I need a freelancer marketing guy in hyderabad työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  2,000 i need a freelancer marketing guy in hyderabad työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2423 (Avg Bid)
  €2423 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €526 (Avg Bid)
  €526 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €449 (Avg Bid)
  €449 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €234 - €703
  €234 - €703
  0 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €234 - €703
  €234 - €703
  0 tarjoukset
  €141 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Multichannel Social Media Marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking ...traffic to my website. Key Responsibilities: - Develop and execute a social media strategy across Facebook, Instagram and Tik-tok. - Create engaging content that resonates with young adults, parents and adults. - Implement lead generation techniques to increase conversion rates. - Monitor and analyze social media performance to optimize the strategy. Ideal Candidate: - Proven track record in social media marketing with similar goals. - Strong understanding of Facebook, Instagram and Tik-tok algorithms. - Experience in lead generation and driving website traffic through social media. - Excellent communication and analytical skills. I'm open to creative ideas and strategies, so I'm looking forward to collaborating with a pr...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset

  I am seeking a savvy digital marketer to increase the visibility of my rental chalets and drive booking rates. The marketing campaign should target platforms like Google Maps, Facebook, Instagram, and Snapchat, with a special focus on reaching out to families. Key tasks will be: - Developing and managing ads on Google, Facebook, Instagram, and Snapchat - Optimizing the visibility of our chalets on Google Maps - Creating engaging content that appeals to our target audience: families The ideal freelancer must have a successful track record in using these platforms for marketing purposes, along with experience in the tourism or hospitality industries. They should be capable of analyzing social media trends and tweaking campaign...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset

  I'd like to create a client-focused presentation that provides a comprehensive overview of my digital marketing agency's services. Relevant experience in producing high-quality marketing presentations and a general understanding of digital marketing is preferred. The project will encompass the following: - An introduction to all our core services, with special emphasis on SEO, Social Media Marketing, and Content Marketing. - Presentation of case studies that profile successful campaigns we've managed in these areas. - Highlight the goal of our marketing campaigns, which is to generate leads and conversions. If you have experience with graphic design, that's a plus, as I want the...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset

  Marketing y Diseño para puesto y posible participación Se busca alguien grandes aspiraciones y mucho deseos de poner en practica campañas de marketing y participar de una emprendimiento muy novedoso y gran proyección. Debe tener grandes habilidades de diseño y conocimientos suficientes para promocionar proyecto. Indispensable vivir cerca de Valencia.

  €250 - €750
  Sinetöity
  €250 - €750
  10 tarjoukset

  I'm looking to integrate an affiliate marketing app into my Shopify store to leverage my existing customer base. Key Functionalities: - Payment Gateway Integration: This is the main focus of the project. The app should seamlessly integrate with my current payment system to ensure a smooth and secure flow of affiliate commissions. Target Audience: - Our affiliate marketing program is specifically aimed at my existing customers. These are individuals who have already shown an interest in my products and services, and I believe they are in the best position to promote them. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Shopify and experience in developing and integrating applications into this platform. - Strong background i...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset

  I'm searching for an experienced digital marketer to manage and enhance the online p...Social media management for Facebook and Instagram. - SEO implementation to increase site visibility and drive traffic. - Content creation and marketing customized for a B2C audience. The ideal candidate should have extensive experience in SEO, content creation, and social media management. Their work will play a pivotal role in reaching out to potential customers, so a strong understanding of effective B2C marketing strategies is a must. A proven record in maximizing online reach and engagement, particularly on Facebook & Instagram, would significantly increase your chance of success in this project. The aim is to cr...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  Are you a proficient freelancer with a knack for launching apps, setting up server environments, and adept at live admin panels? If so, I'm on the lookout for someone just like you! I recently acquired a robust code package from CodeCanyon, meticulously crafted using Flutter and Laravel technologies. Now, I'm in need of a skilled individual to assist me in bringing this project to fruition. Responsibilities: Play Store Deployment: Guide me through the process of deploying the app on the Google Play Store, ensuring all necessary steps are meticulously followed for a successful launch. Server Configuration: Assist in setting up the project on cPanel, Firebase, and MySQL, guaranteeing seamless functioni...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset
  SEO-Driven Performance Marketing Campaign 6 päivää left
  VARMENNETTU

  READ BEFORE BIDING - Marketer Only with PERFORMANCE MARKETING EXPERIENCE SEO ROI BASED SALES ONLINE WHO HAVE TRACK RECORDS AND SHARE DATA OF PAST WORK WITH BAD EXPERIENCE IF YOU DON'T HAVE ANY OF THIS PLEASE DON'T BID We're looking for a skilled professional to help achieve our main objectives of performance marketing, which are: sales boost, SEO improvement, and brand awareness enhancement. Our current marketing methods are SEO and paid advertising. Our target audience lies primarily between the ages of 25 and 44. This role requires: - Solid understanding and hands-on experience with SEO and paid advertising platforms. - Experience in creating and implementing performance marketing strategies for 25 to 44-year-old demographics...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset
  marketing facebook 6 päivää left

  I need someone to support sales on Facebook

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Keskimäär. tarjous
  4 tarjoukset

  I am looking to build a team of individuals interested in Multi-Level Marketing. I have a unique compensation plan that I believe is a game changer. If you join my team, I am committed to helping you build yours. Key aspects of this project include: - Marketing Strategy: I am in need of a skilled and highly experienced marketing expert to provide a comprehensive strategy that will help propel our business forward. This will involve understanding the market, identifying potential customers, and creating a detailed plan to reach and convert them. - Target Audience: Our target audience consists of young professionals, stay-at-home parents, and individuals with a bu...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset
  freelancer api approval 6 päivää left
  VARMENNETTU

  i want a freelancer devloper api approval i need api for my existing project so bid only those guy which can help and give a approval api

  €73 (Avg Bid)
  €73 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  I'm a novice in SEO and digital marketing, and I'm eager to learn the ropes, particularly in the areas of SEO and SMM. I'm looking to boost my website traffic, improve its rankings on search engines, and ultimately generate more leads and conversions. I am seeking a virtual tutor to provide me with a comprehensive training on SEO and digital marketing, with a focus on SEO and SMM. The trainer should ideally: - Have a wealth of practical experience in the industry. - Be able to break down complex concepts into simple, easy-to-understand lessons. - Provide hands-on guidance and practical exercises. - Be able to track and measure my progress. - Tailor the lessons to my specific goals, ensuring that I...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset

  I am seeking a talented copywriter to help with a marketing campaign for my business-to-business (B2B) radio station. The aim is to attract more B2B clients through engaging radio advertisements and promos. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in copywriting, particularly for B2B marketing. - Familiarity with effective radio advertising techniques. - Ability to create compelling, professional, and persuasive copy for a business audience. - Understanding of how to write for the ear, considering the auditory nature of radio. - Experience in the radio industry or with radio advertising is a definite plus. The project will involve: - Crafting impactful, concise, and clear copy that can be spoken on air. - Ensuring th...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  Marketing Expert Needed 6 päivää left

  I will provide the details of this project in our chat

  €112 (Avg Bid)
  €112 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  I am seeking a UI/UX designer with experience and a strong portfolio in minimalist design. The primary purpose of this website is to increase brand awareness for a digital marketing company. A successful execution will: - Emphasize a clean, simplistic design that aligns with our brand philosophy. - Follow a warm and vibrant color palette to make a strong first impression on site visitors. - Consider user interface and user experience design best practices to improve site usability and access. This role would ideally suit someone who appreciates minimalism in web design and has a keen eye for using vibrant colors responsively.

  €145 (Avg Bid)
  €145 Keskimäär. tarjous
  79 tarjoukset

  I'm seeking Social Media Managers and Affiliate Marketers to handle the setup and content ...and Instagram. The main goal is to drive traffic to my Shopify store. Ideal Skills and Experience: - Proficient in managing Facebook, Tik Tok, and Instagram accounts - Experienced in affiliate marketing and driving traffic to ecommerce stores - Able to integrate the three accounts together for a cohesive brand experience - Skilled in creating compelling product showcase content The role involves: - Setting up and managing accounts on Facebook, Tik Tok, and Instagram - Creating and posting product showcase content across the three platforms - Driving traffic to my Shopify store using affiliate marketing strategies - A bonus of $5 is available ...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset

  I am in need of a freelancer to aid with marketing my written works. The ideal candidate for this project will be seasoned in various marketing channels. Skill Requirements: - Expert in Social Media Marketing: You should be adept in utilising platforms such as Facebook, Twitter, and other effective platforms that you regard as beneficial. - Influencer Marketing: If possible, I'd like you to connect and cooperate with influencers apt for promoting my books. - Email Marketing: Although not my current priority this could be beneficial. There's no specific deadline for this project, but consistent progress and communication is key. Looking forward to a successful collabo...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  I'm looking for a talented UI/UX designer to revamp my Digital Marketing Company website. The primary goal of the site is to increase its online visibility and appeal to businesses and corporations. Key Requirements: - Modern & minimalist design: The new design should be sleek, clean and easy to navigate. Minimalist elements with a modern touch are preferred. - Audience-centric approach: The website should cater primarily to businesses and corporations, so the design needs to be professional and corporate, while still being engaging and appealing. Ideal Candidate: - Proven experience: I'm looking for a designer with a strong portfolio of UI/UX work, particularly for B2B companies. - Understanding of digital marketing: An understand...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Keskimäär. tarjous
  95 tarjoukset

  Only freelancer from Bangladesh needed. We are looking for a guy who knows below all things with respect to Shopify drop shipping -)Product sourcing -)Product hunting -)staff and ads -)Drop shipping

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  I'm seeking a marketing expert to boost the popularity of my app among teenagers and young adults. Key Responsibilities: - Develop and execute a comprehensive marketing strategy that targets both iOS and Android users. - Drive user acquisition through various channels to increase app downloads. - Enhance user engagement and retention rates. Ideal Candidate Skills: - Proven experience in app marketing/ promotion. - Familiarity with strategies to engage younger audiences. - Track record of boosting app downloads and user retention. - Experience with both iOS and Android platforms. This is a great opportunity for someone with a creative mindset and a passion for app marketing to take the lead on an exciting pro...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  As a growing business, I am looking for an experienced social media marketer to help me with my Facebook and Instagram marketing efforts. Requirements: - Proven experience in managing successful social media campaigns, ideally for businesses targeting millennials, teenagers, and business professionals. - Ability to increase brand awareness, generate leads and increase sales, and engage with the audience. Your responsibilities will include: - Developing a comprehensive social media strategy that aligns with my business goals. - Creating engaging and relevant content that caters to my target audience. - Running paid advertising campaigns on Facebook and Instagram to increase reach and generate leads. - Monitoring and analyzing the performance of our socia...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset

  I'm in need of a marketing expert to enhance and optimize our current strategies. Our goals include increasing brand awareness, generating leads, and improving customer retention. There will be a specific focus on targeting young adults (18-34), parents and business professionals. Ideal Skills: * A proficient understanding of Social Media marketing strategies * Strong knowledge in Search Engine Optimization (SEO), to assist in our digital presence * A knack for effective Email marketing techniques * Prior experience in Branding, ensuring a unique voice and image for our company This project requires developing versatile strategies that speak to each of our target audiences. If you've got...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset

  I worked incredibly hard for over a year to bring you a top-notch learning program with Freelancer.com that was never revealed before… It's not just about teaching you everything I know and sharing my journey to the #1 amongst 70 million people; it's also about connecting you with a great community.. Once you complete the program and pass the test, you'll earn an exclusive badge that very few people get.. But.. Also, you get all of the following INCLUDED with NO HIDDEN COST in a YEARLY price of 129 USD: ➡️ Be among the elite few to earn the new IFC badge on your profile so that you can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been wo...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  B2B Video Marketing Site: Figma/Webflow 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...company specializes in video post-production, so I need someone with experience embedding high-quality videos into webflow cms. I would like to build a site with this template: () I need help keeping the look and feel of the template with photo and video assets, while also creating some basic customization for my unique business. I'm looking for someone with a keen eye for design as the site will market to marketing companies. I have a subscription to Vidzflow that I would like to use to host videos for the site. I will also need someone who has experience with the various APIs to move analytical data to my CRM and through a few Zapier automations. It's helpful if you have ...

  €410 (Avg Bid)
  €410 Keskimäär. tarjous
  110 tarjoukset
  Comprehensive ICO Marketing Team 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...seeking a seasoned marketing professional with prior experience in Initial Coin Offering (ICO) campaigns. We're looking to have a thorough marketing plan, as well as execution, with the following specifics: () - Target Audience: The campaign should be tailored to attract a diverse set of investors including individual investors, institutional investors, and crypto enthusiasts. Public outreach is also crucial. - Specific Goals: The main aims of the campaign are to increase token sale participation, build brand awareness, and generate leads for potential investors. - Channel Utilization: We aim to leverage social media platforms, email marketing, and content marketing as our primary channels. Ideal candidates should be well-...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset
  App Marketing, Install & Promotion 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking for a professional who can help me with the marketing, promotion and installation of my new application. Key Requirements: - I need the application to be marketed on both iOS and Android platforms. - The primary goal of this project is to increase the number of installs and user engagement. - The target audience for the application includes general consumers, students, and females. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in marketing and promoting applications. - Ability to reach and engage with the specified target audience. - Familiarity with both iOS and Android platforms. -Proven experience in marketing via meta ads manager, snapchat and TikTok. - An understanding of how to increase installs and bran...

  €311 (Avg Bid)
  €311 Keskimäär. tarjous
  50 tarjoukset

  I am in need of a professional translator to convert my marketing materials from Chinese to Vietnamese. The ideal candidate should be proficient in both languages, with a clear understanding of marketing terminology and practices. Key Requirements: - Expertise in Chinese and Vietnamese languages. - Experience in marketing translation is a plus. - Attention to detail and accuracy. - Ability to deliver a high-quality, culturally appropriate translation that resonates with the target audience. Please provide samples of your previous work in similar projects when submitting your bid. The successful candidate might have the opportunity to work on future translation tasks.

  €58 (Avg Bid)
  €58 Keskimäär. tarjous
  31 tarjoukset

  I'm seeking a professional with a firm understanding of Facebook's inner workings to increase brand awareness and bring sales for my brand products among adults aged 25-54. Envision an engaging and creative campaign designed to capture the attention and interest of our key demographic. I need someone ready to use their social media marketing prowess to catapult our brand into the spotlight. Necessities for the Job: - A deep understanding of Facebook's algorithms - Experience designing social media campaigns - Proven record of increasing brand visibility on Facebook - Ability to engage the 25-54 age demographic - Adequate monitoring and reporting back on campaign progress.

  €245 (Avg Bid)
  €245 Keskimäär. tarjous
  27 tarjoukset
  Complete Digital Marketing Overhaul 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm looking for a proficient digital marketer who can manage both my Google ads and SEO. The primary goal is to enhance our online presence, increase website traffic, improve search engine rankings, and boost conversions from Google ads. Your main responsibilities will include: - Managing google ads campaign for search, display, and performance max campaign. - Contact google support team for any reason needed. - Manage negative keywords and search terms. - Manage ad groups, ads, pictures, videos, keywords, and overall do whatever is needed to produce more conversions, - Devising strategies that can help us achieve our primary goals. - Implementing these strategies in practice. - Regular monitoring of key performance indicators to ensure we are on the right track. - ...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Keskimäär. tarjous
  84 tarjoukset

  We're a new transportation dispatch company working for independent taxi and other types of service vehicles. We are looking to develop our business's social media strategy on various platforms including Facebook, Instagram, Twitter, and Google Ads that is to launch soon (next two to three weeks). We already have built a website in Word Press. The primary focus of this initiative will be towards developing brand awareness and generating sales. We intend to have a launch coupon special to attract users to our platform and hence to use our App/service. While the campaign should not exclude any interested parties, it will be targeted to appeal to all age ranges (over 16), making it accessible and engaging to a wider audience. We would look for ...

  €703 - €1406
  Mainostettu Sinetöity
  €703 - €1406
  57 tarjoukset

  I'm seeking a digital marketing specialist to help establish and grow our new spine surgery clinical practice. The ideal candidate will have experience in healthcare or related sectors, and a proven track record in increasing brand awareness, generating leads, and driving website traffic. Key Tasks: - Develop a comprehensive digital marketing strategy across Facebook, Instagram, and Twitter to reach patients aged 18-65. - Create engaging content that conveys the benefits and expertise of our spine surgery practice. - Optimize our website to ensure it can convert traffic into leads. - Monitor and analyze the campaign's performance, making adjustments as necessary to meet the goals. Ideal Skills and Experience: - Proven experience...

  €894 (Avg Bid)
  €894 Keskimäär. tarjous
  109 tarjoukset

  I need a savvy digital marketer and social media expert to help me build a pre-registered waiting list for my web app's launch. Got it! Here's a revised version of the post tailored for social and digital marketers: --- ? **Attention Social and Digital Marketing Mavericks! Join Us in Crafting the Future of Engagement!** ? Are you a social and digital marketing whiz with a passion for pioneering new frontiers? Do you thrive on crafting strategic campaigns that captivate audiences and drive results? If so, we want YOU to be a key player in our groundbreaking venture! ? **Who We Are** ? At [Updatme], we're poised to revolutionize content engagement and brand promotion through the power of ...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Keskimäär. tarjous
  28 tarjoukset
  €163 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  I'm seeking a marketing pro to assist with presales meetings and sales. - **Specific Areas of Support**: The focus will be on generating leads, closing deals, and building customer relationships. This involves a blend of strategic planning and hands-on execution. - **Current Marketing Materials**: We currently have flyers in place, which can be used as a foundation for creating more comprehensive and impactful marketing collateral. I'm looking for someone who's proficient in a variety of marketing areas to help me expand and enrich my current approach. The ideal candidate will have a solid understanding of presales processes, effective sales techniques, and the ability to develop compelling ...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  I aim to raise between $10,000 and $50,000 for the Gazian family through a dedicated GoGetFunding campaign. The timeline is within a month. As this is a sensitive project that requires both empathy and effective communication skills, an experienced fundraiser is preferred. - TASKS: 1. Design and implement an appealing and trustworthy campaign. 2. Develop a marketing plan and execute it. 3. Analyze and adjust the campaign based on its performance. - IDEAL CANDIDATE: 1. Proven fundraising track record, particularly with GoGetFunding. 2. Excellent communication skills, both written and verbal. 3. Experience in project management within strict timelines. NOTE: While I did not specify a target audienc...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset

  I'm seeking a skilled social media marketer experienced in Facebook, Instagram, and Youtube to spearhead my company's marketing campaign. Your role will involve increasing brand awareness, driving website traffic, and generating leads. The target audience encompasses teenagers, young adults, and professionals. This will require a broad range of skills and strategies to effectively engage and entice these diverse demographics. Strong communication skills, proficiency in analytic tools, and an eye for current social media trends will be key to succeed in this role.

  €69 (Avg Bid)
  €69 Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset
  Marketing Executive 5 päivää left
  VARMENNETTU

  I'm currently seeking a Marketing Assistant to join our team and assist with various marketing tasks across three subbrands of a Wellness Brand. The ideal candidate will possess experience in email marketing, SEO, and lead generation, with a solid understanding of landing pages and Google Ads. Familiarity with CRM systems, webpage management (specifically WordPress), and tech tools like Zapier, Mailchimp, and HubSpot is preferred, though training can be provided for the right candidate. **Responsibilities:** - **Website Management**: This includes SEO optimization, design, copy/content updates, creating pages, and managing the blog. - **Email Marketing**: The Marketing Assistant will create and send email campaigns targe...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Keskimäär. tarjous
  38 tarjoukset

  I'm seeking an experienced marketer to boost the visibility and sales of my B2C startup. As we're currently doing monthly sales worth 1.5Cr, there's ample opportunity to expand and deepen our reach. Key tasks include: - Devise and implement effec...social media platforms, which include Facebook and Instagram. - Enhance our SEO efforts to drive organic traffic to our website. - Develop compelling content strategies to engage our customers and amplify our brand’s presence. The ideal candidate will have significant expertise in social media, SEO, and content marketing. Deep knowledge about intricacies of B2C marketing is a must. With these efforts, I hope to continue growing my business and reach more potential customers. Your exper...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset

  Hi TOP NOTCH FREELANCER, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €234 (Avg Bid)
  €234 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  I am seeking a talented virtual assistant with a strong grasp of Shopify, particularly in the area of dropshipping, product listing, and marketing. I intend to have over 500 products on my store, and I need comprehensive support in social media and email marketing. Your responsibilities will include: - Setting up a dropshipping system and managing it efficiently - Listing and optimizing over 500 products on Shopify - Running and monitoring social media marketing campaigns - Implementing and analyzing email marketing strategies - Handling customer inquiries and support The ideal candidate will have: - Proficiency in Shopify, including dropshipping and product listing - Previous experience ...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Keskimäär. tarjous
  108 tarjoukset

  I am in need of a dynamic marketing individual who can manage an array of tasks efficiently. Your skills would not only include the handling of various social media platforms but also the creation of crisp, engaging content and the successful roll-out of advertising campaigns. Your duties also involve making crucial phone calls, and hence, excellent verbal communication skills are a must-have. The overarching goal of this role is to boost product sales, so previous experience in sales-driven roles would be beneficial. Key Responsibilities: - Social Media Management: You would be expected to handle all social media outlets and ensure constant interaction with our valued customers. - Content Creation: Expect weekly creation of unique, comp...

  €205 (Avg Bid)
  €205 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  ...client base and we need a proficient expert who can effectively generate leads and perform appointment setting in the healthcare, real estate, and e-commerce sectors. The candidate needs to have: - Expertise in lead generation, specifically in the aforementioned industries - A proven track record in successful B2B appointment setting Our agency provides comprehensive digital marketing solutions, including but not limited to: - Social Media Marketing - Search Engine Optimization (SEO) - Pay-Per-Click (PPC) Advertising The ideal candidate will possess: - Ability to identify, connect, and set appointments with potential B2B clients - Knowledge and understanding of these industries, their specific needs, challenges, and h...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Keskimäär. tarjous
  38 tarjoukset