Methods of it project management jeffrey brewer kevin dittman pdf työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  2,000 methods of it project management jeffrey brewer kevin dittman pdf työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  ...A4-kokoinen PDF-dokumentti, jonka yksi sivu on yhden tuotteen tuotekortti. Mainitsen tässä InDesignin, koska sitä osaan käyttää ja ajattelin, että jos voin määrittää InDesigniin kenttien paikat, niin olisiko mahdollista, että Excel-tiedot tippuisivat jonkin scriptin avulla näihin kenttiin ja ikään kuin visuaalinen ulkoasu pysyisi koko ajan omissa hyppysissä. MUTTA, jos tähän löytyy tehokkaampi tapa kuin InDesign, niin ei haittaa - päinvastoin! ENG... The Excel file contains hundreds of lines of different products, including the following product information: position, product request, product requirement, product name, product number, product description, price and ...

  €74 / hr (Avg Bid)
  €74 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  3emme anee licence telecom pdf s5

  €105 (Avg Bid)
  €105 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset
  Anyone can do it. Loppunut left

  I want anyone who can do my project.

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  En ole IT ihminen, niin en tiedä minkälaista työtä kotisivun rakentamisen tarvitse. Voin kertoa toki mitä kaikkea informaatio siihen tulee. Niin tässä on puhelinnumeroni soitakaa niin annan lisäätietoja jos hintatarjous vaati sen. Rita Albors 0504911358

  XML
  €28 - €231
  €28 - €231
  0 tarjoukset

  Excel Add-In that retrieves and uploads table-data from and to Azure SQL database . Add-In also modifies the Excel sheets and controls user interaction. For mosts of the sheet mofdification there is available VBA script that need to be traslated to C#-code. Initial Visual Studio 2015 Project code is available and the Project needs to be done using Visual Studio. Azure SQL database management and required SQL queries are not in the scope of the Project.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  Excel Add-In that retrieves and uploads table-data from and to Azure SQL database . Add-In also modifies andthe Excel sheets and controls user interaction. For mosts of the sheet mofdification there is available VBA script that need to be traslated to C#-code. Initial Visual Studio 2015 Project code is avaiable and the Project needs to be done using Visual Studio. Azure SQL database and required SQL queries are and database management is not in the scope of the Project.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  himanshubittoo himanshubittoo himanshubittoo himanshubittoo

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Tarvitsemme valokuvan logon uudellen rakennettuna vektori / illustrator muodossa niin että sitä voidaan käyttää jatkossa ilman kokorajoituksia. Lisäksi tallennettuna tiff ja PDF tiedostona. Logo tarvitaan ilman taustaa, lisäksi logon kirjaimet täytyy suoristaa, kuvassa ne ovat hieman vinossa ja vääristyneitä johtuen kuvauskulmasta.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  IT/Cloud/Infraestructure Consultant

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  java pdf project Loppunut left

  java pdf project

  €185 (Avg Bid)
  €185 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Translate Something Loppunut left

  käännä lehdistötiedote suomesta englanniksi! liitteet pdf ja nyt sen voi kyllä tehdä ihan uudeksi failiksi, koska se on käännös eli menee kaikki uusiksi enivei...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  IT Operations Loppunut left

  ongoing job.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Custom Gym Management Software Needed 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am in need of a comprehensive gym management software for my single gym location. The software should be designed to handle the following main features: - Membership Management: This should include the ability to add, update, and track member information, as well as manage membership renewals and cancellations. - Class Scheduling: The software should allow for easy scheduling of classes and other events within the gym. - Payment Processing: An integrated payment system is needed to handle membership fees and any other payments from members. - Access Control: The software should be able to interact with an access control system to manage member access to the gym using cards. The ideal candidate should have experience in developing similar management so...

  €538 (Avg Bid)
  €538 Keskimäär. tarjous
  60 tarjoukset
  Urgent E-commerce Site Design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm in need of a skilled web designer/developer who can create an e-commerce website with CCAvenue Integration. This project is a very urgent one and needs to be completed ASAP. Key Features: - E-commerce functionality: The website must have the ability to showcase products and allow customers to make purchases. - Product catalog: The site should have a well-organized product catalog that's easy for customers to navigate. The project is focused on integrating CCAvenue payment gateway. The site should be able to accept all kinds of payment methods that CCAvenue supports. Ideal Skills: - Proficiency in website design and development, particularly e-commerce sites. - Experience in integrating payment gateways, especially CCAvenue. - Ability to...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset
  PDF to Word Typing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I have a PDF file that needs to be converted to a Word file so that I can easily edit the contents. The document is relatively simple with a straightforward layout and no images or graphics. Key requirements: - Convert a simple, text-based PDF document to an editable Word format. - Ensure the text is accurately transcribed with standard formatting in line with the original. Ideal skills and experience: - Proficient in PDF to Word conversion. - Attention to detail to ensure accurate transcriptions. - Strong understanding of standard text formatting in Word.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  I'm seeking a Project Manager who can take on the responsibility of overseeing a project with a clear aim to achieve specific deliverables. Your primary focus will be to lead the development of a website and a mobile application. Key Responsibilities: - Project planning and execution to ensure the timely and high-quality completion of both the website and the mobile app. - Regularly updating me on the project's progress, including any potential risks and mitigations. - Working closely with the development team to ensure they are meeting project requirements. Preferable Skills and Experience: - Proven experience in project management, specifically managing projects with specific deliverables. - Strong communication ...

  €277 (Avg Bid)
  €277 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  ...I aim to provide comprehensive, reliable, and affordable services to individuals and small businesses, focusing on accurate financial management, compliance, and exceptional customer service. To achieve this, I am seeking a freelancer with expertise in setting up virtual business systems. Here's what I need help with: - Selection and setup of secure, efficient software tools for tax preparation, bookkeeping, and notary services. - Development of a user-friendly website that integrates these tools, allowing for easy client interaction and service delivery. - Implementation of a reliable virtual appointment and document management system. - Establishment of a secure data storage and backup system to protect client information. - Guidance on...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I require an ERP software developer proficient in creating modules for sales, invoicing, and human resource management. Your expertise should also include developing custom financial and sales reports. Key Features: - Sales and Invoicing: Must allow creation of quotes and estimates and maintain a robust customer database. The sales module needs to be seamlessly integrated with the invoicing system. - Human Resource Management: The HR module should handle employee-related functions effectively. - Custom Reporting: Make it straightforward for us to generate financial and sales reports that will drive decision making. Please ensure your previous experience aligns with these requirements. Experience in ERP development with a focus on sales, invoicing, and HR is cr...

  €493 (Avg Bid)
  €493 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset
  LinkedIn Expert Needed -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm seeking a...Optimize my LinkedIn profile to enhance its appeal to my target audience. - Develop engaging and professional content to be shared on the platform. - Increase my network by building meaningful connections. The ideal candidate should have: - Proven experience in LinkedIn optimization and management. - A good understanding of LinkedIn's algorithm and best practices. - Excellent communication skills and the ability to tailor content to a specific audience. - A strategic approach to network growth and a track record of achieving meaningful connections. I'm looking to significantly increase my visibility, generate leads, and network with industry professionals. A successful engagement will not only enhance my online presence but also directl...

  €214 (Avg Bid)
  €214 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  Trophy icon Logo Modernization for Phones 101 2 päivää left

  Project Title: Logo Enhancement for Phones 101 Fix Description: I'm looking for a talented graphic designer to enhance and bring to life the existing logo for my brand, Phones 101 Fix. The goal is to make the text pop and add visual elements that clearly represent our phone repair services. This may include adding another mobile icon or incorporating a new icon that signifies phone repairs. Requirements: I want to keep the color theme similar Expertise in logo design and graphic enhancement Creative thinking to add elements that resonate with phone repair services Ability to make the text stand out and be visually appealing Project Details: Enhance the existing logo to make it more vibrant and engaging Add an icon that represents phone repairs (such as a wre...

  €8 (Avg Bid)
  Taattu
  €8
  6 työtä
  Amazon Listing Expert for Seller Account 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking for a skilled professional to help me manage my Amazon seller acc...demographics will be highly valuable. - Existing Assets: I have pre-existing product images and descriptions that you can utilize for the listings. Your job is to enhance and optimize them for Amazon's platform. Ideal candidates for this job should have: * Extensive experience in Amazon seller account management * Proven track record in keyword research & optimization * Strong background in creating compelling product listings * Skilled in gathering and analyzing competitor data * Understanding of different target audiences and how to tailor listings towards them If you're confident in your Amazon listing capabilities and can help me increase my sales and visibility on the ...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  Modern Lead Generation Landing Page 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm seeking a sk...page. The primary objective of this project is lead generation. It should be well-structured and user-friendly, promoting high rates of user interaction and conversion. Key Functionalities: - Newsletter Sign-Up Form: To collect information from potential leads, automatically adding them to an email database. - Contact Form: To directly communicate with interested parties. - Downloadable Content: To hook visitors by offering valuable information/resources in return for their contact details. Ideal Skills: - Knowledge and experience in modern web design. - Proficiency in creating highly convertible landing pages. - Excellent understanding of email marketing and lead generation strategies. - Strong HTML/CSS skills and profici...

  €834 - €1667
  Sinetöity
  €834 - €1667
  41 tarjoukset

  I am seeking a skilled PHP developer to create a modern and sleek custom CMS for my jewelry business. The project will involve detailed user management, product handling, and order management. Essential features should include: 1. Purchase Module Entry with all details (like color (gold, silver, etc.) with photo and QR code and seller details like name, address, etc.) Item category 2. Stock Module Item list with category: Color; Add selling price for this item; Item Rack Number; No. of Stock Items. 3. Buyer Module Entry Buyer Detail, like name, address, etc. (like, I have 30 items in stock and the sell item is 20) 3. Sell Module (when selling, automatic reduction from stock) Item sale entry | Buyer details (Like, I have 30 items in stock and the sell item i...

  €307 (Avg Bid)
  €307 Keskimäär. tarjous
  45 tarjoukset

  ...captain of our digital ship, you'll be steering us into the future with Bitrix at the helm. Help us build an amazing digital world from scratch – think of it as crafting a digital home that's as warm and welcoming as the care we provide. With Bitrix as our foundational tool, you'll be the guiding star for our team, helping us navigate through the exciting waters of digital transformation and business growth. We're not just looking for a manager; we're looking for a storyteller, a dreamer, someone who believes that technology, specifically Bitrix, can bring us closer together Responsibilities: Digital Strategy and Implementation: Spearhead the creation of a user-friendly website and app, utilizing Bitrix to ensure a ...

  €672 (Avg Bid)
  €672 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Project Description: We are looking for an experienced IT specialist to design and implement the structure of a website focused on the sale of digital assets, as well as to assist in designing a new IT infrastructure from scratch. The project involves three main areas: infrastructure design, data storage and management, and network architecture. The website must include the following components: Landing Page – an introductory page with an overview of services and offers. Login Section – secure user authentication. Payment Gateway – integration of secure payment methods. Additional Sections – as needed (e.g., user accounts, admin panel, support). Key Responsibilities: Collaborating with me to und...

  €533 (Avg Bid)
  €533 Keskimäär. tarjous
  80 tarjoukset

  I need a professional to convert a form document from a PDF to Word. This involves preserving the layout and ensuring the placement of images is accurate. Key Requirements: - Convert a form document from a PDF to Word - Accurately place images within the Word document - Apply custom formatting to ensure the Word document is clean and professional Ideal Freelancer: - Experience in PDF to Word conversion - Proficient in Microsoft Word - Attention to detail - Ability to follow specific formatting requirements - Strong communication skills to ensure the final Word document meets my expectations. Please include any relevant experience you have in similar projects in your bid.

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  79 tarjoukset

  I'm seeking a professional to convert a text-based PDF to a Word document. The final Word document should be an exact match in terms of formatting to the original PDF. This includes handling images and graphics - they should be improved or modified to enhance the document's overall visual appeal. I'm looking for a freelancer with the following skills and qualifications: - Proficiency in PDF to Word conversion, especially for text-based PDFs - Expertise in Microsoft Word and its formatting tools - Ability to enhance and modify images, improving the overall aesthetic of the document The final Word document should be a polished, professionally formatted version of the original PDF, with enhanced images and graphics. Please onl...

  €249 (Avg Bid)
  €249 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset
  Amazon Certified Store Manager Needed 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...and ranking of my products on Amazon. Key Responsibilities: - Manage product listings: Ensure product listings are accurate, up to date, and optimized for maximum visibility and conversion. - Advertising and promotions: Develop and execute effective advertising and promotional strategies to boost sales. - Customer service and feedback management: Provide excellent customer service, handle customer inquiries and feedback promptly, and maintain a high level of customer satisfaction. - Daily monitoring and reporting: Regularly monitor the store's performance, track key metrics, and provide insights and recommendations for improvement. - Any other task required for the success of the sales process. Skills and Experience: - Certified Amazon Store Manager w...

  €392 (Avg Bid)
  €392 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset
  Plumbing Business Social Media Manager 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I own a plumbing business and currently manage our Facebook and Instagram accounts. My main focus is to drive traffic to our website, so I'...Manager to help me with content creation and posting. Responsibilities: - Create engaging and effective social media content - Schedule and post content weekly on Facebook and Instagram - Use strategic calls-to-action to drive traffic to our website Ideal candidate: - Experience in social media management for businesses - Familiarity with the plumbing industry is a plus - Proven ability to drive website traffic through social media - Excellent written communication skills - Strong understanding of social media analytics I'm looking for someone who can commit to posting weekly and grow our social media following with high q...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset
  Android Print Server Paper Size 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm in need of an Android print server expert to add a paper size selection feature to the system as soon as possible. Key Responsibilities: - Integrate paper size selection feature into the print server - Ensure the functionality works seamlessly Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Android print server development - Understanding of print job queue management - Proficiency in implementing paper size selection - Ability to work swiftly and deliver the project ASAP

  €143 (Avg Bid)
  €143 Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset
  Brand Awareness Social Media Campaign 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are a Business & Management Consultant you can visit us at www.bareco.in. I'm looking for an experienced digital marketer to help me with a social media marketing campaign that focuses on boosting brand awareness among professionals aged 30-50. Key Responsibilities: - Develop and implement a social media strategy that aligns with our brand and targets professionals - Create engaging content that resonates with the target audience and increases brand visibility - Monitor and analyze the performance of the campaign to make data-driven optimizations Ideal Skills: - Proven experience in social media marketing, specifically in increasing brand awareness - Strong knowledge of platforms like Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram - Excellent understanding ...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  adwords work 9 päivää left

  Quality adwords management work service

  €30 (Avg Bid)
  €30 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I currently have PhonePe as my payment gateway provider, but I'm looking to switch to Razorpay. I need a skilled developer to handle this integration smoothly and efficiently. Key Requirements: - Implement a custom payment method for Credit/Deb...Requirements: - Implement a custom payment method for Credit/Debit Cards, which should also support international cards. - Ensure the migration from PhonePe to Razorpay is seamless, with no disruptions to the payment flow on my platform. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with integrating payment gateways, particularly with Razorpay. - Proficiency in creating custom payment methods. - Knowledge of handling international transactions and different card types. - Attention to detail to avoid any potential disruptions...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Web Dev Freelancer Team Recruitment 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...pool our skills and resources to tackle exciting web development projects, get the experience you need, and earn as we grow together! We are forming a collaborative group of passionate web developers who are ready to work on various web development projects. Our aim is to support each other, share knowledge, and build a portfolio that will help us all secure better opportunities in the future. What We're Looking For: Beginners: If you're new to freelancing and finding it difficult to win bids, this is the perfect opportunity for you. You'll get hands-on experience working on real projects with the guidance and support of more experienced team members. Skilled Developers: If you have solid web development skills and are willing to share your knowled...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  I am seeking a uniquely qualified individual to conduct a comprehensive review of a rental management contract for the Dubai market. Key Focus Area: - Rental Terms: It is imperative that you specifically analyze the price adjustment clauses to ensure its fairness and legality. Regulations and Laws: - You need to have a sound understanding and awareness of Dubai market rules, notably Dubai Land Department regulations and RERA guidelines, and apply that knowledge while scrutinizing the contract. Requisite Skills and Experience: - A background in property management or real estate. - Familiarity with contract law, specifically rental contracts in Dubai. - In-depth knowledge of Dubai's real estate market, laws, and regulations. - Acute attenti...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  ...ideal freelancer: - Should have proven experience in Google Ads lead campaign management - Be familiar with trends and patterns within the real estate industry - Understand the demographics and behaviors of local markets The primary objective of this project is to generate local customer leads and as such, the chosen professional will be expected to: - Develop targeting strategies - Design compelling ad copy to engage local customers - Continually monitor ad performance, adjusting strategies as needed to optimize results. This is not merely about running a Google Ads campaign, but about creating valuable connection points with potential local clients. With the right skill set and understanding, this project has the potential to significantly im...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  ...possible. Responsibilities: Assess the current security setup of our AWS environment. Identify potential security vulnerabilities and areas for improvement. Implement best practices for AWS security, including but not limited to: Configuring Identity and Access Management (IAM) policies and roles. Setting up and managing Security Groups and Network Access Control Lists (NACLs). Enabling AWS CloudTrail and AWS Config for continuous monitoring. Implementing encryption for data at rest and in transit. Setting up Multi-Factor Authentication (MFA) for users. Ensuring proper use of AWS Key Management Service (KMS). Reviewing and configuring Virtual Private Cloud (VPC) settings. Provide recommendations for ongoing security management. Conduct a security aud...

  €42 / hr (Avg Bid)
  €42 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset
  MP3 Audio Migration from Website Hosting 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a professional to help me migrate a total of 500 MP3 audio files from my self-hosted website to another location. Key Requirements: - propose best value host solution - Migrate 500 MP3 audio files - Ensure that all files are successfully migrated without any loss of quality or data - Provide a detailed report of the migration process - rewrite file urls to reflect the new location Ideal Skills and Experience: - Proficient in website hosting and audio file management - Experienced in data migration, especially with large numbers of files - Excellent troubleshooting skills to address any potential issues during the migration process Please note that the current hosting provider is a local one. Experience with similar providers or the abi...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  ...products also in Azure cloud - it should be very fast interaction for free search or select to show just some informations (for example Brand = IWC, BREITLING, ZENITH) Key Tasks: - XML Parsing: Extract specific information from the XML file - SQL Conversion: Transform this extracted information into SQL format for storage in a dynamic database. - Image Handling: Ensuring the images associated with the products in the XML file are saved in a specific folder in Azure - Dayly automatic update from the XML to database - confrontation and just remove or add different data (because the items in stock change) - i should be able to select so Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SQL Server Integration Services (SSIS) for data migration. - Strong understanding of XML pars...

  €199 (Avg Bid)
  Mainostettu Taattu
  €199
  2 työtä

  We are looking for a Product Owner who can lead the development of our Conversational AI platform: Job Description: As a Senior Product Owner for our Conversational AI SaaS platform, you will play a crucial role in defining and executing the product vision. You will work closely with cross-functional teams, including engineering, design, marketing, and customer success, to ensure our platform meets the needs of our users and aligns with our strategic goals. Your responsibilities will include understanding customer needs, prioritizing features, and overseeing the product development lifecycle from ideation to launch. Key Responsibilities: Product Vision and Strategy: Develop and communicate a clear product vision and strategy for the Conversational AI platform. Ide...

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  Document Analysis Expert Needed 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm in need of a document analysis expert to help me with sentiment analysis, text extraction, and document classification. The project will involve over 500 documents in the dataset. The main purpose is to make the training dataset for text classification. So, it has to convert PDF files into Document and classify the specific classes. For the classes, I will let you know in contacting. Key Responsibilities: - Perform thorough text extraction on the documents - Conduct sentiment analysis on the extracted text - Classify the documents accurately Deliverables: - A comprehensive written report on the analysis results - A classified dataset of the document set Ideal Candidate: - Proven experience in document analysis - Proficient in sentiment analysi...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset

  I'm looking for a flutter app expert to customise this app and publish it to the app store and play store. I will provide the source code of this app, the hosting server for it and pay for google and apple store charges. Tasks required: 1) Changing the name, logo and primary colour of the app to match the logo 2) Changing this web app to a mobile app and publishing it in the App Store and Play Store I would require the screen recording of how the customisation is being done so that I can customise it later on. PS: The budget is already mentioned in the post, please do not place the bid and quote a higher amount in the chat.

  €279 (Avg Bid)
  €279 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  ...Philippines to manage my social media accounts. The project entails creating two posts 3x per week (every Monday, Wednesday, Friday) - one post will be shared across Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, while the other will be shared in a confidence and empowerment group for women on Facebook. Each post should be under 100 words, presenting either a quote or compelling message on an image or short video, and should include a logo or name. The ability to engage, comment, like, or love posts in all platform is a must. The main goal of these posts is to inspire, promote confidence, and increase brand awareness. A total of 3 hours per week. Your responsibilities will include: - Creation of two posts on Monday, Wednesday, and Friday every week - Sharing o...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  ...skilled social media manager and designer to elevate the presence of my brand Choice Overseas Education which is an Overseas education company providing consulting services to students who are looking for education abroad across Facebook, Instagram, and LinkedIn. Key Responsibilities: - Design visually appealing, engaging posts: As part of this role, you will be creating and posting content that resonates with our target market, young adults. - Content Strategy: Develop a content plan that is consistent with our brand identity and resonates with the target audience while increasing our brand's recognition. - Growth & Engagement: Increase our followers and drive engagement. The end goal is not just to increase the number of our followers but to make sure th...

  €216 (Avg Bid)
  €216 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset
  Social Media Management & Design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...understanding of how to build a brand presence, engage with followers and create content that resonates with our audience. Key responsibilities include: - Managing our social media accounts on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn - Creating and curating content, including designing images and graphics that align with our brand - Strategically scheduling and posting content on a weekly basis - Monitoring and responding to comments and messages in a timely manner Experience with social media management, content creation, and design is essential. If you have experience in a similar role, please be sure to share examples of successful social media campaigns you've managed. The successful candidate will have: - Excellent communication skills - Strong desig...

  €203 (Avg Bid)
  €203 Keskimäär. tarjous
  28 tarjoukset

  I'm seeking a talented UI/UX designer to conceptualize and develop a compel...devices. Key Features: - KPI Tracking: The dashboard should effectively display Key Performance Indicators with utmost clarity. - Real-time Data Visualization: It should incorporate real-time data and demonstrate the ability to provide instant insights. - User Management: Including features for managing user roles and permissions is imperative. Skills and Experience: The perfect candidate would have a portfolio showcasing their expertise in Bootstrap, UX/UI design, with a strong understanding of data visualization. Experience in creating dashboards, particularly those dealing with KPI tracking, real-time data, and user management, will be highly advantageous. Familiarity with ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  128 tarjoukset

  I have two PDF flyers, each with a single page, and I need them converted to AutoCAD. This is not a simple conversion; it requires a high level of detail, including exact dimensions and annotations. The AutoCAD files will need to be editable, which allows for future modification if necessary. All the elements from the PDF, including shapes, layout, text, and symbols, should be accurately represented in the AutoCAD. Key requirements: - High level of detail with exact dimensions and annotations - Full representation of shapes, layout, text, and symbols - Editable AutoCAD files

  €96 (Avg Bid)
  €96 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset

  As I haven't specified my exact needs within cybersecurity, I am seeking a wide-ranging professional who can aid in several potential areas. These areas may include network security, data encryption, and password management, among others. Ideal skills and experience: - Extensive knowledge and experience in various aspects of cybersecurity. - Prior experience conducting cybersecurity audits and implementing security measures. - Demonstrated experience protecting sensitive data, securing network infrastructure, and preventing cyber attacks. The specific services needed will be outlined upon further discussion with the successful bidder. Flexibility and adaptability to meet my unique cybersecurity needs are a must.

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  I'm looking for a skilled web developer who can build an e-commerce website for my unisex clothing store. This would be a custom-built website, so proficiency in web development is a must. Key Features Required: - Product Customization: Customers should be able to pe...Requirements: - The website should integrate Paystack as the payment gateway. Prior experience with this payment system would be advantageous. - A responsive design that will work seamlessly on both desktop and mobile platforms is essential. - Incorporating an easy-to-use Content Management System (CMS) would be a plus. If you're a web developer with a knack for e-commerce and a flair for creative design, I'd love to hear from you. Please provide examples of your previous work and explain how ...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset

  In need of a highly-organized and responsible personal assistant to handle various tasks for more than 10 hours each week. You’ll be expected to seamlessly manage my emails, schedule appointments and organize travel arrangements, with an emphasis on scheduling. If you are proficient at multitasking and have experience in a similar role, let's talk. REQUIRED SKILLS: - Prior experience as a Personal Assistant - Excellent email management skills - Proficient in scheduling and managing appointments - Capable of organizing travel arrangements Priority will be given to those who excel in appointment management. This position demands more than 10 hours of stiff commitment per week. If you're ready to rise the demanding challenge and holds the ...

  €1165 (Avg Bid)
  €1165 Keskimäär. tarjous
  28 tarjoukset