Ibm tivoli enterprise console version installation guide työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  701,110 ibm tivoli enterprise console version installation guide työtä löytyi, hinnoittelu EUR
  Mobiilikehitys Loppunut left

  Android -sovellus Suunnittelma on jo valmis Olen rikas poika joka haluaa tehdä android version puhelin sensuurista

  €8 - €29
  €8 - €29
  0 tarjoukset

  ...Sinulla on halutessasi mahdollisuus päästä myös osakkaaksi. Kansainvälistymissuunnitelmamme ovat ripeydestään ja laajuudestaan huolimatta useamman ulkopuolisen tahon mielestä uskottavia. Meillä on hyvät perusteet uskoa yrityksemme liikevaihdon nousevan nopeasti seitsennumeroiseksi. Kehityksen on tarkoitus tapahtua HTML5-pohjalta, minkä jälkeen sovellus portataan eri alustoille. Ensimmäisen version tultua valmiiksi meillä on runsaasti jatkokehitystä valmiiksi määriteltynä. Arvostamme osaamista, mielenkiintoa ja kokemusta sekä iOS:stä että Androidista sekä palvelinkehityksestä. Toimivien käyttöliittymäratkaisujen ymmärrys on tärkeä&a...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset

  Hei, Olen teettämässä 70 sekunnin videota uudesta joukko-ostosivustosta nimeltä Ordera.com. Tarvitsen sitä varten kokeintaan 180 sanan kuvauksen/skriptin, jossa kerrotaan palvelun toiminnasta ja eduista. Tuotan itse tämän 180 sanan alustavan version mutta kaipaisin hyvän copywriterin panosta ko. tekstin muokkaamisessa mahdollisimman kiinnostavaksi ja myyväksi lopputuotteeksi. Kyseessä on siis varsin pienimuotoinen tehtävä. Jos tulokset ovat hyviä, on jatkossa tiedossa lisää töitä sivuston muiden osien tekstien muokkaamisessa. Voidaan tarvittaessa jutella asiasta lisää vaikka puhelimitse. Yhteystiedot Beyond Mind Consulting 2267836-5 Tommi Mäkelä 050 329 2220 tommi@ Terveisin,...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  looking for Microvellum Expert -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I need a professional with Microvellum experience for a project I'm working on. Specifically, I need help migrating my current CAD drawings for Autocad to the Microvellum library. I have all the details about the project, including specific dimensions and design details. Additionally, you will ne...drawings for Autocad to the Microvellum library. I have all the details about the project, including specific dimensions and design details. Additionally, you will need at least 10 custom cabinets designed for this project. If you believe you have the skills and experience needed to complete this project, please contact me. Together we can make this project a success. It should have its own version of Microvellum. We've tried providing remote access before, but that wouldn...

  €338 (Avg Bid)
  €338 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  ...+ 3) Examples of names through the middle (image 5, 6, 8, 12, 13, 16) Examples of the use of the sea/sun I like (image 4, 5, 9, 10, 13) Examples of the use of fruits I like (9, 10, 12, 14) Examples of which type of bottle I like ( 6, 7, 9, 10, 12, 15) Examples of the use of Portuguese tile designs I like ( image 1, 2, 4, 5, 11, 12) I would also like to receive a social media kit and brand guide (icons, colour palette etc)...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Keskimäär. tarjous
  59 tarjoukset

  I am looking for an experienced electrical contractor to handle all the electrical work needed in a cricket stadium. Specific Requirements and Preferenc...project has specific requirements that need to be followed. - The client is open to suggestions and trusts the expertise of the contractor. Timeline: - The project is for more than 1 year, providing flexibility for completion. Ideal Skills and Experience: - Experience in electrical work for large-scale venues, such as stadiums or arenas. - Knowledge of lighting installation, scoreboard installation, and sound system installation in a stadium setting. - Ability to adhere to specific requirements while providing expertise and suggestions. If you have the necessary skills and experience to handle this project, plea...

  €1946 (Avg Bid)
  €1946 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset
  Trophy icon Animation for Logo 19 päivää left

  I would like to start a Video-Production Company. In the logo you see an old film band. An idea ist to make this film band moving, it comes in and end uf in a cyrcle in the logo-end-position. This is just an idea. If you are creative and have a good idea i'm open up for something good looking. The Logo is in white/black/colour version. The logo is under my copyright. Artboard 1 is the mainlogo. Be creative, be outstanding. Thank you very much for your time and work so far.

  €30 (Avg Bid)
  Taattu
  €30
  10 työtä
  Seo Content Writer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled SEO Content Writer who can help me create high-quality articles for my specific industry. The ideal candidate will have experience writing long-form content of ... ... ... You need to fix the SEO and keyword issues with the pages, so they will be accepted by Google Search Console. You need to have react software development practices. And we will provide you access to github repository and you will commit your changes to feature branch, and our engineers will review your changes.

  €89 (Avg Bid)
  €89 Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset

  We are s...Django, and experience with the Saleor framework, as well as proficiency in integrating payment gateways. Key Responsibilities: Develop a fully functional Razorpay payment gateway plugin compatible with the latest version of Saleor. Ensure the plugin supports all major features of Razorpay, including but not limited to one-time payments, subscriptions, and refunds. Implement robust security measures to safeguard transaction data. Conduct thorough testing to ensure compatibility and smooth functionality within the Saleor ecosystem. Provide documentation for the plugin installation, configuration, and usage. Project Deliverables: A fully functional Razorpay payment plugin for Saleor. Comprehensive documentation for the setup and use of the plugin. Source code in ...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  I am looking for a skilled and creative freelance graphic designer to create a unique logo for my new National Disability Insurance Scheme's business (Name: Goodlife Hope: Tagline: Care With Love). Here are the details of the project: - Project Type: This logo design project is for starting a new enterprise. - Design Elements: While I have a general idea for the logo, I am open to the designer's creativity and suggestions. I want the logo to represent our business and its values effectively. - Preferred Color Scheme: I prefer neutral colors for the logo design. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills and experience in logo design. - Ability to create unique and visually appealing designs. - Understanding of the National Disability Insurance Scheme...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Keskimäär. tarjous
  55 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me configure and install a WordPress website template. Website Template: - I already have a WordPress website template that needs to be custo..._preview/10965446?_ga=2.204680080.1203524089.1702046115-735534474.1702046115 Features and Plugins: - I need suggestions for specific features and plugins to include on my website. Color Scheme and Design: - I have a specific design in mind for my website and would like the freelancer to follow that design. Ideal Skills and Experience: - Experience with WordPress website customization and installation. - Ability to suggest and integrate appropriate features and plugins. - Proficiency in web design and understanding of color schemes. - Strong attention to detail and ability to follow design instr...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Keskimäär. tarjous
  93 tarjoukset

  I am looking for a Joomla expert to help me migrate my current Joomla 2.5.28 website to the latest version of Joomla. (Adult Site) Backup of Current Website: - I have a backup of my current Joomla website. Specific Extensions or Plugins: - There are specific extensions and plugins used in my current Joomla website that I want to keep in the updated version. Timeline: - I prefer to have this migration done as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in Joomla website migration. - Knowledge of the latest version of Joomla. - Familiarity with Joomla extensions and plugins. - Ability to ensure a smooth transition of the website without losing any functionality or data.

  €42 (Avg Bid)
  €42 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset
  Need Angular Experience Developer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am in need of an experienced Angular developer to work on a medium-sized project with several pages and functionality. The specific version of Angular required for this project is Angular 16. I have a deadline of one week for the completion of this project. Need only experience developer having experience 4+ . Currently need to fix bugs. Skills and Experience: - Strong experience in Angular 16 - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of RESTful APIs and integration with backend systems - Familiarity with responsive design principles - Ability to work efficiently within a fast-paced environment - Strong problem-solving and debugging skills - Excellent communication and collaboration skills

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  Trophy icon Logo for my Coaching and traning company 6 päivää left

  I am looking for a logo for Phoenix Warrior Coaching and Training company, which is starting a new enterprise. I am envisioning a logo that combines the elements of a phoenix and a lion, with the lion's head trying to coming out of the phoenix's body. Like a outline Style: - Abstract - Literal/Representational - Typographic Colors: - colourful diffrent colours bright - Black and white Ideal Skills and Experience: - Experience in creating visually striking and unique logos - Proficiency in graphic design software - Ability to incorporate multiple elements into a cohesive design - Creativity and a strong understanding of branding and visual identity

  €58 (Avg Bid)
  Taattu
  €58
  168 työtä

  ...using setuptools - Proficiency in Python programming language - Familiarity with Raspberry OS installation process - Strong understanding of package management and distribution - Attention to detail and ability to ensure smooth installation process Responsibilities: - Create a source distribution package using setuptools - Ensure that the package includes all necessary files and dependencies for Raspberry OS installation - Test the package to ensure its functionality and compatibility - Document the installation process and provide clear instructions for users Ideal Skills and Experience: - Experience in building source distribution packages using setuptools - Knowledge of Raspberry OS installation process - Strong understanding of Python programming...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset
  Trophy icon Design a logo 6 päivää left

  The company is called Steel Expression Signs Logo Design for New Enterprise in the Steel Sign Manufacturing Industry Skills and Experience: - Experience in logo design for new businesses - Strong understanding of minimalist design principles - Knowledge of the steel sign manufacturing industry and its unique requirements Project Details: - The client is starting a new enterprise in the steel sign manufacturing industry and requires a logo to represent their brand. - The desired style for the logo is minimalist. - The logo should be simple, clean, and modern. - It should convey the client's expertise in designing and manufacturing steel signs. - The logo should be versatile and easily recognizable. - The client is open to creative interpretations that effectively commu...

  €45 (Avg Bid)
  Mainostettu Taattu
  €45
  235 työtä

  I am in need of someone who can provide a comprehensive review and step-by-step guide on how to improve my website. Please note that I am not looking for a new website to be built, but rather improvements to be made to the existing website. Areas of focus: - Design and layout - Content and messaging - SEO and search rankings My main goals for improving these areas are: - Increase user engagement - Improve visual appeal - Boost search engine rankings Please see the attached word document to demonstrate the points I need covering - additional areas that you feel are not covered in this document should also be included. I would like to receive the comprehensive review and step-by-step guide within 1 week. Ideal skills and experience for this job: - Web design and developme...

  €241 (Avg Bid)
  €241 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset
  brand logo design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...visually appealing and unique logo concepts - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator or Photoshop - Experience working with retail businesses and understanding their target audience - Ability to incorporate specific color scheme and style preferences into the logo design Project Description: We are a retail start-up in need of a brand logo design that will represent our new enterprise. As a retail business, it is crucial for us to have a visually appealing and unique logo that will resonate with our target audience. We have specific preferences when it comes to the color scheme and style of the logo. The ideal candidate for this project will have strong graphic design skills, a deep understanding of brand identity, and experience working with retail businesses...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset
  writing a book 6 päivää left

  I am looking for a skilled writer to help me with writing a non-fiction book for starting a new enterprise. Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills with experience in non-fiction writing The book is about abortion and politics in the USA. - - Ability to conduct thorough research and present information in a clear and engaging manner - Attention to detail and ability to meet deadlines - Proven experience in writing longer books, preferably more than 200 pages The ideal candidate should be able to research the topics with references. They should be able to deliver a well-researched, informative, and engaging book that will resonate with women readers.

  €314 (Avg Bid)
  €314 Keskimäär. tarjous
  64 tarjoukset
  Upgrade APP 6 päivää left

  The App is already running just need to have it upgraded to latest Android version.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  Using the latest version of Cypress, I need to build a base project with the Page Object Model folder structure. The scope applies only to login. Link:

  €187 (Avg Bid)
  €187 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  Ferrywala - A website 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Description: Ferrywala - A ...and personalized information. Mobile Version: - There is no need for a mobile version of the website. Ideal Skills and Experience: - Web development: Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - User experience design: Ability to create a user-friendly interface and ensure smooth navigation. - Database management: Experience in managing user data and implementing secure registration systems. - Knowledge of ferry services: Familiarity with ferry services and industry-specific information to accurately provide relevant details on the website. Note: The client's preference is to provide information about ferry services through the website, with the inclusion of user registration functionality but wit...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I am looking for an Oracle Apex Developer who is experienced in Oracle Apex 19.2 version. The main goal of this project is to develop a new application and enhance an existing application. We also need assistance in troubleshooting and fixing errors in our current application. The project needs to be completed within 1 month, so we are looking for someone who is available to start working from Monday. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in Oracle Apex development - Familiarity with Oracle forms and migration - Ability to troubleshoot and fix errors in applications - Excellent problem-solving skills - Effective communication and collaboration abilities - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  I am looking for logo 6 päivää left

  Project Description: I am starting a new enterprise in the Fintech and I am in need of a logo. I have exact ideas in mind for the design elements and themes of the logo. I am looking for a skilled designer who can bring my vision to life. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise - Experience in creating logos for startups - Ability to understand and interpret specific design ideas - Strong creative and conceptual thinking skills - Attention to detail in order to accurately execute the desired design elements and themes

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset

  We're in search of an ex...experienced app developer for the creation of our Zero Timer App Requirements: Experience in Android and iOS app development Capability for publishing on respective app stores Long-term commitment for future app developments and feature expansions Project Details: Name: Zero Timer App Timeline: One week for project completion Features: Home screen with logo and highlight photos Pro version with a 7-day trial, no Free version Support for iPhone, tablet, including pencil functionality for tablets App notifications for reminders Email integration I have Detailed descriptions and images for each function Interested developers are invited to reach out with their experience and portfolio. Selection will be based on expertise and willingness for a ...

  €630 (Avg Bid)
  €630 Keskimäär. tarjous
  50 tarjoukset

  Need help reverting WordPress website created using Elementor on wordpress back to old version. I hired a designer to build it, but he no longer is available or responding. Somehow the header that included the business's logo name, as well as the navigation header bar at the top of the page is gone. I cannot figure out how to fix this. Is this something you can fix for me? I'm sure it is an easy fix, I just don't know how to work wordpress or elementor. I no longer see the header and instead just see a big image of company name across the top of the page that wasnt there before. Added two images to show what I am talking about. Website ! O I also need a new JotForm Application link installed/embeded in the Get Starte Now Button on the page so it pops up for custome...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Keskimäär. tarjous
  45 tarjoukset
  Trophy icon Logo for juice bar 2 päivää left

  ...new enterprise and the name is Juice On Tha Loose Design Preferences: - I have specific preferences for the design and color of the logo. Name of Juice Bar: - I will input the name of the juice bar. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating logos for businesses - Ability to incorporate specific design preferences into the logo design Logo design for Juice on tha Loose - Primary color scheme: Earthy, muted greens, yellows, bright colors - Style: Minimalistic/ Modern/ Playful/ Fun We are looking for a talented designer to create a logo for our juice cafe, Juice on tha Loose. The logo should have a minimalistic style and incorporate earthy, muted greens, yellows, and bright colors. The attached example is only a so...

  €56 (Avg Bid)
  Taattu
  €56
  365 työtä

  Hello every one..i need a angular developer who also good in html,css3,bootstrap,material css,api integration debugging the code and in Angular 16 version. For hiring first i give you a task then i decide to hire. This is a long term project and i pay you on daily basis. In this you get project screen and you have to convert into angular using html,css,angular component. Also need to integrate api into frontend to fetch or post data into backend. Need good experiance in this work..So if you have less knowledge dont waste time and mine also.

  €267 (Avg Bid)
  €267 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  I am in need of a freelancer who can assist me with a Windows Exchange Server project. The specific functionality I require for the exchange server is email management. I have a preference for Exchange Server 2019 and I will need full assistance with the installation and configuration of the server. Ideal Skills and Experience: - Experience in working with Windows Exchange Server - Strong knowledge of email management and Exchange Server 2019 - Proficiency in server installation and configuration - Excellent problem-solving skills and ability to troubleshoot any issues that may arise during the project

  €149 (Avg Bid)
  €149 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset
  Crestron Programming 4 päivää left

  I am ...Experience: - Proficient in Crestron programming - Experience with residential automation systems - Familiarity with Crestron hardware and software - Ability to work with partially installed hardware and complete the installation - Strong problem-solving skills and attention to detail We need a program copied off an existing screen to a new screen ( same model ) additions to the existing network including new wall screens and bluetooth added to music server . Project Details: - The client already has some hardware installed, but additional hardware installation may be required. - The desired completion date for the programming is within 1-2 weeks. If you have the necessary skills and experience, and can work within the specified timeframe, please subm...

  €30 - €30 / hr
  Paikallinen
  €30 - €30 / hr
  0 tarjoukset
  install softaculous 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Title: Softaculous Installation for Dedicated Server with cPanel Hosting: Dedicated Server Hosting - The project requires the installation of renewed Softaculous license on a dedicated server hosting environment.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  graphic design for a shirt, illustrations 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Graphic Design for Shirt Illustrations Skills and Experience: - Proficient in graphic design software (e.g. Adobe Illustrator, Photoshop) - Strong illustration skills, particularly in the cartoon style - Ability to create visually appealing and eye-catching designs - Understanding of color theory...is required, as the client is open to anything - The designs should be suitable for printing on shirts Budget: - The client is open to discussion regarding the budget and is willing to pay a fair price for high-quality designs. Timeline: - The client would like to receive the designs within [insert timeline here] Additional Information: - The client may provide examples or references to help guide the design process, but the freelancer will have creative freedom in developing the fina...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Keskimäär. tarjous
  68 tarjoukset

  Please employ the pdfbox 3.0.1 library and Java language (Java 8, JDK 17) to substitute text within a PDF file that already contains text (refer to the attached files). I am in need of the Java source code for a program capable of accomplishing this task, as per the specifications detailed in the attachment files. The initial ...executing the program with this template file, the resulting document should be named "," wherein the text replacements have been applied. I kindly request the completion of this task at your earliest convenience. Additionally, please note that the file "" is intended for conversion to the "" file. Moreover, I specifically require a console-based Java project with Maven dependency configuration. Thank you!

  €18 (Avg Bid)
  €18 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  We are seeking a skilled and creative logo designer to create a logo for our existing Electric Cars Chargers sales and installation company, representing the Green energy with futuristic font fonts and design the name of the company is : EV-Energy Solutions LLC Ideal skills and experience: - Proficiency in logo design and branding - Strong understanding of the electric cars industry - Ability to incorporate specific elements into the logo design - Creativity and the ability to create a unique and memorable logo - Attention to detail and the ability to deliver high-quality work - Strong communication skills to understand the client's vision and incorporate it into the design The logo should align with the new branding direction and should be visually appealing and representa...

  €28 (Avg Bid)
  Taattu
  €28
  222 työtä
  Cambodia | Country Engagement Coordinator 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Premise is a global research company mapping life for organizations working to improve your community. We pay people in specific countries to download our Android app and report on their daily travel ... communication with users, onboarding material development, and working through the app issues. This would begin as a two-week contract, with the possibility to extend the contract for a longer term after the two weeks. Requirements - Must currently live in Sihanoukville, Cambodia - Must have an Android phone - Must speak fluent English - Must be willing to speak to new app users and guide them through the app process - Must be willing to travel. You will be paid per hour and will receive a monetary bonus for each individual recruited. Visit our website to learn more...

  €28 - €232
  Paikallinen
  €28 - €232
  0 tarjoukset
  Wordpress WP-CLI 6 päivää left

  I am looking for a freelancer who can tutor me with WP-CLI project. The main requirement for this project is to create a tool that can update the database based on certain conditions. The timeframe for completing the tasks is within 2 days. I am somewhat familiar with using WP-CLI, so I would appreciate someone who can guide me through the process and provide assistance when needed. I won't reply to automated messages. Thank you

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  Project for Bindu B. 9 päivää left

  BB we want to start you on a first project. The project is a sales force users manual for sales force as customized for FrameUpNow. Dave is responsible for this project and will send you the SOP template, Videos made for us by our supplier Cyntexa of Japiur. The application is tailored to our need and the SOP is intended to guide a FrameUpNow team member on the use of the tool.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for a skilled professional who can draw up architectural plans for a new construction project. I have existing blueprints or sketches for reference that can be used as a starting point. The purpose of these plans is to guide the construction of a new structure. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in architectural design software - Strong understanding of building codes and regulations - Attention to detail in creating accurate and comprehensive plans - Ability to collaborate with engineers and other professionals involved in the construction process

  €381 (Avg Bid)
  €381 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset
  ODOO Installation. 6 päivää left

  I am looking for a freelancer who can assist me with the installation of ODOO version 13. I require a base installation without any specific modules. The system will not be used in a specific industry or for a specific type of business. Skills and experience required: - Proficiency in ODOO installation and configuration - Knowledge of ODOO version 13 - Familiarity with base installation requirements and best practices

  €6 - €18
  Sinetöity
  €6 - €18
  9 tarjoukset

  I am looking for a skilled and creative freelance graphic designer to create a unique logo for my new National Disability Insurance Scheme's business (Name: Goodlife Hope: Tagline: Care With Love). Here are the details of the project: - Project Type: This logo design project is for starting a new enterprise. - Design Elements: While I have a general idea for the logo, I am open to the designer's creativity and suggestions. I want the logo to represent our business and its values effectively. - Preferred Color Scheme: I prefer neutral colors for the logo design. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills and experience in logo design. - Ability to create unique and visually appealing designs. - Understanding of the National Disability Insurance Scheme...

  €18 (Avg Bid)
  Taattu
  €18
  85 työtä
  Trophy icon Event poster - 08/12/2023 17:56 EST 6 päivää left

  Create an event poster Name: Skydancer aerial arts competition hosted by: Avatar Sports Dates:feb 3,4 2023 Dear Freelancer, Thank you for agreeing to create a poster for the upcoming SKYDANCER Aerial Arts Competition. Here are some important notes to guide you in your design: 1. Theme: The theme of the event is "Skydancer," implying the graceful and captivating movements of aerial performers in the sky. Please incorporate elements that reflect the elegance and beauty of aerial arts. 2. Color Palette: Consider using a vibrant and eye-catching color palette that aligns with the energetic and dynamic nature of the aerial arts. You can experiment with bold and contrasting colors to create visual impact. 3. Title: The title, "SKYDANCER," should be the focal point ...

  €28 (Avg Bid)
  Taattu
  €28
  28 työtä

  ...Deploy a plugin for social account registration and login, verification process for registration with email 3. SEO strategies for organic search traffic • Choose and configure SEO modules for SEO better google indexing and friendly url • Other modules for email marketing for social media network • It is a fresh site and the sitemap and was not exposed to google 4. Payment plugin installation and configuration 5. The theme is Warehouse and you can change it if you have preferred or experienced one If your religion or environment does not allow you to review erotic pictures, this opportunity is not suitable for you. The website sells sexual toys related products from south Europe to all over the world and the main marketplace is Europe. All products will be a...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me resolve an issue with installing a SQL Server certificate. I am specifically experiencing the problem of being unable to install the certificate. Err...before, so my hunch is that this is a possible user permissions problem on a newly installed SQL2019 instance, but it has me stuck. I can provide more details and screen prints upon request. SQL Server Version: I am using SQL Server 2019. Skills and Experience Required: - Strong knowledge and experience with SQL Server certificate installation - Expertise in troubleshooting SQL Server errors - Familiarity with SQL Server 2019 - Understanding of network-related and instance-specific errors - Ability to provide clear and concise instructions for resolving the certificate ...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I am looking to hire someone who can implement a custom API of Pinnacle odds with 12 endpoints on a custom made WordPress theme. This project is for starting a new enterprise and I have a specific deadline of within a week. Requirements: - Experience in implementing custom APIs - Strong knowledge of WordPress and custom theme development - Familiarity with Pinnacle odds and sports betting - Ability to work within a tight deadline Skills and experience needed: - Proficiency in PHP, JavaScript, and WordPress development - Experience with API integration and endpoint implementation - Knowledge of sports betting and odds calculation If you have the necessary skills

  €134 (Avg Bid)
  €134 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to help me create custom merchandise for my new enterprise. I am interested in creating multiple types of merchandise, including t-shirts and hats. Initially, I am planning to produce less than 50 units of each merchandise. Skills and Experience: - Experience in designing and producing custom merchandise - Knowledge of different printing techniques and materials - Ability to create unique and eye-catching designs - Understanding of the target audience and market trends in the merchandise industry Whoever I choose for this job I would like to create a professional working relationship where you can be my go to for new merchandise designs. I have sketches of many of them already and am ready to begin work ASAP. THANK YOU

  €306 (Avg Bid)
  €306 Keskimäär. tarjous
  91 tarjoukset

  ...bid only if you also plan to respond... Please make realistic offers and no fake offers where the price multiplies afterwards. Please keep in mind that changes can still be made during the testing phase ! Thank you! My Requirements are: -Combine the settings of the programs mentioned (ngPost, Nyuu, NewsUP, SabNZBd) -download functions like the program "sabNZBd" -for Windows (With a proper installation routine and as an .exe file!!) -Python -NNTP (Network News Transfer Protocol) -modern GUI and a nice logo :) -source code, commenting on the source code properly ! -expandable ! -API usage -work with rss feeds -Periodic check if files still complete -option for hidden autostart -The program is supposed to download a certain sort of links like url use with an browser or...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset

  ...interested in doing several projects Please make realistic offers and no fake offers where the price multiplies afterwards. Please keep in mind that changes can still be made during the testing phase ! My Requirements are: -rebuilt app like and (MetaX) -easy license system, username/email and password or a reg file? -for Windows (With a proper installation routine and as an .exe file!!) -python -modern GUI and (CLI) Command Line usage, powerful and full-featured cmdline interface and scripting interface for any kind of automation -source code !! (properly documented) -Naming Synthax: -expandable -Fetch Data directly from the Website !!! -API usage ( If the API is free of charge and freely available ) -option

  €178 (Avg Bid)
  €178 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset

  The console based applications do not need a GUI and its purpose is the retrieve weather data from an API and display different messages if data is true of false. Remember that this is 3 of the same programs made in 3 different languages. Message me for more info about the languages etc. Code must be well noted so i could understand it.

  €149 (Avg Bid)
  €149 Keskimäär. tarjous
  43 tarjoukset

  I want to design on CATIA or SolidWorks a linear guide containing a motor, an elastic coupling, a ball screw with a specific diameter, two bearings with their housings, and an embedded carriage with the nut of the screw that translates along a given stroke."

  €28 (Avg Bid)
  €28 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset
  Product label design 6 päivää left

  I am looking for a talented designer to create a detailed label design for my household product. With a brand style guide already in place, I am seeking someone who can incorporate the established colors and fonts into the design. The label should be detailed, capturing the essence of the product and its purpose. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in label design - Knowledge of typography and color theory - Ability to work within brand guidelines - Attention to detail and ability to create intricate designs

  €45 (Avg Bid)
  €45 Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset