I need a marketing person työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  255,351 i need a marketing person työtä löytyi, hinnoittelu EUR
  €106 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2422 (Avg Bid)
  €2422 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €525 (Avg Bid)
  €525 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €449 (Avg Bid)
  €449 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €234 - €702
  €234 - €702
  0 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €234 - €702
  €234 - €702
  0 tarjoukset
  €140 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am looking for a UI & UX expert to help me enhance the user experience on my marketplace website, which is built on React & Flask. Specifically, I want to focus on the front page and product/service pages to ensure they are visually appealing, easy to navigate, and optimized for conversion. The ideal candidate should have: - Proven experience in UX/UI design - Familiarity with React and/or Flask - A portfolio of past work demonstrating their expertise in this area When applying, please share your experience in UI/UX design and provide examples of similar projects you have worked on in the past. As for design ideas, I am open to suggestions and would love to hear your creative input.

  €154 (Avg Bid)
  €154 Keskimäär. tarjous
  62 tarjoukset
  Digital marketing specialist 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a digital marketing specialist who can help me increase sales and conversions through a Google Ads campaign. The ideal candidate should have experience in managing Google Ads campaigns and be able to provide measurable results. Platforms: - Google Ads Content: - Images The focus of this campaign is to increase sales and conversions, so the specialist should have experience in creating and optimizing ad campaigns for maximum ROI. They should also be able to provide regular reports and analysis to track the success of the campaign.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  47 tarjoukset
  Digital Marketing 6 päivää left

  I am looking for a digital marketing expert to help me generate leads and sales through social media. The ideal candidate will have experience in creating and implementing successful social media campaigns that promote visual content such as images and videos. Specifically, I am looking for someone who can: - Develop a social media marketing strategy that aligns with my business goals - Create and curate engaging visual content (images and videos) that promote my products and services - Manage and optimize my social media accounts (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) to increase engagement and drive traffic to my website - Monitor and analyze social media metrics to measure the success of our campaigns and make data-driven decisions - Stay up-to-d...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset
  social media marketing 6 päivää left

  My business is in need of a professional who specializes in social media marketing to help us reach our goals. Our goal is to increase brand awareness across our social media channels, especially on Facebook, Twitter, and Instagram. We’d like someone experienced in these platforms, so they have familiarity with best practices for engagement and reach, as well as how to properly target audiences and create content that resonates. On Instagram specifically, we’d like them to be able to create high quality visuals that will help create engagement and expand our visibility. The freelancer must have knowledge of SEO and how to organize and analyze metrics to measure progress and maximize ROI (Return on Investment). They should also have superior communication...

  €246 (Avg Bid)
  €246 Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset

  Looking for a skilled freelancer to help me implement a Pay-per-sale (PPS) affiliate program using my preferred affiliate network or platform. The target audience for the affiliate marketing campaign is a general audience. Ideal Skills and Experience: - Experience in affiliate marketing and implementing PPS programs - Knowledge of various affiliate networks and platforms - Ability to track and analyze affiliate performance data - Experience in creating and managing successful affiliate campaigns - Familiarity with the target audience and ability to tailor messaging accordingly.

  €311 (Avg Bid)
  €311 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  ...to focus our digital marketing efforts to generate leads. Our main focus will be creating and running a social media campaign, using videos as the main type of content. Videos are a great way to capture people's attention and draw them in to learn more about our products and services. We are looking to use digital marketing to create a strong presence and brand awareness, while also increasing website traffic and generating leads. We are eager to create a social media presence that showcases our work, and create a steady stream of content in the form of videos that can attract target customers. From there, our digital marketing efforts can move on to running Google Ads, and creating email campaigns. Our goal is to create...

  €239 (Avg Bid)
  €239 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  I am looking for a talented person who can promote and advertise my song to the target audience of Teens/Young Adults. The ideal candidate should have experience in advertising music that appeals to this demographic and can deliver a high-quality result within the given timeline. Key requirements: - Knowledge of the target audience and their musical preferences - Experience in Social Media Campaigns and promoting music on various platforms If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal and share samples of your previous work.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset
  Social Media Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  your responsibilities will include: Social Media Strategy Development: Developing a comprehensive social media strategy tailored to our business objectives, target audience, and industry trends. This will involve defining key performance indicators (KPIs), determining content themes and formats, and creating a content calendar. Content Creation and Management: Producing engaging and high-quality content across various social media platforms, including text, images, videos, and infographics. Ensuring consistency in brand messaging and tone of voice while adapting content to suit each platform's unique requirements. Community Engagement: Actively monitoring social media channels, engaging with our audience, responding to comments and messages, and fostering meaningful i...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset
  Marketing for Abroad studies 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I need someone to promote my consultant service of higher studies in Germany. I will pay on successful client conversion basis.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset
  Paid marketing manager 6 päivää left

  Paid Marketing Manager for Facebook Ads Campaign I am seeking a skilled and experienced Paid Marketing Manager to assist me in running a successful Facebook Ads campaign. My target audience is primarily B2C, and my budget for the advertising campaign is $30. Responsibilities: - Develop and execute a Facebook Ads campaign strategy that aligns with my business goals and objectives - Perform audience research to identify target demographics and interests - Implement best practices for ad creation and copywriting - Monitor and optimize ads for maximum ROI - Provide regular reports on campaign performance Requirements: - Previous experience managing successful Facebook Ads campaigns - Expertise in audience targeting and ad optimization - Stro...

  €1591 (Avg Bid)
  €1591 Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset

  I am looking for a skilled freelancer to help me launch a digital marketing campaign for my OTT film in Hindi. My goal is to increase brand awareness and drive website traffic through social media marketing. My target audience is global, with a focus on those interested in Hindi cinema. My primary goal is to increase website traffic and ultimately engagement through the campaign. A successful candidate will have extensive knowledge of different digital marketing strategies, as well as experience developing, implementing, and managing social media campaigns. They should be creative, data-driven, and excellent problem solvers. I'm looking forward to working together to create great results!

  €91 (Avg Bid)
  €91 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  i am looking for marketing experts who can target clients and get converted leads to me, for website and software development company. experienced needed

  €90 (Avg Bid)
  €90 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  Hi Sahil S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €49 (Avg Bid)
  €49 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Commercial Real Estate Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are a Commercial Real Estate Agency and require someone to produce our Information Memorandum offerings and place our property ads online This can be an ongoing role for te right application You must have real estate experience and be able to show IM's you have done

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  Looking for a Twitter Marketing Agency to help me increase engagement with my defined target audience. I want to focus on informative content that will resonate with my audience. The ideal candidate will have experience in creating engaging tweets that will go viral and drive traffic to my website. Skills required include social media marketing, content creation and strategy, and knowledge of Twitter algorithms.

  €98 (Avg Bid)
  €98 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  €28 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Social Media Marketing 6 päivää left

  Our team is looking for an experienced social media expert to help us with our upcoming marketing campaign. We are looking to focus our efforts on Instagram, with the primary goal of generating sales. We don't have a specific idea in mind yet, so we are open to suggestions on content and promotional ideas. If you have experience managing a successful social media campaign and would like to be part of this project, please get in touch to discuss further. We look forward to hearing from you!

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Social Media Marketing Specialists 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Do you specialize in helping people gain more exposure on Social media platforms? We are a Social Media Marketing company and we're looking for Social Media Marketing experts that can: 1.  Prepare a marketing/Action plan. 2. Create engaging content and manage social media accounts 3. Engage with followers and posts 1 or more times per day 4. Adapt + distribute across 5 social media platforms + Reporting To apply for this position please:   1.  Let me know what you charge for a given level of quality. 2.  Please include links to past completed project examples that demonstrate your expertise in social media marketing. Additionally, So we can see  that you’ve read and understood this job post, pl...

  €337 (Avg Bid)
  €337 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset

  I need professional images to promote my business: CC Sound Design I do not have the original image files for logo design

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset

  We are in need of a graphic designer with experience in logo design and social media marketing design, to assist us with the re-tweaking of our pre-existing logo. BGI Group is a construction company that works primarily in the civil construction industry but also has various roles in other construction sectors. We have a logo currently but would like some wording and font changed to look more modernised. BGI Group is in the middle of getting all social marketing off the ground and up to date. We would like to have coherent branding across all platforms as well as in our brochures etc. With the new logo we would also ask that a banner and profile picture can be made for both LinkedIn and Facebook (following their recommended dimensions)...

  €48 (Avg Bid)
  €48 Keskimäär. tarjous
  86 tarjoukset
  Affiliate Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Hey there! I need help getting started with my affiliate marketing business. Regards

  €393 (Avg Bid)
  €393 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset
  Content Marketing 6 päivää left

  Job Title: Marketing Freelancer - Content Curation Specialist Company Overview: We are a dynamic and rapidly growing company in the [industry/niche] sector, dedicated to providing [specific product/service] to our customers. As we continue to expand our online presence, we are seeking a talented Marketing Freelancer with expertise in content curation and a proven track record of driving high conversions. This is a fantastic opportunity to join our team and make a significant impact on our brand's visibility and customer engagement. Position Overview: As our Marketing Freelancer - Content Curation Specialist, you will play a crucial role in enhancing our online presence by curating and repurposing content across various f...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset
  Digital Marketing Reporting 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am in need of a freelancer who can generate a weekly performance summary for my digital marketing efforts on Google Ads, Facebook and other platforms. The ideal candidate should have experience with Google Ads reporting and be able to provide detailed campaign analysis with a focus on ROI. All reports are in Google sheets, but also require a short executive summary. The report should be easy to understand and provide actionable insights to improve my digital marketing strategy. We require someone willing to work every week on Monday and Tuesday. The tasks a time sensitive so if you can't work those days, then this is not for you. A minimum of 6 hours a day, but could be 7-8 hours if you have the time....

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset

  I am looking for a TikTok marketing expert to help promote my resume business in Australia. Our target audience is entry-level and mid-level professionals, so we need content that will resonate with them. Specifically, we would like to create videos that will grab their attention. Our marketing campaign should have a moderate intensity, with 3-4 posts per week. Ideal Skills and Experience: - Experience in TikTok marketing - Strong knowledge of social media trends and best practices - Ability to create engaging and humorous content - Understanding of the Australian job market and target audience - Proven track record of successful social media campaigns

  €99 (Avg Bid)
  €99 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  I am looking for a freelancer to help me market my online course to a specific target audience. The ideal candidate should have experience in paid advertising, SEO and social media advertising. Target Audience: - Folks who have never-used a computer - Computer illiterates - Students Platforms: - Paid Advertising - Social Media Skills and Experience: - Experience in paid advertising - Ability to work within a budget - Knowledge of target audience and how to effectively market to them.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset

  I am looking for a freelancer who can help me with data entry, Facebook marketing, and photo editing. Specifically, I need someone who can input contact information into our system. For our Facebook marketing campaign, our main goal is to drive website traffic. As for photo editing, we require advanced editing skills such as color correction and retouching. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in data entry and attention to detail - Knowledge of Facebook advertising and marketing - Advanced photo editing skills - Time management and ability to meet deadlines - Strong communication and collaboration skills with our team.

  €398 (Avg Bid)
  €398 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset
  Marketing Specialist 6 päivää left

  We are looking for an enthusiastic Marketing Specialist to help us in our overall marketing efforts. You will be an integral part of the development and execution of marketing plans to reach targets from brand awareness to product promotion. A Marketing specialist should be a competent professional able to grasp consumer behavior trends and generate creative ideas. You should also be well-versed in specialized marketing concepts, principles and tactics. The goal is to deliver effective marketing programs that will help our reputation and growth.

  €317 (Avg Bid)
  €317 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset
  Marketing Automation 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Marketing Automation Project: Increasing Leads We are currently looking for a freelancer who can help us with our marketing automation project, specifically in increasing our leads. We do not have a specific automation platform in mind, so we are open to suggestions. Skills and Experience: - Experience in creating and optimizing funnels and landing pages - Familiarity with CLickfunnels, , Marketo, or other marketing automation platforms - Proven track record in increasing leads through marketing automation - Ability to analyze data and adjust strategies accordingly Application Requirements: Please include examples of past work that showcases your experience in marketing automation. We are looking for a freelancer who can provide ...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  25 tarjoukset
  Partnership email 6 päivää left

  I am looking for someone to help me create the perfect partnership email to pitch a product collaboration. My ideal target audience would be clients or customers. This email should clearly communicate my intentions, and why working together can be beneficial to both parties. It should include everything from product information to pricing plans. I need someone who can craft a persuasive and convincing email that will make my potential partners take note. Furthermore, I expect the freelancer to have content writing expertise, as well as knowledge of email marketing strategies. If you think you are the right person for this project, please get in touch. I look forward to hearing from you.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset
  digital marketing project 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Digital Marketing Project for Website Traffic Increase Target Audience: Both B2B and B2C Primary Goal: Increase website traffic Digital Marketing Channels: Focus on social media Ideal Skills and Experience: - Experience in social media marketing with a track record of driving website traffic - Knowledge of social media platforms and how to optimize content for each - Familiarity with social media analytics and ability to track and report on results - Understanding of target audience and ability to create targeted social media campaigns - Strong communication and collaboration skills to work with team members and clients.

  €215 (Avg Bid)
  €215 Keskimäär. tarjous
  43 tarjoukset

  Digital Marketing Services for an IT Company I am looking for a digital marketing expert who can provide the below Services: Social Media Management Facebook , Instagram , Twitter , linkedin. Writhing Announcement in Arabic and English ( 5 to 8 per month ) 3 paragraphs each Website SEO we will pay per month

  €104 (Avg Bid)
  €104 Keskimäär. tarjous
  76 tarjoukset

  We are in need of a web master service provider who can offer comprehensive support in various areas. Specifically, SEO, marketing services to increase our online presence and attract more customers and ongoing design and enhancement, blog and vlog posting and more Our platform is WordPress, and wqe need someone who is experienced in working with this platform to ensure that all the necessary updates and modifications are implemented effectively. As for my budget, I am willing to pay more than $1000 for a service provider who can deliver quality results within a reasonable timeline. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in WordPress development and customization - Marketing expertise, including social...

  €2642 (Avg Bid)
  €2642 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset

  Hello! I am looking for help with a marketing campaign for my e-commerce business. My target audience is young adults and the strategy I'd like to employ is social media marketing, aimed towards boosting my overall sales. The goal of the campaign is to drive more sales and create more revenue for my business through social media channels such as Instagram, Facebook, Snapchat and Tiktok, targeting specifically young adults. I'm looking for a creative approach that can effectively reach this audience and increasing their awareness of my brand. I'm open to new ideas and suggestions, but I believe social media marketing is a great way to engage customers and build relationships with my target audience. My expectations ar...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Keskimäär. tarjous
  25 tarjoukset
  Meta marketing 6 päivää left

  Meta Marketing for Increasing Application Downloads on Instagram and Facebook Our main goal for this project is to increase the number of downloads for our application. To achieve this, we plan to implement a meta marketing strategy on Instagram. Target Audience We have a specific target audience in mind, which we will share with the chosen freelancer. It is important that the meta marketing strategy is tailored to this audience to ensure maximum impact. Platforms We would like to focus on Instagram for this project. Therefore, we require a freelancer with expertise in Instagram marketing. Experience with Facebook and Google Ads is also preferable. Overall, we are looking for a skilled freelancer who can help us develop and...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  Technical person 6 päivää left

  Looking for a technical person to assist with Microsoft word issues and need to write a RFP.

  €7 - €14 / hr
  Sinetöity Salassapitosopimus
  €7 - €14 / hr
  7 tarjoukset
  Digital marketing 6 päivää left

  Looking for a digital marketing expert to help me increase sales and conversions for my local business. The ideal candidate should have experience in social media marketing, specifically Facebook and Instagram. The focus will be on creating engaging content, running targeted ads, and building a strong online presence. The primary goal is to drive sales and increase revenue. Any experience with email marketing or SEO/SEM is a plus.

  €71 (Avg Bid)
  €71 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset
  Perfomance Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a performance marketer to help generate leads for my Interior design services through social media advertising. The ideal candidate should have experience in social media advertising and be familiar with platforms such as Facebook, Instagram, and LinkedIn. They should also be able to craft effective ad copy and target the right audience to maximize ROI. Additionally, knowledge of conversion rate optimization and A/B testing is a plus.

  €98 (Avg Bid)
  €98 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  Looking for an experienced advertising and marketing freelancer to promote our product/service to young adults through content marketing strategies. The main goal is to increase product/service promotion and generate leads. The ideal candidate should have expertise in: - Content marketing strategies for young adults - Creating engaging content for social media platforms - Search Engine Optimization (SEO) - Analyzing and tracking campaign performance - Ability to work independently and meet deadlines. i have an indicator, I will pay a 10% commission every time you sell

  €299 (Avg Bid)
  €299 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset

  I am an online marketing agency in search of experienced digital marketing professionals from Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Pakistan, and South Africa on a project basis. Specifically, I require social media marketing services. The budget for the project is 5000 INR. The project duration will be more than 3 months. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in social media marketing - Experience in creating and implementing social media campaigns - Knowledge of social media analytics and reporting - Familiarity with social media scheduling and management tools - Excellent communication and collaboration skills - Strong attention to detail and ability to meet deadlines.

  €30 (Avg Bid)
  €30 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset
  social media marketing 5 päivää left
  VARMENNETTU

  Social Media Marketing for Brand Awareness on Facebook Skills/Experience Required: - Social media marketing expertise with a focus on Facebook - Ability to create engaging content to increase brand awareness - Experience with content creation and copywriting - Understanding of Facebook advertising and targeting Project Requirements: - Develop a social media marketing campaign to increase brand awareness on Facebook - Utilize existing content to create engaging posts that align with the brand's messaging - Use Facebook advertising to reach target audience and increase reach - Track and analyze campaign performance to optimize for success

  €852 (Avg Bid)
  €852 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset