Bluetooth marketing työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  252,243 bluetooth marketing työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Tavoittena toteuttaa pitkä, modulaarinen email template Dynamics 365 for Marketing alustalle, josta voimme helposti työstää uusia templaatteja / käyttää pitkää templaattia josta moduulit vedetään drag-n-drop-toiminnolla itse viestiin / moduulit pystytään kopioimaan HTML:n kommenttien avulla ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan ilman koodin hajoamista. Pitkällä templalla tarkoitan siis että kaikki leiskatut moduulit toteutetaan yhteen templaan. Ohessa esimerkki email templan leiskasta. Työssä tulee ymmärtää ja hyödyntää Dynamics 365 Marketingin tarjoamia ominaisuuksia kuten sections & custom attributes. Ohessa esimerkki templaa...

  €2396 (Avg Bid)
  €2396 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Reports Loppunut left

  Etsitään taitavaa yksilöä, joka pystyy tekemään markkina tutkimusta sekä myös hallitsee ja on silmää ammattimisten presentaatioiden tekemiseen esim. Canvas ohjelmassa. Meidän vaatimustaso on erittäin korkea molemmissa osa-alueissa.

  €520 (Avg Bid)
  €520 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset

  Job karni he 12000 selari me muchhe bahut arjent he

  €444 (Avg Bid)
  €444 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  facebook marketing Loppunut left

  sddddgyuilfyulfytukdtyks5rdykstryks5tk5tukmxtuhx,

  €232 - €695
  €232 - €695
  0 tarjoukset

  Haemme motivoitunutta myynti- ja kampanjahenkilökuntaa Helsinki-Vantaa lentokentän liikkeisiin. Hyvä palkkaus ja työehdot!   Haemme työntekijöitä pitkäkestoiseen kampanja- ja tuotemyyntiin kahteen hyvin tunnettuun liikkeeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.    Tarjolla on neljä avointa pitkäkestoista paikkaa reippaille ja dynaamisille myyjille, jotka haluavat tulla osaksi meidän uutta ja mielenkiintoista projektia. Tehtäviisi kuuluu tuotenäytteiden jakamista, kertoa asiakkaille eri tuotemerkeistä ja osallistua myyntikampanjoihin mitä ko. liikkeet kulloinkin tekevät (esim. tuotemyyntiä tai näytejakeluja tai asiakkaiden kannustamista ottaa osaa kilpailuihin).   Ty&...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 tarjoukset

  Testyyyyyyyy

  €232 - €695
  €232 - €695
  0 tarjoukset
  €139 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  Marketing Coordinator 6 päivää left
  VARMENNETTU

  About Us: We are a dynamic and growing fashion business seeking a passionate and results-driven Marketing Coordinator to join our team. If you have a keen eye for the latest trends, a knack for creative design, and a flair for influencer marketing, then you might be the perfect fit for our fashion-forward family. Responsibilities: Influencer Cultivation: Forge strong relationships with influencers, harnessing the power of Shopify collabs to expand our brand's reach and visibility in the fashion world. Social Media Maintenance: Manage and curate engaging content on our Facebook and Instagram feeds, ensuring a consistent and captivating brand presence across all platforms. Trend Analysis: Stay ahead of the curve by closely monitoring and reporting on market trends, al...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  9 tarjoukset
  Setup Mail Chimp Marketing Account 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer to help me set up my MailChimp marketing account. Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up MailChimp accounts and campaigns - Familiarity with email marketing best practices - Strong understanding of segmentation and targeting strategies - Knowledge of HTML and CSS for email template customization Requirements: 1. Set up MailChimp account: - Create an account and configure all necessary settings - Import existing mailing list into MailChimp - Set up appropriate tags and segments for better targeting 2. Design and customize email templates: - Create visually appealing and mobile-friendly email templates - Customize templates to align with branding guidelines 3. Create automated email campaigns: - Set up ...

  €259 (Avg Bid)
  €259 Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset
  Marketing Small Accounting practice 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Easy Accountancy is an Australian-based accounting service dedicated to simplifying financial management. With a focus on user-friendly solutions, we offer a range of services tailored to meet the diverse needs of businesses and individuals. From bookkeeping to tax planning, Easy Accountancy strives to make the complexities of accounting accessible and manageable for their clients, ensuring a smooth financial journey. I need to market and attract more business to our platform to grow this business in the next year www,

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I am looking for a design specialist (photoshop) who can assist my company with designing various marketing materials. Specifically, I need help with creating marketing PDFs, line cards, white papers, banners, and social media posts. Requirements: - Experience in designing marketing materials such as PDFs, line cards, white papers, banners, and social media posts - Ability to work with limited branding or design guidelines, as I have some ideas but no existing guidelines to follow - Proficiency in creating 4-7 design materials If you have a strong design background and can bring my ideas to life, please reach out to discuss further details.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  49 tarjoukset
  Technical outbound marketing expert 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a technical outbound marketing expert with expertise in social media marketing, specifically focusing on LinkedIn. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in social media marketing - Proficiency in creating and implementing effective marketing strategies on Facebook - Familiarity with LinkedIb Ads Manager and other social media marketing tools - Ability to identify and target a specific demographic for marketing campaigns

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset

  I am looking for an individual freelancer who can assist with social media marketing for my business. The ideal candidate will have experience and expertise in the following areas: Social Media Platforms: - Instagram: The primary focus will be on this platform. - Facebook Primary Goal: - Promoting specific products/services: The main objective is to generate awareness and drive sales for specific products and services. Target Audience: - Yes, I have a specific demographic: The candidate should be able to target and engage with a specific demographic to maximize the effectiveness of the social media marketing efforts. Skills and Experience: - Proven track record in social media marketing, particularly on Instagram. - Ability to create engaging content that aligns wi...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset
  Marketing for a telecom Company -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am in need of marketing services for a telecom company, and I'm looking for someone who can manage our social media accounts, while staying mindful of our goals to increase brand awareness. Our focus will be on businesses (B2B) as well as consumers (B2C); therefore, someone with experience in both areas will be preferred. We are looking for top quality work that will help promote our company, while increasing our social media following and boosting product sales.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I am looking for a talented logo designer to create a classic and elegant logo for my Professional brand Gina James Entertainment llc. as an actor, model, director, and film producer. The logo should have a symbol related to my profession and should be bold and bright in color. Requirements: - The logo should have a classic and elegant style. - It should include a symbol related to my profession. - The color scheme should be bold and bright. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills with a focus on creating elegant and timeless logos. - Experience in designing logos for actors, models, directors, or film producers. - Proficiency in using design software and tools. - Ability to understand and incorporate client preferences and brand identity into the logo design. Please...

  €185 (Avg Bid)
  Mainostettu Taattu
  €185
  194 työtä

  I am looking for a freelancer who can help me with SEO and marketing setup for my art website. The main goal of my website is to get people to my site and build a strong online presence and increase visibility and sales. I am open to any effective strategies for SEO and marketing. Target Audience: - General public interested in Animal art / Commsissions Ideal Skills and Experience: - Experience in SEO and digital marketing - Knowledge of effective strategies for increasing online visibility and traffic - Understanding of the art industry and target audience

  €238 (Avg Bid)
  €238 Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset
  Digital marketing expert 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am seeking a digital marketing expert to assist with a social media marketing campaign on Facebook. The primary goal of this campaign is to drive foot traffic to a retail store. Ideal Skills and Experience: - Demonstrated expertise in social media marketing, specifically on Facebook - Proven track record of successfully driving foot traffic to retail stores through social media campaigns - Strong understanding of target audience analysis and segmentation - Proficiency in creating engaging and compelling social media content - Knowledge of effective social media advertising strategies - Ability to track and analyze campaign performance metrics - Excellent communication and collaboration skills to work with the client and other team members.

  €57 (Avg Bid)
  €57 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset
  Social media marketing for Beauty Studio. 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Social Media Marketing for Beauty Studio We are looking for a social media marketing expert to help us increase brand awareness, generate leads, and drive sales for our beauty studio. Specific Social Media Platforms: - Facebook - Instagram - TikTok Primary Goal for Social Media Marketing: - Increasing brand awareness - Generating new leads - Driving website traffic Preferred Content for Posts: - Images - Photos - Videos Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing, particularly on Facebook, Instagram, and TikTok - Strong understanding of beauty industry trends and target audience preferences - Ability to create visually appealing and engaging content, including images, photos, and videos - Knowledge of social media analyti...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Keskimäär. tarjous
  54 tarjoukset

  I am looking for an experienced freelancer to help me increase bookings for my tourism business. Sales Goals: - The speci...freelancer to help me increase bookings for my tourism business. Sales Goals: - The specific sales goal for my tourism business is to increase bookings. Marketing Strategies: - I have previously used social media advertising as a marketing strategy. Target Audience: - My target audience includes young adults (18-25) for week trips and adults (25+) for day trips. Ideal Skills and Experience: - Experience in sales and marketing for the tourism industry - Proficiency in social media advertising and other digital marketing strategies - Understanding of the target audience's preferences and behavior - Ability to create effective m...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset
  linked in marketing 6 päivää left

  I am looking for a freelancer who can assist me with my LinkedIn marketing efforts. I need someone who can help with content creation and posting on a weekly basis. Although I have a general idea of my target audience, I would appreciate guidance in refining and targeting them effectively. Ideal skills and experience for this project include: - Experience in LinkedIn marketing and content creation - Knowledge of best practices for optimizing LinkedIn profiles - Expertise in lead generation strategies on LinkedIn - Strong understanding of target audience analysis and segmentation - Ability to create engaging and informative content for LinkedIn posts - Familiarity with LinkedIn analytics and tracking metrics for performance evaluation

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  45 tarjoukset

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my new digital marketing agency focused on the veterinary and pet niche. The website will be in Spanish, as my target audience primarily speaks this language. Requirements: - Experience in web development, preferably in creating websites for marketing agencies or similar businesses - Proficiency in Spanish language If you have the necessary skills and experience in web development and are fluent in Spanish, I would love to discuss further details about the project. Please provide examples of your previous work and any relevant certifications or qualifications.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset
  Facebook, google Ads marketing agency 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...through our marketing funnel and we are looking to work with a real professional to grow this channel. Facebook, Google Ads Marketing Agency Target Audience: National Monthly Ad Spend Budget: $500-$1000 Marketing Goals: Sales Conversion Website: Skills and Experience: - Proven expertise in Facebook and Google Ads marketing - Strong understanding of national audience targeting strategies - Experience in managing ad campaigns within a budget of $500-$1000 per month - Track record of achieving sales conversion goals through digital advertising - Proficient in analyzing campaign data and making data-driven optimizations - Knowledge of effective ad copywriting and creative design for maximum impact - Ability to identify and implement innovative market...

  €357 (Avg Bid)
  €357 Keskimäär. tarjous
  81 tarjoukset
  Email marketing -- 3 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Email Marketing Project Description I am looking for an experienced email marketer who can help me generate leads through an email marketing campaign. Goal: - The goal of this campaign is to generate leads for my business. Target Audience: - The target audience for this campaign is a broad audience. Skills and Experience: - Experience in creating and implementing successful email marketing campaigns - Knowledge of lead generation strategies and techniques - Proficiency in email marketing tools and platforms - Strong understanding of target audience segmentation and targeting - Excellent copywriting and design skills - Ability to analyze campaign performance and make data-driven optimizations Please provide examples of your previous email marketing...

  €69 (Avg Bid)
  €69 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset

  Job Responsibilities: Digital Marketing Strategy: Develop and execute comprehensive digital marketing strategies aligned with overall business objectives. Create and implement plans to drive online traffic, brand visibility, and customer engagement. Content Marketing: Oversee the creation and optimization of compelling content across various digital platforms. Develop content calendars and ensure content aligns with brand messaging and SEO goals. Social Media Management: Manage all social media channels and develop strategies to increase follower engagement. Monitor trends, analyze performance metrics, and implement improvements to enhance brand presence. SEO and SEM: Lead SEO efforts to improve organic search rankings and drive relevant traffic. Manage SEM campai...

  €331 (Avg Bid)
  €331 Keskimäär. tarjous
  45 tarjoukset

  I am looking for a marketing expert who can help me create a 2024 plan and strategy for my fitness business. The ideal candidate should have experience in the fitness niche and be knowledgeable about creating sales funnels and launching new services. Specific goals for my fitness business (online training programs for women) in 2024 include increasing revenue, expanding my customer base, and launching new services. I already have a specific demographic in mind for my new products/services. (business targeting Latin America for the Spanish audience and the USA for the English audience.) In terms of promotion, I envision focusing on social media marketing, affiliations, and email strategy in 2024. After creating the plan, you are required to be able to follow up on the...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Keskimäär. tarjous
  33 tarjoukset
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  We are seeking a digital marketing agency or individual to help promote our medical/nursing college and attract admissions for the upcoming session. Running Facebook Instagram and YouTube ads for our nursing medical college targeting individuals aged 18 to 30 who have completed higher education and are interested in pursuing a career in the medical or nursing sector. We'll consider a budget range of 50,000 to 100,000 rupees for a 14 to 20-day campaign. The goal is to attract students to enroll in our college. The successful candidate will be responsible for devising and executing effective digital marketing strategies to increase brand awareness and drive student engagement. Key skills required for this role include: - Social media marketing - Search engine optimi...

  €533 (Avg Bid)
  €533 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  Marketing Package for smart home business 6 päivää left
  VARMENNETTU

  We are looking for a marketing package for our smart home business. We need the following marketing materials: - Brochures to distribute to our target demographic - Social media ads to reach a wider audience - Email campaigns to engage potential customers Our target demographic for this marketing campaign is young professionals who are interested in smart home technology. We are open to creative suggestions for the design and theme of our marketing materials. We do not have any specific ideas in mind, but we want the design to appeal to our target demographic and effectively communicate the benefits of our smart home products. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design expertise to create visually appealing brochures and social media a...

  €153 (Avg Bid)
  Salassapitosopimus
  €153 Keskimäär. tarjous
  6 tarjoukset
  Email marketing - for 32K gmail list 6 päivää left
  VARMENNETTU

  require Email marketing, for sending Website promotional emails... to 32K gmail data Will discus in detail, the daily email volume

  €94 (Avg Bid)
  €94 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  Content Creation for Marketing & Posts on Instagram/Whatsapp Status & Facebook - I am looking for a skilled content creator who can help me with my marketing and social media posts. - The primary goal of the content is to create brand awareness for my business. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating engaging social media posts. - Strong understanding of branding and how to create content that aligns with the brand's image. - Ability to create visually appealing infographics and videos. - Knowledge of social media platforms and their best practices for content creation. - Excellent writing skills to craft compelling and attention-grabbing captions for social media posts. All relevant content ideas, websites will be provided. Idea is j...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset
  Diseño, marketing, redes 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Hola, buscamos un perfil que sea buen diseñador, haga acciones de marketing, pdf de contenido, diseños para usar en la web, y gestione las redes LinkedIn de la empresa. Que haga banner etc... Es un trabajo mensual para pertenecer a nuestro equipo. Actualmente es un total de 8 marcas pero se puede pedir más cosas, logos, cosas puntuales de otras marcas etc.... Idioma español

  €81 (Avg Bid)
  €81 Keskimäär. tarjous
  45 tarjoukset

  We are seeking for a highly skilled and experienced Instagram Marketing Strategist to play a pivotal role in our digital marketing team. As the Instagram Marketing Strategist, you will be responsible for crafting and executing dynamic Instagram marketing strategies that drive growth, engagement, and conversions. Your primary focus will be on developing a comprehensive Instagram shoutout strategy, targeting US clients, and catering to the niche of high-ticket coaches. Key Responsibilities: -Instagram Marketing Strategy Development: Develop and implement effective Instagram marketing strategies tailored to the unique needs of high ticket coaches and clients in the United States. -Shoutout Strategy: Create and manage a shoutout strategy, identifying ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Keskimäär. tarjous
  27 tarjoukset

  Social Media Marketing with campaign, 3D logo, Whatsupp, catalogs, company profile and website modification, professional writing, Goggle search campaign, Google SEO - I am looking for a freelancer who can handle social media marketing and Google SEO for my business. - The main social media platform that I currently use for my business is Instagram and Facebook - I would like new content to be posted on a daily basis to keep my audience engaged and updated. - My main goal for social media marketing, Google search campaign, and Google SEO is to boost product sales. - The ideal freelancer for this job should have experience in social media marketing, Google search campaign and Google SEO. - Professional campaign writer Arabic and English - Professionally WhatsA...

  €1073 (Avg Bid)
  €1073 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset

  I am looking for a social media marketing expert who can help me increase sales through Instagram and Facebook. Key Requirements: - Proficient in managing and optimizing marketing campaigns on both Instagram and Facebook - Experience in driving sales through social media platforms - Creative mindset to create engaging content, both images and videos, that resonates with the target audience - Knowledge of current social media trends and best practices - Strong analytical skills to track and measure the effectiveness of marketing efforts - Ability to identify and target the right audience for maximum impact If you have a proven track record in social media marketing, with a focus on increasing sales and creating visually appealing content, I would love to hear ...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  I am looking for a Greek freelancer who can assist me with social media marketing, SEO, and content writing for my project. The highest priority for me is social media marketing, as I want to drive traffic to my website. Skills and Experience Needed: - Strong expertise in social media marketing, including Google Ads, Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn - Proven track record of increasing brand awareness and driving traffic to websites through social media campaigns - Knowledge of SEO best practices to optimize content for search engines - Excellent content writing skills to create engaging and informative posts - Ability to analyze social media metrics and make data-driven decisions to improve campaign performance If you have experience in all of these areas ...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  57 tarjoukset

  Content Writing for an Engineering Company Marketing Activities We are looking for a skilled content writer to help us promote our engineering company's services to industry professionals. The ideal candidate will have a strong understanding of Airport systems, security and audio engineering topics. Key Requirements: - Expertise in security and audio engineering topics. - Ability to create engaging and informative content that promotes our company's services. - Understanding of the needs and interests of industry professionals. Responsibilities: - Researching and writing high-quality content related to security and audio engineering. - Creating promotional materials that effectively showcase our industry expertise. - Collaborating with our marketing team to devel...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset
  Marketing executive 6 päivää left

  Marketing Executive Tasks: - Social media management - Email marketing campaigns - SEO optimization Goals: - Client has specific goals in mind for the marketing campaign Timeline: - Client requires immediate assistance with the marketing tasks Ideal skills and experience: - Proficient in social media management and advertising - Experienced in creating and executing successful email marketing campaigns - Knowledgeable in SEO optimization techniques - Able to work efficiently and meet tight deadlines

  €234 (Avg Bid)
  €234 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  Social Media Marketing for an Engineering Company We are an engineering company looking for a social media marketing expert to help us build brand awareness on LinkedIn. Our primary goal is to increase our visibility and reach within the engineering industry. Key requirements for this project include: - Expertise in LinkedIn marketing strategies and techniques - Ability to create engaging and informative content that resonates with our target audience - Proven track record in building brand awareness through social media marketing - Strong understanding of the engineering industry and its dynamics - Knowledge of best practices for optimizing LinkedIn profiles and pages Responsibilities for the freelancer will include: - Theme for Social Media Poster Design ...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Keskimäär. tarjous
  11 tarjoukset
  Digital & SEM Marketing Freelance Manager 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelance manager Mid to long term who specializes in SEM. Specific digital marketing channels to focus on: - Google SEM - Social Media Marketing &SEO experience is preferred for subsequent projects Target audience: - I have a well-defined target audience Monthly budget for PPC advertising: - Less than $1000 Skills and experience required: - Proven experience in managing SEM campaigns - Strong knowledge of PPC & Google SEM platforms and tools - Ability to analyze campaign performance and optimize for maximum ROI - Understanding of target audience segmentation and targeting - Knowledge of keyword research and optimization - Excellent communication and reporting skills - Ability to stay up-to-date with industry trends and changes in P...

  €978 (Avg Bid)
  €978 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset
  Technical Marketing Datasheet -- 2 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I need an IT / Tech experienced marketing engineer to design a datasheet of a cloud dns firewall product. Note all data and references are available. This just a documentation and designing project

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  **Job Title:** E-Commerce and Marketing Specialist/ Uploading products to Wordpress **Company:** Ambleside Sheepskins **Location:** Ambleside - Cumbria **Job Type:** [Part-Time] **Overview:** Ambleside Sheepskins, a renowned retailer in the luxury sheepskin industry, is seeking a dynamic and creative E-Commerce and Marketing Specialist to join our team. This role is ideal for someone who is passionate about blending the art of retail with the world of digital commerce. **Key Responsibilities:** 1. **Product Management:** - Physically attend our retail store to understand our product range. - Upload new products to our WordPress website, ensuring all technical aspects are handled efficiently. - Regularly update and manage the online product catalogue, including s...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset
  iOS Developer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...development. 4. Deep familiarity with Swift and Cocoa Touch 5. Experience with aOS frameworks such as Core Data, Core Animation, Core Graphics, and Core Text. 6. Experience with third-party libraries and APIs. 7. Proficiency in Figma for the development of UI/UX designs. 8. Broad understanding of the mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies. 9. Solid experience with Bluetooth technologies, including connecting, pairing, and managing connections with external devices. 10. Comprehensive understanding of the full mobile development life cycle. 11. Demonstrated knowledge of Apple’s design principles and application interface guidelines. 12. Proficient understanding of code versioning tools, such as Git. 13. Familiarity with continuous integration and A...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Need to hire 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...development. 4. Deep familiarity with Swift and Cocoa Touch 5. Experience with aOS frameworks such as Core Data, Core Animation, Core Graphics, and Core Text. 6. Experience with third-party libraries and APIs. 7. Proficiency in Figma for the development of UI/UX designs. 8. Broad understanding of the mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies. 9. Solid experience with Bluetooth technologies, including connecting, pairing, and managing connections with external devices. 10. Comprehensive understanding of the full mobile development life cycle. 11. Demonstrated knowledge of Apple’s design principles and application interface guidelines. 12. Proficient understanding of code versioning tools, such as Git. 13. Familiarity with continuous integration and A...

  €1254 (Avg Bid)
  €1254 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  I am looking for someone to ...- Writing product descriptions: Strong writing skills are essential in order to create compelling and accurate product descriptions. - Marketing knowledge essential: The candidate should have a good understanding of marketing principles in order to effectively promote our products. In addition, the candidate will also be required to perform basic edits on the photos before uploading them to WordPress. The project involves uploading more than 100 products, so attention to detail and the ability to work efficiently are important qualities for the ideal candidate. If you have experience with WordPress, photography, product description writing, and marketing knowledge, we would love to hear from you. Please provide examples of your previou...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  Search engine marketing 6 päivää left

  Project Title: Search Engine Marketing for Website Traffic Primary Goal: - Uplift website traffic for the client's business through search engine marketing efforts Target Audience: - Businesses Campaign Duration: - 1-3 months Requirements: - Experience in search engine marketing or Google search ads. - Proven track record of successfully running Google Search campaigns for businesses. - Familiarity with various search engine marketing platforms (e.g. Bing Ads) - Ability to conduct keyword research and optimize campaigns for maximum traffic. - Knowledge of conversion tracking and analytics to measure campaign effectiveness. - Strong understanding of the target audience and ability to create tailored campaigns for businesses Please provide examples of pa...

  €162 (Avg Bid)
  €162 Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset
  online marketing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who can provide online marketing services, specifically social media management. Skills and experience required: - Proficiency in social media platforms and tools - Knowledge of social media marketing strategies and trends - Ability to create and manage social media accounts for businesses - Familiarity with content creation and scheduling - Experience in driving traffic to websites through social media The main goal for social media management is to drive traffic to a website. If you have the skills and experience in social media management and can help create and manage social media accounts for my business, please bid on this project.

  €230 (Avg Bid)
  €230 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  I need an IT / Tech experienced marketing engineer to design and develop a datasheet of a cloud dns firewall product. Conceptual knowledge in DNS Firewall is mandatory

  €132 (Avg Bid)
  €132 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset
  digital marketing 6 päivää left

  I am looking for a digital marketing expert who specializes in social media marketing. Specifically, I need ongoing management of my social media campaigns to achieve sales conversion goals. Skills and experience needed: - Proven experience in social media marketing, with a focus on sales conversion - Strong understanding of various social media platforms and their advertising features - Ability to create engaging and persuasive content to drive sales - Knowledge of analytics and tracking tools to measure the success of campaigns - Excellent communication and collaboration skills to work with the team and clients Responsibilities: - Develop and implement social media marketing strategies to drive sales conversion - Create compelling and persuasive content for ...

  €211 (Avg Bid)
  €211 Keskimäär. tarjous
  27 tarjoukset