I need a marketing promoter työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  5,000 i need a marketing promoter työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2385 (Avg Bid)
  €2385 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €517 (Avg Bid)
  €517 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €442 (Avg Bid)
  €442 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €231 - €692
  €231 - €692
  0 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €231 - €692
  €231 - €692
  0 tarjoukset
  €138 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  Hello, I'm in need of a top-notch digital marketing expert who can skillfully handle several aspects including: - Search Engine Optimization (SEO) - Social Media Marketing - Pay-Per-Click Advertising - Website maintenance This role requires someone who can expertly navigate the platforms of Google and Instagram. Previous experience in this field is paramount. So please, in your application, include: - Relevant experience in SEO, Social media marketing, PPC, and website maintenance - Past successes or case studies related to my project requirements - Your strategic approach towards handling this project Looking for an individual who can maximize reach, engagement, and overall performance. Let's create something awesome together!

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  We are seeking a proficient Digital Marketing Expert to provide comprehensive training in Facebook Sales Campaign setup and optimization targeting the UK and US markets. As our chosen candidate, you will be responsible for imparting your expertise in maximizing the effectiveness of Facebook advertising for sales conversions. Responsibilities: Conduct thorough training sessions to educate on Facebook Sales Campaign setup and optimization techniques. Customize training materials to suit the specific requirements of our business and target markets (UK and US). Provide guidance on audience targeting, ad creation, budget allocation, and other essential aspects of Facebook advertising. Offer insights into industry best practices and emerging trends in digital marketing. Ad...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  I'm on the lookout for a knowledgeable social media marketer, with a tactical approach and deep understanding of Instagram and LinkedIn platforms. To be successful in this role, you should: • Specialize in navigating and exploiting the potential of Instagram and LinkedIn, by crafting engaging content and devisive strategies to help accelerate my sales. • Possess vast experience in targeting millennials and small business owners, being able to connect and resonate with these key demographics effectively. Ideally, you would have a proven track record showing your ability to boost sales for similar industries through these mediums. Looking forward to working with someone who can bring fresh and exciting ideas to the fore.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  25 tarjoukset
  Email marketing 6 päivää left

  I'm looking for an experienced email marketer who can assist in designing and implementing an engaging campaign. The purpose is to build customer loyalty ...existing customers and prospective ones. Craft your content to appeal to both demographics seamlessly. - Core Content: In focusing on building loyalty, the emails should primarily contain news and updates about our businesses. These could be innovative changes we're making or new accomplishments the company has achieved. Ideal skills and experience: - Proven track record in handling email marketing campaigns - Experience in customer retention strategies - Excellent content creation and copywriting skills - Expertise in segmenting and targeting different customer groups - Knowledge on how to turn news and updates in...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  For my website, I'm looking for an expert in SEO and digital marketing who can help in improving the website traffic and online sales which are currently low. My goals are these: - Increase the website traffic - Increase the online sales Channels to Focus on: - Social media marketing - Content marketing - Pay-per-click advertising Ideal candidate should have proven skills and experience in SEO, content and social media marketing, and PPC advertising. Your strategies should be aimed at boosting website traffic and ultimately economic growth. Looking forward to working with a dedicated specialist who can assure improved rankings, increased traffic and higher online sales.

  €68 (Avg Bid)
  €68 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset

  I'm seeking a highly motivated and creative digital marketing manager with a multifaceted skill set to elevate our Italian RESTAURANT brand's online presence. The ideal candidate will spearhead our social media management, content creation, and digital advertising efforts, with a particular focus on leveraging Instagram to engage our audience. **Responsibilities:** - Develop and implement a comprehensive social media strategy on Instagram. - Craft captivating blog posts that resonate with our target audience, driving both engagement and website traffic. - Create and manage digital advertising campaigns that effectively promote our products and enhance brand visibility. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in social media manage...

  €214 (Avg Bid)
  €214 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  As the creator of some newly translated marketing materials aiming at Thai locals, it's crucial for me to make sure my translations are excellent and will appeal to my audience. I'm looking for someone to proofread the translations, and provide recommendations or corrections where necessary. I'm looking for: - Proficiency in English and Thai to ensure top-notch translation accuracy - Familiarity with Thai culture and colloquial language to appeal to friendly and informal contents to Thai locals - Experience in affiliate marketing, marketing, and advertising translation to make the translated content persuasive and catchy If you match the above criteria and are excited about improving translated marketing materials, I'd love to hear from...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  Brand website: We are looking for an Email Marketing Specialist experienced in using + SETUP of Convertkit/Sendgrid. Our main goal is to boost the sales of my digital products. Main Work: - Drafting and dispatching email marketing campaigns - Strategizing the campaign to drive maximum engagement and boost digital product sales - Creating email database for lead generation Skills and Experience: - Proven experience in Convertkit/Sendgrid SETUP is a must. - High proficiency in Email Marketing techniques centered around boosting product sales - Understanding of audience segmentation and targeted marketing I look forward to working with a dedicated professional who knows how to tactfully utilize email marketing to increase sales o...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset

  Hi, I need a logo concept designed from scratch. The logo is for a global company that will offer several different software/marketing solutions under the same brand in different industries. The company name is called "Flaxxa". Logo must be good, unique, distinctive, appropriate, well designed, something that stands out and can also kinda be adapted to the future products we will create inside the brand. Think Google for example. They have the logo and colors right? But those colors are then used to kinda represent the logos of their different products and tools. Checkout their products, logos and icons and you'll see that the colors are all over the place. Another logo you can check is "Zoho", google it. They actually mi...

  €46 (Avg Bid)
  Taattu
  €46
  83 työtä
  Boosting Traffic with Facebook Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm seeking a Facebook Marketing expert, who can strategically drive meaningful traffic to our website. Their main task will be the creation and management of compelling product showcase content. Skills and Experience needed: - In-depth knowledge of Facebook's advertising platform - Experience targeting adults, specifically within the age range of 18-30 - Proven ability to create eye-catching product showcases Key Responsibilities: - Develop engaging content featuring our products to intrigue the target age group - Strategically post content to promote our website and increase traffic - Track campaign performance to ensure it meets the desired goal of driving traffic. This project is perfect for anyone with a knack for showcasing products in a wa...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  We're on the lookout for a Dynamics 365 Marketing expert who can take charge of enhancing our marketing efforts by seamlessly integrating Dynamics 365 into our website. This entails crafting and integrating a custom contact form from Dynamics 365 that aligns perfectly with our needs. We're seeking a consultant with a strong command of Dynamics Marketing, capable of not only advising us on the integration process but also enhancing various aspects of our marketing strategies. Moreover, we need someone who can design and implement a contact form for our website, ensuring a smooth connection with Dynamics 365. This form should efficiently gather essential details such as names, email addresses, and phone...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  Engaging Social Media Marketing Campaign 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking for an expert in social media marketing who can specifically handle platforms such as Facebook, Instagram and TikTok. Expectations: * The ideal candidate will create and publish posts three times a week on each platform. * The primary method of engagement should be through informative blogs and articles. Skills and Experience: * Expertise in Facebook, Instagram and TikTok platforms and their various algorithms. * Proven track record of creating engaging blog content and articles. * Ability to consistently meet scheduling expectations.

  €87 (Avg Bid)
  €87 Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset

  I'm seeking an expert in dat...data analysis and specifically pivot tables within Google Sheets. The primary objective is to scrutinize current marketing data and provide actionable insights. Key Responsibilities: - Import and clean my marketing data - Construct an appropriate, dynamic pivot table - Provide detailed analysis and insights gained from the pivot table Ideal Skills: - Proficient in Google Sheets - Exceptional understanding of data analysis with pivot tables. - Extensive experience working with marketing data. - Excellent attention to detail and accuracy. - Superior problem-solving abilities. - Ability to provide insightful data-driven recommendations. This role is perfect for an individual with a knack for revealing hidden trends and strat...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  27 tarjoukset
  Trophy icon Sustainability Marketing Business Case 2 päivää left

  You will utilize all that you learned in the course to write a detailed sustainable marketing plan for a company or non-profit organization (NGO). the plan should include: current and anticipated market sustainability drivers and evaluation of their potential impact on the organization. value of natural capital value of green marketing to the organization recommendations to improve products/services using a maturity model assessment of best practices ie their applicability to the organization recommendations and implementation plan Use APA formatting and the document should be less than 15 pages. ( I will give you all the PDFs that might be helpful)

  €27 (Avg Bid)
  Taattu
  €27
  4 työtä

  Social Media Marketing Plan Objectives: Drive new downloads of the app by leveraging TikTok's vast user base with creative and shareable videos highlighting its unique features. Deliverables: -Social Media Management -Publish Three (3) Content per week -Content Management includes Analysis -Daily Community Engagement -Market Research -Content Curation

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for a highly skilled marketing expert to spearhead an emotional marketing campaign for www.liveforever.cloud. The main aim of this campaign is to drive website traffic, particularly from families, funeral homes, and people who have recently suffered a loss. Key Responsibilities: - Understanding and targeting the needs of our specified audience - Creating an emotional connection between our audience and our services Services we offer include: - Genealogical tree creation - Sale of flowers for deceased loved ones - The promise of everlasting data preservation Ideal candidates should: - Have previous expertise and success in emotional marketing - Be adept at generating interest and website traffic - Understand the sensitive natu...

  €866 (Avg Bid)
  €866 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I need a seasoned Telegram chatter capable of managing group chats and responding to customer inquiries. The job entails maintaining an engaging and responsive environment in the chat, promptly addressing queries and concerns from group members and handling potential conflicts or issues that may arise. Key Aspects: - Proficient in English language - Knowledgeable about marketing strategies and trends - Prior experience in managing Telegram group chats The ideal candidate should bring along excellent interpersonal and communication skills, setting an enthusiastic and respectful tone in the chats. Experience in marketing would be beneficial for directing conversations contributing to the group sensibly.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  I'm in need of a skilled video editor who can efficiently create a marketing video. Although the preferred style wasn't stated, a blend of narrative storytelling, montage, and cinematic would be appreciated. The job is urgent and needs to be completed as soon as possible. Ideal Skills and Experience: • Proven experience in video editing • Demonstrated experience in creating engaging marketing videos • Ability to work under tight deadlines • Proficient in narrative storytelling, montage, and cinematic video editing styles.

  €88 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €88 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  Marketing help ,expert in excel and email management.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset

  I need a seasoned expert in social media marketing who knows their way around Facebook, Instagram, and LinkedIn. The main goals are: * Increasing brand awareness * Driving substantial traffic to our website * Generating profitable leads Key in achieving these goals is having the ability to specifically target women between the ages of 35 to 45, who are open to learning, expanding their growth mindsets, setting boundaries, and stop people pleasing. Strong experience in demographic targeting and understanding of the dynamics between these social platforms is vital. Proficient English to create engaging content is a must. Proven track record in achieving similar goals is highly beneficial. Let's drive growth together. Interested? Apply now.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Keskimäär. tarjous
  75 tarjoukset

  ¡Soy responsable de Marketing de una cadena de empresas de servicios! Estamos buscando externalizar nuestros servicio de SEO y de tráfico web, además de email marketing. Tenemos 2 empresas de servicios al consumidor, y actualmente en el mismo grupo de empresas estamos lanzando un e-commerce. Queremos una persona externa para que pueda coordinar SEO con apoyo de equipo interno de marketing. Se responsabilice y se encargue de coordinar con equipo interno, desde un correo de empresa que le aportaremos, a distintas personas para poder llegar a la creación del volumen de SEO que queremos realizar. Actualmente lo está haciendo un personal contratado pero queremos tener la flexibilidad de trabajar con un freelance. Queremos ...

  €302 (Avg Bid)
  €302 Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset
  Agiftedfoundation 6 päivää left

  I'm in search of a dynamic promoter who possesses an innate ability to uncover musical artists in need of visually capturing their stories through music videos. Here's a glance at what I'm looking for: - **Core Mission:** Identifying artists interested in bringing their music to life with a narrative-driven video that mesmerizes their audience. - **Budget Range:** My financial allocation for these music video projects sits comfortably between $500 to $1000. This budget is designed to ensure quality storytelling without compromising the artistic vision. - **Desired Video Style:** The essence of our project is rooted in narrative storytelling. We aim to create videos that don't just showcase the music but tell a compellin...

  €1690 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €1690 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  ...email marketing to expand my outreach and engage potential customers. My primary goal is to find a skilled freelancer who can guide me in setting up the technical aspects of cold email campaigns. These campaigns initially require basic automation, such as sending out scheduled emails to prospects. Additionally, I'm looking for assistance in building a curated email list from scratch, which is crucial for my campaign's success. **Skills and Experience Required:** - Proficiency in cold email marketing tools and software. - Strong understanding of basic email automation processes. - Experience in building and curating targeted email lists. - Knowledge in email campaign analytics to track performance. **Objectives:** - Establish a structured ap...

  €50 / hr (Avg Bid)
  €50 / hr Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  ...for a marketing professional to come up with an engaging and strategic proposal that primarily targets youths and young adults. The aim of the proposal should be to help increase brand visibility and strengthen customer loyalty through the WhatsApp platform. To add context, the brand falls under the Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) category where competition for attention and loyalty is tight. The proposed messaging should thus be creative, youth-relevant, and memorable. Key Deliverables: - A short strategic plan to maximize the use of WhatsApp channel as a marketing channel that can be used as channel to promote campaign promos, offer customer education and as a way to drive customer engagement and loyalty. Ideal Skills and Experience: -...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  consulente marketing 6 päivää left

  Cerco un consulente di marketing esperto specializzato in content marketing e ottimizzazione SEO. I miei obiettivi principali sono aumentare il traffico del sito web e generare lead e conversioni significative, concentrandomi esclusivamente su un pubblico B2B. Il progetto richiede una combinazione strategica tra la creazione di contenuti di alta qualità e l'applicazione delle migliori pratiche SEO per attrarre e coinvolgere il mio mercato di riferimento. Competenze ed esperienza ideali: - Comprovato successo nelle strategie di content marketing B2B - Competenza nelle tecniche di ottimizzazione SEO su misura per il pubblico B2B - Capacità di analizzare e interpretare i dati sul traffico del sito web - Forte comprensione della creazione ...

  €3207 (Avg Bid)
  €3207 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset

  ...search of a skilled marketing professional who can amplify my brand's presence across various digital landscapes within a month. My project revolves around enhancing visibility and engaging with my audience through meticulously crafted campaigns spanning social media, email, and content marketing. Here's what I'm specifically looking for: - **Social Media Marketing**: Create and manage high-impact strategies on Facebook, Instagram, and Twitter. This involves curating content, scheduling posts, and analyzing engagement metrics to refine approaches. - **Email Marketing**: Design captivating email campaigns that resonate with our target audience. The objective is to nurture leads, boost conversions, and maintain open lines of commu...

  €208 (Avg Bid)
  €208 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset
  MARKETING DIGITAL -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Estamos buscando el mejor perfil para importante marca nacional e internacional. Creadora de contenido para redes sociales incluye tiktok, que no le tema a las cámaras. Súper creativa y con chispa. Buen desempeño escénico Incluir su usuario de TikTok Tareas: Contenido estático y dinámico Video de valor cortos reels, tiktoks. Salir en cámara Planificar el contenido del mes Manejará varios perfiles de la misma empresa. - De preferencia que sea de América Latina - Ecuador, Colombia, México - Sexo Mujer - Tenga buena presencia física.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  I'm looking to establish a compelling online presence primarily focused on patients considering clinical trial participation. Key aspects of this project include creating an authentic brand image, increasing site visibility, and converting site visitors to trial participants. The successful freelancer will utilize content marketing strategies, with a particular emphasis on engaging blog articles. The aim is to create and share valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a defined audience. Ideal Skills and Experience: - Expertise in content creation and marketing, particularly blog articles. - Strong understanding of healthcare, with the ability to translate complex clinical trial information into patient-friendly content. - P...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  56 tarjoukset

  I am in need of a digital marketing guru to invigorate and expand my YouTube Channel. Currently, my channel has between 100-500 active subscribers, but I'm more ambitious. My Objectives: - Increase brand awareness to amplify my message and reach a broader audience through youtube - Strategically grow subscriber base to solidify my channel's popularity - Drive more traffic to my associated website for additional engagement My Targets: - Teenagers with a keen interest in my channel's content - Young adults searching for a connection with the content I produce - Professionals looking to incorporate my content into their work life If you have pertinent experience in digital marketing strategies, especiall...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  ...young adults, I am seeking an experienced social media marketer who can strategically strengthen and increase my brand visibility predominantly among the age group of 18-24 years old. Key Objectives: - Develop and execute an effective Instagram marketing campaign to promote brand awareness amongst the identified target audience The Ideal Candidate Should Have: - Proven experience in Instagram marketing and analytical tools - A creative mindset to develop engaging content - An in-depth understanding of Instagram’s algorithm and the behavior of young adults on social media - Ability to monitor, analyze, and report on performance metrics in order to continually optimize results If you have the required skill set and are passionate about the power...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  Please make sure you SEO optimize the website : Home Page We need creative animations in the website Logo and menu Headline , color palette: #127DDD, #545454 Services Drop Down Menu: Lead Generation Ads Organic Social Media Reach Website Design SEO Optimization Backlinks Brand Identity About Us Call Us Button: Blog Content Will be provided Trusted By List the contractors clients from AM Saletech Testimonials Google Reviews Our Work Screenshot of previous clients data Contact Form What’s Your Goal? Lead Generation Website Design Brand Awareness Unsure

  €118 (Avg Bid)
  €118 Keskimäär. tarjous
  127 tarjoukset

  Hello, I am looking to hire a talented and experienced online marketer, who can help me generate sales on my newly launched website. I think affiliate marketing is direction, which I would like to follow. However, I am willing to explore any other potential possibility to growth. Ideally, if you have proven experience as an affiliate marketer and essential knowledge to explore marketing options for my business. Business mainly concentrate on home appliance products. If you are interested in this job opportunity, please let me know. Long term cooperation is possible. Regards, Stuart

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  We are seeking a transcriber/report writer to join our growing company! We empower businesses and entrepreneurs, providing our clients with simple strategies to build sustainable growth models and creating meaningful impact through human-centred digital approaches. Our ideal candidate is an excellent listener, trustworthy, and detail-oriented— they have the capacity to translate high-level concepts into simple ideas. You will listen to video recordings of our CEO’s consulting calls that typically last 60 minutes and type the contents into digital documents. Your responsibilities include creating accurate written versions of these recordings done by speech recognition software, detecting any inconsistencies, and identifying key concepts discussed in the meetings. What ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset
  Kindle Marketing Wizard Needed 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm embarking on a journey to elevate my book's presence on Amazon Kindle, especially focusing on marketing and promotion. Having a mix of existing materials and the need to create fresh, engaging content, I seek an expert to navigate this landscape effectively. ### Ideal Skills and Experience: - Proficiency in digital marketing, particularly within Amazon's ecosystem. - Creativity in designing marketing materials that resonate with Kindle readers. - Adept at crafting and executing promotion strategies tailored to Kindle publications. - Experience with content creation, ranging from social media snippets to comprehensive promotional materials. - Familiarity with Amazon Kindle’s publishing guidelines and promotional oppo...

  €199 (Avg Bid)
  €199 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  I am just Looking for a Digital marketing partern to Promote the website and genrate Sales.I will give him/her Profit share on Invested on product,Hosting website creation,gateway, shipping servies and many other. Inshort I need a digital marketing partner for the website where I will give him profit share in every sales. Website:- I am Ready Product & Website with Payment Gateway 2:- Shipping service Ready 3:- Product Ready Key objectives: - Expanding our brand's reach and recognition - Delivering solid leads - Enhancing web traffic

  €24 (Avg Bid)
  €24 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  I'm seeking a talented freelancer to translate a document from Spanish into European Portuguese, focusing on a blend of marketing and technical language. This unique project requires someone comfortable with both the subtleties of marketing terminology and the precision of technical language. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in both Spanish and Portuguese, with native-level understanding of European Portuguese. - Technical translation experience. - Attention to detail, ensuring that both the technical and marketing nuances are preserved in the translation. - Ability to work on a tight deadline without compromising quality. Project Details: - The document consists of approximately 3000 words. - The subject matter integrates t...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  I am in need of a marketer to help increase downloads of my mobile gaming app specifically targeting young professionals via Google Ads. - Your goal: Increase app downloads targeting young professionals. - Expectation: A strategized Google Ad campaign to reach the target demographic. - Ideal skills: Experience with mobile app marketing, particularly in the gaming category, and proficiency with Google Ads. Experience marketing to young professionals would be beneficial. - You must be adept at interpreting analytical data to continuously optimize the campaign for the best results.

  €69 (Avg Bid)
  €69 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I need an expert to create a business proposal presentation for an hotel website integrated with a social media marketing plan. This proposal should be designed to book rooms or services to various target audience. Your responsibility includes: - Developing an engaging and interactive presentation for the client to chose our concept - Synchronize the website with Facebook and Instagram for digital marketing. - Implement SEO strategies for better outreach. Ideal Skills: - Experience in website development presentation - Strong knowledge of SEO and social media platforms, specifically Facebook and Instagram. - Excellent in crafting and presenting business proposals.

  €89 (Avg Bid)
  €89 Keskimäär. tarjous
  110 tarjoukset

  I'm looking for a skilled marketing expert to take my YouTube channel to the next level. My primary goals are to increase my subscribers and to increase watch hours. **Key Responsibilities:** - Develop and implement strategies to increase subscribers. - Create engaging content plans to improve viewer interaction. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record in YouTube channel growth. - Strong understanding of content marketing and SEO. **What To Include In Your Application:** - Highlight past work specifically related to YouTube growth. - Provide a detailed project proposal outlining your approach. Please provide a quote for your Monthly fees.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset

  I'm seeking a skilled social media marketer who can elevate my brand to the next level on Facebook and Instagram. My goal is to connect with millennials, small business owners, and female audiences through engaging, innovative content that not only increases brand awareness but also drives significant traffic to my website and generates valuable leads. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in creating and executing successful social media campaigns on Facebook and Instagram. - Exceptional ability to target and engage with millennials, small business owners, and a predominantly female audience. - Expertise in content creation that resonates with my target audience, fostering engagement and community growth. - Strong analytical skills to track campaign perf...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset

  I'm in need of a proficient video editor to help create a high-quality marketing video. The primary purpose of the video is to engage the general public, so I need a captivating final product. Key Aspects: - The video's style should lean more into the documentary side, smoothly tying together narratives and facts in a visually pleasing way. Ideal Candidate: - Experience in marketing video production. - Proficiency in documentary-style video editing. - Understanding of how to create an engaging video for the general public. - Excellent storytelling abilities and a keen eye for detail. In your bid, please include details about your previous marketing video projects, particularly those in a do...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  Saya mempunyai sebuah yt channel yg sedang berkembang saya mencari seseorang yang ingin bekerja dari awal bersama saya utk kemajuan yt channel saya. Seseorang yang dapat mengelola sosial media serta yt channel tsb dan juga memiliki kemampuan dalam menghubungi & negosiasi dengan klien serta juga memiliki kemampuan copywriting & SEO yg baik. Saya mengutamakan yang bisa bekerja offline serta berada disekitar jabodetabek. Hari dan jam kerja bisa di diskusikan terlebih dahulu.

  €61 (Avg Bid)
  €61 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset