Marketing segment young adult työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  345,592 marketing segment young adult työtä löytyi, hinnoittelu EUR
  €92 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  €92 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2375 (Avg Bid)
  €2375 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Hi, I'm looking for a finnish HR recruiting professional to do job application instructions for young workers. More detailed instructions in Finnish bellow. Eli haluaisin luoda nuorille työnhaku tietopankin. Tämä ensimmäinen projekti olisi ohjeet asiakaspalvelu aloihin hakemiseen. Ohjeet yleisimpiin haastattelu ja hakemus kysymyksiin vastaamiseen ja malli vastaukset. Etsin henkilöä jonka kanssa voisin toteuttaa monta samanlaista projektia!

  €29 - €238
  €29 - €238
  0 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €515 (Avg Bid)
  €515 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €440 (Avg Bid)
  €440 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €230 - €689
  €230 - €689
  0 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €230 - €689
  €230 - €689
  0 tarjoukset
  €138 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I need Desi Adult (ameture, reallife, homemade) picture archieves. Those have good collections from FSI,Exbii,Debonairblog and other Blog/foums, please quote your price with how many GB of Pictures you have * Duplicate should be removed * Should not have thumpnails images

  €32 (Avg Bid)
  €32 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Increase international order using digital marketing Target Audience: - International customers Digital Marketing Methods: - Social Media Marketing Specific Goals: - Improve sales conversions Ideal Skills and Experience: - Proficient in social media marketing strategies and techniques - Experience in targeting and engaging international customers - Strong knowledge of conversion optimization strategies - Familiarity with international e-commerce platforms and payment gateways - Analytical skills to track and measure the effectiveness of marketing campaigns and make data-driven decisions

  €121 (Avg Bid)
  €121 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  Audio Erotic Stories Teller (Voice-Over) 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are seeking a talented and passionate individual to join our team as an Audio Erotic Hindi Stories Teller for voice-over projects. This freelance position involves bringing sensuality and allure to written content through captivating narration. Responsibilities: 1. Voice-Over Expertise: Provide sultry and engaging voice-overs for a variety of adult-themed, erotic stories. 2. Emotional Delivery: Convey emotions and create an immersive experience for listeners through expressive storytelling. 4. Adaptability: Handle diverse themes and genres with professionalism and adapt your voice to match the desired mood of each story. * All applicants must be 18 years or older.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  Project Title: Need a Digital marketing for my amazon products to increase sales in India I am looking for a skilled digital marketer who can help me increase sales for my Amazon products in India. Specific Digital Marketing Services: - Social Media Marketing: I need someone who can create and manage social media campaigns to promote my products and engage with potential customers. Target Audience: - All age groups: I want to reach a wide range of customers of all ages, so the ideal digital marketer should be able to create strategies that appeal to different age groups. Budget: - Medium: I have a moderate budget for the marketing campaign, so the digital marketer should be able to optimize the budget effectively to achieve the desired results. Skills a...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Instagram impression creator 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...Description: Instagram Impression Creator Goal: Increase brand awareness Target Demographic: Young adults (20-35) Frequency of New Content: Every other day I am looking for a skilled freelancer who can help me create an Instagram impression creator to increase brand awareness among young adults. The ideal candidate should have experience in social media marketing and be familiar with Instagram's algorithm and best practices. Requirements: - Ability to generate visually appealing and engaging content that resonates with the target demographic - Proficiency in using Instagram's features and tools to maximize reach and impressions - Knowledge of current trends and strategies in social media marketing - Strong communication skills to effectively conv...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset
  product design 6 päivää left

  Product Design Project Main Purpose: - The main purpo...problem. Target Market: - The target market for the product includes both children and adults. Preferred Material: - There is no preferred material for the product design. Skills and Experience: - We are looking for a product designer who has experience in solving specific problems through innovative design solutions. - The ideal candidate should have a strong understanding of both children and adult user experience. - Experience in designing products using various materials, such as plastic and metal, will be beneficial. - Attention to detail and the ability to create functional and aesthetically pleasing designs are essential. - Excellent communication skills and the ability to work collaboratively with our team are also ...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset
  Marketing & SEO 6 päivää left

  Project Title: Marketing & SEO I am looking for a content marketing expert who can help increase website traffic for my project. The ideal candidate should have experience in content creation and promotion to drive organic traffic to the website. Specifically, I am looking for someone who can: - Conduct keyword research and optimize website content to improve search engine rankings - Create engaging and informative blog posts, articles, and other forms of content to attract and engage the target audience - Develop and implement content marketing strategies to increase website traffic and generate leads - Monitor and analyze website performance to identify areas of improvement and recommend SEO strategies Skills and Experience: - Proven experience in content ...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset

  “To empower teens with hope, resiliency and the tools for positive change. We are committed to fostering a supportive environment that nurtures personal growth, providing guidance, and instilling the belief that every young individual possesses the inherent strength to overcome challenges. Through mentorship, education, and compassion we strive to be a beacon of inspiration, helping troubled teens navigate their path towards a brighter and more promising future.”

  €132 (Avg Bid)
  €132 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  Online marketing job 6 päivää left

  ...to assist me with my online marketing tasks. The specific tasks that I need assistance with include: - Social media management - Search engine optimization (SEO) - Pay-per-click (PPC) advertising I already have existing marketing materials that need to be optimized. Therefore, I would like the freelancer to optimize these materials rather than create new ones. The target audience for these marketing efforts is young adults aged 18-60 Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in social media management and advertising platforms - knowledge about customer service - Experience with Excel and other related software - Familiarity with email marketing and SMS marketing strategies - Understanding of the preferences and beha...

  €1498 (Avg Bid)
  €1498 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset

  I would like to re-design and upgrade my WordPress website - www.yogainbandon.com. The things that I would like to improve and include on my website are: 1. Update and modernise current layout of the website, with content to remain same, 2. Create customer private login section of the website with video library only accessible to registered members, 3. Set up an Opt-in pop-ups for a newsletter signup and a downloadable lead magnet, 4. Create an embedded registration form for weekly classes that automatically updates every week, sends confirmation emails to registered students and to teacher 5. Set up automated email campaigns for existing subscribers 6. Set up automated email campaign for new subscribers 7. Set up an option for accepting online payments in the background but not activat...

  €508 (Avg Bid)
  €508 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  The task involves designing a synchronous counter circuit using the SN74LS175 module to generate a specified number sequence. The circuit must be asyn...circuit using the SN74LS175 module to generate a specified number sequence. The circuit must be asynchronously resettable and display the output using a seven-segment display. There should be no switching network between the D flip-flop outputs and the seven-segment decoder inputs. The counting sequence is realized through a switching network at the D flip-flop inputs, determining the next state based on the current states. Testing can be done using a provided seven-segment decoder and display in the laboratory. In Logisim, use the 'Hexadecimal Display' element for counter state visualization, as it already i...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset
  Diseñador, marketing, redes 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Hola, buscamos un perfil que sea buen diseñador, haga acciones de marketing, pdf de contenido, diseños para usar en la web, y gestione las redes LinkedIn de la empresa. Que haga banner etc... Es un trabajo mensual para pertenecer a nuestro equipo. Actualmente es un total de 8 marcas pero se puede pedir más cosas, logos, cosas puntuales de otras marcas etc.... Idioma español

  €75 (Avg Bid)
  €75 Keskimäär. tarjous
  25 tarjoukset
  Instagram Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Title: Instagram Marketing Project Description: I am looking for a freelancer who can help me with my Instagram marketing campaign. With my current Instagram following being less than 1,000, I am looking to drive website traffic and increase my followers. I want to focus on both photos and videos as my content. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Instagram marketing and driving website traffic - Ability to create engaging and visually appealing photos and videos for Instagram - Familiarity with Instagram algorithms and best practices for increasing followers - Knowledge of social media marketing strategies and techniques - Strong communication and collaboration skills to work with me and understand my brand's goals and audience If...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Keskimäär. tarjous
  48 tarjoukset

  I want to develop an admin panel and a client website where i want to list affiliate campaign lists, In client website it will auto generate an user id will be used for tracking purpose and following features 1) Active offers: Will provide all offers available 2) Wallet where a user can request for payment. 3) Profile page 4) A page will show total earnings 5) A page from where it will build a dynamic link(Inside dynamic link it will have affiliate link) 6) A page will show report like no of clicks All above should be control able via a admin panel For example you can see AdmitAd or BankSaathi

  €62 (Avg Bid)
  €62 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  doodly cartoon marketing video 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can create a doodly cartoon marketing video for me. The video should be less than 1 minute in length. The primary goal of the video is to explain a concept or idea. While I have a general idea for the style and character design, I would need some assistance with the specifics. I am open to the freelancer's creativity and input. Ideal skills and experience for this job would include: - Experience in creating doodly cartoon videos - Ability to effectively communicate complex ideas through visuals - Strong creative and storytelling abilities - Proficiency in animation software and tools If you are confident in your ability to create an engaging and informative doodly cartoon marketing video, please submit your proposal.

  €114 (Avg Bid)
  €114 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset
  Social media marketing 6 päivää left

  I am looking for a social media marketing expert who can help me generate leads or sales specifically targeting young adults (18-25) on Instagram. Skills and experience required: - Proven track record in creating successful social media campaigns on Instagram - Deep understanding of Instagram's algorithms and best practices - Ability to create engaging and visually appealing content that appeals to young adults - Proficiency in using analytics tools to track campaign performance and make data-driven decisions - Knowledge of effective advertising strategies on Instagram, including targeting and segmentation - Strong communication skills to effectively convey the brand's message and engage with the target audience The ideal candidate should have a creative m...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  I am looking for a web developer to create a website for my gaming placement focused digital marketing company. The main purpose of the website is to showcase our services. Specific features that I want included on the website are a contact form for potential clients to reach out to us. I have specific preferences for the color scheme and design style of the website. Ideal skills and experience for this job include: - Web development - Graphic design - Understanding of gaming industry and digital marketing - Experience in creating visually appealing and user-friendly websites

  €161 (Avg Bid)
  €161 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset

  Website for a gaming focused Digital Marketing Company - Main goal: To showcase our services - Specific features: - Case studies - Deck - Estimated number of pages: 1-5 Ideal skills and experience for the job: - Web design and development - Experience in creating websites for digital marketing companies or gaming industry - Knowledge of showcasing services and creating visually appealing case studies - Familiarity with creating decks for presentations - Understanding of user experience and user interface design for a gaming audience

  €138 (Avg Bid)
  €138
  6 työtä

  ...Description: I am looking for a creative marketing group or individual who can help me establish a strong brand identity and develop a wide portfolio of creative output for The Briggs Coffee Company. With a focus on the retail and commercial coffee industry in North America, I am seeking assistance in the following areas: - Branding and logo design: As we already have a brand identity in place, the ideal candidate will have experience in refining and improving existing brand elements. - Website Design: complimenting the branding of BCC, develop a fully functional website including e-commerce. - Product Packaging: Foils and packaging for individual coffees and packaging for brewer hardware. - Social media management: A crucial aspect of our marketing strategy, I nee...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  41 tarjoukset
  seo marketing -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  SEO Marketing for Business-to-Business Target Audience Goals: - Improve search engine rankings Target Audience: - Business-to-business Specific Keywords: - Client has specific keywords they want to target Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in SEO marketing - Ability to conduct keyword research and analysis - Proficiency in optimizing website content and structure for search engines - Familiarity with SEO tools and analytics to track progress and make data-driven decisions - Understanding of business-to-business marketing strategies Note: Further details and specific keywords will be provided upon hiring.

  €71 (Avg Bid)
  €71 Keskimäär. tarjous
  50 tarjoukset

  Target Audience: The primary focus is on children, requiring a design that is visually appealing, child-friendly, and effortlessly navigable. Design Aesthetics: Infuse both home and furniture components with soft and smooth characteristics, creating a visually comforting and inviting environment for our young users. Multiple Home Designs: Develop a customizer showcasing several pre-designed homes, each presenting a unique and imaginative space for children to explore and customize. Customization Options: Empower children to personalize both the exterior and interior of their chosen homes. This includes selecting vibrant colors, playful patterns, specific textures (wood, metal, glass, tile), and adding fun elements like plants and garden features. Interactive Rooms and Items:...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset

  Project Description: Experienced Marketing Agent to Sell 10 Courses I am in need of a skilled marketing agent who can help me sell my 10 courses to a target market of high school and college students. The ideal candidate will have expertise in social media marketing and be able to develop and implement effective strategies to drive sales. Key Requirements: - Strong knowledge and experience in social media marketing - Proven track record of successful course sales - Ability to identify and target high school and college students as the primary audience - Familiarity with the education sector and understanding of the needs and preferences of students - Creative thinking and ability to develop innovative marketing campaigns - Excellent communication skill...

  €63 (Avg Bid)
  €63 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  Social Media Business Pages and Ongoing Marketing Campaigns Overview: I am in need of a skilled individual or team who can manage my social media business pages and execute ongoing marketing campaigns. The main focus will be on Facebook, with regular updates and content creation. Skills and Experience: To successfully complete this project, the ideal candidate should possess the following skills and experience: 1. Social Media Management: - Proven track record in managing social media business pages, specifically on Facebook. - Familiarity with Instagram and Twitter would be a plus. 2. Content Creation: - Proficiency in creating visually appealing and engaging images for marketing campaigns on Facebook. - Experience in video production would be advantageous but not...

  €294 (Avg Bid)
  €294 Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset

  ...full-time graphic designer to assist with various design tasks for our digital marketing campaigns. The ideal candidate should have experience in designing website banners and be able to create visually appealing and illustrative designs. Key requirements for the role include: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Strong understanding of design principles and aesthetics - Ability to create eye-catching and engaging website banners - Familiarity with digital marketing and social media graphics - Excellent attention to detail and ability to meet tight deadlines The graphic designer will be required to work 20-40 hours per week, providing ongoing support for our digital marketing initiatives. This is a remote position, ...

  €209 (Avg Bid)
  €209 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can provide the following services for my IT industry billing software project: - Digital Marketing - SEO - SMO - PPC - Wordpress Website development The primary goal of this SEO project is to: - Increase website traffic - Improve website ranking - Boost sales conversions My budget for this project is less than $200. Ideal skills and experience for the job: - Proficient in digital marketing strategies and techniques - Strong knowledge of SEO best practices - Experience with SMO and PPC campaigns - Expertise in Wordpress website development - Familiarity with the IT industry and billing software If you have the skills and experience required, please bid on this project. Thank you.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset
  Front end Smarty developer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are looking for front end smarty developer to work alongside other developers on our adult project. We already have a website, you'll be making changes to the front end. Must have experience with Smarty template. Good HTML and CSS knowledge and some level of PHP.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Keskimäär. tarjous
  75 tarjoukset
  Marketing SEO 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Marketing SEO Goals: - Increase website traffic Target Audience: - Local customers Preferred Keywords: - No, I am open to suggestions Skills and Experience: - Experience in SEO strategy and implementation - Knowledge of keyword research and analysis - Understanding of local SEO tactics and techniques - Ability to optimize website content and meta tags - Familiarity with search engine algorithms and ranking factors - Proficiency in SEO tools and analytics platforms We are looking for an experienced SEO specialist to help us increase website traffic and improve search engine rankings for our local audience. As we are open to suggestions for keywords to target, we need someone with a strong understanding of keyword research and analysis. The ideal candidate will have a proven trac...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Keskimäär. tarjous
  100 tarjoukset
  Diseño, marketing y gestión redes 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Hola, buscamos un perfil que sea buen diseñador, haga acciones de marketing, pdf de contenido, diseños para usar en la web, y gestione las redes LinkedIn de la empresa. Que haga banner etc... Es un trabajo mensual para pertenecer a nuestro equipo. Actualmente es un total de 8 marcas pero se puede pedir más cosas, logos, cosas puntuales de otras marcas etc.... Idioma español

  €8712 (Avg Bid)
  €8712 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset
  Trophy icon T-Shirt Designs 6 päivää left

  ... Needs to show Level 2 ASP. And the mobile number 0400408744 Color Scheme: • The primary colors should be the green and white from the logo. • If additional colors are needed, use shades that complement the eco-friendly and modern aesthetic of the brand. Style and Aesthetics: • The overall design should be clean, modern, and align with the latest fashion trends. • It should appeal to a young, eco-conscious demographic. • The t-shirt itself should be of a sustainable material, if possible, to reflect the company’s values. Additional Notes: • Consider the placement and size of each design element to ensure the t-shirt doesn’t look cluttered. • The final design should be versatile enough to be printed on different colors of...

  €15 (Avg Bid)
  €15
  76 työtä
  Digital Marketing 6 päivää left

  I am looking for a digital marketing expert who can assist with search engine optimization (SEO) for my website. Specific areas of assistance needed include: - Improving website visibility - Increasing website traffic - Boosting website ranking Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in SEO - Familiarity with best practices and current trends in SEO - Ability to conduct keyword research and analysis - Proficiency in on-page and off-page optimization techniques - Experience with website analytics and reporting It is important that the freelancer is able to help with target keyword selection, as I currently do not have a list and need assistance in this area. If you have a proven track record in SEO and can help improve my website'...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  AI Lead Generator for Social Media Marketing - Looking for an AI Lead Generator to generate social media leads for wellness health business - Target audience: Specific demographic preferably in India and Indians abroad - Expected volume of leads: This question was skipped Ideal Skills and Experience: - Experience in AI lead generation for social media marketing - Proficiency in utilizing AI algorithms and machine learning techniques to identify and target specific demographics - Strong understanding of social media platforms and their advertising capabilities - Ability to optimize lead generation campaigns to maximize conversion rates - Knowledge of network marketing strategies and best practices

  €152 (Avg Bid)
  €152 Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset
  Website marketing 6 päivää left

  I am looking for a freelancer who can help me with website marketing. The main goal of the project is to increase website traffic. I am particularly interested in implementing SEO as the primary marketing strategy. The target audience for the website is the general public. Ideal skills and experience: - Proven track record in improving website traffic through SEO strategies - Deep understanding of search engine algorithms and optimization techniques - Knowledge of keyword research and analysis - Experience in on-page and off-page SEO optimization - Familiarity with Google Analytics and other SEO tools - Strong analytical skills to measure the effectiveness of SEO efforts - Excellent communication and collaboration skills to work with the development team and content creator...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Keskimäär. tarjous
  59 tarjoukset

  I am looking for a marketing expert to help me create a comprehensive marketing plan and strategy for my social media app. The app is designed for users of all age groups and has a range of exciting features including live streaming, photo/video sharing, messaging/communication, and news/information updates. Key requirements for this project include: - Familiarity with social media marketing and the ability to create a tailored marketing plan for a diverse target audience. - Proven experience in developing successful marketing strategies for social media apps. - Strong understanding of user behavior and the ability to identify and target key demographics within the app's target audience. - Creative thinking and the ability to come up with unique an...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Keskimäär. tarjous
  56 tarjoukset
  FB / IG Social Media Ads Marketing -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a social media ads marketer who can help me generate leads and sales through Facebook and Instagram. Objective: - The primary objective of these ads is to generate leads and drive sales for my business. Target Audience: - The target audience for these ads is based in the Singapore location to begin with. Creative Elements: - I have a rough idea of the creative elements I want to be incorporated into the ads. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating and managing Facebook and Instagram ad campaigns - Proficiency in targeting specific geographic locations - Ability to generate leads and drive sales through social media ads - Strong understanding of audience targeting and segmentation - Ads will go to a landing page, where the user will give us the lead i...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Keskimäär. tarjous
  61 tarjoukset

  ...The clothes should be menswear that looks classy, royal, and highlights my brand. Design Style: - The clothing should have a classy and royal aesthetic - It should appeal to young adults Design Inspirations: - I am open to suggestions and would like the freelancer to provide design inspirations - I trust the freelancer's creativity to come up with unique and appealing designs Target Audience: - The target audience for my clothing brand is young adults Skills and Experience: - Experience in designing menswear - Strong understanding of current fashion trends and styles - Ability to create designs that appeal to young adults - Creativity and a keen eye for detail If you are a talented fashion designer who can meet these requirements and bring my vision to li...

  €233 (Avg Bid)
  €233 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset