Product marketing työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  392,140 product marketing työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  ...ikään kuin visuaalinen ulkoasu pysyisi koko ajan omissa hyppysissä. MUTTA, jos tähän löytyy tehokkaampi tapa kuin InDesign, niin ei haittaa - päinvastoin! ENG... The Excel file contains hundreds of lines of different products, including the following product information: position, product request, product requirement, product name, product number, product description, price and image link. You should get automated product cards from this information. The product card is basically an A4-sized PDF document, one page containing one product. I mention InDesign here because I know how to use it and I thought that if I could define the positions of the fields in InDesign, would it be possibl...

  €70 / hr (Avg Bid)
  €70 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2354 (Avg Bid)
  €2354 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  completley revamp cannitrol.com.

  €927 (Avg Bid)
  €927 Keskimäär. tarjous
  50 tarjoukset

  ...veneet omaksi välilehdekseen, ja käytetyt omaan. Haluan itse pystyä päivittämään sivustoa, olen itse rakentanut nykyisen sivun, mutta kaupan integroimista ulkoasuineen en hallitse. UPDATE: I have a website , I have built it with wordpress 5 and elementor pro. I have basic knowledge about installing and maintaining the website but need help integrating woocommerce and building simple product catalog. For example this website of my competitor has quite simple catalog for used (brokerage) and new boats: Also this one is something I have been looking for: They have also a simple configurator for new boats: Something in these lines :) Or we could make the

  €338 (Avg Bid)
  €338 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €511 (Avg Bid)
  €511 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €436 (Avg Bid)
  €436 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  Design me a Product Loppunut left

  Ripsaw ev2

  €370 (Avg Bid)
  €370 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €228 - €683
  €228 - €683
  0 tarjoukset
  update product Loppunut left

  update recent job

  €55 (Avg Bid)
  €55 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Minulla on edelliseen projektiimme liittyvää jatkuvaa työtä 'IoT product enclosure'

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €228 - €683
  €228 - €683
  0 tarjoukset
  €137 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  ...for a skilled digital marketer who specializes in Instagram marketing for a direct-to-consumer apparel brand. The ideal candidate will have experience in increasing brand awareness through Instagram and driving website traffic. Goals: - Increase brand awareness Themes and Aesthetics: - Open to ideas Content Focus: - Product photos - Behind the scenes - Brand Vibes Skills and Experience: - Proven track record in Instagram marketing - Strong understanding of the fashion and apparel industry - Ability to create visually appealing and engaging content - Familiarity with analytics tools to measure the success of campaigns - Excellent communication skills to collaborate with our team If you are passionate about digital marketing, have a creative eye, ...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can urgently help me with bulk product listing on the Meesho platform. Platform: Meesho Product Details and Images: I have the product details and images ready. Number of Products: There are 1-50 products that need to be listed. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Meesho platform - Experience with bulk product listing - Attention to detail to accurately input product details - Ability to organize and categorize products effectively - Basic photo editing skills to enhance product images if necessary

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset
  Amazon Product Research 9 päivää left

  Hi Rimsha A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €91 (Avg Bid)
  €91 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for a digital marketing specialist who can help me with social media management, as well as assist in defining my target audience. My main goal is to increase brand awareness. Skills and experience needed for the job: - Strong knowledge and experience in social media management, including content creation and scheduling - Ability to conduct market research and define target audience - Proficiency in using analytics tools to track and measure the success of social media campaigns - Familiarity with SEO and PPC advertising is a plus, but not required for this specific project

  €618 (Avg Bid)
  €618 Keskimäär. tarjous
  48 tarjoukset
  Product Infographic 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a designer to create an infographic that explains the features of my product. I have some preferences for the design elements and styles, but I am open to the designer's ideas. However, I do have specific colors and branding guidelines that need to be followed. Ideal skills and experience: - Strong graphic design skills - Experience creating infographics - Ability to incorporate branding guidelines and specific color schemes

  €27 (Avg Bid)
  €27 Keskimäär. tarjous
  81 tarjoukset

  The posting of this project is to get an idea of costs then select someone to do the project in the new year. I am looking for a social media and content management that can help grow social media following and drive traffic to my blog. Currently we use social media sites, Facebook Page, X, Pinterest, and Instagram. We haven't posted to these platforms in over six months. I need someone who will manage the posting of content across these platforms. I also would like to advertise content on Facebook, Instagram and Pinterest. If these two items are separate cost please provide the fee for both services but I am hoping for something reasonable as I would like to do this for the next 3-6 months.

  €836 (Avg Bid)
  €836 Keskimäär. tarjous
  68 tarjoukset

  Hi Milos R., this is the project request for the video already discussed in the chat. All the best, Veronika

  €65 (Avg Bid)
  €65 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I have undertaken an initiative to enhance our group's efficiency by creating an automated system that retrieves product details promptly. Currently, we manage an extensive product catalog within an Excel sheet, containing crucial information such as product names, UPC codes, and prices.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Build wireframes for my insurance product 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled designer to build wireframes for my insurance product. The wireframes will be used for both the website and mobile app platforms. I am open to suggestions when it comes to the design preferences for the wireframes. The main functionality of my insurance product is quote and purchase insurance. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in wireframing tools - Experience in designing user-friendly interfaces - Understanding of the insurance industry and its specific requirements - Ability to incorporate design elements effectively - Strong communication skills to discuss design ideas and make revisions as needed.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  Product Listing on Amazon, Walmart, Shopify, eBay I am looking for a freelancer who can help me with listing my products on Amazon, Walmart, Shopify, and eBay. Skills and Experience: - Experience with product listing on Amazon, Walmart, Shopify, and eBay - Strong knowledge of each platform's listing guidelines and best practices - Ability to optimize product titles, descriptions, and keywords for maximum visibility - Familiarity with product categorization and attribute mapping - Proficiency in using bulk listing tools and templates - Attention to detail and ability to ensure accurate and consistent product information across all platforms Project Requirements: - List 200 products on Amazon, Walmart, Shopify, and eBay - Provide past work examples...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Keskimäär. tarjous
  45 tarjoukset
  Facebook Marketing -- 2 6 päivää left

  I am looking for a Facebook marketing expert who can help me increase traffic and sales to my website. The ideal candidate should have experience in reaching out to pet owners, specifically women. I would like to use a combination of images and videos for my Facebook marketing campaign. Skills and Experience: - Proven track record in increasing website traffic and sales through Facebook marketing - Expertise in targeting specific demographics, particularly women who are pet owners - Proficiency in creating engaging and compelling content using both images and videos - Knowledge of Facebook advertising tools and strategies - Ability to analyze campaign performance and make data-driven decisions to optimize results.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset
  Business plan for a bottled water company 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a professional who can help me create a business plan for my bottled water company. The target market for my company is the general population. I want to position my product as having premium quality, which will be our unique selling proposition. I am planning to establish the business as a sole proprietorship. Skills and experience required for this project include: - Experience in creating business plans for consumer products - Knowledge of the bottled water industry and market trends - Ability to conduct market research and analyze data - Understanding of branding and marketing strategies - Familiarity with financial projections and budgeting for a startup company

  €62 (Avg Bid)
  €62 Keskimäär. tarjous
  54 tarjoukset

  Hello, We looking for Digital marketing Trainer needed for SEO including ON page seo, off page seo, technical seo , Social media, ppc. Please submit your proposal for module and every topic wise list in google sheet and time for the particular topic/subject and price as well module/topic wise. Try to list in very detailing in micro details and send the google sheet, we will review and then response. Thanks!

  €198 (Avg Bid)
  €198 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset
  etsy store setup -- 2 6 päivää left

  ...who can help me set up my Etsy store for selling baby care products. Product Details: - I plan to sell handmade baby care products on my store - I already have product photos and descriptions ready Skills and Experience: - Experience in setting up Etsy stores and familiarity with their platform - Ability to create visually appealing product listings - Knowledge of SEO optimization for Etsy listings Scope of Work: - Set up the Etsy store and create a visually appealing storefront - Upload product photos and descriptions - Optimize listings for better visibility and searchability - Provide guidance on best practices for managing the store Please note that I do not require ongoing support for managing and marketing the store, I only need ass...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  I am looking for a skilled scriptwriter to create a compelling and engaging script for an explainer video about my email marketing software website. The video will be approximately 1 minute in length and its primary goal is to promote the software to potential buyers/clients. Skills and Experience: - Strong scriptwriting skills, with the ability to effectively convey key messages and promote a product - Experience in creating explainer videos or promotional content for software or technology-related products - Knowledge of email marketing and understanding of its benefits and features - Understanding of the target audience (potential buyers/clients) and the ability to tailor the script to their needs and interests The ideal candidate should be able to deliver a conc...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  Digital Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a digital marketer who can manage my existing social media accounts and drive sales/leads through social media advertising. Skills and Experience: - Experience in managing social media accounts for businesses - Proficiency in social media advertising platforms and strategies - Knowledge of creating effective digital marketing campaigns - Familiarity with analyzing and optimizing social media ad performance - Strong understanding of target audience and ability to create engaging content - Ability to track and measure campaign success and provide insights and recommendations for improvement.

  €49 (Avg Bid)
  €49 Keskimäär. tarjous
  42 tarjoukset

  Project Description: I am looking for a freelancer to create a video about my email marketing software with a real human presenter. The ideal candidate should have experience in creating engaging and professional videos. Requirements: - Create a script for the video based on the key points provided by me - The video should be less than 5 minutes in length - The presentation style should be formal Skills and Experience: - Proficient in video creation and editing - Ability to create a script that effectively showcases the features and benefits of the email marketing software - Experience in working with real human presenters - Strong attention to detail to ensure a professional and polished final product

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  We're education abroad consultants by the name Career Overseas. Our business is done organically from references, also from calling and follow up, but we're wanting to grow digitally. We seek digital marketing experts, digital growth strategists, taking the company to a higher level and generating more revenue. For this work to be done we're more interested in revenue sharing model in digital marketing of our product than in upfront pricing. Though we don't mind a nominal charge for you and your team to get started.

  €407 (Avg Bid)
  €407 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  We are looking for a skilled graphic designer and illustrator to create a physical product display for a collaboration with Snails® washable nail polish and a Big Toy Brand. We are offering long-term employment. Skills and experience: - Experience in creating physical product displays for retail environments - Knowledge of visual merchandising and creating eye-catching displays - Ability to create a display that effectively communicates the collaboration between Snails and the toy brand - Attention to detail to ensure the display is visually appealing and aligned with the brand aesthetics Application requirements: - Please include examples of past work creating physical product displays (portfolio) - Provide information about your experience in creating displays ...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Keskimäär. tarjous
  42 tarjoukset
  i need instagram promoter for my business 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Are you a product-based business looking to boost sales on Instagram? Look no further! I am in need of an Instagram promoter who can help me reach my target audience of young adults aged 18-24. Skills and Experience: - Proven track record of promoting product-based businesses on Instagram - Deep understanding of the young adult market and how to effectively engage with them - Strong knowledge of Instagram's algorithms and best practices for increasing reach and engagement - Ability to create compelling content that drives sales and conversions - Experience with influencer marketing and collaborations to further amplify our brand's reach If you are a talented Instagram promoter who can help us boost sales and make a significant impact on our bottom line, pl...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  I need a freelancer to build an MLM website using WordPress. Is that possible?

  €305 (Avg Bid)
  €305 Keskimäär. tarjous
  101 tarjoukset

  Dear Freelancers, i'd like to hire a motion graphics designer to design for me a video for our products with a length of 60 seconds our voice over is recorded and ready if you have a good experience with a portfolio for a previous projects thats a plus

  €130 (Avg Bid)
  €130 Keskimäär. tarjous
  53 tarjoukset
  website marketing 6 päivää left

  ...Title: Website Marketing Marketing Goals: - Increase website traffic Target Audience: - Adults (25-54) Preferred Marketing Strategy: - Social Media Marketing Job Description: We are looking for a skilled freelancer to help us with our website marketing efforts. The main goal of this project is to increase website traffic among our target audience of adults aged 25-54. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing, particularly in driving website traffic and engagement - Strong understanding of the target audience and the ability to create compelling social media content that resonates with them - Proficiency in social media platforms and tools, including Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn - Knowledge of...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  We are looking for a reliable and detail-oriented assistant to help us upvote our product, Lazy AI, on different platforms. The ideal candidate should have experience in using various social media platforms and other online communities. Responsibilities: - Upvote Lazy AI on different platforms - Monitor the upvotes and report the progress to the team. - Follow the guidelines and rules of each platform. Requirements: - Experience in using social media platforms and other online communities. - Attention to detail and ability to follow instructions. - Reliable internet connection and computer. This is a part-time position with flexible hours. The pay rate will be based on experience and performance.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  Digital Marketing 6 päivää left

  I am looking for a digital marketing expert who specializes in social media marketing. Specifically, I need help creating social media accounts for my business and improving them. My primary goal for social media marketing is to drive traffic to my website. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in social media platforms and strategies - Knowledge of social media advertising and targeting techniques - Understanding of SEO principles to optimize social media content for search engines - Ability to create engaging and visually appealing social media posts - Experience in analyzing social media metrics and making data-driven decisions to improve performance.

  €202 (Avg Bid)
  €202 Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset

  Half day shoot at private clinic for team and product photos - We are looking for a photographer to capture both team and product photos at our private clinic - The photos should have a creative style and theme - There will be 10+ team members included in the photoshoot Ideal skills and experience: - Experience in both team and product photography - Creativity in capturing unique and visually appealing shots - Ability to work in a private clinic setting and capture professional yet relaxed photos - Experience in working with a group of 6-10 individuals and directing them for the best shots

  €788 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €788 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  We are looking for a skilled graphic designer and illustrator to create a physical product display for a collaboration with Snails® washable nail polish and Barbie Mattel. Winner of Contest will be offered long-term employment. ONLY USE THE LOGO GIVEN BELOW. NO ILLUSTRATIONS. NO IMAGES OF BARBIE. WE ARE ASKING FOR A PRODUCT DISPLAY (DISPLAY IN A SHOP TO SELL THE NAIL POLISHES), NOT A LOGO OR ANYTHING ELSE Requirements: - Experience in creating visually appealing and engaging physical displays - Strong illustration skills to create attractive and eye-catching designs for the display - Understanding of the target audience's preferences and interests to create a display that resonates with them Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and...

  €160 (Avg Bid)
  Taattu Salassapitosopimus
  €160
  42 työtä

  Setting up Etsy and Shopify Sites with Marketing and SEO Assistance - Platforms: Both Etsy and Shopify will be equally prioritized for the project - Product Listing and Description: The client does not require help with product listing and description - Marketing and SEO: The client requires assistance with marketing and SEO for their sites, not just for the initial setup Ideal Skills and Experience: - Proficiency in setting up and customizing Etsy and Shopify sites - Knowledge of effective marketing strategies and SEO techniques - Experience in optimizing online stores for increased visibility and conversion rates - Strong understanding of product categorization and tagging on Etsy and Shopify platforms - Ability to create compelling ...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset
  Marketing -- 2 6 päivää left

  I am looking for a skilled marketer to assist me with Social Media Marketing and google ppc Skills and experience required: - Proficiency in Social Media Marketing - Experience in promoting services on social media platforms - In-depth knowledge of Facebook marketing - Ability to create engaging and targeted social media content - Familiarity with Facebook advertising and targeting options - Strong analytical skills to measure and analyze the effectiveness of social media campaigns. - Experience in promoting services on google map and google platforms -Generating actual leads for my business in any platform of marketing

  €108 (Avg Bid)
  €108 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  I am looking for a skilled 3D artist to create a realistic render of my electronics product.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I am looking for a real estate marketing specialist who has experience posting ads on both and Vrbo.com. Skills and Experience: - Proficiency in posting ads on and - Knowledge of real estate marketing strategies and techniques - Ability to target all demographics effectively - Strong communication and writing skills - Attention to detail and ability to create compelling property listings - Experience in optimizing ads for maximum visibility and conversion - Familiarity with the real estate market and trends - Ability to analyze ad performance and make necessary adjustments for better results

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  Contrato mensual marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Necesito una persona que sepa gestionar tanto google ads, como Facebook ads, embudos de ventas y captación de leads, así como diseño de publicaciones en redes sociales y cartelería para diferentes negocios

  €158 (Avg Bid)
  €158 Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset

  I am using an advanced field pro plugin and product price is calculated in that plugin only. There is no regular price there in woo commerce. Using woo discount cart which is compatible with advanced field pro plugin but using this plugin I am able to show discounted price in cart but I want to show the striked discounted price in single page.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  Shopify Dropshipping Product Hunting 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a Shopify dropshipping product hunter who can help me find 1-10 electronics and gadgets to add to my online store. I am open to suggestions and do not have specific criteria for product selection. Ideal Skills and Experience: - Experience in product research and selection for dropshipping businesses - Knowledge of the electronics and gadgets market - Familiarity with Shopify and dropshipping platforms - Ability to identify trending and profitable products - Strong analytical and research skills - Understanding of target audience and market trends in the electronics and gadgets industry

  €121 (Avg Bid)
  €121 Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset
  Marketing for chrome plugin 6 päivää left
  VARMENNETTU

  need us citizen or student to share a plugin within community in order to reach usa markets,

  €25 (Avg Bid)
  €25 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  ...by offering pre-prepared and healthy meals Preferred Method of Communication: - Phone call communication with customers for a personal touch and to address any queries or concerns Ideal Skills and Experience: - Excellent customer service and communication skills - Ability to handle phone calls and address customer inquiries effectively Key Responsibilities: - Getting customers by on field marketing. - Coordinate with a team of chefs and delivery personnel to ensure smooth operations - Communicate with customers via phone calls to address their needs and provide personalized assistance - Handle customer inquiries, feedback, and resolve any issues that may arise Note: This project focuses on providing convenience to individuals who seek a reliable lunch box delivery subscripti...

  €540 (Avg Bid)
  €540 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  Suosituimmat product marketing -yhteisöartikkelit