations 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Graphic Design for Shirt Illustrations Skills and Experience: - Proficient in graphic design software (e.g. Adobe Illustrator, Photoshop) - Strong illustration skills, particularly in the cartoon style - Ability to create visually appealing and eye-catching designs - Understanding of color theory and the ability to create designs that work well with different color schemes Project Requirements: - Create 1-3 shirt designs in a cartoon style - The designs should be visually appealing and eye-catching - No specific color scheme is required, as the client is open to anything - The designs should be suitable for printing on shirts Budget: - The client is open to discussion regarding the budget and is willing to pay a fair price for high-quality designs. Timeline: - The client would l...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Keskimäär. tarjous
  45 tarjoukset

  Project Title: Simple Logo Design Based on Client's Idea Description: I am looking for a talented graphic designer to create a simple logo based on my clear idea. The logo should be image-based and incorporate specific colors that I have in mind. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in Adobe Photoshop or Illustrator - Ability to translate client's clear idea into a visually appealing logo - Understanding of color theory and the ability to work with specific color schemes - Experience in creating image-based logos If you have the creativity and expertise to bring my vision to life, I would love to collaborate with you on this project. Please provide examples of your previous logo designs in your proposal.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  94 tarjoukset

  I am looking for a graphic designer to create a cartoon-style graphic of Tinkerbell sitting on the moon. Also she needs to be in a Santa hat and Santa socks. But still needs to have the green dress. And she needs to have a glass of sparkling wine in her h...similar to the halo emoji, but you can do what fits best. The final design should be delivered in JPEG format and the artist has the freedom to choose the colors. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in graphic design and illustration - Experience creating cartoon-style graphics - Ability to bring creativity and imagination to the project - Proficiency in software such as Adobe Illustrator or Photoshop for creating high-quality designs - Attention to detail and ability to capture the essence of Tinkerbell sitting o...

  €32 (Avg Bid)
  Taattu
  €32
  48 työtä

  Project Title: Build ...Versions of the logo Preferred Color Scheme: - Company Colors Additional Requirements: - The business card should have a clean and modern design. - It should effectively represent the branding and identity of my company. - The designer should be able to provide multiple design options for me to choose from. Skills and Experience Needed: - Proficiency in graphic design tools such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Strong understanding of typography, color theory, and layout design. - Experience in designing business cards or other branding materials. - Excellent communication skills to understand and incorporate my requirements. Please provide samples of your previous work and a proposal outlining your approach to this project. Looking forward to working...

  €20 (Avg Bid)
  Taattu
  €20
  108 työtä

  I am looking for a skilled 3D CAD illustrator to create a testing fixture for doors. The purpose of the fixture is to test the functionality of the doors. The client does not have specific dimensions for the doors, but they have an approximate size in mind. Therefore, the ideal candidate should be able to work with approximate measurements to create the fixture. The 3D CAD illustration should have a moderate level of detail. The client is looking for a clear representation of the fixture, but it does not need to be overly detailed. Skills and experience required for this project: - Proficiency in 3D CAD software - Experience in creating testing fixtures or similar mechanical designs - Ability to work with approximate measurements - Attention to detail in creating the 3D CAD illu...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset
  Redesign a PDF for our Payroll Onboarding 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled designer to redesign a PDF for our payroll onboarding process. The main focus of the project is a visual redesign, with no changes needed to the content. I have attached a spreadsheet and each worksheet should...corporate and professional look, reflecting our company's branding and image. Branding Guidelines: - We have specific branding guidelines that need to be followed. These will be provided to the designer once the project is awarded. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills, with experience in PDF redesigns - Proficiency in using design software such as Adobe InDesign or Illustrator - Ability to understand and apply branding guidelines - Attention to detail and the ability to create visually appealing designs that are also...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Keskimäär. tarjous
  73 tarjoukset
  digital illustration photoshop 12 tuntia left
  VARMENNETTU

  I am looking for a digital illustrator with experience in creating realistic illustrations for print photos. Skills and experience required: - Proficiency in Adobe Photoshop - Strong understanding of realistic illustration techniques - Ability to bring concepts to life through digital art - Attention to detail and ability to capture the essence of the subject - Experience in creating illustrations for print materials The project requires the creation of 4-7 realistic illustrations to be used in print photos. The illustrations should be visually appealing and accurately represent the subject matter. If you have a portfolio showcasing your realistic illustration work, please include it in your proposal. I need help creating multiple themed .jpg files featuring consistent charact...

  €29 / hr (Avg Bid)
  Kiireellinen
  €29 / hr Keskimäär. tarjous
  97 tarjoukset
  clean up an image 6 päivää left

  Project Title: Clean up a Graphic Design Image I am looking for a skilled graphic designer to clean up and reshape an image for me. Type of Image: - The image is a graphic design. - Looking to reshape the the maltese cross so all sides are un...will look too crowded on a patch. (The image is a 4" design) Cleanup Requirement: - The image needs to be redrawn and reshaped to enhance its overall appearance. Desired Format: - I need the cleaned-up image to be in a vector format, as it will be used for embroidery purposes. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in vector editing software (e.g., Adobe Illustrator) - Experience in image cleanup and reshaping - Attention to detail and ability to meet specific requirements for embroidery purpo...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  83 tarjoukset

  I am looking for a talented graphic designer to create two cartoon/illustrative t-shirt designs for...our company logo in the t-shirt designs. This will help to promote brand recognition and establish a cohesive look for our merchandise. Two Designs: - I am looking for two different t-shirt designs. This will provide our customers with options to choose from and allow for variety in our merchandise selection. Ideal Skills and Experience: - Proficient in graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Experience in creating vibrant and eye-catching designs. - Ability to incorporate specific fish species into the designs in a fun and playful way. - Knowledge of typography and layout design to effectively incorporate our company logo and catch phrase into the design...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Keskimäär. tarjous
  121 tarjoukset
  Recolor 2 prints and resize 3 prints 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...high-resolution files for the prints. -Prints are too large so attach to posting. Smaller prints have been attached to given an idea of each of the prints. Large actual files will be provided (sent via email). - The freelancer will not need to source the high-resolution files. Ideal Skills and Experience: - Experience in graphic design and editing. - Proficiency in software such as Photoshop or Illustrator. - Attention to detail to ensure accurate resizing and recoloring of the prints. If you have the necessary skills and experience, please reach out to me with your portfolio and a quote for the project. NOT BAIT AND SWITCHES. I WILL AWARD THE PROJECT BASED ON QUOTES. PLEASE PROVIDE ACTUAL QUOTE. DO NOT PROVIDE QUOTE BEFORE VIEWING PRINTS/ UNDERSTAND PROJECT SCOPE. I WILL O...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Keskimäär. tarjous
  61 tarjoukset

  Project Description: Change images into vector files and make color changes to artwork - I am looking for a skilled graphic designer who can help me with the following tasks: - Convert stickers into vector files - Make color changes to the artwork Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software (e.g. Adobe Illustrator) - Strong experience in converting images into vector files - Attention to detail and ability to accurately apply color changes to artwork - Knowledge of sticker design and printing processes would be a plus

  €59 (Avg Bid)
  €59 Keskimäär. tarjous
  124 tarjoukset
  logo design 6 päivää left

  Need about 3 different logo concepts for a brewery/beer/cafe to be called 'Hunny Hole'. Pencil concept first is okay. This venue is for fishermen and hunters and the locals to gather. It will serve beer from our own brewery (and other craft local beers) and food that is simple and found in bars. I will pay for the sketches first and then will need pricing for the final art done in illustrator

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Keskimäär. tarjous
  90 tarjoukset

  I am looking for a graphic designer to work with me on a monthly basis for my existing business. The main focus of the project is creating advertisement materials. Skills and experience required for this job include: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Strong understanding of advertising principles and design concepts - Ability to create bold and colorful designs that catch the viewer's attention - Knowledge of different advertising materials and their specifications (e.g., posters, flyers, banners) - Experience in designing graphics for various platforms, including print and digital If you have a portfolio showcasing your ability to create eye-catching and vibrant designs, I would love to hear from you. Please provide examples...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Keskimäär. tarjous
  80 tarjoukset

  I am looking for a skilled graphic designer who can help me remove logos from a set of PNG images. The ideal candidate should have experience in image editing and be familiar with the PNG format. Requirements: - Proficiency in graphic design software (e.g. Photoshop, Illustrator) - Attention to detail and ability to accurately remove logos from images - Fast turnaround time for completing the project The project involves removing logos from 1-10 PNG images. After the logo removal, I also require the images to be retouched to ensure a seamless and professional look. If you have any suggestions or advice regarding the retouching process, I am open to hearing your expertise. Please provide examples of your previous work in image editing when applying for this project.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  121 tarjoukset

  I am looking for an illustrator to create a cartoonish illustration for our ventilation system advertising campaign. The illustration will depict a smoke monster filling the basement, attic, and crawl space of a home, using a cut-away picture of the home. Style: - The illustration should be cartoonish in style, with exaggerated and playful elements. Target Audience: - The target audience for this advertising campaign is adults. Color: - The illustration should be in color, bringing vibrancy and attention to the advertisement.

  €303 (Avg Bid)
  €303 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset
  Content Update in Marketing Files 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...---------------------------*******************-----------------------------*********************-------------------------------------- I am looking for a freelancer who can update the content in our marketing brochures, 3 broachers/profiles. The ideal candidate should have experience in content editing and design. Requirements: - Proficiency in graphic design software such as Adobe InDesign or Illustrator - Ability to update existing content in brochures while maintaining brand consistency - Attention to detail to ensure accurate and error-free information - Understanding of marketing principles and messaging Skills and experience: - Graphic design - Content editing - Marketing knowledge The main purpose of this project is to update the information in our brochures. The freel...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset
  Need Graphic Designer for Logo Design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled graphic designer to create a unique visual identity logo for my project. The purpose of the logo is to create a unique visual identity. I prefer an illustrative style for the logo, ...visual identity logo for my project. The purpose of the logo is to create a unique visual identity. I prefer an illustrative style for the logo, and I would like it to have bold and vibrant colors. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in graphic design and logo design - Experience in creating unique and visually appealing logos - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop - Ability to work closely with clients and understand their brand identity - Creativity and an eye for detail to create an illustrative logo with bold and vibr...

  €211 (Avg Bid)
  €211 Keskimäär. tarjous
  60 tarjoukset
  Vectozire an image 6 päivää left

  I am looking for a skilled freelancer to vectorize an illustration for print. Skills and Experience: - Proficient in Adobe Illustrator or similar software - Experience in vectorizing illustrations - Knowledge of print design and file formats - Attention to detail and ability to replicate the specific style/reference image provided by the client

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I am looking for a talented graphic designer or illustrator who can create realistic digital images for my food coloring products. Project Details: Products: Edible Gel Food Coloring: 13 color variants Oil-Based Food Coloring: 9 color variants Powdered Food Coloring: 3 color variants Requirements: Realistic digital images based on existing product photos. Maintain the original packaging in the images for consistency. Fine details and realistic colors to highlight product quality. Vector-format labels will be provided by me. Additional Elements: Each image will include an extra element to visually enhance and showcase the product. Examples: a cake of the same color, a drop of gel, or a pile of powder. Required Experience: Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic d...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Keskimäär. tarjous
  90 tarjoukset
  Wedding invite video and poster 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Wedding invite video and poster Style: Traditional - Looking for a traditional style wedding invite video and poster Hindu tradition. - The design should have a classic and timeless feel - Incorporate traditional elements such as floral mo...Create a sophisticated and elegant design using these colors Timeline: ASAP - The project needs to be completed as soon as possible - Looking for a freelancer who can work efficiently and deliver high-quality results within a tight deadline Ideal Skills and Experience: - Experience in creating wedding invite videos and posters - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign - Strong understanding of traditional design elements and aesthetics - Ability to work quickly and efficiently to meet tight...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  We are looking for an enthusiastic an...exceptional problem solving skills Good at interacting with people, ability to work within a team and individually Ability to work well with translators from different cultures and time zones Preforms well under pressure with the ability manage multiple projects and translators at the same time. Experience using Microsoft Office tools; experience Experience with DTP and applications such as Adobe Illustrator and InDesign is a plus Fluent verbal and written English Solid understanding of consumer expectations in the localization industry. Proficiency in CAT tools (Trados, MemoQ, Memsource) Prior experience managing and leading teams in the localization space Additional language other than English is needed (Spanish strongly preferred, French or...

  €487 (Avg Bid)
  €487 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset
  Recreate stationery and business cards. 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We don't have a digital version, just a scan of the stationery and business card. It has to be recreated. Delivery in PDF or INDESIGN OR ILLUSTRATOR.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  90 tarjoukset

  I am looking for a realistic illustrator with experience in creating illustrations for storytelling The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficiency in realistic illustration techniques and photoshop - Strong understanding of story telling - Ability to create visually appealing and professional illustrations that align with the content of a story - Experience in working on pitch decks or similar projects - Strong attention to detail and ability to work within tight deadlines The project requires more than 10 to 20 illustrations to be created for the pitch deck. The illustrations should effectively communicate the key points and ideas of the business plan in a visually engaging manner. If you have a portfolio showcasing your realistic illustra...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Keskimäär. tarjous
  55 tarjoukset
  Logo Design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Logo Design I am looking for a talented designer to create a logo for my business, Khareedar Tech. The logo should have a literal or iconic style, capturing the essence of my brand. Requirements: - Strong conceptualization and visualization skills - Ability to create a unique and creative logo - Proficiency in graphic design software like Adobe Illustrator - Experience in creating logos that effectively represent a brand Color Preferences: - The logo should incorporate specific colors that I have in mind. Qualification Criteria: Submit a sample logo using the following details: Name: Industry: Information Technology (you can use Laptop and AI Mixture in the Icon) Colors: Blue & Green (as used in Standard Chartered Bank Logo) Deadline for Sample submission: 4 Hours If you...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Keskimäär. tarjous
  102 tarjoukset
  children's book illistrations 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a talented illustrator to create illustrations for my children's book. The ideal candidate should have experience in creating cartoon-style illustrations. Specific Requirements: - The book will require approximately 10-20 illustrations in total. - I have specific ideas for characters and scenes that I would like to be included in the illustrations. Skills and Experience: - Strong illustration skills, particularly in creating cartoon-style artwork. - Ability to bring characters and scenes to life based on specific ideas and concepts. - Attention to detail and the ability to capture the essence and mood of the story through illustrations.

  €350 (Avg Bid)
  €350 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset

  ...creative individual who can provide me with 10 illustrated images specifically for Instagram. Requirements: - Must have experience in creating visually appealing and eye-catching illustrations. - Should be familiar with the style and aesthetic commonly seen on Instagram. - Ability to create images that are engaging and shareable. - Proficient in using design software such as Adobe Photoshop or Illustrator. - Knowledge of current social media trends and best practices. - Strong attention to detail and ability to meet deadlines. If you have a knack for creating unique and captivating illustrations that are perfect for Instagram, then this project is perfect for you. Join me in creating visually stunning content that will captivate and engage our audience on this popular social m...

  €196 (Avg Bid)
  €196 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset
  Graphics Designer -- 3 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a graphics designer who specializes in print design. I have specific elements and themes in mind for the project and I am open to creative suggestions as well. I only need one design concept for this project. Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous print design work - Proficient in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Attention to detail and ability to follow design briefs and instructions - Creative and able to think outside the box - Excellent communication skills to understand and incorporate client's vision

  €7 - €11
  Sinetöity
  €7 - €11
  23 tarjoukset
  Mukes Tarde 6 päivää left

  ...to create a visually stunning and eye-catching design for my project, Mukes Tarde. The ideal candidate should have experience in creating bold and colorful designs that have a strong visual impact. Key Requirements: - Expertise in graphic design - Ability to create bold and colorful designs - Strong understanding of visual aesthetics - Proficiency in design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, etc. - Attention to detail and ability to meet deadlines Project Details: I am completely open to the designer's creativity and would love to see unique and innovative design ideas for Mukes Tarde. The project requires the creation of various design elements that will be used across different platforms, including social media, websites, and print materials. If you are a ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset
  Graphics designer 5 päivää left

  I am looking for a graphics designer who specializes in logo design. Skills and Experience: - Proficiency in Adobe Photoshop and Illustrator - Strong portfolio showcasing logo design work - Ability to create unique and eye-catching logos - Understanding of branding and the ability to create designs that align with a specific theme or style The project requires someone who can bring my specific ideas for the logo to life. The timeframe for completing the logo design work is less than 1 week. If you have the skills and experience mentioned above and can work within the given timeframe, please submit your portfolio for consideration.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset

  I am in need of a professional advertisement poster for Run ads campaign. The purpose of the poster is t...contemporary design elements. Specific Elements: I do not have any specific elements or information that need to be included in the poster. I am open to any creative ideas and suggestions. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise with a strong portfolio demonstrating experience in creating modern advertisement posters. - Proficiency in design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign. - Ability to understand and interpret client requirements and translate them into visually appealing designs. - Strong attention to detail and ability to meet deadlines. - Excellent communication skills to collaborate with me and incorporate any feedback o...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset
  Looking for Creative Designer 5 päivää left
  VARMENNETTU

  ...designs are visually appealing, cohesive, and effectively communicate the intended message. - Stay updated on design trends, tools, and technologies to continually enhance your skills and bring new perspectives to the team. Qualifications: - Proven experience as a graphic designer with a strong portfolio showcasing your work. - Proficiency in design tools such as Adobe Creative Suite, Figma (Illustrator, Photoshop, InDesign). - Strong understanding of design principles, layout, and typography. - Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively with diverse teams. - A keen eye for detail and a passion for creating visually stunning and impactful designs. - Ability to manage multiple projects simultaneously and meet tight deadlines. If you are excited a...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  27 tarjoukset
  Create tech pack for apparel 5 päivää left
  VARMENNETTU

  ...intended age range for the apparel is all ages. - The ideal candidate should have experience in creating tech packs for various types of tops. - Strong knowledge of apparel design, fabric selection, and garment construction is required. - Attention to detail and the ability to accurately translate design ideas into technical specifications is crucial. - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator or similar is preferred. - Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively with the client is essential. - The selected candidate will be responsible for creating detailed technical drawings, measurement charts, and material specifications for the tops. - Timeliness and meeting deadlines are important factors for this project. - Please provide a por...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  illustration video 5 päivää left

  ...am looking for an experienced illustrator to create a realistic style promotional video that is 1-3 minutes long. The purpose of the video is to promote a product or service. The ideal candidate will have the following skills and experience: - Strong illustration skills, with the ability to create realistic and engaging visuals. - Experience creating promotional videos that effectively communicate and promote a product or service. - Proficiency in video editing software to create a seamless and visually appealing final product. - Attention to detail to ensure the video accurately represents the client's vision and brand. - Ability to work within a given timeframe and deliver high-quality work within the specified time frame. If you are a talented illustrator with ex...

  €902 (Avg Bid)
  €902 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset
  An design for a phrase 5 päivää left

  I am looking for an illustrator to create a cartoon-style design for a phrase that I will be using for personal use. The ideal candidate should have experience in creating fun and playful illustrations in a cartoon style. Requirements: - Experience in creating cartoon-style illustrations - Ability to bring a phrase to life through illustration - Creative and imaginative approach to design - Attention to detail to ensure the design accurately reflects the desired concept Skills: - Illustration - Cartoon design - Creativity - Attention to detail Please provide samples of previous work in a similar style when submitting a proposal.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset

  I am looking for a copy-editor to assist with editing a therapy training manual in pdf format. The manual is approximately 200 pages long, consisting mostly of bullet points rather than full page text. Editing level required: Copy-editing for grammar, spelling, and sentence structure. Formatting and lay...Formatting and layout editing: Not required. Deadline: The project must be completed within 2 days just for this file (larger project is needed by year end). Ideal skills and experience: - Strong copy-editing skills with a keen eye for grammar, spelling, and sentence structure. - Familiarity with therapy training materials or similar content would be beneficial. - Proficiency in Adobe Illustrator to work with the pdf format. - Ability to work efficiently and meet tight ...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Trophy icon simple illustration 1 päivä left

  I am looking for a skilled illustrator to create a simple and minimalistic illustration for my project. Style: - I prefer a minimalistic style for the illustration. Subject: - The main subject of the illustration will be an object. -I like the black gloves for the hands. -Please include ingredients chicken corn rice veggies How to fold step by step is a great visual for how to fold steps is the minimalistic look I am going for. I need illustration to accompany so directions. Your Ingredients: Unroll your tortilla shell on a clean, flat surface. Mix your ingredients in your burrito bowl. Your Filling: Place your desired amount of filling in the center of the tortilla. Be mindful not to overstuff, especially if you're a beginner. the Sides: Use your index

  €19 (Avg Bid)
  Taattu
  €19
  19 työtä

  ...selecting relevant illustrator images (only), please note no real picture will be used. Key components include: 1st page - Main Landing Page: a. Introduce the company, its mission, vision, and main focus on services. b. Showcase services (short summery) with a "Read More" option. c. Display logos of registered firms with clickable links. d. Highlight numbers of completed work in four service areas . e. Include a footer with quick links and contact information. 2nd Page - Services Page: List all services with relevant images. Direct links from the main landing page services section. Detailed information about each service when clicked. 3rd Pages - Detailed Overview Page: Provide a more in-depth exploration of company introduction, mission, vision. Include relevant ...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset
  grand opening flyer 5 päivää left
  VARMENNETTU

  ...Opening Flyer Description: I am looking for a talented graphic designer to create a modern and minimalist flyer for a grand opening event. The flyer should have a sleek and clean design that appeals to the general public. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise with a focus on modern and minimalist aesthetics - Proficiency in using design software such as Adobe Photoshop or Illustrator - Ability to create eye-catching visuals and typography - Understanding of effective layout and composition - Experience in creating flyers or promotional materials for events - Strong attention to detail and ability to meet tight deadlines Requirements: - Incorporate the modern and minimalist theme into the flyer design - Include the essential information of the event, such as t...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  67 tarjoukset

  I am looking for an illustrator to create a cartoon-style illustration for a fun and unique project. The illustration will depict two armies of feet battling, with one army wearing socks fully on and the other army with socks semi off, exposing the heels. Specific Requirements: - Cartoon-style illustration - Open to the artist's discretion for the color scheme - Size of the illustration should be small, up to 8x10 inches Ideal Skills and Experience: - Experience in creating cartoon-style illustrations - Ability to bring a fun and playful element to the illustration - Attention to detail in capturing the different positions and expressions of the feet This project may seem weird, but it has become a weird inside joke for me and I have a full conversation that I can send as a...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset
  create a logo -- 2 5 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled designer to create a logo for my business/organization. Business/Organization Name: [El Rey Hot Dog] Logo Style: Creative and quirky Specific Colors/Themes: Yes, I have specific colors/themes Ideal Skills and Experience: - Experience in logo design - Ability to create unique and visually appealing designs - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator - Strong understanding of color theory and composition - Creativity and ability to think outside the box - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €25 (Avg Bid)
  €25 Keskimäär. tarjous
  135 tarjoukset

  I am looking for a skilled animator/illustrator to create a 2D animated music video for a song that is 4 minutes and 19 seconds long. Style: The animation/illustration should be in a 2D style. Theme: I have a detailed concept in mind for the video. Deadline: I would like the project to be completed within a month. Skills and Experience: - Strong skills in 2D animation and illustration - Ability to bring a detailed concept to life - Creative thinking and ability to develop ideas - Ability to work within a tight deadline - Experience in creating music videos would be a plus.

  €404 (Avg Bid)
  €404 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset
  convert logo as image to illustration 5 päivää left
  VARMENNETTU

  i have a logo as an image i need to make it in Illustrator so that i can make anything with it in the future

  €66 (Avg Bid)
  €66 Keskimäär. tarjous
  118 tarjoukset
  Logo for my business 5 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a talented graphic designer to create a logo for my business. Business Name: [Input field for client to manually input the name] Purpose: The main purpose of my business is to establish a professional brand identity. Lo...business is to establish a professional brand identity. Logo Style: I prefer a creative and abstract style for my logo. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Ability to create unique and eye-catching logos - Experience in creating abstract and creative designs - Understanding of branding and the ability to capture the essence of a business in a logo design - Proficiency in Adobe Illustrator or other design software Please provide examples of your previous logo designs and let me know your estimated timeline and cost for thi...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Keskimäär. tarjous
  149 tarjoukset
  Packaging Stickers on Illustrator 5 päivää left
  VARMENNETTU

  ...looking for a skilled Illustrator designer to create packaging stickers for my products. The purpose of the stickers is to provide product information to customers. Design Elements/Style: - While I don't have specific design elements or style in mind, I have a rough idea of what I want. - I am open to suggestions and creative ideas from the designer. Print-Ready Design: - I need the design to be print-ready, so it can be easily transferred onto packaging materials. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Illustrator and graphic design. - Experience in creating packaging designs. - Strong attention to detail and ability to follow design guidelines. - Ability to communicate effectively and incorporate client's ideas into the design. If you are a talented...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset