Need radio frequency related project työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  391,014 need radio frequency related project työtä löytyi, hinnoittelu EUR
  Sunnuntaina Loppunut left

  Sunnuntaina hän soittaa bassorumpuaan Anthony on aamujunassa. Park Side Avenuella täysikasvuinen, miehekäs mies ajoi junassa. Hänellä oli yllään farkut ja fedora. Hän käytti farkkujaan. Kannettava radio roikkuu hihnassa lähellä hänen vasenta lantiotaan. Hänen käsissään oli mäki. hengailu oli f y fedora, lahjoituksia varten. Tietenkin, ajattele Anthony, tämä vanha mies ei aio soittaa trumpettia tässä junassa! Mies käynnisti radion kasettisoittimen. Instrumentaaliversio aloitti soittamisen "New York, NY". Mies nyökkäsi kukkolleen. Hän esiintyi laulun kanssa. Jopa tuo kaveri Aivan auton lopussa Anthony kuiskasi hänen korvaansa. Nouse ylös hyv...

  €230 - €689
  €230 - €689
  0 tarjoukset

  Native Finnish speakers to write 8 articles, about 600 words each. Each article will be given a subject related to finances and loans. Instructions in Finnish: Haetaan suomea äidinkielenään puhuvia artikkelien kirjoittajia. Teemoina talous ja lainat. Tyylinä neutraali ja informatiivinen. Saat artikkelin otsikon ja avainsanan, jonka perusteella kirjoitat hakukoneoptimoidun artikkelin käyttäen tietolähteenä eri nettisivustoja tai omaa tietoa ja kokemusta. Optimoinnilla tarkoitetaan, että avainsana toistuu eri muodoissa artikkelissa. Laadukas artikkeli joka sisältää väliotsikot, järkevät kappalejaot ja hyvää suomen kieltä.

  €88 (Avg Bid)
  €88 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  ...palvelumme on paikka arkisille keskusteluille, tuntemattomien jututtamiselle, small talkille, uusien ystävien etsimiselle ja niin edelleen. Tähän tarkoitukseen me tarvitsemme sinua, suomea puhuva henkilö. Sinun työtäsi olisi soittaa chatpuhelimeen ja päivystää julkisessa chat-huoneessamme. Koska olemme vasta aloittaneet toimintamme eikä soittajia vielä ole monia, suurimman osan ajasta kuuntelisit Radio Helsinkiä. (Kun kukaan muu ei ole paikalla, chat-puhelimme soittaa radiota). Käytännössä saat siis palkkaa radion kuuntelemisesta puhelimella. Kun joku liittyy kanavalle, odotamme sinun toki keskustelevan heidän kanssaan. Tärkeintä kuitenkin on, että chat ei olisi aivan tyhjill&aum...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  smart grid 6 päivää left

  Project Title: Smart Grid - Integration of Renewable Energy Sources I am seeking assistance with the design and implementation of a smart grid system that focuses on the integration of renewable energy sources. The key functionalities that I want in the system include energy management, fault detection and control, and the seamless integration of renewable energy sources. Skills and Experience: - Expertise in smart grid design and implementation - Strong understanding of renewable energy sources and their integration into power systems - Proficiency in energy management and fault detection/control techniques - Knowledge of cybersecurity and privacy measures in smart grid systems - Familiarity with various technologies used in smart grid implementation - Ability to provide recommen...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I am in need of a MongoDB and React.js expert who can fix a performance issue in my project. The specific issue I am facing is related to data loading. I have tried changing the query and optimizing the database, but I am not sure where to start to resolve the performance issue. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience with MongoDB and React.js - Expertise in identifying and resolving performance issues - Familiarity with data loading techniques and optimization strategies - Ability to analyze and optimize database queries - Problem-solving skills to determine the root cause of the performance issue - Excellent communication skills to understand the project requirements and collaborate with the client.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  Instagram Posts 6 päivää left

  I am looking for a skilled freelancer to create Instagram posts for my new Instagram Page. The Page is about book reviews. The purpose of these posts is to create a following. Preferred Style: - The posts should be text-based in style. Posting Frequency: - I am planning to post 2-4 times in a month. Ideal Skills and Experience: - Strong copywriting skills to create engaging and informative text-based posts. - Knowledge of Instagram best practices and trends. - Ability to design visually appealing posts that align with the brand's image and message. - Understanding of social media marketing strategies to effectively build brand awareness through Instagram. If you have experience in creating text-based Instagram posts and can help me build brand awareness through engag...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset

  Professional TikTok shop and account handler Services needed: - Shop creation and optimization - Content creation and posting - Account management and growth Specific goals to achieve: - Increase sales Frequency of updating the TikTok shop: - Monthly Ideal skills and experience: - Extensive knowledge and experience in TikTok shop creation and optimization - Proven track record in increasing sales through TikTok shops - Expertise in content creation and posting on TikTok - Strong understanding of account management and growth strategies - Ability to update the TikTok shop on a monthly basis We are looking for a professional TikTok shop and account handler who can help us create and optimize our TikTok shop, create and post engaging content, and manage and grow our account. The p...

  €172 (Avg Bid)
  €172 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset
  POP UP AUDIO WINDOWS 6 päivää left

  I am looking for a freelancer to develop a feature for my website that involves pop-up audio windows. The purpose of these windows is to provide background music for the user. Skills and experience required: - Proficient in HTML, CSS, and JavaScript - Experience with audio file formats, specifically MP3 - Knowledge of creating pop-up windows and use...audio file formats, specifically MP3 - Knowledge of creating pop-up windows and user interaction Requirements: - The audio files used will be in MP3 format - The pop-up audio windows should be designed to play the background music when triggered by the user - The user should have the option to manually play and pause the audio within the pop-up window Please provide examples of previous work related to audio integration and user in...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to assist me in collecting court cases and judgments related to violence against women in InterAmerican, European and African regional legal systems .I would like cases that mentioned the below definitions: - Violence against women - Domestic Violence - Physical Violence _ Sexual Violence _ Economical Violence _ Psychological Violence Skills and Experience: - Strong research skills in international law - Familiarity with legal databases and resources - Attention to detail and ability to accurately gather and organize information - Experience in legal research and analysis - Proficient in English language and ability to understand legal terminology

  €336 (Avg Bid)
  €336 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Graphic Designer 6 päivää left

  I am looking for a graphic designer to create a logo for my business. Here are the details: Type of graphic design work: Logo design Specific ideas or requirements: Yes, I have specific ideas for the logo design. I will provide the details and examples to the selected designer. Preferred color scheme: Bright and bold. I want the logo to...specific ideas for the logo design. I will provide the details and examples to the selected designer. Preferred color scheme: Bright and bold. I want the logo to stand out and make a strong impression. Skills and experience required: - Strong graphic design skills - Experience in logo design - Creativity and the ability to bring ideas to life If you have a portfolio or previous work samples related to logo design, please include them in your...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Keskimäär. tarjous
  104 tarjoukset

  We are a Saudi electrical engineering solution company seeking a talented team to help us enhance our online presence and create a professional company profile. We are looking for individuals with the following skills and experience: Technical Content Writer: - Ability to write technical content related to electrical engineering in a clear and engaging manner - Familiarity with SEO optimization techniques to improve our website's ranking - Strong research skills to provide valuable insights and suggestions for keywords and topics Website SEO Developer: - Experience in optimizing websites for search engines to improve rankings - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Ability to analyze website data and make recommendations for improvement Graphic Designer: - Exper...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset
  Networking Task 9 päivää left

  Networking Tasks, related to Cisco routers configuration

  €27 (Avg Bid)
  €27 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  ...engaging content and advertisements related to electronics products. - The freelancer should have a proven track record of driving sales and generating high conversion rates through social media marketing. - They should be familiar with the Amazon affiliate program and have a good understanding of its rules and regulations. - Excellent communication and analytical skills are essential to track and measure the success of the campaigns. - The freelancer should be able to provide regular reports and insights on the performance of the affiliate sales on social media platforms. - Knowledge of Facebook advertising tools and techniques is a plus. - The ability to adapt to changing trends and algorithms in social media platforms is crucial for the success of this project. If you ...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  I am looking for an academic writer who can rewrite my business plan, which is currently 1500 words long. I have a specific list of sections or areas that need to be rewritten. The desired length of the rewritten business plan should be shorter than the original. Ideal Skills and Experience: - Academic writing experience, preferably in business or related fields - Strong understanding of business plan structure and content - Ability to condense and summarize information effectively - Excellent editing and proofreading skills to ensure clarity and coherence - Familiarity with business terminology and industry-specific language

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  42 tarjoukset
  Filter Certain data from CSV to Excel 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can help me filter certain data from a CSV file and transfer it to an Excel spreadsheet. 1. I have an excel sheet with vehicle numbers in it 2. Write a macro to fetch related info matching the vehicle number in a new excel sheet every time when it is triggered… The project involves the following requirements: Specific Data to Filter: - I want to filter numbers from the CSV file. Criteria or Conditions for Filtering: - I have specific criteria for filtering the data. - The numbers should be filtered within a certain range. Skills and Experience: - Proficiency in working with CSV files and Excel spreadsheets. - Knowledge of filtering and sorting data. - Attention to detail to ensure accurate data transfer. If you are confident in y...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset

  I am looking for a skilled Android developer who can add notification functionality to my native Android app written in Java. The notifications that need to be added include both push notifications and in-app notifications. The primary purpose of these notifications is to engage users and provide them with updates or changes. The frequency of these notifications will be set automatically from the admin panel, so there is no need to specify a daily, weekly, or monthly schedule. The ideal candidate for this project should have experience working with Android development in Java and should be familiar with implementing push notifications and in-app notifications. Additionally, knowledge of working remotely and collaborating with clients is essential, as no co...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset
  Configure Softphone on VOS3000 Switch 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can help me configure Zoiper softphone on my VOS3000 switch. I am currently facing issues with calls and need assistance in resolving this. Additionally, I also require help with other settings on the VOS3000 switch - specifically confirming that customer account is set up properly. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in configuring Zoiper softphone on VOS3000 switch - Troubleshooting and resolving issues related to softphone calls - Familiarity with VOS3000 switch and its various settings - Strong communication skills to effectively understand and address my requirements. I need this task completed in next 30 minutes. This is 3 minutes task and the maximum I will pay is $10.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  ...accuracy and integrity of betting accounts, manage partner relations, provide excellent customer service, and troubleshoot account-related issues. Responsibilities: Account Auditing: Regularly auditing betting accounts to reconcile bets placed with recorded data in the bet tracker. Identifying and addressing discrepancies promptly. Reporting: Generating detailed reports for partners, including bet summaries, account balances, and settlement calculations. Confirmation and Payment Coordination: Contacting partners to confirm figures and settle accounts. Coordinating payments and withdrawals accurately and on time. Technical Troubleshooting: Resolving technical issues related to betting accounts, such as proxy problems, locked accounts, or bans. Ensuring accounts are oper...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  a python project 6 päivää left

  Python Web Scraping Project Desired Outcome: - Web scraping to gather specific data from websites Specific Website: - No specific website mentioned Scraping Frequency: - Frequency of scraping was not provided Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming language - Experience with web scraping using libraries such as BeautifulSoup or Scrapy - Understanding of HTML and CSS - Knowledge of data parsing and manipulation - Familiarity with handling different types of data formats (e.g., JSON, CSV) - Ability to handle large amounts of data efficiently - Attention to detail and ability to handle potential website changes or updates

  €87 (Avg Bid)
  €87 Keskimäär. tarjous
  27 tarjoukset

  I am looking for a graphic designer to create a bold and colorful YouTube thumbnail for a podcast. The thumbnail should include a catchy phrase related to the main theme of the podcast, which is real estate and business. Skills and experience required for this project: - Graphic design expertise, with a strong understanding of color theory and composition - Ability to create eye-catching and visually appealing designs - Experience in creating thumbnails for YouTube or other social media platforms - Understanding of the real estate and business industry to accurately represent the podcast theme The ideal candidate should be able to create a thumbnail that grabs attention, communicates the podcast's theme, and entices viewers to click and listen. The name of the podcast...

  €9 (Avg Bid)
  Taattu
  €9
  39 työtä
  Monthly amount 9 päivää left

  Website related work as per the requirments

  €108 (Avg Bid)
  €108 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for a graphic designer to create a bold and colorful YouTube thumbnail for a podcast. The thumbnail should include a catchy phrase related to the main theme of the podcast, which is real estate and business. Skills and experience required for this project: - Graphic design expertise, with a strong understanding of color theory and composition - Ability to create eye-catching and visually appealing designs - Experience in creating thumbnails for YouTube or other social media platforms - Understanding of the real estate and business industry to accurately represent the podcast theme The ideal candidate should be able to create a thumbnail that grabs attention, communicates the podcast's theme, and entices viewers to click and listen. The name of the podcast...

  €9 (Avg Bid)
  Taattu
  €9
  17 työtä

  I am looking for a freelancer who can help me resolve DNS issues related to my website. I recently moved my site over to Squarespace, but I want to use Web Server Hub for my emails. Currently, my domain is not properly connected to Web Server Hub. Skills and Experience: - Strong understanding of DNS configuration and troubleshooting - Experience working with Squarespace and Web Server Hub accounts - Ability to quickly resolve DNS issues and connect domain to Web Server Hub Deadline: This project needs to be resolved immediately.

  €115 (Avg Bid)
  Kiireellinen
  €115 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  Project Title: Featured New Page and Resources and Web Guide Web3 Overview: I am looking for a skilled developer who can create a Featured New Page and Resources section for my website. This will be a Web Guide focused on Web3 technology. Featured New Page: - I would like the Featured New Page to include upcoming events related to Web3 technology. - The developer should be able to integrate a calendar or event system to display the upcoming events. Resources: - The Web Guide will feature video tutorials on various topics related to Web3 technology. - The developer should have experience in embedding videos and creating a user-friendly interface for accessing these tutorials. Update Frequency: - The Featured New Page and Resources should be updated on a dail...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Keskimäär. tarjous
  38 tarjoukset
  Trophy icon CSS Loading Animation Needed 2 päivää left

  Hello, there. We are searching for the best CSS loading animation that we can use on the loading page before people see the main sales page. And it should be related to our brand in one way or another. You task is to design it by using CSS only and our logo. (here is a page with CSS loading animation and codes if you are still not sure what do we need - ) If we choose your CSS design, we will need the code from you. Make sure to stick to our brand colors when designing it. Our brand is - The logo is attached.

  €18 (Avg Bid)
  Taattu
  €18
  19 työtä
  Trophy icon i need a logo 6 päivää left

  Hi I am looking for a professional logo for an organization called CRNAFOA (underneath the CRNAFOA, I would like it to say Fellowship of America). This is for a healthcare related enterprise, so neutral and colors that are easy on the eyes are important. For font, it will need to be something contemporary but easy to read. No cursive or anything too fancy. Please make the Fellowship of America pop in a professional way from the CRNAFOA on top. Thank you! Ideal Skills and Experience: - Graphic design skills - Experience in logo design - Creativity in designing modern logos - Ability to work with various color schemes

  €46 (Avg Bid)
  Taattu
  €46
  476 työtä

  ...programmer to work on 2 websites related to the public sector industry. These will be subscription or licence sites accessed from all over the Philippines and supported by calculation and database management. A website to deliver care directly to commissioners so, we would need to have solutions a web developer would use. The front end would have a search functionality and the back end would give carers and providers the ability to upload their properties and vacancies. See below for full details. The sites will need to have the following: A search function by location (postcode), town, city Each user will need to be able to build a profile including uploading images Would be required to complete forms of mandatory information; think dating or property websi...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset
  Need Educational Backlinks 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can help me generate educational backlinks for my website. The ideal candidate should have experience in building high-quality backlinks with a domain authority (DA) ranging from 50-60. Requirements: - Generate 100 backlinks with a DA of 40-50 - Backlinks should be from educational websites - The content of the backlinks should be related to education and learning Skills and Experience: - Experience in building backlinks for educational websites - Knowledge of SEO and link-building strategies - Familiarity with educational content and topics If you have a proven track record in generating high-quality educational backlinks, please submit your proposal.

  €51 (Avg Bid)
  €51 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me to understand self-attention and transfermer related theoretical knowledge. specifically focusing on the combination of self-attention mechanism and transformer and other deep learning concepts.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  combination of the following two sites: - - Client of mine is related to building and renovation Feel free to first provide a mockup I'm looking for a talented developer/agency that is able to handle this project and maybe more work in the future. We are a trusted partner on freelancer with a rating of 4.9 on 54 reviews. If we are satisfied with your work we will be able to provide you with more work on a consistent base also throughout time we will increase the price of our project and you will directly benefit from this. This is my way of showing respect for our relationship AND the work you do. I'm looking for long term business relationship regarding - web development Future projects might also include - design - SEO - SEA - copy writing

  €198 (Avg Bid)
  Taattu
  €198
  12 työtä

  I am looking for a skilled developer who can help me improve the performance of my WordPress website, with a specific focus on enhancing the speed of the...com/ cheakout link: Performance Issues: - Slow load times Goals: - I want my website to be significantly faster, although I don't have specific metrics in mind. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in optimizing WordPress websites for improved performance - Expertise in identifying and resolving performance issues, particularly related to slow load times - Proficiency in optimizing the cartflow checkout page for faster loading - Familiarity with best practices for website performance optimization - Knowledge of caching techniques and other methods to enhance website speed

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  61 tarjoukset
  German UGC Creator 6 päivää left

  German UGC Creator for Pet Food Ad I work with a German Marketing agency actively seeking talented UGC creators based in Germany who own a cat. We have an exciting upcoming project for TikTok, Instagram, and Facebook Ads related to a premium pet food brand. We value the creativity and uniqueness that creators like you bring to the table, and we're willing to offer competitive compensation ranging between 100-150€ per UGC ad. If you're interested in this opportunity, please let me know, and we'll be sure to come back to you with more details on concrete projects in the near future. If you're interested kindly send me your portfolio and I will provide a detailed briefing.? I'm looking forward to working with you!

  €75 (Avg Bid)
  €75 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  ...locations they cover. It will then log as a charge on the lawyer's account, and they will be billed at the end of the month for the number of leads that they were sent. There should also be a backend for the lawyers where they can log in and see previous leads, report them if they're fake leads, previous invoices, update billing information, update locations that they cover. The locations will be related to the first part of the UK's postcode (for example, MK5 from the postcode MK5 8HL). There should also be a feedback system where the lawyer can be rated by the people who went with them, with ratings and reviews, and they should be shown on the lawyer's public profile on the webpage, which will be linked to on the email that is sent to the person looking ...

  €1467 (Avg Bid)
  €1467 Keskimäär. tarjous
  195 tarjoukset

  I am in need of an experienced Android Developer to fix a specific bug related to call connectivity in my apps. The bug is specifically related to the Sinch (3.12.7) library. Please use snich in start of description Skills and Experience: - Proficiency in Android development and experience with the Sinch library (version 3.12.7) is required. - Strong understanding of call connectivity issues and troubleshooting is necessary. - Previous experience in fixing similar bugs is highly desirable. Requirements: - The client has the source code of the apps, so access to the codebase will be provided. - The bug fix is urgent and needs to be completed within 24-48 hours. - Attention to detail and the ability to work quickly and efficiently is crucial. If you have the necessa...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  webscraping project 6 päivää left

  Web Scraping Project I am looking for a freelancer who can help me with a web scraping project. Here are the details of the job: Data to scrape: - I specifically need to scrape text from the target website. Target website: - The target website for the data scraping is Scraping frequency: - I need the data to be scraped every 15 minutes. Ideal skills and experience: - Proficiency in web scraping techniques and tools. - Experience in scraping text from websites. - Familiarity with the target website and its structure. - Ability to set up automated scraping processes. Please note that I only require the scraping of text and not images. If you have the necessary skills and experience, please bid on this project.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me automate specific tasks using Power Automate. I already have an existing Excel file with the data that needs to be used for automation. I need the automation to be run whenever required, as the frequency may vary depending on the project. Skills and experience required for this project include: - Proficiency in Power Automate If you have the required skills and experience, please submit your proposal. Thank you.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  Project Title: Download Eravana Details and Update to Google Sheet I am looking for a freelancer who can download Eravana details and update them to a Google sheet. Specific Details to Download and Update: - Contact Information - Product Details - Financial Data Access to Source Details: - Not sure if I have access to the source of the details that need to be downloaded Frequency of Google Sheet Updates: - The Google sheet needs to be updated every 15 minutes Ideal Skills and Experience: - Proficient in data entry and Google Sheets - Familiarity with Eravana details and data sources - Attention to detail and accuracy in data entry - Ability to work with frequent updates and meet deadlines

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  I am looking for a skilled freelancer who can optimize my WordPress website hosted on HostGator to reduce its disk space usage. The current disk space usage of my website is approximately 20GB. The ideal freelancer for this project should have experience in optimizing WordPress websites and should be familiar with HostGator hosting. Specific requirements for the project include: - Identifying and resolving any issues or factors contributing to the large disk space usage. - Optimizing the website to reduce the disk space usage without compromising any essential items or features. - Implementing efficient caching techniques and compression methods to further reduce the disk space usage. - Providing recommendations and suggestions for ongoing maintenance and optimization of ...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  Data entry, book keeper 6 päivää left

  Data Entry and Bookkeeping Assistance Needed Tasks: - Organizing and categorizing receipts - Inputting financial transactions Preferred Software: - Google Sheet - Word document Frequency of Tasks: - Weekly Ideal Skills and Experience: - Proficient in data entry and bookkeeping tasks - Familiarity with organizing and categorizing receipts - Experience using Google Sheet and Word document for bookkeeping - Attention to detail and accuracy in inputting financial transactions

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  138 tarjoukset
  Windown Server administrator 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...problem-solving skills. Working knowledge of Windows 10 and previous versions. Experience with OSX, iOS, and Android is a plus. Understanding of Windows machines in an Active Directory environment. Familiarity with Microsoft Office 365 and common desktop software. Ability to learn and troubleshoot industry line-of-business applications. Knowledge of network fundamentals and TCP/IP. Computer-related degree or certifications (MCITP: Desktop, A+, N+, CompTIA) are advantageous. Ability to set priorities, solve problems, and handle multiple tasks in a fast-paced environment. Clear documentation of work activities and accurate timekeeping. Strong verbal and written communication skills. Ability to work independently and as part of a team. Managed Service Provider (MSP) expe...

  €284 (Avg Bid)
  €284 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset
  looking for shopware 6 cms expert -- 3 6 päivää left
  VARMENNETTU

  im looking for a highly skilled and independent freelancer (strictly no teams or middlemen) to various modifications and enhancements. The ideal candidate should have a robust understanding of the Symfony PHP framework and a proven track record of working with Shopware CMS. Please provide examples of previous work related to Shopware 6 CMS and Symfony PHP in your application. start your bid with "benz"

  €350 (Avg Bid)
  €350 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset
  We're seeking an experienced legal writer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...create content for my project. The ideal candidate should have a strong background in criminal law and be able to write in a clear and concise manner. Skills and Experience: - Expertise in criminal law,cyber law and International law - Strong research skills - Ability to write in a clear and concise manner - Attention to detail - Familiarity with legal terminology - Ability to meet deadlines Project Requirements: - The content should be related to criminal law, cyber law and international law and cover a variety of topics within this field. - Each piece of content should be more than 2000 words in length. - The freelancer will need to research and gather information to create the content. - Existing materials or references will be provided to assist with t...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  I want a trend cyber security design for my personal blog, the blog should contain 3 pages: 1- About: Some brief about me 2- Blog: i can post my own tutorials - writeups 3- home: show the blog in a organized way when you bid to the project, please show related work, not general, im focusing on the design.

  €111 (Avg Bid)
  €111 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me fix the AdMob match rate for my utility app. The ideal candidate should have experience in optimizing AdMob match rates and should be familiar with the AdMob platform. Requirements: - Experience in optimizing AdMob match rates - Familiarity with the AdMob platform - Strong knowledge of app monetization strategies - Ability to analyze and identify factors affecting the match rate - Proficiency in implementing changes to improve match rates Skills and Experience: - Experience in working with utility apps and AdMob - Knowledge of app analytics and performance tracking - Ability to troubleshoot and resolve issues related to AdMob match rates - Understanding of user behavior and targeting options to optimize matc...

  €7 - €17
  €7 - €17
  0 tarjoukset

  Reward taxt account actions I am looking for a freelancer who can help me create a r...completing a purchase. I am considering using discount codes as the type of reward for completing a purchase. The frequency of the reward will be one-time, meaning the user will receive the discount code once they have completed a purchase. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in creating and implementing reward systems - Knowledge of taxt account systems - Familiarity with discount code generation and implementation - Attention to detail to ensure the reward system is functioning correctly If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for this project. Thank you! Message on telegram so you can start on the project imm...

  €479 (Avg Bid)
  €479 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset

  I am looking for a skilled designer to create a brochure for my construction company. I already h...brochure has been attached - Size: A5 - Design elements/themes: I have specific elements and themes that I would like to be included in the brochure. - Brand guidelines: While I do not have existing brand guidelines, I have a preferred color scheme and font that the design should adhere to. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in brochure design, particularly for construction or related industries. - Strong understanding of graphic design principles and ability to create visually appealing and professional designs. - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator and Photoshop. - Excellent communication skills to ensure that the design meets my specific req...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset

  I am looking for a Cickatel developer who can help me link messaging SMS via Google Sheets using the Clickatell API. The primary purpose of this integration is automated messaging. Skills and experience required for this project: - Proficiency in Cickatel API and Google Sheets integration - Strong understanding of SMS messaging platforms - Experience with automated messaging systems - Familiarity with Google Sheets and API integration - Ability to troubleshoot and resolve any issues related to the integration The ideal candidate should have prior experience in similar projects and be able to provide efficient and reliable solutions. They should also be able to assist with setting up a Clickatell API account, although I already have one.

  €179 (Avg Bid)
  €179 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset
  Job posting & applications 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer/contractor to help me with a job posting and application process for a tech-related position. Job Details: - Type of job: Freelance/contract position - Industry: Tech Skills and Experience: - Proven experience in job posting and application management for tech positions - Strong understanding of the tech industry and its job requirements - Familiarity with various tech job boards and platforms - Ability to effectively screen applications and shortlist candidates - Excellent communication skills to coordinate with applicants and schedule interviews Responsibilities: - Assist in creating a compelling job posting that attracts qualified candidates - Post the job on relevant tech job boards and platforms - Screen applications, review resumes, and shortl...

  €1250 (Avg Bid)
  €1250 Keskimäär. tarjous
  42 tarjoukset

  ...proficient in Java and related technologies to build a dynamic and responsive website for our company. The ideal candidate will have a strong background in web development, Java programming, and familiarity with other relevant technologies. Responsibilities: Develop a website from scratch using Java and related technologies. Collaborate with our team to understand requirements and implement solutions. Ensure the website is responsive, visually appealing, and user-friendly across various devices. Integrate necessary APIs, databases, and third-party tools as required. Perform testing and debugging to ensure seamless functionality. Optimize website performance for speed and efficiency. Requirements: Proven experience in web development using Ja...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset