Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  5,000 marketing työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  ...kiinni • Hyvä englannin kielen taito – osa tehtävistä saattaa vaatia käännöksiä Tietoa meistä Me olemme digitaalinen markkinointitoimisto ja tilamme sijaitsevat Kööpenhaminan sydämessä, Tanskassa. Työskentelemme erilaisten digitaalisten markkinointikanavien parissa ja olemme keskittyneet erityisesti pelialaan. Osaamisalueitamme ovat muun muassa Search Engine Marketing, Social Media Marketing, Third Party Marketing ja E-mail Marketing. Palkka Työ on provisiopalkkainen ja maksamme 0,03€ per kirjoitettu sana. Työaika Työaika on erittäin joustava, oletamme kuitenkin että työskentelet vähintään noin 10 tuntia viikossa. Se kuinka p&aum...

  €1047 (Avg Bid)
  €1047 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2434 (Avg Bid)
  €2434 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €528 (Avg Bid)
  €528 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €451 (Avg Bid)
  €451 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €235 - €706
  €235 - €706
  0 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €17 / hr
  €11 - €17 / hr
  0 tarjoukset
  Data Entry Loppunut left

  Simple typing / organising / marketing job

  €112 (Avg Bid)
  €112 Keskimäär. tarjous
  66 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €235 - €706
  €235 - €706
  0 tarjoukset
  €141 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  We are seeking an experienced AI Voice Bot Engineer to join our team. As an AI Voice Bot Engineer, you will be responsible for designing, developing, and implementing voice bot solutions using cutting-edge AI technologies. This role requi...and implementing voice bot solutions using cutting-edge AI technologies. This role requires strong technical skills in AI, natural language processing (NLP), and speech recognition. You should also have a solid understanding of cloud-based platforms and APIs. The ideal candidate will have experience in building and deploying voice bots for various industries, including customer support, sales, marketing, and automotive. If you are passionate about AI and have a proven track record in developing innovative voice bot solutions, we would love to hea...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  ...writer primarily experienced in creating marketing and sales content. The goal is to attract students as the target audience. Key Project Elements: - Crafting compelling, engaging, and persuasive content. This is crucial as the main purpose is to market products/services to the educational demographic. - Understanding of the student demographic. The content should resonate with this group, addressing their needs, challenges, and aspirations. - Incorporating SEO practices. The content should be SEO-friendly and able to improve the online visibility of our products/services among students. - Meeting deadlines. Punctuality is valued as we have a set schedule for content release. Ideal Skills: - Proven experience in content writing, specifically in marketing and sales. - A c...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset
  Logo Designer 6 päivää left

  We are seeking a creative and skilled Logo Designer to join our team. As a Logo Designer, you will be responsible for conceptualizing and creating unique, impactful logos that effectively represent our brand identity and resonate with our target audience. Responsibilities: Collaborate with the marketing team and stakeholders to understand brand objectives and requirements. Conduct research to gain insight into industry trends, competitor logos, and target audience preferences. Develop logo concepts that align with brand values, messaging, and visual identity guidelines. Present design concepts and iterations to stakeholders for feedback and approval. Refine selected designs based on feedback and deliver final logo files in various formats suitable for print and...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Keskimäär. tarjous
  80 tarjoukset

  Estoy buscando un conjunto gráfico que represente la agencia publicitaria y conecté con el mercado generando gran impacto, vendemos marca entonces nuestra marca debe ser genial!! Auténtica y genuina como tú, entonces no será la mejor del mundo porque ORION es de otra galaxia*

  €88 (Avg Bid)
  €88 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  Trophy icon Modern Logo Design Needed 2 päivää left

  I'm seeking a talented designer to create a modern logo for my new company. the logo will be for an electrical control equipment and software company. the name: Highpoint Energy Control Systems short name for marketing and website = HECSY We want to brand things HECSY - please make this word the focus and then have details of the company name incorporated into the design

  €47 (Avg Bid)
  Taattu
  €47
  93 työtä

  I'm looking for someone who can help me pivot and enhance the segmentation of our user data, which is currently stored in a database. Key Tasks: - Pivoting User Data: The primary goal is to reorganize the data to facilitate a more refined segmentation of our users. - Improve Segmen...beneficial for segmentation. - Data Analysis: Ability to analyze the data and identify patterns for improved segmentation. - Database Knowledge: Since the data is currently stored in a database, experience with database management is essential. - User Segmentation: Previous experience with user segmentation in the context of data analytics would be a huge plus. This project is crucial for our marketing strategy, so I'm looking for a detail-oriented professional who can help us get the most o...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  ...networking, script development, financing strategies, team building, legal compliance, production planning, marketing, distribution, and resilience. The goal is to provide aspiring producers with actionable insights and guidance for navigating the complexities of the industry. The presentation should be visually engaging, informative, and tailored to appeal to potential investors and stakeholders. **Content Outline:** 1. Introduction to the Malayalam Film Industry 2. Market Research and Analysis 3. Networking and Industry Connections 4. Script Development 5. Financing Strategies 6. Team Building and Collaboration 7. Legal and Regulatory Compliance 8. Production Planning and Logistics 9. Marketing and Distribution Strategy 10. Distribution Channels 11. Resilience and Persi...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  I am seeking a talented copywriter to help with a marketing campaign for my business-to-business (B2B) radio station. The aim is to attract more B2B clients through engaging radio advertisements and promos. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in copywriting, particularly for B2B marketing. - Familiarity with effective radio advertising techniques. - Ability to create compelling, professional, and persuasive copy for a business audience. - Understanding of how to write for the ear, considering the auditory nature of radio. - Experience in the radio industry or with radio advertising is a definite plus. The project will involve: - Crafting impactful, concise, and clear copy that can be spoken on air. - Ensuring the messaging aligns with the nature and target aud...

  €395 (Avg Bid)
  €395 Keskimäär. tarjous
  25 tarjoukset

  I'm in need of a seasoned SEO expert who can apply advanced onsite, offsite, and technical SEO strategies across various platforms. My objective is t...overall SEO performance. The ideal candidate should be able to demonstrate: - Proven experience in handling similar projects, and should be ready to share their past work portfolio. - Proficiency in Keyword Optimization, Link Building, and Content Creation. - An ability to conduct thorough website audits and competitive analysis to strategize the SEO plan. - Solid understanding of performance marketing, conversion, and online customer acquisition. Please provide a comprehensive SEO analysis report when applying to demonstrate your understanding and strategy for this project. Let’s enhance the online visibility of these...

  €175 (Avg Bid)
  €175 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset

  I'm in need of an experienced leads generation specialist who can help me reach out to businesses and generate high-quality leads. Key Requirements: - Effective Email Marketing: Craft engaging email campaigns to nurture leads and drive conversions. - Cold Calling Expertise: Proficient in making cold calls to potential clients and adept at handling objections. - Diverse Skillset: Able to employ multiple methods for lead generation, excluding ads. Primary Goal: The primary aim of this project is to increase sales. Therefore, the ideal freelancer will be results-driven, with a proven track record of driving sales through leads generated in the B2B sector. Your experience and strategic approach to lead generation will be crucial in ensuring the success of this project. Please ...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  Dentology Clinic, ubicada en Quito Ecuador busca una persona para crear una página web y manejo de marketing en redes sociales para atraer más clientes y crear una comunidad social.

  €424 (Avg Bid)
  €424 Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset

  ...channels including social media advertising, search engine optimization, and email marketing. Key responsibilities: - Manage Wordpress site and products - Drive traffic to the site to boost sales - Fill in job applications - Conduct marketing activities including Google Ads, Meta Ads, and other Ads - Perform data scraping - Execute web development tasks - Address customer inquiries - Build and manage processes - Utilize Photoshop for graphic design - Proficient in written English The ideal candidate for this project is a versatile individual with experience in sales, marketing, and web development. They should be able to handle a range of responsibilities and have a strong understanding of digital marketing channels and strategies. A creative flair for g...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset
  Brand Awareness Marketing Support 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am in need of a seasoned marketing professional to help elevate my brand's visibility online and attract more bookings. Currently, direct bookings are low for a service which provides psychological therapies locally and nationally in the UK. Based on the above information, I would ideally like someone who is based in the UK or the USA. I appear to be obtaining quite a few clicks on my website, but contact with my service is very low. - **Marketing Task Support:** I require assistance in carefully reviewing my current website to identify areas that can be optimized. Your assistance in creating a marketing strategy that ensures more bookings are made is also crucial. - **Website Improvement:** I need an expert who can enhance my website's overall desig...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Keskimäär. tarjous
  48 tarjoukset

  ...developing user-friendly platforms Ability to integrate a mockup system Expertise in designing simple, clear user interfaces Knowledge in implementing custom design solutions Understanding of partnership management and user interaction Consideration of sustainability focus and responsive design Setting up an account system for merchants to participate in advertising revenue Integration of an affiliate marketing system What the website must have: Simple User Interface: Easy-to-navigate page for customers and advertising partners Clearly structured menus and design selection options Mockup System Integration: A system for previewing ads on various packaging Visually appealing presentation of designs Custom Design Solutions: Selection of pre-made flyer-style designs for local me...

  €487 (Avg Bid)
  €487 Keskimäär. tarjous
  198 tarjoukset
  Book Launch Marketing Assistance 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...effectively and reach the general public. Key Tasks: - Develop a comprehensive marketing strategy to promote the book - Utilize social media, email marketing, public relations, and Amazon to drive book sales and increase visibility - Create engaging content for the selected channels - Monitor and analyze the effectiveness of the marketing efforts Ideal Candidate: - An experienced marketer with a proven track record of successfully launching books - Familiar with marketing to a general audience - Proficient in utilizing social media, email marketing, public relations, and Amazon for book promotion - Excellent communication skills to create compelling content Please submit your proposal detailing your experience in book marketing, your strateg...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  I'm seeking a proficient digital marketer to assist with a wide range of digital marketing efforts. Here's a more detailed breakdown of what I'm looking for: - **Goals**: Your primary focus will be to increase website traffic, improve search engine rankings, and generate leads and conversions. - **Target Audience**: My target demographic for the digital marketing campaign is B2C (Business-to-Consumer). It is essential that your strategies align with this segment and are tailored accordingly. - **Channels**: I'm interested in utilizing a variety of digital marketing channels, including but not limited to Social Media Platforms, Email Marketing, and Search Engine Optimization (SEO). Ideal candidates for this project should have the following...

  €65 / hr (Avg Bid)
  €65 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  Good day potential candidate. I am looking for someone to design and create a fully functional website for a full service creative/marketing agency. The agency offers three main services including digital services, print services and event management services. The website must contain certain pages such as the home page (which can contain the three main services and then upon clicking the respective service, branch out from there into respective subservices), about us page, contact us page, portfolio and blog. Additionally, these pages must follow a stunning design and reflect our brand's tagline of "Look no further" and it may/may not be dependent on our company's colours. I will be attaching our company's logo below for you to gain an idea. The website ...

  €307 (Avg Bid)
  €307 Keskimäär. tarjous
  164 tarjoukset
  Startup Advisor for Healthy Snack Venture 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...related to legalities, licenses, and permits. 4. Business Strategy: Providing strategic advice to guide the startup in the right direction. 5. Supplier Connections: Assist in sourcing and negotiating with potential suppliers for white-labeling the products. 6. Finance Strategy: Aiding in developing a finance strategy based on the startup stage and growth plans. 7. Marketing Strategy: Market analysis and creating a marketing strategy targeting health-conscious consumers, fitness enthusiasts, the general population, and the youth and families. Ideal freelancers will have previous experience in business consultancy specifically for startups and have a solid understanding of the healthy food industry and white labeling process. Good networking skills will be beneficial to...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  We are searching for a Growth Hacker/ fractional CMO, to oversee 360 degree Marketing processes. Should be a seasoned professional who can setup the marketing strategy, and leverage our team to implement the strategy, generate sales growth and achieve expected results. The consultant should be willing to have their skin in the game. We are a growing remote bookkeeping and accounting business, service clients (B2B/SMBs) across US, Canada, Australia. Typical candidate profile we are looking at includes career sales profiles who can devote few hours per week beyond their regular job.

  €369 (Avg Bid)
  €369 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  I'm in need of a seasoned marketer who can provide insights and strategies tailored for B2B outreach through social media channels. Key responsibil...responsibilities: - Understand my target audience: The ideal candidate should have a deep understanding of B2B market dynamics and nuances. - Identify the most effective social media platforms for B2B outreach: Not all social media platforms are equally effective for B2B marketing. - Develop and propose a comprehensive marketing strategy: This should include both organic and paid social media strategies. Skills and experience required: - Proven track record in B2B marketing. - Extensive experience in social media marketing. - Strong communication and analytical skills. - Ability to translate business obje...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  I am on the search for an experienced Sales and Marketing assistant who can help me get vendors on-board and increase sales on my e-commerce platform. The diverse requirements of this role will match ideally with someone who has experience in both vendor acquisition and social media marketing. Responsibilities will include: - Contacting potential vendors to sign up with us and add their products. An introductory message highlighting the benefits we offer could be crucial, although I am open to other strategies you bring with you from your past experiences. As this task was not answered in the pre-questionnaire, it requires further briefing. - Applying successful business development strategies to onboard new vendors. You need to have an open and active communication channel...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  More details: Which social media platform(s) would you like to focus on for your digital marketing campaign? Facebook, LinkedIn, YouTube; Instagram What specific goals do you have for your digital marketing campaign? Increase brand awareness, Drive website traffic, Generate leads; Increase social media engagement How would you describe your target audience? B2B (Business to Business)

  €102 (Avg Bid)
  €102 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  To generate high-quality leads for our digital marketing agency specializing in SEO, SMM, PPC, and website development. The primary focus will be on acquiring leads from the USA, UK, and UAE markets. anyone can do pls pm me. must have history portfolio.

  €113 (Avg Bid)
  €113 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset
  Individual Lead Generation for Insurers 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...insurance personnel in the United States. Primarily, I have an active interest in email marketing, leveraging it for lead generation. Please give me a price per 1000 leads. Must be recently licensed within the past 30 days. • Goal: Derive high-quality leads via email marketing strategies. You should aim to draw attention and trigger responses from potential prospects with your technically sound and professional email marketing. • Technique: Concentrate efforts on personalized communication. Make use of tailored messaging with a strong blend of personal articulation and professionalism to entice the leads to act. Ideal candidates for this project would be professionals with robust experience in email marketing, lead generation, and a comprehensiv...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  I am looking for a skilled professional who can expertly design and execute a Facebook and Instagram ads campaign for my E-Book. Key Objectives: - The primary purpose is to drive product sales. - The campaign should effec...- The primary purpose is to drive product sales. - The campaign should effectively reach and engage young adults aged 18-54. Skills & Experience required: - Proven track record in building successful Facebook and Instagram ad campaigns. - Expertise in targeting strategies for young adults. - Experience in promoting E-Books or similar products is a plus. - Solid understanding of performance marketing, conversion, and online customer acquisition. Your application should include a proposal outlining your approach to the campaign and examples of previous ...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  ...marketer to help drive my brand's engagement on Facebook, Instagram, and YouTube. The strategy should encompass both organic and paid tactics to attract and convert our diverse target audience aged 18-50. Key Requirements: • Experience in developing and implementing effective social media strategies, including paid advertising. • Knowledgeable in Facebook, Instagram, and YouTube platforms for marketing. • Ability to target and engage with different age groups from 18 to 50. • Proven track record of generating leads and conversions through social media. Your expertise shall be instrumental in increasing our brand awareness, generating leads, and ultimately driving sales. Please accompany your proposal with relevant past works to showcase your capabilitie...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I'm seeking a marketing expert, particularly skilled in LinkedIn and email marketing, to assist with my outreach efforts. This project will involve the integration and automation of my prospecting activities across both platforms. Key Requirements: - I'm looking to target lead generation primarily, with the aim of expanding my client base. - The level of customization needed for the outreach messages is semi-customized, based on different segments of the audience. Ideal Candidate: - Proven experience in LinkedIn and email marketing. - Strong knowledge of automation tools. - Ability to craft engaging, semi-customized messages that resonate with specific audience segments. - A track record of successful lead generation. - Excellent organizational s...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  ...professional with a background in the technology industry to spearhead a lead generation campaign. Key Responsibilities: - Strategizing and executing a robust lead generation campaign that aligns with our business goals. - Crafting engaging email marketing campaigns to capture the attention of potential leads. - Efficiently utilizing telephone outreach to maximize lead generation. The ideal candidate should have: - Proven experience in the technology sector. - A strong background in successful lead generation campaigns. - Proficiency in email marketing and telephone outreach. - Excellent communication skills and a flair for crafting compelling content. More detail: We have a Christian-focussed digital business which we need a Sales Professional to manage full-time. I...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  Mi proyecto consiste en la venta de un producto del nicho de dinero de como hacer marketing de afiliados, el producto es de la plataforma Hotmart, la recompensa digital para llevar leads a mi funnel es un ebook, lo que busco es que el freelancer diseñe el lead magnet y el mockup para este proyecto, los colores a usar son el negro, el dorado, el blanco y el azúl oscuro, con un formato un poco plano, el trabajo lo necesito para dentro de un plazo de 5 días hábiles.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  ...place, but I'm looking for expert assistance to enhance its performance and email deliverability. - **Primary Goal**: My primary aim is to significantly increase the deliverability of my emails. I need an expert who can ensure that my messages reach the intended inboxes promptly and efficiently. - **Email Services Integration**: I intend to use this server for a variety of purposes, including marketing campaigns, transactional emails, and system alerts. It's essential that the configuration supports these different types of communications. Skills and experience required: - Proven experience in cloud-based SMTP server setup and optimization. - Strong understanding of email deliverability best practices. - Familiarity with integrating SMTP servers with various email serv...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  Boost Product Sales via Facebook Ads 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking to enhance my product sales through high-converting Facebook ads. The type of products is Honey, hence the freelancer should be adaptable and have experience in marketing a variety of items Honey Key traits for this role include: - Ability to target men, women, or all age groups depending on the product - we want to target high profile people's - Creativity in developing engaging, persuasive ad content - Proficiency in Facebook ads manager and FB analytics It would be beneficial for applicants to include their past work, experience, and a detailed project proposal. Overall, I am looking for someone who can effectively drive my products to the right audience with successful results in sales growth.

  €74 (Avg Bid)
  €74 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset
  ManyChat WooCommerce Integration 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm searching for a skilled ManyChat developer to integrate the platform with my WooCommerce store. Key features and marketing flow should be implemented. Key Functionalities Required: - Automated order notifications: I need to ensure my customers receive real-time updates regarding their orders. This feature is crucial for customer satisfaction and retention. - Abandoned cart reminders: An effective way to recover potential lost sales and enhance user experience. The system should intelligently send reminders to customers who abandoned items in their carts. - Marketing flow: I'm looking to implement a comprehensive marketing flow that enhances customer engagement and drives sales. This includes: - Welcome messages and product recommendations for new cust...

  €444 (Avg Bid)
  €444 Keskimäär. tarjous
  86 tarjoukset

  Somos una agencia de marketing digital, especializada en estrategias personalizadas, desde campañas de SEO hasta publicidad en redes sociales, ofrecemos soluciones que impulsan el crecimiento y la visibilidad en línea de nuestros clientes. Estamos en la búsqueda de un Closer de Ventas altamente cualificado, apasionado por el mundo digital y con habilidades para cerrar acuerdos beneficiosos para la empresa. Se encargará de identificar oportunidades de negocio, establecer relaciones sólidas con clientes potenciales y convertirlos en clientes satisfechos. Tareas del puesto: - Búsqueda activa de clientes potenciales para la agencia. - Realización de presentaciones de nuestros servicios. - Elaboración de propuestas personalizadas...

  €350 (Avg Bid)
  €350 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  Brand Ambassador for Firmxxperts Needed 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm in need of a dynamic and well-connected brand ambassador for a new freelancing platform, Firmxxperts. Please visit for more info The ideal candidate: - Must possess excellent communication skills. - Have an established strong social media presence. - Have relevant experience in influencer marketing. Key responsibilities include: - Crafting compelling social media content that captures our message and engages our audience - Actively promoting Firmxxperts through collaboration with influencers -Actively promoting Firmxxperts on social media Our core target audience is freelancers looking for fresh opportunities. Therefore, a solid understanding of this demographic and their needs is key. Proven experience promoting services to this group is a huge plus. Looking

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  I'm looking for a talented individual who can help me improve my brand's image and marketing efforts. Key Details: - Objective: The main aim of this project is to enhance my branding and marketing strategies through the creation of compelling textual content, specifically blogs and articles. - Audience: The target audience for this content are young adults aged between 18 to 24 years old. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in content creation, specifically in writing blogs and articles. - Understanding of the preferences and interests of young adult demographic. - Strong grasp of branding and marketing principles. - Ability to craft engaging and shareable content. If you have the right skills and experience, and would like to contribute to ...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I'm looking for a video editor to transform a two-minute video of me speaking into an eye-catching and professional marketing advertisement. The goal is to create increased brand awareness for my platform through this ad. Important links: > Here is how it currently looks: (it is the video you see in the Headline / hero). I have the raw file, without the music or effects, that I can send to whoever I award the job to(. > Here is a good example of what it could look like : (watch the first video you see) Comments: - The ad should creatively incorporate real-life captivating images to evoke emotion and maintain viewer interest. But do not overdo it. Use the example above to see how often they use b-roll there. - The main focus is to highlight

  €120 (Avg Bid)
  €120 Keskimäär. tarjous
  42 tarjoukset

  ...do Negocio Área de Fidelidade (Lista Clientes Recorrentes) Bate Papo Com o Autor do Evento ou Proprietário do Estabelecimento Checkout Para Venda de Serviços (Entradas, Reservas de Mesa, Etc..) Area de Cupons Planos ( Para Liberar Mais Recursos EX: Permitir Comunicação em Massa) - WEB: Funcionalidade Base Administrativas: Gerenciamento de Usuários Gerenciamento de Parceiros Email Marketing (Integração) Gestão do Gateway de Pagamento Gestão Financeira Estatísticas de Uso Gestão de Cupons Gestão Geográfica e Mapa de Calor com Filtros Integração com Google Firebase Integração com Google Analytics Integração com Google Data ...

  €2128 (Avg Bid)
  €2128 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  ...todas nuestras plataformas digitales. - Gestión activa de nuestras redes sociales, actuando como Community Manager para aumentar la visibilidad y engagement. - Creación e implementación de estrategias de marketing digital y comerciales efectivas. Requisitos: - Residente en Venezuela. - Conexión a internet estable. - Disponibilidad para trabajar de manera exclusiva y a tiempo completo. - Mínimo 2 años de experiencia comprobable en diseño gráfico y desarrollo web, con un portafolio disponible (es indispensable). - Experiencia comprobable en gestión de redes sociales y estrategias de marketing digital. - Conocimientos en gestión de ecommerce y marketplace. - Debe poseer un equipo de cómputo o laptop...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  As ...talented online marketing professional to amp up our sales. The primary goal here is to enhance our current sales figures. Key Responsibilities: - Develop a comprehensive online marketing strategy that focuses on boosting sales specifically. - Execute campaigns across various platforms that you consider will be most effective. Ideal Experience and Skills: - Proven track record in online marketing, particularly in the e-commerce sector. - Demonstrable experience in driving sales through online marketing. - Strong analytical skills to measure effectiveness. - Exceptional communication skills to create and present detailed project proposals. Your application should focus on showcasing how you could help me achieve stronger sales figures through an effec...

  €317 (Avg Bid)
  €317 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  ...in einer Umgebung, in der dein Verdienstpotenzial unbegrenzt ist? Dann bist du hier genau richtig! Unsere innovative Online-Marketingagentur sucht dynamische Freiberufler, die unser Team als Vertriebsmitarbeiter unterstützen. Als freiberuflicher Vertriebsmitarbeiter hast du die Freiheit, jede Verkaufstaktik einzusetzen, die du für wirksam hältst, um Kunden zu gewinnen. Ob Kaltakquise, E-Mail-Marketing, LinkedIn-Leadgenerierung oder jede andere Methode in deinem Repertoire - wir begrüßen deinen innovativen Ansatz, um neue Geschäfte zu generieren. - Nutze deine Kreativität und Expertise, um potenzielle Kunden über verschiedene Kanäle zu identifizieren und anzusprechen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kaltakquise, ...

  €1427 (Avg Bid)
  €1427 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  Suosituimmat marketing -yhteisöartikkelit