Pardot marketing työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  5,000 pardot marketing työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2426 (Avg Bid)
  €2426 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €526 (Avg Bid)
  €526 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €449 (Avg Bid)
  €449 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €235 - €704
  €235 - €704
  0 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €17 / hr
  €11 - €17 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €235 - €704
  €235 - €704
  0 tarjoukset
  €141 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am in need of a vastly experienced lead generation and appointment setter for my digital agency, with a core focus on technology. The dema...focus on technology. The demand of this role involves: - Identifying and targeting small businesses, establishing contact to generate potential leads. - Setting appointments with these business leads. - Utilizing inbound and outbound marketing strategies to reach our targets effectively. The ideal candidate will have a proven record in lead generation, particularly within the technology industry. Deep understanding of engaging with small businesses is a crucial skill for the position. Relevant knowledge in appointment setting, sales process, and digital marketing are highly recommended. Efficient communication and timely delivery ski...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  Online Addiction Course Developer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...content management, you'll play a pivotal role in creating an immersive learning environment. Here are some of the key features you'll help integrate: ? **Built-in Community**: Foster connections among participants through discussion spaces, chatrooms, and community boards. ? **Video Integration**: Seamlessly incorporate multimedia content to enhance engagement and learning outcomes. ? **Email Marketing**: Leverage email communication to keep participants informed and engaged throughout their learning journey. ? **Monetization Tools**: Maximize revenue potential through integrated payment systems, subscription models, and event monetization options. ? **Enhanced Analytics**: Gain valuable insights into participant behavior and engagement with custom analytics dash...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I am in need of marketing specialists to specifically aid in the development of a website and an application. This is for a school. The goal of this project is to not only create a digital presence for the school, but also to increase brand awareness and improve our social media presence. The ideal candidate for this project will: - Have a strong background in online marketing, particularly website and app development. - Possess expertise in developing and optimizing digital platforms for educational institutions. - Be able to create content that engages students and parents and boosts brand recognition. - Have a demonstrable track record of enhancing social media presence. - Be able to work collaboratively with other team members to achieve our marketing goals. Y...

  €28617 (Avg Bid)
  €28617 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  I'm looking for an experienced Affiliate Marketing Manager to help me generate sales leads for our digital products and services. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in affiliate marketing, preferably for digital products and services. - Expertise in managing affiliate programs on social media platforms and via email marketing. - Strong understanding of lead generation strategies and conversion optimization. - Excellent communication skills to effectively engage with affiliates. - A strategic thinker with the ability to set and achieve challenging targets. Key Responsibilities: - Develop and execute a robust affiliate marketing strategy focused on generating sales leads. - Identify and recruit high-quality affiliates to promote our digital...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  I need a business card design for my digital marketing company. It should reflect a modern theme with a blue color scheme. Key Elements: - The design should include my company's logo, an email address, and a contact number. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and creating business cards. - A keen eye for modern design aesthetics. - Ability to incorporate requested elements in a visually appealing manner.

  €41 (Avg Bid)
  €41 Keskimäär. tarjous
  42 tarjoukset
  Amazon PPC Expert for Non-Fiction Book 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I need an Amazon PPC specialist to run a focused campaign for my non-fiction book targeting parents of school age children (K-12). The primary goal of this campaign is to: - Increase sales - Improve the visibility of my book - Boost customer reviews Ideal candidates should have: - Proven experience with Amazon PPC marketing, ideally in the book niche. - A track record of successfully targeting specific audiences. - Strong analytical skills to optimize the campaign for sales and visibility. - A deep understanding of the Amazon platform. - Excellent communication skills, as I am looking for regular updates and reports on the campaign's performance.

  €130 (Avg Bid)
  €130 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  I'm looking for a multi-platfor...Facebook. Key requirements: - Presence on Instagram, YouTube, TikTok, and Facebook. - A significant and engaged audience based primarily in the United States and the United Kingdom. - Ability to reach and engage with audiences across various demographics, specifically targeting teens, young adults, and parents. The ideal candidate should have: - Proven track record of successful influencer marketing campaigns on multiple social media platforms. - Strong communication skills and the ability to engage effectively with diverse audiences. - A solid understanding of the target demographics and the trends that appeal to them. If you meet these criteria, I'd love to discuss how we can collaborate to drive brand awareness and engagement among ...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  The ideal partner should possess the following skills: - Willing to KYC on platform (with passport or drivers licence) - Experience from multilevel or network marketing A basic knowledge and understanding of cryptocurrencies is expected.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Retail Marketing Lead Acquisition 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking to expand my retail business by acquiring a list of both B2B and B2C leads for potential marketing efforts. Key Deliverables: - Generation of a database of high-quality leads, both B2B and B2C, within the retail industry. - The leads need to include both email contacts and phone numbers. Target Demographics: - The acquired leads should be segmented by age, gender, and location, for more refined marketing strategies. Ideal Skills and Experience: - Demonstrable experience in lead generation, particularly in the retail sector. - Proven track record of acquiring high-quality B2B and B2C leads. - Proficiency in data analysis to segment leads by various demographics. - Strong communication skills to ensure effective lead acquisition and management. This project i...

  €751 (Avg Bid)
  €751 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset
  Healthcare Software Marketing Specialist 6 päivää left
  VARMENNETTU

  As a software producer, m...software producer, my aim is to amplify product visibility and increase user engagement across various marketing channels, specifically via social media and email marketing. My target audience is hospitals and physicians. The software is unique because it provides quality system management, which is relatively rare in this sector. Ideal Skills and Experience: - Deep understanding of software marketing strategies. - Extensive knowledge of healthcare trends and audience behavior. - Proven experience with developing social media and email marketing campaigns. - Familiarity with quality system management tools. It's essential for you to demonstrate previous experience in software marketing, preferably targeted towards med...

  €1040 (Avg Bid)
  €1040 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  I am seeking an experienced business strategist to help me create and implement a viable strategy for my organic fruit business. Key responsibilities: - Identifying profitable channels among local consumers, online customers and wholesale distributors. - Focusing primarily on marketing and selling sun-dried fruits. - Assisting in developing and promoting value-added products, particularly fruit snacks. Ideal candidate should have: - Experience in fruit or produce marketing. - Knowledge of the organic food market. - Proficiency in online selling platforms. - Previous business strategy formulation experience. Your role will be critical in reaching our target market and ensuring the success of our distinctive sun-dried fruits and fruit snacks.

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  I'm looking for an experience...advertising my Shopify products. - Advertising Channels: At the moment, I'm primarily focusing on influencer marketing. Your expertise in this area is crucial to our success. - Goals: My main objective is to boost sales. I need your help to turn my Shopify store into a revenue-generating machine. - Target Audience: My products are tailored towards professionals aged 25-40. Understanding this demographic and being able to strategically target them will be key to our success. Ideal skills and experience for this job include: - Proven track record in influencer marketing - Proficiency in Shopify product advertising - A deep understanding of the professional demographic - Excellent marketing and sales skills. - Strong communic...

  €1856 (Avg Bid)
  €1856 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset

  ...business executives, leaders, or managers to enhance their performance, leadership skills, and professional growth. • 12 week courses o Sales training - develop knowledge and skills in Sales techniques o Management training - build effective management teams to drive business growth o Business Owners Masterclass – the A-Z of running a business including planning, operations, marketing & sales, recruitment and finances. o Marketing Masterclass – best practice through to implementation o Leadership training – build C-suite and management teams into leaders • 15 week course o Start-up Sequence Series (from building a business plan and investor deck, to raising funds, through to the first £1m revenue) • DISC profiling and workshop...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  Online Marketing for Music Lovers 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm seeking professional assistance with an online marketing campaign, directed to music lovers. Key responsibilities will evidently be centered on strategizing and executing successful marketing efforts through social media and email. Ideal collaborators on this endeavor should possess: - High proficiency in social media platforms and email marketing tactics - A strong understanding of music audiences and their online behavior - A creative mind for designing captivating promotional content - Demonstrable experience in pushing online marketing content effectively. Your adeptness at creating and implementing marketing strategies that effectively engage and resonate with modern music communities will be key to the success of this project.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  Looking for a well rounded IT person to manage a website, develop a couple new ones, manage social media and search/marketing campaigns

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  47 tarjoukset

  ...thinking hosted on Udemy. • Conduct market research to identify target audience segments and tailor promotional activities accordingly. • Utilize various digital marketing channels such as social media, email marketing, and content creation to increase course visibility. • Analyze performance metrics and adjust promotional tactics as needed to optimize results. • Collaborate with the course creator to ensure alignment between promotional efforts and course content. Ideal Skills and Experience: • Proven track record of success in promoting online courses, preferably on platforms like Udemy. • Extensive knowledge of digital marketing techniques and best practices, including SEO, SEM, and social media advertising. • Strong analytica...

  €102 (Avg Bid)
  €102 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  I am looking for a skilled and experienced marketing professional to help me promote my real estate platform. Key Deliverables: - Increase website traffic, generate leads, and enhance brand awareness among homebuyers, real estate agents, and property investors. Current Marketing Situation: - I am currently using social media advertising, email marketing, and search engine optimization to market the platform. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in real estate marketing - Proven track record of increasing website traffic, generating leads, and enhancing brand awareness - Strong proficiency in social media advertising, email marketing, and search engine optimization - Creative and innovative marketing strategies to reach and enga...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset

  I need a tri-fold flyer that's designed to advertis...professional audience. Key Requirements: - The design should be formal and professional, suitable for a corporate setting. It should reflect a high level of quality and attention to detail. - The content must be clear, concise, and persuasive. The primary aim of this flyer is to drive interest and conversions. Ideal Skills and Experience: - Graphic design experience, particularly in creating marketing materials. - Understanding of how to tailor design and content to a specific target audience. - Proven track record of creating effective advertising materials. The successful freelancer will be able to demonstrate their ability to create compelling, high-quality flyers in the past. Please provide a portfolio of similar wo...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset
  Telehealth Affiliate Marketing Campaign 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...seeking an experienced digital marketing specialist to develop and implement an affiliate marketing program for our telehealth clinic. Our goal is to drive more traffic to our website, increase patient sign-ups, and enhance our online presence through strategic affiliate partnerships. The ideal candidate will have a strong background in affiliate marketing, a good understanding of the telehealth industry, and proven success in similar projects. Skills & Requirements: -Research and Strategy Development: Conduct market research to identify potential affiliate partners within the healthcare and wellness spaces. Develop a comprehensive affiliate marketing strategy that aligns with our clinic’s goals and target audience. -Program Setup: Set up the affil...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  I'm looking for a skilled phone salesperson with a proven track record in generating leads and closing sales to join our team. The primary...should be comfortable with cold calling and have a persuasive communication style. - Generating leads: We are looking for someone who can identify and engage with potential customers effectively. The product you will be selling is social media marketing services. This includes strategizing, planning, and executing marketing efforts on social media platforms. Your focus should be on Facebook, Instagram, and Twitter. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in phone-based sales. - Strong lead generation skills. - Knowledge of the social media marketing industry. - Excellent communication and negotiation skills. - Self...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  I need a Cold Caller, with an American/British Accent, send a loom presenting yourself or I will not look at your presentation Salary: $400/mo Base + Commission (goes up to $20k in Commission) You will be given a list of numbers to call at certain periods and will be paid commission-based. Training is included.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Seo, digital marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Seo for my website, digital marketing, google adwords

  €180 (Avg Bid)
  €180 Keskimäär. tarjous
  48 tarjoukset

  I need a fully bilingual professional (I will interview in English) to do some tasks for my agency such as: PR Outreach Content editing or creating CRM management Email marketing Email scraping Researching Organizing data in spreadsheets Copywriting Wordpress And others You must be a fast learner, attentive, curious, with great writing skills. Looking for someone that pays attention and doesn’t keep making the same mistakes. This job will start part-time as a test period, after that it will be full-time. Payment for part-time during trial period: Fee: 250 USD Performance bonus: 50 USD Results bonus: 50 USD If your work complies with my quality requirements and you give more than asked, you’ll get performance and results bonuses each month. After a two-month...

  €411 (Avg Bid)
  €411 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  I am looking to create an informational WordPress website to highlight our company's digital marketing services. This site will serve as the main platform to inform clients about the services we offer. Therefore, it should be easy to navigate, aesthetically pleasing, SEO optimized, and mobile responsive. Key project tasks include: • WordPress setup and customization • Design and implement a clean, easy-to-use interface • Optimization for mobile and SEO Freelancers bidding on this project ideally should: • Possess strong experience with WordPress website creation and customization • Have a keen eye for professional and sleek website designs • Understand SEO principles and mobile optimization processes This is the link o...

  €176 (Avg Bid)
  €176 Keskimäär. tarjous
  68 tarjoukset

  Somos uma agencia de marketing e vendas para loja de carros, buscamos um freelancer para prospectar e agendar reunião, temos uma meta por mês de agendamento. Precisa ter experiência.

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 tarjoukset

  I'm looking for a skilled digital designer well-versed in creating engaging and professional presentations, integrating a strong understanding of AI technology. This presentation's primary purpose is marketing and promotion, targeting a professional or business audience. The unique element I require for this project is the implementation of an abstract, symbolic AI avatar that can move in sync with text-to-speech on cursor movement. This will create a distinctive and dynamic user experience for our professional viewers. Requirements: - In-depth knowledge and experience with AI and digital design. - Proven ability to create professional, engaging presentations. - Exceptional creativity in designing abstract, symbolic avatars.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Jewelry Image Retouching 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm...represented. The images need color correction to ensure the true colors of the jewelry shine through. - Gemstone Enhancement: To make the pieces more visually appealing and to highlight specific details, the gemstones need to be enhanced. I'm on a tight schedule and require this project to be completed within a week. Once retouched, the images will be used on my online store and for social media marketing. Ideal candidates for this project are image editors with a proven track record of working on jewelry images. Experience in background removal, color correction, and gemstone enhancement is crucial. The ability to work quickly without compromising on quality is also key. Your work will help elevate the appeal of my jewelry pieces and drive sales on my online sto...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Keskimäär. tarjous
  59 tarjoukset
  Field Marketing Assistance 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking for a field marketing/sales expert (from Raipur, Chhattisgarh only) to support me with a range of important tasks including customer outreach, lead generation, service demonstrations, and market research. Company Profile: We are a Goods Transport and Logistics company, Headquartered in Raipur, Chhattisgarh. We are currently under expansion on new locations and services. We require an experienced and capable marketing/sales team who can do customer outreach for our company and convert customers to availing our services. Key Responsibilities: - Planning and executing promotional events and campaigns. - Conducting and managing service demonstrations at various locations. - Assisting with market research activities and data collection. Please include...

  €1688 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €1688 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Specialist 6 päivää left

  ...**Responsibilities:** * Conduct market research to identify target audience and industry trends * Develop and execute social media marketing campaigns to drive brand awareness and lead generation * Manage paid advertising campaigns on platforms such as Facebook, Instagram, and Google * Foster customer relationships through email marketing, social media engagement, and customer service * Track and analyze marketing performance metrics to optimize strategies **Qualifications:** * Bachelor's degree in Marketing, Business, or a related field * 2+ years of experience in digital marketing, with a focus on social media and paid advertising * Strong understanding of marketing analytics and reporting * Excellent communication, interpersonal, and ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset

  I'm seeking a talented artist to create a realistic illustration that will feature prominently on marketing material for my product. If you enjoy bringing inanimate objects to life with your art, then this is the job for you. Key Requirements: - A knack for realistic illustration. - Experience in designing marketing material. - A strong portfolio showcasing product illustrations. Ideal Candidate: Your skills and experience should align with the demands of creating attractive, realistic product illustrations. A passionate approach to your work and an innate understanding of how to communicate through visual design will set you apart. This project is your chance to put your creativity to test and create something that will catch the eye and spark interest. We have 6 ...

  €213 (Avg Bid)
  €213 Keskimäär. tarjous
  63 tarjoukset
  Google Ads Campaign for Lead Generation 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm in need of an expert to develop an innovative and effective Google Ads campaign targeting the ...general public, that will help to generate leads for my business which operates in the food and beverage industry. The skills and experiences desired for this role are: -Extensive knowledge in Google Ads management and optimization -Experience in lead generation through online advertising -Prior work within the food and beverage industry would be advantageous -Strong understanding of target marketing to general audiences -Proven track record in delivering successful Google Ads campaigns The ultimate goal of this project is to create a Google Ads campaign that can precisely target the general public, compelling enough to convert them to leads willing to explore our food and b...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Keskimäär. tarjous
  50 tarjoukset

  I'm looking for a digital marketing expert to assist in increasing the traffic on my website while boosting our brand's visibility among young adults aged 18-25. Key Responsibilities: - Develop and execute a comprehensive digital marketing strategy primarily focusing on social media and SEO - Increase the website traffic significantly - Strengthen the brand awareness among the target audience The ideal freelancer for this project would be someone who has: - A proven track record of successful digital marketing campaigns targeting young adults - Extensive experience in utilizing social media and SEO to boost brand awareness and increase website traffic - A creative approach to creating engaging and relevant content for the target audience If you have the s...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  Key Responsibilities: - Plan, implement, manage and monitor the company's Social Media strategy in order to increase brand visibility, improve marketing efforts and generate leads. - Extract B2B leads set-up email campaign to educate our potential client via content. - Provide a strategic perspective - leveraging social media to generate B2B leads. This role demands expertise in creating engaging content, that can resonate with other businesses, encouraging them to invest in our service. It’s a significant opportunity to showcase your ability to drive business growth through innovative social media & email marketing strategies. In your bid please mention how your skills align with the project and will you be able to put daily 2-4hr.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset

  I'm seeking a digital marketing expert to develop and execute a comprehensive strategy across various platforms to engage a general audience. Key Project Requirements: - Search Engine Optimization (SEO): Enhancing our website's visibility and ranking on Google. - Social Media Marketing (SMM): Engaging and growing our audience on Facebook and Instagram. - Pay-Per-Click Advertising (PPC): Running effective ad campaigns on Google. Skills and Expertise Needed: - Proven experience in SEO, SMM and PPC campaigns. - Strong understanding of the digital marketing landscape. - Ability to design and implement strategies tailored to a general audience. If you have a track record of delivering successful digital marketing campaigns, I'd love to hear from you...

  €204 (Avg Bid)
  €204 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  I am in need of a professional video editor who can transform my drone footage into a 2-3 minute engaging marketing video.

  €374 (Avg Bid)
  €374 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset
  Digital Marketing Manager Needed 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Position Overview: We are looking for a proactive and experienced Freelance Digital Marketing Manager to spearhead our digital marketing efforts. The ideal candidate will be responsible for enhancing our online presence through strategic digital initiatives. This role involves managing social media pages, optimizing website SEO, publishing engaging blog content, and implementing effective strategies to boost organic performance. Responsibilities: Develop and execute digital marketing strategies to increase website traffic and social media reach. Manage and maintain our social media pages, engaging with our audience and driving user interaction. Generate customer leads through various digital channels and optimize conversion rates. Implement SEO best practices to imp...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Keskimäär. tarjous
  28 tarjoukset
  Boost Sales via FB & IG Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking for a savvy digital marketer experienced in Facebook and Instagram performance marketing, with a focus on using visually compelling image content. The main objective of this campaign is to effectively increase sales. Key qualifications: - Extensive experience in managing Facebook & Instagram Ads - Proficiency in designing and utilizing image content for maximum engagement - Proven track record of marketing campaigns leading to increased sales - Excellent understanding of metrics to measure campaign success This project requires a comprehensive strategy including defining target demographics, setting up ad components, monitoring, and adjusting for optimal performance. You will need to show a grasp of applying best practices, and a creative approach to c...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset
  Business Development Intern Required 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are seeking a motivated and enthusiastic Business Development Intern to join our team. As a business development intern, you will work closely with our business development manager to assist in identifying new business oppor...experience in the field of business development and offer opportunities for professional growth and development. Responsibilities: Conduct market research to identify potential clients and industry trends Assist in developing and implementing business development strategies Generate leads and follow up on sales inquiries Build and maintain relationships with clients and partners Assist in creating marketing materials and presentations Provide support in organizing and attending networking events Collaborate with cross-functional teams to achieve business ...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  I require a designer to create a unique and visually engaging logo for ISOL Technology, a marketing agency. The project encompasses the initial design concepts, revisions, and final delivery in various formats suitable for digital and print use. As I lack specific color or design preferences, I encourage creativity and innovation - propose something that encapsulates the forward-thinking essence of a tech-marketing agency. The ideal candidate should have: - Proven experience in logo and graphic design - Portfolio showcasing previous work - Exceptional creativity and innovation - Ability to work on a tight schedule - Excellent attention to detail

  €17 (Avg Bid)
  €17 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  I'm seeking an experienced social media manager to handle the marketing of my e-commerce platform. The ideal candidate should have: - Proven experience in managing social media profiles, particularly Instagram. - Knowledge of social media algorithms, trends, and best practices for optimizing content reach and engagement. - Experience in creating social media strategies and developing content calendars. - Ability to analyze data and metrics to track performance and make data-driven decisions. - Strong visual eye for graphic design, photography, and video editing. - Understanding of SEO principles and how it relate to social media marketing. - Excellent communication skills and ability to collaborate. The role will involve managing multiple social media platforms for e...

  €339 (Avg Bid)
  €339 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset

  Necesitamos desarrollar la imagen corporativa de nuestra agencia de Marketing político y big data partiendo con piezas ya anteriormente diseñadas para encaminar e ilustrar a nuestro diseñador cuál es la esencia de nuestra imagen, contamos con el tiempo necesario para trabajar con calma todo el proyecto.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  Hacer un plan de marketing y construcción de pagina web para la facilitación de los procesos en las actividades diarias: Punto diferenciador en el mercado ofrecer más que limpieza Capacitaciones pare empleados (Manual o Videos) Manual de reglas básicas para empleados Check list de turns Check list de buildings Control de material Servicios de deep clean específicos por temporada Envío de horas de in y out en página web Envío de correos de satisfacción al cliente Hacer misión, visión, slogan Estrategia para conseguir más clientes en diferentes zonas Estudio de mercado Foda Página web para subir fotos del antes y después de turns Sistema de facturación Videos de capac...

  €505 (Avg Bid)
  Kiireellinen
  €505 Keskimäär. tarjous
  27 tarjoukset