Autodesk sketchbook pro työt

Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  99,833 autodesk sketchbook pro työtä löytyi, hinnoittelu EUR
  Kutsu haastatteluun Loppunut left

  Hei, olen maisterivaiheen opiskelija Tampereen yliopistossa ja työstän parhaillaan pro gradu tutkielmaa Freelancer.com alustalla virtuaalista keikkatyötä tekevien kokemuksista. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin alustan toimintaperiaatteita, sekä alustalla toimivien freelancereiden ajatuksia virtuaalisesta keikkatyöstä. Olisiko sinulla kiinnostusta osallistua lyhyeen haastatteluun esim. marraskuun aikana? Haastattelu voidaan suorittaa etänä, esim. Teamsin välityksellä. Yhteydenottoa toivoen Sonja Anttila

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  Etsitään taitavaa ja visuaalista Wordpress-designeria, jolle Elementor Pro on tuttu. Etsimme oma-aloitteista ja näkemyksellistä suunnittelijaa projektiluonteiseen työhön freelancerina. Suunnittelijalle tarjoutuu samalla mahdollisuus oppia mielenkiintoista näkökulmaa käyttäytymis- ja neurotieteitä hyödyntävän Steinheide-yhteistyömme kautta ihmisten ostokäyttäytymisestä ja siitä, kuinka tiedettä voidaan hyödyntää myynnin lisäämisessä visuaalisilla ja viestinnällisillä ratkaisuilla.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  ...wordpress / elementor pro:n päälle tehty sivusto. Haluan sivustolle esim woocommercella tehdyn tuotekatalogin, jossa erottelen uudet veneet omaksi välilehdekseen, ja käytetyt omaan. Haluan itse pystyä päivittämään sivustoa, olen itse rakentanut nykyisen sivun, mutta kaupan integroimista ulkoasuineen en hallitse. UPDATE: I have a website , I have built it with wordpress 5 and elementor pro. I have basic knowledge about installing and maintaining the website but need help integrating woocommerce and building simple product catalog. For example this website of my competitor has quite simple catalog for used (brokerage) and new boats: Also this one is something I have been looking for: They have also

  €348 (Avg Bid)
  €348 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  Meillä on kaksi yritystä järjestelmässä, joilla on omat varastokirjanpidot ja osto-&myyntitilauksensa. Lokaalina serverinä toimii Windows 7 ympäristössä, visma Nova pro 9 (Windows sql server). Mikäli työn suoritus vaatii jonkin tietyn ympäristön niin kysele. Haluaisimme ajoitettuina tehtävinä ajaa allamainitut skriptit jotka muodostavat CSV tiedostot jotka on tarkoitus lähettää sähköpostina eteenpäin. Skriptin asetusten muokkaus skriptin alussa. Muuttujat ja funktiot kommentoituna. Lisätyönä voi tarjota näiden tiedostojen automaattista lähettämistä (Tiedosto liitteenä + leipätekstissä luettavasti muotoltuna). --------------...

  €665 (Avg Bid)
  €665 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset
  Design 3D model 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled 3D designer to create a 3D model for product visualization. The design style is open-ended with no specific style in mind. The level of detail required for the model is moderate. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software such as Autodesk Maya or Blender - Strong understanding of product visualization techniques - Ability to create realistic and visually appealing 3D models - Experience in optimizing models for different platforms and applications - Attention to detail and ability to meet project deadlines

  €30 (Avg Bid)
  €30 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset

  ...authentication, profile management, document generation, version history, review workflows, and payment processing. Skills Required: Full-Stack Development API Integration Frontend Development (HTML, CSS, JavaScript) Flask User Authentication and Authorization Security Best Practices The APD-Pro web app is a powerful tool designed to streamline the creation, management, and review of Medicaid APDs (Advance Planning Documents) within our organization. With an intuitive user interface and robust functionality, APD-Pro simplifies complex processes, enhances collaboration, and ensures compliance with Medicaid requirements. Key Functions: Document Creation: Generate Medicaid APDs effortlessly with customizable templates. Version History: Keep track of changes and revision...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  Necesito sincronizar una web de wordpress con un perfil de Covermanager para recibir reservas en mi restaurante, pro favor, a través de la web. gracias

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  60 tarjoukset
  perspective 3d -- 2 6 päivää left

  ...some important details included. - The ideal candidate should have experience in architectural visualization and be able to bring my vision to life. - Proficiency in 3D modeling software and a strong attention to detail are essential for this project. Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous architectural visualization projects - Proficiency in 3D modeling software such as Autodesk 3ds Max or SketchUp - Ability to work closely with me to understand and incorporate my general idea into the 3D model - Attention to detail and ability to create realistic textures and lighting effects - Strong communication skills to provide regular project updates and incorporate feedback If you are a talented 3D artist with experience in architectural visualization, I would lo...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  40 tarjoukset
  perspective 3d 6 päivää left

  ...some important details included. - The ideal candidate should have experience in architectural visualization and be able to bring my vision to life. - Proficiency in 3D modeling software and a strong attention to detail are essential for this project. Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous architectural visualization projects - Proficiency in 3D modeling software such as Autodesk 3ds Max or SketchUp - Ability to work closely with me to understand and incorporate my general idea into the 3D model - Attention to detail and ability to create realistic textures and lighting effects - Strong communication skills to provide regular project updates and incorporate feedback If you are a talented 3D artist with experience in architectural visualization, I would lo...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset

  I am looking for a WordPress developer to create a website with a search tool that fetches data from a CSV file stored in the server. Preferred WordPress Theme: To be designed on Elementor or Elementor Pro. Data to Fetch: Information from the CSV file from 4 fields. Search Tool Features: Basic search functionality. You will also be required to put up 5 mandatory pages on the site. Provision for content on home and inner pages should be provided. Social sharing buttons also would be needed for the website. If you are going to use plugins to fetch data, kindly inform which plugins would be used and their cost. Only those who have already done this type of project would be preferred. Skills and Experience: - Strong proficiency in WordPress development - Experience with CS...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset

  I need a german speaking video cutter for cutting my herbal vaporizer review videos. its mostly only one intro one outro and 1-2 one take videos that have to be edited. like add some close ups of the products. i will provide you images for that. also maybe when i make some mistakes add some funny gifs or stuff like that that fits to it. im looking for someone i can work on long term with.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset

  Project Title: Video editing for my Youtube channel Description: I am looking for a skilled video editor to help me with editing videos for my Youtube channel. The ideal candidate should have experience in creating fast-paced and energetic videos with a length of 5-10 minutes. Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Strong understanding of storytelling and pacing in videos - Ability to create visually appealing and engaging content - Excellent communication skills to discuss possible effects and elements for the videos Responsibilities: - Edit videos to achieve a fast-paced and energetic style - Collaborate with me to discuss and incorporate possible effects or elements into the videos - Ensure the final ...

  €38 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €38 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  ...subdomain restriction with authentication through the main domain for my website. The main domain of my website is and it is built with Wordpress. Points to be noted: subdomains are in different domain of mine. Because subdomains making my main website slower. Subdomains are php scripts of codecanyon saas tools. and they are subdirectory sites. I want to use mu ultimate membership pro plugin users of my website to get access to this subdomains. Requirements: 1. Subdomain Restriction: The developer should be able to restrict access to subdomains on the website. 2. Authentication: The subdomain should have the same authentication as the main domain, ensuring a seamless user experience. 3. Technology Stack: The website is built with PHP, so the developer should have strong expe...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Keskimäär. tarjous
  7 tarjoukset
  Tiktok Repurposing 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...TikTok videos into new content for my project. The ideal candidate should have experience in video editing and capcut. Content Repurposing: - Repurpose TikTok videos into engaging and entertaining content - Edit videos to fit different formats and platforms, such as Instagram, YouTube, and my website/blog Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Familiarity with TikTok trends and popular content - Experience in social media management and content creation - Ability to create visually appealing and engaging content for different platforms - Strong attention to detail and ability to meet deadlines Project Scope: - Repurpose 300 TikTok videos into new content - Create content that is suitable for Instagram, Y...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset

  hello everyone, I have a hobby CNC machine (openbuild CNC) and I am in the need to make a dust shoe. I bought a few on and they worked but in my case they all had the same issue. the main issue is that when I flatten a wood slab, i use a 2 1/2 inch router bit and when this big puppy spins fast it creates ...for-65mm Kindly

  €31 (Avg Bid)
  €31 Keskimäär. tarjous
  16 tarjoukset
  Youtube shorts editor 6 päivää left

  Project Description: Youtube Shorts Editor - I am looking for a skilled editor to create engaging and high-...the editor should be able to deliver timely and consistent work. - The ideal candidate should have experience in video editing, with a strong understanding of Youtube trends and audience preferences. - They should also have a knack for storytelling and be able to present information in a visually appealing and engaging manner. - Knowledge of video editing software, such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro, is essential. - Attention to detail, creativity, and the ability to work independently are key qualities for this project. - If you are passionate about creating captivating Youtube shorts and are confident in your editing skills, please apply with relevant samp...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Keskimäär. tarjous
  34 tarjoukset

  Hey, My Requirements: I want to have a WordPress website with the following pages: [Usual Home Page - A paragraph for About us + Latest Posts + Few Books from Pages 3 & 4] [A typical blog Page with latest Posts showing on the top] Books [A product catalogue kind of page with link to amazon product page for each of the book] Books [A product catalog...have ready? Images: Their purpose and dimensions. Writeup: Its purpose and the number of words. Access Rights: I have hosted my site using Hostinger. What sort of access rights will you need to add plugins/themes and elements? Please let us know: a. Your pricing for the job. b. The number of revisions you are willing to do. c. The themes/plugins to be used and whether it is the Free version or Pro version."

  €49 (Avg Bid)
  €49 Keskimäär. tarjous
  18 tarjoukset
  Joomla RSForm Pro Page Styling 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...expert to style my RSForm Pro page in a modern design that matches my brand's colors. The ideal candidate should have experience in Joomla and CSS to create a visually appealing and professional-looking page. The project requirements are as follows: Styling: - The Page needs to display the submited code correctly -The page should have a modern design with clean and sleek elements. - The styling should be consistent with my brand's colors and overall brand identity. Skills and Experience: - Proficiency in Joomla and RSForm Pro is required. - Strong knowledge of CSS and web design principles. - Experience in creating modern and visually appealing website pages. Additional Information: - No additional elements such as images or videos are required for the RSForm...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset

  We are seeking an experienced WordPress Developer proficient in Elementor Pro and WooCommerce to optimize our online shop. We are currently using the Blocksy theme and have custom-built our informational pages. We aim to enhance our WooCommerce shop section by integrating Blocksy's "Modern Shop" pre-built templates. Additionally, we require a comprehensive code review and cleanup to ensure optimal site performance. Responsibilities: Backup the Website: Take a complete backup of the existing website to ensure a safe rollback point. Locate and Import "Modern Shop" Templates: Navigate to Blocksy settings and locate the "Modern Shop" pre-built templates. Import these templates into the website. Assign Templates to WooCommerce Pages: Assign the newl...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Keskimäär. tarjous
  133 tarjoukset
  Youtube video editor channel 5 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Title: Video editor Description: I am looking for a skilled video editor who can edit my gaming videos. Skills and experience required: - Proficient in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Experience in editing gaming videos or similar content - Ability to create engaging and visually appealing videos - Knowledge of gaming culture and trends Requirements: - Edit raw footage of gaming videos, less than 1 hour in length - Create a unique and visually appealing style for the edited videos - Add appropriate effects, transitions, and sound effects to enhance the gaming experience - Ensure smooth and seamless editing, removing any unwanted parts or glitches - Maintain the overall tone and atmosphere of the gaming videos - Deliver the edited ...

  €243 (Avg Bid)
  €243 Keskimäär. tarjous
  60 tarjoukset
  Video editor youtube 5 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Title: Video editor Description: I am looking for a skilled video editor who can edit my gaming videos. Skills and experience required: - Proficient in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Experience in editing gaming videos or similar content - Ability to create engaging and visually appealing videos - Knowledge of gaming culture and trends Requirements: - Edit raw footage of gaming videos, less than 1 hour in length - Create a unique and visually appealing style for the edited videos - Add appropriate effects, transitions, and sound effects to enhance the gaming experience - Ensure smooth and seamless editing, removing any unwanted parts or glitches - Maintain the overall tone and atmosphere of the gaming videos - Deliver the edited ...

  €238 (Avg Bid)
  €238 Keskimäär. tarjous
  41 tarjoukset
  Video editor 5 päivää left

  Project Title: Video editor Description: I am looking for a skilled video editor who can edit my gaming videos. Skills and experience required: - Proficient in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Experience in editing gaming videos or similar content - Ability to create engaging and visually appealing videos - Knowledge of gaming culture and trends Requirements: - Edit raw footage of gaming videos, less than 1 hour in length - Create a unique and visually appealing style for the edited videos - Add appropriate effects, transitions, and sound effects to enhance the gaming experience - Ensure smooth and seamless editing, removing any unwanted parts or glitches - Maintain the overall tone and atmosphere of the gaming videos - Deliver the edited ...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Keskimäär. tarjous
  53 tarjoukset
  Youtube short and instagram Reed editor 5 päivää left
  VARMENNETTU

  ...com/@FreshandFitClips/shorts @JWALLER/shorts You need to be good at cutting our boring bits of the video, pauses and stumbles. You need to be good at using FX such as zooming in on peoples faces, gifs and cut outs to make the short more engaging to it can hold attention and become viral. Requirements: - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, etc.) - Strong understanding of Youtube shorts and their unique requirements - Ability to create engaging and visually appealing videos - Attention to detail and ability to meet tight deadlines Project Details: I need each video to be less than 1 minute in length. The project involves editing ongoing videos. If you have a portfolio or previous experience working with Youtube shorts, plea...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Keskimäär. tarjous
  46 tarjoukset

  I am looking for a full-stack developer with expertise in Flutter to create a to-do app for shoppers. The app should be developed for both iOS and Android platforms. The app has 4-6 screens except for basic content screens like About Us, Contact Us, Share app, Report a Bug, Upgrade to pro, etc. Ready Figma Design: - I have a detailed layout in Figma for the app and would like the developer to follow it closely. Features: - I have a list of specific features and functionalities that I want to include in the app. The developer should be able to implement these features according to my requirements. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Flutter and experience in developing cross-platform mobile applications. - Strong knowledge of iOS and Android development. - Ability to wor...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset

  I'm looking for an experienced Final Cut Pro editor who can help me complete my post production project. The video footage I am working with is more than 30 minutes long and I have specific requirements for both the color grading and sound effects. I need a professional with the knowledge and expertise to bring my vision to life. I'm looking for an individual or team that is creative, detail-oriented, and passionate about making my project look and sound the best it possibly can. Whether it's finding the right music for my ambient scenes, or applying color effects to bring out the emotion of each shot, I trust that your creative expertise will help me make something truly special. I'm excited to hear what you can do and looking forward to working with you on this...

  €915 (Avg Bid)
  €915 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  ...- Số lượng, chất lượng visual content theo đúng kế hoạch nội dung. - Quay và dựng video đúng thời hạn. Yêu cầu: - Hiểu biết về truyền thông, cập nhật nhanh các xu hướng mới, sáng tạo nội dung hay, phù hợp với kênh kinh doanh, đầu tư trên các nền tảng: Tiktok, Youtube, Fanpage - Biết quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại - Sử dụng thành thạo các phần mềm/ứng dụng biên tập video như Adobe Premier Pro, CapCut... - Tiếng Việt: viết chuẩn tiếng Việt Lương: 2 lựa chọn Tính theo số lượng video 50-70 k/ video Tính lương tháng 7-9 triệu + thưởng nếu làm tốt. Quyền lợi khác: Thưởng các ngày lễ, nghỉ 2 ngày/ Tháng. Du lịch 1 lần/ năm ...

  €235 (Avg Bid)
  €235 Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset

  We have a woocommerce store, which users the WP-lister pro plugin to import ebay products, currently this is done manually by clicking import, however we need to set up so this runs automatically overnight around midnight UK time.

  €158 (Avg Bid)
  €158 Keskimäär. tarjous
  69 tarjoukset

  ...you to be a master of good web design But you do need to be a master of wordpress, wordpress fixing, plugins configuration and plugins usage we require in depth expertise in - wordpress - wordpress + php fixing + configuration - plugin configuration - plugin config fixing - implementations on - wpforms pro - ACF pro with custom posts - ACF pro usage in Elementor pro - mailpoet pro - integration mailpoet + wpforms - implementation of elementor with ACF - flowmattic pro - implementation of flowmattic with wpforms, mailpoet, elementor custom posts you will get tasks assigned and explained over a video call and you summarize the call tasks into a letter of understanding. Afterwards you implement it. The timeline for this pr...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  123 tarjoukset
  Tuyển editor 5 päivää left

  ...- Số lượng, chất lượng visual content theo đúng kế hoạch nội dung. - Quay và dựng video đúng thời hạn. Yêu cầu: - Hiểu biết về truyền thông, cập nhật nhanh các xu hướng mới, sáng tạo nội dung hay, phù hợp với kênh kinh doanh, đầu tư trên các nền tảng: Tiktok, Youtube, Fanpage - Biết quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại - Sử dụng thành thạo các phần mềm/ứng dụng biên tập video như Adobe Premier Pro, CapCut... - Tiếng Việt: viết chuẩn tiếng Việt Lương: 2 lựa chọn Tính theo số lượng video 50-70 k/ video Tính lương tháng 7-9 triệu + thưởng nếu làm tốt. Quyền lợi khác: Thưởng các ngày lễ, nghỉ 2 ngày/ Tháng. Du lịch 1 lần/ năm ...

  €235 - €704
  €235 - €704
  0 tarjoukset

  I am looking for a skilled professional who can provide me with a detailed technical comparison between the Macbook Pro and Macbook Air. My main objective is to determine the best option for my needs, with a priority on performance. Skills and experience needed: - Extensive knowledge and expertise in both Macbook Pro and Macbook Air - Strong understanding of technical specifications and performance benchmarks - Ability to provide a thorough analysis of the key differences between the two products - Excellent communication skills to clearly explain the technical details in a way that is understandable for non-technical users

  €12 (Avg Bid)
  Taattu
  €12
  12 työtä

  ...videos for entertainment purposes. The desired length of the videos should be less than 1 minute, and the style should be in a documentary style. ***Price is fixed 200 per short I want bulk work of 10 shorts and also long term project*** Only Bid if price is good for you share your work portfolio if any Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Ability to create engaging and visually appealing videos - Experience in editing videos in a documentary style - Strong understanding of storytelling and pacing in video editing - Knowledge of adding appropriate music and sound effects to enhance the viewer's experience If you have a passion for storytelling through video editing and can create entertaining ...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Keskimäär. tarjous
  24 tarjoukset
  Video creator, editor required 5 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a video creator and editor to help me with my project. Skills and experience required: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Ability to create engaging and professional videos - Strong understanding of storytelling and visual communication - Experience in editing different types of videos (explainer videos, product demonstration videos, event coverage videos) - Creative and innovative mindset - Attention to detail and ability to meet deadlines - Strong communication skills to collaborate effectively with clients and team members If you have experience in creating and editing videos, please submit your portfolio and let me know your availability for this project.

  €82 (Avg Bid)
  €82 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset
  video editing 4 päivää left

  ... 2. Ensure the final cut stands error-free, showcasing meticulous editing skills and a keen attention to detail. 3. Display versatility in editing a range of video styles from casual YouTube takes, cinematic captures, tutorial-style videos, to snappy short social media clips. Qualifications 1. Proficient in advanced video editing software, including but not limited to Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro, and DaVinci Resolve. 2. Open to and receptive of feedback, with an emphasis on continual product refinement. 3. A minimum of 1 year of experience in editing & producing videos of a similar nature, or demonstrable ability to deliver at a comparable standard. 4. Moderate proficiency in the English language, as all content produced will be in English. 5. [BONUS]...

  €235 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €235 Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset
  PHP & Javascript Pro 5 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a PHP and Javascript Pro who can assist me with the following tasks: - Help in arranging some code - Bug fixes and troubleshooting - Custom script creation The project requires assistance with an existing codebase or website. The urgency of this project is immediate. Ideal skills and experience for this job include: - Strong PHP and Javascript proficiency - Experience in website development and bug fixing - Ability to create custom scripts as needed If you have the necessary skills and can start immediately, please bid on this project.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Keskimäär. tarjous
  54 tarjoukset
  Video Editing / Graphic Design 5 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a freelancer who is skilled in both video editing and graphic design. - For the video ed...design. - For the video editing part, I have both existing footage that needs editing and new footage that needs to be created. - I anticipate needing multiple revisions for the final project, so attention to detail and the ability to incorporate feedback is important. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Strong graphic design skills using software such as Adobe Photoshop or Illustrator - Experience creating engaging and visually appealing video content - Ability to work efficiently and meet deadlines - Strong communication skills to understand and incorporate...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Keskimäär. tarjous
  84 tarjoukset
  3D medical animator 5 päivää left

  ...Strong understanding of human anatomy and medical terminology. - Excellent attention to detail and ability to follow instructions closely. - Ability to work independently and as part of a team. - Strong communication skills, both written and verbal. **Preferred Qualifications** - Experience working on medical animation projects. - Knowledge of video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro. - Familiarity with motion capture technology. Please note that only shortlisted candidates will be contacted....

  €482 (Avg Bid)
  €482 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset

  ...as needed - Upload files directly to AWS, Vimeo and CloudPDF using presigned URLs Project description: It's elearning platform, there is landing page, dashboard for students and dashboard for instructors - We have Figma design for the landing page and student dashboard, so you have to convert it to React and sure integrate our API with the template. - For the instructor dashboard, we will use pro template called Metronic, you have to add some modifications only and integrate our API with the template. - The API application is written in pure PHP by our backend developer, we have our own framework. - Most of endpoints have CSRF token, so you need to handle this. - We have maybe 95 API endpoints (Coupons, shopping cart, courses, lessons, add video ... etc ) - The API applic...

  €5256 (Avg Bid)
  €5256 Keskimäär. tarjous
  173 tarjoukset
  Front-End Development 4 päivää left

  Looking for a designer that has experience with the Astra Pro Wordpress Theme and the Spectra editor. I need to "translate" my current woocommerce website, made in + WpBakery to Astra Pro with Spectra editor, using this template that I bought: Please contact me for more details and let's establish what you need to make a proper estimation. I expect it to need 8-10h or work. DO NOT apply if you don't have actual experience in Asta and Spectra, it will be a waste of time for both of us. Plase send the link to some Astra implementations you have made. Thank you.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  105 tarjoukset

  When a user clicks on a link from various sources like Facebook, Instagram, or Google, they are presented with two options: to use Sail Quote Pro or learn more about our company and its processes, o If they choose Sail Quote Pro, they proceed to the app. o If they opt to learn more about the company, they are directed to a page explaining the process, with a clear path back to Sail Quote Pro, Please send me proposal then i will send you the complete documents (docx) file.

  €457 (Avg Bid)
  €457 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  ...our creative team to incorporate feedback and suggestions while maintaining open and transparent communication throughout the project. Requirements: - Proven experience in video editing and graphic design, particularly for product launches or promotional videos, with a strong portfolio showcasing your editing and design skills. - Proficiency in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro), graphic design tools (e.g., Adobe Photoshop, After Effects), and PowerPoint. - An understanding of pacing, storytelling, and visual communication to create engaging and persuasive video content and design. - Excellent communication skills to comprehend and convey complex medical concepts effectively. - A creative mindset and an ability to think outside the box to ma...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Keskimäär. tarjous
  8 tarjoukset

  Project Description: Video Editing and Logo Design for Lifestyle Channel Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Strong graphic design skills for logo creation - Knowledge of current trends and styles in video editing and logo design - Experience in creating engaging and visually appealing lifestyle videos Project Requirements: - Create 1-3 high-quality lifestyle videos for the client's channel - Edit and enhance the footage to ensure a polished and professional look - Incorporate creative transitions, effects, and music to enhance the videos - Design a logo that reflects the theme and style of the lifestyle channel - Deliver the videos and logo files in the required formats and resolutions Additional In...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  25 tarjoukset

  I need Magento data transfer done in 1.7 to 2.4 quickly

  €38 (Avg Bid)
  €38 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset

  Milestone 1 - Development of Custom Fields in WooCommerce Develop the necessary custom fields for audio tracks in WooCommerce products. Implement the ability to add multiple audio tracks to a single product. Milestone 2 - Extension of Elementor Pro's Archive Products Widget Create an extension for the Archive Products Widget that allows for audio playback event management. Integrate audio track playback functionality into the widget. Milestone 3 - Implementation of the Music Player Develop a music player similar to the reference website (). Integrate the product's audio tracks into the player. Display the tracks on the product page and configure them as playable links.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Keskimäär. tarjous
  51 tarjoukset
  Operations Manager -- 4 4 päivää left

  Job Title: Operation Assistant Location: [Remote] Job Type: Full-Time Number of hours per week: 37.5 hours Working Hours: 9 am -5 pm UK hours About Ace Pro Services Ltd: Ace Pro Services Ltd. is a facilities management company with its headquarters in London, UK. We offer a wide range of services tailor-made according to the client’s requirements. With a state of the art software and a highly trained workforce, we are spread across the UK, satisfying the property needs of hundreds of customers. Job Description Key Responsibilities: Take responsibility for recruiting and onboarding employees, including identifying suitable candidates, conducting interviews, and facilitating the onboarding process. Offer comprehensive training to newly onboarded employees and pro...

  €648 (Avg Bid)
  €648 Keskimäär. tarjous
  10 tarjoukset
  Operations Manager 4 päivää left
  VARMENNETTU

  Job Title: Operation Assistant Location: [Remote] Job Type: Full-Time Number of hours per week: 37.5 hours Working Hours: 9 am -5 pm UK hours About Ace Pro Services Ltd: Ace Pro Services Ltd. is a facilities management company with its headquarters in London, UK. We offer a wide range of services tailor-made according to the client’s requirements. With a state of the art software and a highly trained workforce, we are spread across the UK, satisfying the property needs of hundreds of customers. Job Description Key Responsibilities: Take responsibility for recruiting and onboarding employees, including identifying suitable candidates, conducting interviews, and facilitating the onboarding process. Offer comprehensive training to newly onboarded employees and pro...

  €686 (Avg Bid)
  €686 Keskimäär. tarjous
  5 tarjoukset
  Editing product pictures 30$ maximum 4 päivää left
  VARMENNETTU

  # READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE TO ANSWER # Hello, I need to edit product photo, very simple and easy to do for a pro. I need to put the photos in a specific format, so they will be similar to the photos that are already on my website. I have over a hundred photos to edit. The work is the same for all photos. It's repetitive and simple. In the attached files, I have included an example of an ideal photo: with the right size of jewel (centered), and the right image format. And I also put a photo to edit. The image size is not correct. My price for each 25 photos to edit is 30 dollars.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Keskimäär. tarjous
  89 tarjoukset
  video editor 4 päivää left

  i have a youtube channel named sirsupreme (550k subscribers) I am looking for a skilled video editors to help me with editing YouTube short videos. Skills and experience required: - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Creative mindset to incorporate the specific style and theme I have in mind for the videos - Ability to work with footage and audio to create engaging and visually appealing videos - Attention to detail to ensure the final videos are less than 1 minute in duration If you are experienced in video editing and can bring my vision to life, please reach out with your portfolio or previous work examples.

  €255 (Avg Bid)
  €255 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  ...mit Sitz in der Schweiz und mehr als 15 Jahren Erfahrung auf unterschiedlichen Gebieten. Im Sinne einer globaleren 360°-Vision möchten wir unser Angebot (Texten, Übersetzen und Lektorat) um begleitende Leistungen für die Erstellung einer Content-Marketing-Strategie erweitern und sind deshalb auf der Suche nach einem/r Bereichsleiter/in für Content-Marketing-Strategie (Freelance) für etwa 2 Tage pro Woche. Langfristig könnten wir eine Festanstellung ins Auge fassen. IHRE AUFGABE Zunächst würde Ihre Aufgabe darin bestehen, einen stetig wachsenden Pool aus Freelancern und Partnern im Bereich Content-Marketing-Strategie zusammenzustellen. Anschliessend würde die Aufgabe auch Kundenakquise, die Bestimmung der entsprechenden Schlüs...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Keskimäär. tarjous
  3 tarjoukset
  VIDEO EDITOR 4 päivää left

  I am looking for a video editor who can w...working with raw footage and transforming it into a polished and professional final product. The final edited video should be under 1 minute in length. Attention to detail and the ability to create engaging and compelling content within a short timeframe is essential. Skills and experience required for this project include: - Proficiency in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Strong understanding of video composition, pacing, and storytelling - Ability to enhance video quality and apply appropriate transitions, effects, and graphics - Excellent communication skills to understand and incorporate client's specific style and theme - Time management skills to deliver the final edited video withi...

  €489 (Avg Bid)
  €489 Keskimäär. tarjous
  35 tarjoukset
  Video editing -- 6 4 päivää left

  I am looking for a freelance video editor who specializes in advanced editing, including color grading, motion graphics, and advanced effects. The purpose of the video is to promote an upcoming exhibition. The final video should be 30 seconds long. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Strong understanding of color grading techniques - Experience in creating engaging motion graphics - Ability to incorporate advanced effects seamlessly into the video - Attention to detail and ability to meet tight deadlines Budget: 50 EUR Delivery time: 2 to 3 days.

  €30 - €251
  Sinetöity
  €30 - €251
  26 tarjoukset