Illustrator layout gallery työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  406,031 illustrator layout gallery työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  ...toimijoita merkittävästi pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on toimipisteitä 14 maassa neljässä maanosassa ja edustajia yli 70 maassa. Pääkonttorimme on Helsingin Vallillassa. Kasvamme kovaa vauhtia. Kasvua tukeaksemme etsimme nyt englanninkielentaitoista osaajaa pienen markkinointi- ja viestintätiimimme tueksi. Etsimällämme freelancerillä tulee olla vahva Adobe InDesign - ja Adobe Illustrator -työkalujen osaaminen sekä visuaalista silmää. Tarjoamamme työt sisältävät mm. infograafien ja muiden graafisten kuvien tuottamista sekä esitteiden taittotöitä. Mikäli sovellut tehtävään, odotamme kovast...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset
  OP-tilausputki Loppunut left

  Make order of our customer survey tool available on web browser. We need web tool in order to make order. Project has already started, we have layout pictures. Technology we use React.js, and MongoDB, it runs on Heroku. Survey tool is our customer UI built on top of Limesurvey (open source-project). It works. Limesurvey has REST, so you can make survey ready on webpage and send survey to Limesurvey, which stores it we can use it. Tello-project has been established for this, need person to finish this. Evaluated work amount 20-30 days. Maybe less.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset
  €113 Keskimäär. tarjous
  64 tarjoukset

  Tarvitsemme valokuvan logon uudellen rakennettuna vektori / illustrator muodossa niin että sitä voidaan käyttää jatkossa ilman kokorajoituksia. Lisäksi tallennettuna tiff ja PDF tiedostona. Logo tarvitaan ilman taustaa, lisäksi logon kirjaimet täytyy suoristaa, kuvassa ne ovat hieman vinossa ja vääristyneitä johtuen kuvauskulmasta.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  I want to make my Product Catalog in PDF 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can help me create a product catalog in PDF format. The purpose of this catalog is to showcase products that are available for sale. The catalog will include between 20-50 products, and I am open to any design or layout suggestions. I do not have a specific design in mind, but I have a rough idea of what I want. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design expertise - Proficiency in creating PDF files - Experience in catalog design and layout - Ability to understand and incorporate my rough ideas into the final design If you are a creative and skilled freelancer who can help me create an attractive and professional product catalog, please submit your proposal.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  PowerPoint Presentation 6 päivää left

  I am looking for a freelancer who can create a PowerPoint presentation for me. The main purpose of the presentation is to inform. I would like the presentation to have between 10-20 slides and have a minimalist design and style. Skills and Experience: - Proficiency in creating PowerPoint presentations - Strong design skills with a focus on minimal...purpose of the presentation is to inform. I would like the presentation to have between 10-20 slides and have a minimalist design and style. Skills and Experience: - Proficiency in creating PowerPoint presentations - Strong design skills with a focus on minimalist aesthetics - Ability to effectively organize and present information in a clear and concise manner - Attention to detail in terms of layout, font selection, and overall vis...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Keskimäär. tarjous
  55 tarjoukset
  Graphics Designer -- 3 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a graphics designer who specializes in print design. I have specific elements and themes in mind for the project and I am open to creative suggestions as well. I only need one design concept for this project. Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous print design work - Proficient in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Attention to detail and ability to follow design briefs and instructions - Creative and able to think outside the box - Excellent communication skills to understand and incorporate client's vision

  €7 - €11
  Sinetöity
  €7 - €11
  11 tarjoukset
  html website developer 6 päivää left

  I am looking for an HTML website developer to create an ERP website. Skills and Experience Required: - Proficiency in HTML coding and website development - Experience in designing and developing ERP websites - Strong understanding of layout design and user experience - Ability to incorporate specific design preferences and examples provided by the client The ideal candidate should have a keen eye for detail and be able to create a visually appealing and user-friendly website layout. They should also be able to provide suggestions and recommendations based on the client's design preferences.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Keskimäär. tarjous
  41 tarjoukset
  Mukes Tarde 6 päivää left

  ...to create a visually stunning and eye-catching design for my project, Mukes Tarde. The ideal candidate should have experience in creating bold and colorful designs that have a strong visual impact. Key Requirements: - Expertise in graphic design - Ability to create bold and colorful designs - Strong understanding of visual aesthetics - Proficiency in design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, etc. - Attention to detail and ability to meet deadlines Project Details: I am completely open to the designer's creativity and would love to see unique and innovative design ideas for Mukes Tarde. The project requires the creation of various design elements that will be used across different platforms, including social media, websites, and print materials. If you are a ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset
  Graphics designer 6 päivää left

  I am looking for a graphics designer who specializes in logo design. Skills and Experience: - Proficiency in Adobe Photoshop and Illustrator - Strong portfolio showcasing logo design work - Ability to create unique and eye-catching logos - Understanding of branding and the ability to create designs that align with a specific theme or style The project requires someone who can bring my specific ideas for the logo to life. The timeframe for completing the logo design work is less than 1 week. If you have the skills and experience mentioned above and can work within the given timeframe, please submit your portfolio for consideration.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Create 5 page pdf for IT business catalog 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled freelancer to create a 5-page PDF for our ...for a skilled freelancer to create a 5-page PDF for our IT business catalog. Purpose of the IT business catalog: - Showcase our wide range of products and services Specific products or services to be highlighted: - Web development - App development - Game development Preferred presentation: - Balanced mix of text and graphics Ideal skills and experience: - Proficiency in graphic design and layout - Ability to effectively communicate information through visual elements - Strong understanding of IT industry and terminology I am open to creative suggestions and ideas to make the catalog visually appealing and informative. The freelancer should be able to provide high-quality designs and meet deadlines ef...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  I am in need of a professional advertisement poster for Run ads campaign. The purpose of the poster is t...contemporary design elements. Specific Elements: I do not have any specific elements or information that need to be included in the poster. I am open to any creative ideas and suggestions. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise with a strong portfolio demonstrating experience in creating modern advertisement posters. - Proficiency in design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign. - Ability to understand and interpret client requirements and translate them into visually appealing designs. - Strong attention to detail and ability to meet deadlines. - Excellent communication skills to collaborate with me and incorporate any feedback o...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  To make a product catalog 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Product Catalog for Copper Utensils I am looking for a skilled freelancer to create a product catalog specifically for copper utensils. The catalog will be in print format, specifically a PDF file. Requirements: - Expertise in designing and formatting print catalogs - Proficiency in creating visually appealing layouts - Ability to showcase the uni...that effectively showcases the quality and craftsmanship of our copper utensils. If you have experience in creating print catalogs, specifically for home goods or kitchenware, and have a keen eye for design, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous work and your proposed timeline for completing this project. Skills Required: - Graphic design - Catalog design - Print layout design - Attention to detail - ...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can connect variable data from an Excel file to a business card design that has already been created on Canva. The ideal candidate for this project should have experience in graphic design and...Canva. The ideal candidate for this project should have experience in graphic design and be proficient in using Canva and Excel. Key requirements for the job include: - Connecting variable data from an Excel file to the business card design - Incorporating a list of specific data fields provided in the Excel file - Creating individual designs based on the variable data - Following a specific layout or design style, which can be provided in examples If you have the necessary skills and experience, and can work efficiently and accurately, please submit your...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  Title: Wordpress Website Designing and Developing Purpose: Concatenate of few websites Design: No, I am open to suggestions Features and Functionality: Yes, I have specific requirements Skills and Experience Needed: - Strong experience in Wordpress website design and development - ... Skills and Experience Needed: - Strong experience in Wordpress website design and development - Knowledge of e-commerce, blogging, and company portfolio website design - Ability to create a cohesive and user-friendly website by combining multiple websites - Expertise in customizing and implementing specific requirements and functionalities - Creative thinking and ability to suggest design and layout ideas to the client - Strong communication skills to understand and fulfill the client's specif...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Keskimäär. tarjous
  42 tarjoukset
  Catalog develop 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Digital Catalog Development for Copper Utensils Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and layout software (e.g., Adobe InDesign) - Experience in creating digital catalogs for e-commerce or product showcasing - Strong attention to detail and ability to organize product information effectively - Understanding of user experience (UX) principles for digital catalogs Project Details: - I am looking for a freelancer to develop a digital catalog showcasing our collection of copper utensils. - The catalog should be visually appealing and easy to navigate, allowing customers to browse and explore our products. - The catalog will consist of approximately 11-20 pages, highlighting different types of copper utensils and their features. - Each page should include high-quality ...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  Looking for Creative Designer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...cohesive, and effectively communicate the intended message. - Stay updated on design trends, tools, and technologies to continually enhance your skills and bring new perspectives to the team. Qualifications: - Proven experience as a graphic designer with a strong portfolio showcasing your work. - Proficiency in design tools such as Adobe Creative Suite, Figma (Illustrator, Photoshop, InDesign). - Strong understanding of design principles, layout, and typography. - Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively with diverse teams. - A keen eye for detail and a passion for creating visually stunning and impactful designs. - Ability to manage multiple projects simultaneously and meet tight deadlines. If you are excited about joining a dynamic te...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to create a curriculum PDF for my play school. Skills and experience needed: - Excellent graphic design skills - Proficiency in Adobe InDesign or similar software -...Skills and experience needed: - Excellent graphic design skills - Proficiency in Adobe InDesign or similar software - Ability to create visually appealing and engaging content The project involves: - Creating a curriculum PDF for a play school - The curriculum will consist of 1-10 pages - The freelancer will be provided with a rough idea of the content, but will have creative freedom to design the layout and structure of the curriculum This project is ideal for someone who has experience in designing educational materials and can create visually appealing and engaging content for young...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I am looking for a skilled freelancer to help me with some improvements for my website. The specific improvements I need are related to the design and layout of the site. I don't have any preferred design styles or examples in mind, so I am open to suggestions and ideas from the freelancer. Go through this and give your suggestions. How you can help.

  €1396 (Avg Bid)
  €1396 Keskimäär. tarjous
  72 tarjoukset
  Create tech pack for apparel 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...intended age range for the apparel is all ages. - The ideal candidate should have experience in creating tech packs for various types of tops. - Strong knowledge of apparel design, fabric selection, and garment construction is required. - Attention to detail and the ability to accurately translate design ideas into technical specifications is crucial. - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator or similar is preferred. - Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively with the client is essential. - The selected candidate will be responsible for creating detailed technical drawings, measurement charts, and material specifications for the tops. - Timeliness and meeting deadlines are important factors for this project. - Please provide a por...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to upload my website and create a few additional pages. The ideal candidate should have experience working with the WordPress platform. Skills and Experience: - Proficient in WordPress - Familiarit...3. Ensure all necessary files and content are properly integrated into the website Please note that all files and content are already available and ready to be provided. The freelancer will not be responsible for gathering any additional materials. The client has a specific design in mind for the new pages, so the freelancer should be able to effectively translate the design into the website layout. If you have experience with WordPress and are comfortable working with pre-existing designs, please submit your proposal along with any relevant portfoli...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can connect Company Cam to Google Sheets using Zapier. The main purp...automate data entry from Company Cam to Google Sheets. Requirements: - Experience with Zapier and integrating different platforms - Proficiency in Google Sheets and understanding of formulas and data manipulation - Ability to create a specific layout in Google Sheets as per my requirements - Attention to detail to ensure accurate data transfer - Strong communication skills to understand and prioritize specific data points from Company Cam If you have experience with automating data entry and syncing data between platforms, and can create a specific layout in Google Sheets, please reach out to me. Additional details and specific data points will be provided during the pr...

  €126 (Avg Bid)
  €126 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  illustration video 6 päivää left

  ...am looking for an experienced illustrator to create a realistic style promotional video that is 1-3 minutes long. The purpose of the video is to promote a product or service. The ideal candidate will have the following skills and experience: - Strong illustration skills, with the ability to create realistic and engaging visuals. - Experience creating promotional videos that effectively communicate and promote a product or service. - Proficiency in video editing software to create a seamless and visually appealing final product. - Attention to detail to ensure the video accurately represents the client's vision and brand. - Ability to work within a given timeframe and deliver high-quality work within the specified time frame. If you are a talented illustrator with ex...

  €911 (Avg Bid)
  €911 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  I am looking for a skilled web developer to create a website for our dive resort in Tulamben Bali. The main goal of the website is to attract new customers and showcase the resort's amenities and services. Key features that should be included in the website are a photo gallery to showcase the beautiful dive sites and underwater experiences, as well as customer reviews to build trust and credibility. Additionally, I would like to improve the website's visibility on search engines through SEO services. This will help drive organic traffic and increase our online presence. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in web development and design - Experience in creating visually appealing and user-friendly websites - Knowledge of SEO best practic...

  €1544 (Avg Bid)
  €1544 Keskimäär. tarjous
  141 tarjoukset
  Digital Business Carr 6 päivää left

  I am looking for a freelancer who can assist me with the development of my digital business card. Specifically, I need help with website development. Card must Be Maded with the use of Html Css Bootstrap. Design/Style Preferences: - I have specific preferences f...the development of my digital business card. Specifically, I need help with website development. Card must Be Maded with the use of Html Css Bootstrap. Design/Style Preferences: - I have specific preferences for the design and style of my website. Functionality/Features: - I would like to have a gallery or portfolio section on my website. Ideal Skills and Experience: - Experience in website development - Ability to incorporate specific design preferences - Proficiency in creating a gallery or portfolio sec...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  Hello developers, i will need a Wix-Website and Wix Branded App to do online coachings & 1 on 1 real coachings for my Customers. i have a instagram site. This are requierements. User-Friendly Design: Design an intuitive and easy-to-navigate website layout. Ensure responsiveness across various devices. include my social media presence from instagram. Personalized Content: Implement sections for personalized workout plans, nutrition advice, and progress tracking. Allow users to set goals and customize their fitness plans. Something like that. Interactive Features: Integrated live chat Secure Payment Gateway: Implement a secure and user-friendly payment gateway for transactions. Clearly outline pricing and subscription details. Integration with Social Media: Connect the w...

  €493 (Avg Bid)
  €493 Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset
  Trophy icon Modern Logo for Beauty 6 päivää left

  ...prefer Pink, Black and Purple (see sketch attached) - I am open to suggestions and willing to explore different color options. Timeline: - I need this project to be completed as soon as possible. - The ideal candidate should be able to work efficiently and deliver high-quality results within a tight timeframe. The logo should be designed with the format attached and labeled as WORDING LAYOUT. I want the layout the exact same, the doubled transition look with the lines going through the word FACE (again, the word to be designed is FACE (not RETRO). I just want the same design for the word FACE. The colors to be used are PINK, BLACK and PURPLE as the transitional colors. You can use variations of these colors. The number 2 needs to be added in the design as a back ima...

  €46 (Avg Bid)
  Taattu
  €46
  105 työtä
  Trophy icon Logo edit contest 6 päivää left

  Name: Institut Hermes colors: Hermes orange/White/Black Current logo in attachments. Logo Edit Contest - I am looking for a talented graphic designer to make specific edits to my logo - The edits include color changes, text modifications, and layout adjustments - I will provide the specific colors that I want to use for the edits - I have a specific style in mind for the edited logo - The designer should be able to follow the original style of the logo or create a unique style based on my requirements - Experience in logo design and proficiency in graphic design software is required - Attention to detail and creativity are important for this project - The chosen designer will have the opportunity to showcase their skills and compete with other designers in this logo edit contes...

  €28 (Avg Bid)
  Taattu
  €28
  89 työtä
  An design for a phrase 6 päivää left

  I am looking for an illustrator to create a cartoon-style design for a phrase that I will be using for personal use. The ideal candidate should have experience in creating fun and playful illustrations in a cartoon style. Requirements: - Experience in creating cartoon-style illustrations - Ability to bring a phrase to life through illustration - Creative and imaginative approach to design - Attention to detail to ensure the design accurately reflects the desired concept Skills: - Illustration - Cartoon design - Creativity - Attention to detail Please provide samples of previous work in a similar style when submitting a proposal.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset

  I am looking for a copy-editor to assist with editing a therapy training manual in pdf format. The manual is approxim...manual is approximately 200 pages long, consisting mostly of bullet points rather than full page text. Editing level required: Copy-editing for grammar, spelling, and sentence structure. Formatting and layout editing: Not required. Deadline: The project must be completed within 2 days just for this file (larger project is needed by year end). Ideal skills and experience: - Strong copy-editing skills with a keen eye for grammar, spelling, and sentence structure. - Familiarity with therapy training materials or similar content would be beneficial. - Proficiency in Adobe Illustrator to work with the pdf format. - Ability to work efficiently and meet...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I am looking for a talented web designer to help improve the layout and design of my website www.opulentfashionkingdom.com. I am open to any suggestions and ideas to make my website look better and more appealing. Skills and Experience: - Strong understanding of layout and design principles - Knowledge of current web design trends and best practices - Ability to create visually appealing and user-friendly websites - Experience with HTML, CSS, and other web design tools - Portfolio showcasing previous website design projects Scope of Work: - Improve the layout and design of 4-7 pages on my website - Enhance the overall visual appeal and user experience - Make recommendations for color schemes and branding styles - Implement design changes using HTML and CSS If you h...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset
  Trophy icon simple illustration 2 päivää left

  I am looking for a skilled illustrator to create a simple and minimalistic illustration for my project. Style: - I prefer a minimalistic style for the illustration. Subject: - The main subject of the illustration will be an object. -I like the black gloves for the hands. -Please include ingredients chicken corn rice veggies How to fold step by step is a great visual for how to fold steps is the minimalistic look I am going for. I need illustration to accompany so directions. Your Ingredients: Unroll your tortilla shell on a clean, flat surface. Mix your ingredients in your burrito bowl. Your Filling: Place your desired amount of filling in the center of the tortilla. Be mindful not to overstuff, especially if you're a beginner. the Sides: Use your index

  €19 (Avg Bid)
  Taattu
  €19
  9 työtä
  Website help ( small job ) 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...or Design Style: Help with a sticky slider that I already have on another website I have Skills and Experience Required: - Proficiency in web design and development - Experience with designing and implementing sticky sliders - Ability to work with the client's specific design ideas - Understanding of modern and minimalistic design principles - Familiarity with website content organization and layout Project Overview: I am in need of website design assistance for a small project. The specific help I need is related to the design aspect of the website. I already have specific ideas in mind for the design concept, so I am looking for a freelancer who can work with my ideas and help refine them. The main task for this project is to help me with a sticky slider that I alread...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Keskimäär. tarjous
  78 tarjoukset
  Calendar designing 6 päivää left

  I am looking for a freelancer to design desk calendars for me. I have a general idea of the theme and design that I want, but I am open to suggestions and creativity. The calendar should cover an attractive front page, 12 months and a end page Skills and experience needed: - Graphic design and illustration skills - Proficiency in designing calendars and working with layout and typography - Creativity and the ability to bring the client's vision to life - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have experience in calendar designing and can create a visually appealing and functional desk calendar, please submit your proposal.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  ...the different finishes and see a representation of the space with the selected materials 3D drawing tools for custom furniture design Kitchen/bathroom configurator to choose cupboards, countertops, accessories Lighting selection with intensity/temperature simulation capability Budgeter who calculates prices and quantities of materials Project guide with practical tips for renovations Inspiration gallery with interior design designs and styles Compatibility with Android and iOS developed in React Native As an added value, connection with associated hardware stores for purchasing materials Detailed functions: Scanning room dimensions using augmented reality 3D viewer to place floors, tiles and other finishes For example, the customer could take a photo of the bathroom, enter the m...

  €1209 (Avg Bid)
  €1209 Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset

  ...selecting relevant illustrator images (only), please note no real picture will be used. Key components include: 1st page - Main Landing Page: a. Introduce the company, its mission, vision, and main focus on services. b. Showcase services (short summery) with a "Read More" option. c. Display logos of registered firms with clickable links. d. Highlight numbers of completed work in four service areas . e. Include a footer with quick links and contact information. 2nd Page - Services Page: List all services with relevant images. Direct links from the main landing page services section. Detailed information about each service when clicked. 3rd Pages - Detailed Overview Page: Provide a more in-depth exploration of company introduction, mission, vision. Include relevant ...

  €126 (Avg Bid)
  €126 Keskimäär. tarjous
  38 tarjoukset
  Party Flyer 6 päivää left

  The theme of the party is “A Classy Christmas” I am looking for a graphic designer to create a party flyer for my upcoming holiday event. The flyer should have a holiday theme and be designed in A4 size (8.27 x 11.69 inches). Requirements: - Proficient in graphic design software such as Adobe Photoshop or Illustrator - Creative and able to come up with visually appealing designs - Experience in designing flyers for events - Ability to work within a given timeframe The client does not have any specific images or text in mind for the flyer and is open to the designer's choice. This gives the designer creative freedom to come up with a unique and eye-catching design that captures the essence of the holiday theme. The client will provide all necessary information ab...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Keskimäär. tarjous
  78 tarjoukset
  Redesign logo and need AI file 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled designer to redesign my current text-based logo and provide me with the AI file. Requirements: - Experience in logo design and proficiency in Adobe Illustrator - Ability to incorporate specific elements provided by the client - Attention to detail and creativity to create a fresh and modern logo design Timeline: - The AI file needs to be delivered within a week If you have the skills and experience to create a stunning logo design and provide the AI file promptly, please submit your proposal.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  112 tarjoukset
  grand opening flyer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...talented graphic designer to create a modern and minimalist flyer for a grand opening event. The flyer should have a sleek and clean design that appeals to the general public. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise with a focus on modern and minimalist aesthetics - Proficiency in using design software such as Adobe Photoshop or Illustrator - Ability to create eye-catching visuals and typography - Understanding of effective layout and composition - Experience in creating flyers or promotional materials for events - Strong attention to detail and ability to meet tight deadlines Requirements: - Incorporate the modern and minimalist theme into the flyer design - Include the essential information of the event, such as the location and time - Create a visually...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  54 tarjoukset

  I am looking for a consultant who can provide guidance and expertise on the removal of a pillar and remodel of my space. The purpose of this project is to create an open floor plan, allowing for a more spacious and fluid layout. I have a preference for a traditional design style, and I am seeking a professional who can help me incorporate this aesthetic appeal into the remodel. Time is of the essence, and I would like the consultation and remodel to be completed within 1 month. Ideal skills and experience for this job include: - Structural engineering expertise to ensure the removal of the pillar does not compromise the structural stability of the space. - Knowledge of interior design and architectural principles to create a cohesive and visually pleasing open floor plan. - E...

  €950 (Avg Bid)
  €950 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  Preferred Programming Language: HTML/CSS No Wix or anything like that. Design/Layout: I have a detailed layout that I would like the website to be based on. Responsiveness: The website should be responsive and adapt to mobile and tablet screens. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML/CSS - Experience in responsive web design - Attention to detail in implementing the layout accurately - Ability to provide suggestions and advice for improving the design if needed.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Keskimäär. tarjous
  60 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me with my Instagram layout and running. The project requires the following skills and experience: Instagram Layout: - I prefer a collage layout for my Instagram feed. - The freelancer should have experience in designing and creating visually appealing collage layouts for Instagram. Color Scheme and Theme: - I have a specific theme in mind for my Instagram feed. - The freelancer should be able to incorporate this theme into the overall design and layout of the feed. Posting Frequency: - I would like posts to be made on a daily basis. - The freelancer should be able to create and schedule daily posts that align with the overall theme and layout of the Instagram feed. If you have experience in creating collage ...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset
  Custom Wordpress Plugin: Form to PDF 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled developer to create a custom WordPress plugin that will allow me to convert a form to a PDF file. Here are the specific requirements for the project: Form Conversion: - The plugin should be able to collect data and images from a form and generate a PDF file with a premade design (will be provided). Design: - I will provide the design for the PDF layout and design. Features: - I have specific features in mind that I would like the plugin to include. We can discuss these in more detail during the project. Skills and Experience: - Experience in WordPress plugin development is required. - Familiarity with form-to-PDF conversion is preferred. - Strong coding skills in PHP, HTML, and CSS are necessary. - EXCELLENT ENGLISH LANGUAGE LEVEL IS A MUST, TO AVOID A...

  €444 (Avg Bid)
  €444 Keskimäär. tarjous
  108 tarjoukset

  I am looking for an illustrator to create a cartoon-style illustration for a fun and unique project. The illustration will depict two armies of feet battling, with one army wearing socks fully on and the other army with socks semi off, exposing the heels. Specific Requirements: - Cartoon-style illustration - Open to the artist's discretion for the color scheme - Size of the illustration should be small, up to 8x10 inches Ideal Skills and Experience: - Experience in creating cartoon-style illustrations - Ability to bring a fun and playful element to the illustration - Attention to detail in capturing the different positions and expressions of the feet This project may seem weird, but it has become a weird inside joke for me and I have a full conversation that I can send as a...

  €40 (Avg Bid)
  €40 Keskimäär. tarjous
  38 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to create a website for my start-up. The website should have a sign up/ log in function. Platform: Custom-built Design: I have a clear vision for the design and layout of the website. Number of Pages: The website will have 4-7 pages. Ideal skills and experience for the job: - Experience in custom-built website development - Strong design skills and ability to bring my vision to life - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Experience with user authentication and login systems - Ability to create a responsive and user-friendly interface - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €952 (Avg Bid)
  €952 Keskimäär. tarjous
  175 tarjoukset
  Trophy icon Canva Presentation Template 9 päivää left

  I am looking for a skilled Canva designer to create a template for a presentation that will inform and educate our customers/clients. The presentation should contain about 40 slides and should be visually engaging and professional. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Canva design and layout - Ability to create visually appealing and informative slides - Experience in creating presentations for customer/client audiences - Strong attention to detail and ability to effectively convey information through slides - Understanding of branding and ability to incorporate company branding into the presentation Attached is my brand guide, which includes guidance with regard to fonts, colors, logo placement, etc. Do not use any colors or fonts that are not specified in the brand gui...

  €139 (Avg Bid)
  €139
  3 työtä

  ...developer to build out my Placester website. The ideal candidate will have experience with Placester and be able to add the following features and functionalities: - Integrated forms and tools including calculators and home value estimators - Chat bot and lead capture - Multiple pages including landing pages - Ensuring pixels are correctly added onto the website Design-wise, I have a specific layout in mind for the website. The template in Placester is already chosen, I just need the content filled out and graphics updated. In terms of the number of pages, I would like the website to have between 5 - 10 main pages. Buy, Sell, Home Value, Lending, About, The Team, Join the Team, Resources. Overall, I am looking for a developer who is experienced with Placester, can update my ...

  €431 (Avg Bid)
  €431 Keskimäär. tarjous
  132 tarjoukset

  Deadline: 10 hours. Very small work I am looking for a Tableau expert to create a desktop dashboard that visualizes the spatial representation of medals won throughout the editions of the Olympics. Data: - The dashboard will be based on Olympics data. Layout: - While I don't have a specific layout in mind, I have a rough idea of how I want the dashboard to look. Interactivity: - I would like the dashboard to have filters and drill-down options for enhanced interactivity. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Tableau and data visualization. - Knowledge of Olympics data and its spatial representation. - Experience in designing interactive dashboards with filters and drill-down options. Please provide examples of your previous Tableau projects and explain how ...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  File Format 6 päivää left

  Project Title: File Format Description: I am looking for a freelancer who can help me with a project th...I am looking for a freelancer who can help me with a project that involves creating a file in a specific format. I have two logos that I need put together as one, and made into a vector format I need the new logo to look like the logo on the bag I attached Requirements: - The final deliverable should be in a vector file format. - I need the freelancer to provide specific file formatting and layout. - The purpose of the file is for both printing and digital use. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating and formatting vector files. - Experience in designing files for both printing and digital use. - Attention to detail and ability to follow specific formatting g...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Keskimäär. tarjous
  48 tarjoukset
  Shopify Expert -- 5 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a Shopify expert who can assist me with theme customization for my online store. The specific tasks I need assistance with include: - Customizing the theme to match my brand's aesthetic and requirements - Implementing design changes and layout modifications - Optimizing the theme for improved user experience and navigation Theme Selection: - I have a few theme options in mind, but I need help deciding which one would be the best fit for my store. Brand Elements: - I have all the necessary brand elements, such as logos, color schemes, and fonts, which need to be incorporated into the theme design. Skills and Experience Required: - Proficiency in Shopify theme customization and development - Strong understanding of e-commerce best practices - Experience with ...

  €1925 (Avg Bid)
  €1925 Keskimäär. tarjous
  193 tarjoukset