Suodata

Viimeisimmät hakuni
Suodatusperuste:
Budjetti
asti
asti
asti
Tyyppi
Taidot
Kielet
  Työn tila
  87,916 adobe muse työtä löytyi, hinnoittelu EUR

  Moi Essi, Tarvittais meidän firmalle sisäisille arvoille julisteet Adobe InDesignilla. Onnistuisko? :)

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Keskimäär. tarjous
  1 tarjoukset

  ...alojen johtavia toimijoita merkittävästi pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on toimipisteitä 14 maassa neljässä maanosassa ja edustajia yli 70 maassa. Pääkonttorimme on Helsingin Vallillassa. Kasvamme kovaa vauhtia. Kasvua tukeaksemme etsimme nyt englanninkielentaitoista osaajaa pienen markkinointi- ja viestintätiimimme tueksi. Etsimällämme freelancerillä tulee olla vahva Adobe InDesign - ja Adobe Illustrator -työkalujen osaaminen sekä visuaalista silmää. Tarjoamamme työt sisältävät mm. infograafien ja muiden graafisten kuvien tuottamista sekä esitteiden taittotöitä. Mikäli sovellut tehtävä&...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Keskimäär. tarjous
  2 tarjoukset
  Video editor 6 päivää left

  I am looking for a skilled video editor to create an entertaining video for me. The desired length of the edited video is less than 1 minute. I have specific footage and images that I want included in the video. Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Ability to creatively edit footage and images to create an engaging and entertaining video - Strong attention to detail to ensure seamless transitions and visual effects - Understanding of storytelling and pacing to captivate the audience - Experience in editing videos for entertainment purposes is preferred

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Logo design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a logo designer for my existing business. I am open to any colors and designs for the logo, as well as any preferred style. However, I am specifically interested in an illustrative style for the logo. Skills/Experience needed: - Strong portfolio showcasing previous logo designs - Proficiency in various design software such as Adobe Illustrator - Ability to understand and incorporate client's vision and brand identity into the logo design - Creativity and attention to detail to create a unique and visually appealing logo.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Keskimäär. tarjous
  88 tarjoukset

  I am looking for a skilled freelancer to retouch and enhance a single photograph. The project involves adjusting the color balance, exposure, and composition of the image. As the client, I trust the freelancer's expertise in achieving the desired results. Requirements: - Retouch and enhance a single photograph - Ad...involves adjusting the color balance, exposure, and composition of the image. As the client, I trust the freelancer's expertise in achieving the desired results. Requirements: - Retouch and enhance a single photograph - Adjust color balance, exposure, and composition Ideal Skills and Experience: - Strong background in photo editing and retouching - Proficiency in using photo editing software (e.g. Adobe Photoshop) - Attention to detail and ability to meet s...

  €226 (Avg Bid)
  €226 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset
  video editing 6 päivää left

  I am looking for a video editor who is skilled in advanced editing techniques such as color correction and special effects. Skills and Experience: - Proficiency in advanced editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Experience in color correction and special effects - Knowledge of motion graphics and animation is a plus The project involves editing both raw footage and creating a video from scratch. Ideal skills and experience for the job: - Ability to work with both raw footage and create a video from scratch - Creative mindset to enhance the promotional/advertising aspect of the video - Attention to detail to ensure high-quality editing and smooth transitions The purpose of the video is promotional/advertising, so the ideal candidate should have experienc...

  €23 - €46 / hr
  Mainostettu Sinetöity
  €23 - €46 / hr
  10 tarjoukset

  I am looking for a skilled freelancer to retouch and enhance a single photograph. The project involves adjusting the color balance, exposure, and composition of the image. As the client, I trust the freelancer's expertise in achieving the desired results. Requirements: - Retouch and enhance a single photograph - Ad...involves adjusting the color balance, exposure, and composition of the image. As the client, I trust the freelancer's expertise in achieving the desired results. Requirements: - Retouch and enhance a single photograph - Adjust color balance, exposure, and composition Ideal Skills and Experience: - Strong background in photo editing and retouching - Proficiency in using photo editing software (e.g. Adobe Photoshop) - Attention to detail and ability to meet s...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Keskimäär. tarjous
  13 tarjoukset
  Design logo komunitas 6 päivää left

  ...- The logo should have a modern and sleek look. - It should reflect the values and purpose of our community. - The design should be simple and minimalist, yet eye-catching. - We want the logo to incorporate specific colors that we have in mind. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise with a strong portfolio of modern logo designs. - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Ability to understand and incorporate the client's color scheme into the logo design. - Creativity and attention to detail to ensure the logo stands out and represents our community effectively. If you have experience in designing modern logos and can bring our vision to life, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous wo...

  €63 (Avg Bid)
  €63 Keskimäär. tarjous
  37 tarjoukset
  Video editing 6 päivää left

  I am looking for a video editor who is experienced in advanced editing techniques such as adding effects, transitions, and color grading. Skills and Experience: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Knowledge of advanced editing techniques including adding effects, transitions, and color grading - Ability to work with different video formats and resolutions - Strong attention to detail and ability to meet deadlines - Previous experience in editing promotional videos The video will have a specific theme and style, so the ideal candidate should be able to work with the client's vision and bring it to life. Responsibilities: - Cutting and trimming video footage - Adding music and sound effects - Applying advanced editing techniq...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  Blurry photos cleared up 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Project Title: Blurry photos cleared up Project Description: I am looking for a skilled photo editor to clear up a collection of more than 10 blurry photos. The main purpose of this project is for personal use. Skills and Experience Needed: - Proficient in photo editing software (e.g., Adobe Photoshop) - Experience in clearing up blurry photos and enhancing image quality - Attention to detail and ability to maintain the natural look of the photos - Strong understanding of color correction and image enhancement techniques Project Details: - Number of Photos: More than 10 - Preferred Turnaround Time: 4-7 days If you have the necessary skills and experience to effectively clear up these blurry photos, please submit your portfolio or examples of similar work. Thank you.

  €190 (Avg Bid)
  €190 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset
  graphic design for a shirt, illustrations 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Graphic Design for Shirt Illustrations Skills and Experience: - Proficient in graphic design software (e.g. Adobe Illustrator, Photoshop) - Strong illustration skills, particularly in the cartoon style - Ability to create visually appealing and eye-catching designs - Understanding of color theory and the ability to create designs that work well with different color schemes Project Requirements: - Create 1-3 shirt designs in a cartoon style - The designs should be visually appealing and eye-catching - No specific color scheme is required, as the client is open to anything - The designs should be suitable for printing on shirts Budget: - The client is open to discussion regarding the budget and is willing to pay a fair price for high-quality designs. Timeline: - The client would l...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Keskimäär. tarjous
  45 tarjoukset

  I am looking for a skilled freelancer who can swap a face in a photo for another face. The purpose of this proje...for another face. The purpose of this project is for fun or entertainment. The face swap can either look realistic or humorous, depending on the freelancer's expertise. There are two faces in each photo that need to be swapped, so the freelancer should be able to work with multiple images. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop - Experience in face swapping or photo manipulation - Attention to detail to ensure a seamless and accurate face swap - Creativity to add a touch of humor if desired Please provide examples of previous face swapping work or photo editing projects when submitt...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset

  Project Title: Simple Logo Design Based on Client's Idea Description: I am looking for a talented graphic designer to create a simple logo based on my clear idea. The logo should be image-based and incorporate specific colors that I have in mind. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in Adobe Photoshop or Illustrator - Ability to translate client's clear idea into a visually appealing logo - Understanding of color theory and the ability to work with specific color schemes - Experience in creating image-based logos If you have the creativity and expertise to bring my vision to life, I would love to collaborate with you on this project. Please provide examples of your previous logo designs in your proposal.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  94 tarjoukset

  Project Title: AI File to InDesign Conversion 20 pages Overview: I am looking for an expert who can convert an AI file into an editable InDesign format. The project requires the use of Adobe InDesign CC 2014 or newer. Skills and Experience: - Proficiency in Adobe InDesign CC 2014 or newer - Experience in converting AI files into InDesign format - Knowledge of fonts and ability to work with similar fonts if the original ones are not available Requirements: - The freelancer should have access to Adobe InDesign CC 2014 or newer to ensure compatibility with the project. - The AI file contains fonts that are available, so the freelancer should be able to work with those fonts during the conversion process. - The converted InDesign file should be editable, allowing for fu...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Keskimäär. tarjous
  30 tarjoukset

  I am looking for a skilled video editor who can help me with basic editing and reel creation for my project. I have existing footage that needs to be used for the video. The final video will be shared on Instagram. Skills and Experience: - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Ability to create engaging and visually appealing reels - Experience in optimizing videos for Instagram's platform and specifications - Strong understanding of storytelling and pacing in video editing - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have the necessary skills and experience, please provide examples of your previous work in video editing and reel creation.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  44 tarjoukset

  I am looking for a graphic designer to create a cartoon-style graphic of Tinkerbell sitting on the moon. Also she needs to be in a Santa hat and Santa socks. But still needs to have the green dress. And she needs to have a glass of sparkling wi...gloriole - similar to the halo emoji, but you can do what fits best. The final design should be delivered in JPEG format and the artist has the freedom to choose the colors. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in graphic design and illustration - Experience creating cartoon-style graphics - Ability to bring creativity and imagination to the project - Proficiency in software such as Adobe Illustrator or Photoshop for creating high-quality designs - Attention to detail and ability to capture the essence of Tinkerbell sitting o...

  €32 (Avg Bid)
  Taattu
  €32
  48 työtä

  Pr...Information - Both Versions of the logo Preferred Color Scheme: - Company Colors Additional Requirements: - The business card should have a clean and modern design. - It should effectively represent the branding and identity of my company. - The designer should be able to provide multiple design options for me to choose from. Skills and Experience Needed: - Proficiency in graphic design tools such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Strong understanding of typography, color theory, and layout design. - Experience in designing business cards or other branding materials. - Excellent communication skills to understand and incorporate my requirements. Please provide samples of your previous work and a proposal outlining your approach to this project. Looking forward to working...

  €20 (Avg Bid)
  Taattu
  €20
  112 työtä

  I am looking for a freelancer who can create short promotional videos for my Facebook page. The ideal candidate should have experience in creating engaging and visually appealing video content. Skills and Experience: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Ability to create visually appealing and eye-catching video effects and transitions - Experience in creating promotional videos for social media platforms such as Facebook - Strong understanding of video storytelling and ability to convey messages effectively through visuals The voice over for the videos will be in Bangla, so I am looking for someone who can provide Bangla voice over services. While I have the main points for the script, I would appreciate help in finalizing and cre...

  €19 (Avg Bid)
  Paikallinen
  €19 Keskimäär. tarjous
  12 tarjoukset

  I will provide 3D models of Speaker to be integrated in real pictures environment with 3D rendering and compositing in Adobe Dimension. I could do it myself but have not enough time to do so. I would like first to discuss about my needs before to go further and define the project more precisely.

  €250 - €750
  Mainostettu Sinetöity Salassapitosopimus
  €250 - €750
  20 tarjoukset
  Redesign a PDF for our Payroll Onboarding 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled designer to redesign a PDF for our payroll onboarding process. The main focus of the project is a visual redesign, with no changes needed to the content. I have attached a spreadsheet and ...design should have a corporate and professional look, reflecting our company's branding and image. Branding Guidelines: - We have specific branding guidelines that need to be followed. These will be provided to the designer once the project is awarded. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills, with experience in PDF redesigns - Proficiency in using design software such as Adobe InDesign or Illustrator - Ability to understand and apply branding guidelines - Attention to detail and the ability to create visually appealing designs that are also...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Keskimäär. tarjous
  73 tarjoukset
  Video Editor 6 päivää left

  ...work on my project. The ideal candidate should have experience in advanced editing, including color correction and special effects. Requirements: - Advanced editing skills, including color correction and special effects - Ability to work with existing footage and enhance its quality - Experience in creating visually appealing and engaging videos - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Attention to detail and ability to meet deadlines The project involves editing a video that is more than 5 minutes in length. I already have the footage, so the editor will need to work with the existing material to create a high-quality final product. If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal along ...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Keskimäär. tarjous
  22 tarjoukset
  digital illustration photoshop 11 tuntia left
  VARMENNETTU

  I am looking for a digital illustrator with experience in creating realistic illustrations for print photos. Skills and experience required: - Proficiency in Adobe Photoshop - Strong understanding of realistic illustration techniques - Ability to bring concepts to life through digital art - Attention to detail and ability to capture the essence of the subject - Experience in creating illustrations for print materials The project requires the creation of 4-7 realistic illustrations to be used in print photos. The illustrations should be visually appealing and accurately represent the subject matter. If you have a portfolio showcasing your realistic illustration work, please include it in your proposal. I need help creating multiple themed .jpg files featuring consistent charact...

  €29 / hr (Avg Bid)
  Kiireellinen
  €29 / hr Keskimäär. tarjous
  97 tarjoukset
  clean up an image 6 päivää left

  Project Title: Clean up a Graphic Design Image I am looking for a skilled graphic designer to clean up and reshape an image for me. Type of Image: - The image is a graphic design. - Looking to reshape the the maltese cross so all sides a...they will look too crowded on a patch. (The image is a 4" design) Cleanup Requirement: - The image needs to be redrawn and reshaped to enhance its overall appearance. Desired Format: - I need the cleaned-up image to be in a vector format, as it will be used for embroidery purposes. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in vector editing software (e.g., Adobe Illustrator) - Experience in image cleanup and reshaping - Attention to detail and ability to meet specific requirements for embroidery purpo...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Keskimäär. tarjous
  83 tarjoukset

  I am looking for a talented graphic designer to create two cartoon/illustrative t-shirt des...include our company logo in the t-shirt designs. This will help to promote brand recognition and establish a cohesive look for our merchandise. Two Designs: - I am looking for two different t-shirt designs. This will provide our customers with options to choose from and allow for variety in our merchandise selection. Ideal Skills and Experience: - Proficient in graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Experience in creating vibrant and eye-catching designs. - Ability to incorporate specific fish species into the designs in a fun and playful way. - Knowledge of typography and layout design to effectively incorporate our company logo and catch phrase into the design...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Keskimäär. tarjous
  121 tarjoukset
  Photoshop Editing 6 päivää left

  I am looking for a freelancer who can provide high-quality retouching for a project involving 1-5...proficient in retouching techniques. Specific requirements: - The freelancer should be able to remove blemishes, wrinkles, and other imperfections from the images. - They should have a keen eye for detail and be able to enhance the overall appearance of the images. - The retouching style should be based on the reference images provided by the client. Skills and experience required: - Proficiency in Adobe Photoshop and other relevant editing software. - Experience in retouching and photo editing. - Strong attention to detail and an eye for aesthetics. If you are confident in your retouching skills and can deliver high-quality results within the given timeframe, please submit your...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  19 tarjoukset
  Video editing 6 päivää left

  I am looking for a video editor who specializes in advanced editing, including color grading and special effects. Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Experience in color grading and adding special effects to enhance the visual appeal of the video - Ability to work with different file formats and resolutions - Knowledge of video formats and compression techniques for optimal playback on various platforms Project Details: - The purpose of the video is to create a birthday video, combining different footage and adding creative elements. - The final video should be 1-3 minutes in length, capturing the essence of the birthday celebration. - Basic editing tasks such as trimming and transitions are also required to ...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  14 tarjoukset

  I need someone to...need someone to create InDesign files from 10 to 19 PDF datasheets. I would like the output format to be both InDesign (.indd) and PDF (.pdf). I already have all the PDF datasheets ready for conversion. The deadline for completing the project is within 1 week. I also have samples in indesign from similar datasheets so you can take the typo logo etc Ideal skills and experience: - Proficiency in Adobe InDesign - Experience in converting PDF files to InDesign files - Attention to detail to ensure accurate conversion - Ability to work within tight deadlines = 8 datasheets = 9 datasheets = 2 datasheets

  €26 (Avg Bid)
  €26 Keskimäär. tarjous
  42 tarjoukset

  Project Description: Change images into vector files and make color changes to artwork - I am looking for a skilled graphic designer who can help me with the following tasks: - Convert stickers into vector files - Make color changes to the artwork Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software (e.g. Adobe Illustrator) - Strong experience in converting images into vector files - Attention to detail and ability to accurately apply color changes to artwork - Knowledge of sticker design and printing processes would be a plus

  €59 (Avg Bid)
  €59 Keskimäär. tarjous
  124 tarjoukset
  Youtube video editing 6 päivää left

  I am looking ...talented graphic designer to create a bold and colorful YouTube thumbnail for my channel. Requirements: - Experience in creating eye-catching thumbnails that grab attention - Ability to incorporate specific images and concepts provided by me into the design - Creative and innovative mindset to suggest suitable text options for the thumbnail Skills: - Proficiency in graphic design software (e.g. Adobe Photoshop, Canva) - Strong understanding of color theory and composition - Excellent communication skills to collaborate and provide suggestions for the text overlay If you are a skilled graphic designer with a knack for creating visually appealing and attention-grabbing thumbnails, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work for cons...

  €191 (Avg Bid)
  €191 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  ... with realistic features and complex movements. - The design should include accurate proportions, realistic textures, and advanced movements. - The animation should showcase the capabilities of the drone and base station, demonstrating their surveillance functions. Software Preferences: - The client is open to using any software for the design and animation, such as Autodesk Maya, Blender, or Adobe After Effects. The choice of software is flexible and can be based on the freelancer's expertise and preferences. Skills and Experience: - Proficiency in 3D design and animation software. - Experience in creating detailed and realistic designs with complex movements. - Knowledge of surveillance technology and drones is a plus. Note: The client is open to discussing further deta...

  €428 (Avg Bid)
  €428 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset

  ... with realistic features and complex movements. - The design should include accurate proportions, realistic textures, and advanced movements. - The animation should showcase the capabilities of the drone and base station, demonstrating their surveillance functions. Software Preferences: - The client is open to using any software for the design and animation, such as Autodesk Maya, Blender, or Adobe After Effects. The choice of software is flexible and can be based on the freelancer's expertise and preferences. Skills and Experience: - Proficiency in 3D design and animation software. - Experience in creating detailed and realistic designs with complex movements. - Knowledge of surveillance technology and drones is a plus. Note: The client is open to discussing further deta...

  €351 (Avg Bid)
  €351 Keskimäär. tarjous
  26 tarjoukset

  ...any traces or distortions - Making sure that the photo looks right and visually pleasing after the removal process - Adjusting the lighting and colors to ensure consistency and harmony with the rest of the photo - Ensuring that the other two people in the photo look correct and unaffected by the removal Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom - Strong attention to detail and ability to produce high-quality and natural-looking results - Experience in photo retouching and manipulating images to achieve desired outcomes - Good understanding of lighting and color correction techniques - Ability to work efficiently and meet deadlines If you have the skills and experience necessary for this project, pleas...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Keskimäär. tarjous
  58 tarjoukset

  ...any traces or distortions - Making sure that the photo looks right and visually pleasing after the removal process - Adjusting the lighting and colors to ensure consistency and harmony with the rest of the photo - Ensuring that the other two people in the photo look correct and unaffected by the removal Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom - Strong attention to detail and ability to produce high-quality and natural-looking results - Experience in photo retouching and manipulating images to achieve desired outcomes - Good understanding of lighting and color correction techniques - Ability to work efficiently and meet deadlines If you have the skills and experience necessary for this project, pleas...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Keskimäär. tarjous
  77 tarjoukset
  Unblur text from a screen shot 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled professional who can unblur the text from an image screenshot. The text in the screenshot is clearly visible and does not require any additional enhancements such as color correction or cropping/resizing. Requirements: - Expertise in image editing and unblurring techniques - Proficiency in software such as Adobe Photoshop or similar tools - Attention to detail and ability to accurately unblur the text without compromising the quality of the image Skills and experience: - Experience in unblurring text from images - Proficiency in image editing software - Knowledge of different techniques and tools for unblurring text - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality results If you have the necessary skills and experience to successfully u...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Keskimäär. tarjous
  20 tarjoukset

  I am looking for a graphic designer to work with me on a monthly basis for my existing business. The main focus of the project is creating advertisement materials. Skills and experience required for this job include: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Strong understanding of advertising principles and design concepts - Ability to create bold and colorful designs that catch the viewer's attention - Knowledge of different advertising materials and their specifications (e.g., posters, flyers, banners) - Experience in designing graphics for various platforms, including print and digital If you have a portfolio showcasing your ability to create eye-catching and vibrant designs, I would love to hear from you. Please provide examples...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Keskimäär. tarjous
  80 tarjoukset

  I am looking for a skilled video editor who can help me with editing vlogs for my YouTube channel. The ideal candidate should have experience in editing vlogs and be able to create engaging and professional-looking videos. Requirements: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Experience in editing vlogs and creating visually appealing transitions and effects - Ability to work with both raw footage and create additional footage as needed - Strong attention to detail in order to create videos that are less than 5 minutes long - Understanding of YouTube video requirements and optimization techniques Responsibilities: - Edit vlogs to create visually appealing and engaging videos - Trim and arrange footage to ensure the final video is less ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Keskimäär. tarjous
  32 tarjoukset

  I am looking for a skilled video editor and animator to create and edit promotional videos from scratch. We need 4 YouTube and 4...looking for a skilled video editor and animator to create and edit promotional videos from scratch. We need 4 YouTube and 4 shorts video of less than 1 minute in duration. The script will be yours. Reference: @learngoodness we want videos like this channel Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Strong knowledge of animation techniques and software such as Adobe After Effects or Maya - Ability to create visually appealing and engaging videos - Experience in creating promotional videos for social media platforms - Excellent attention to detail and ability to meet deadlines

  €66 (Avg Bid)
  €66 Keskimäär. tarjous
  21 tarjoukset
  Content Update in Marketing Files 6 päivää left
  VARMENNETTU

  ...good work history. ---------------------------*******************-----------------------------*********************-------------------------------------- I am looking for a freelancer who can update the content in our marketing brochures, 3 broachers/profiles. The ideal candidate should have experience in content editing and design. Requirements: - Proficiency in graphic design software such as Adobe InDesign or Illustrator - Ability to update existing content in brochures while maintaining brand consistency - Attention to detail to ensure accurate and error-free information - Understanding of marketing principles and messaging Skills and experience: - Graphic design - Content editing - Marketing knowledge The main purpose of this project is to update the information in our b...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Keskimäär. tarjous
  23 tarjoukset
  videos editer 6 päivää left

  Project Title: Video Editor I am looking for a skilled video editor to help me with my project. The ideal candidate should have experience in editing promotional videos that are less than 5 minutes in length. Skills and Experience Required: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Strong understanding of storytelling and pacing - Experience in adding special effects to enhance the visual appeal of the videos - Knowledge of color correction and lighting adjustments to ensure high-quality output - Ability to trim and sequence scenes to create a cohesive narrative If you have a creative eye, attention to detail, and the ability to bring videos to life with special effects, then I would love to hear from you. Please provide examples of you...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset
  Need Graphic Designer for Logo Design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a skilled graphic designer to create a unique visual identity logo for my project. The purpose of the logo is to create a unique visual identity. I prefer an illustrative style for the...unique visual identity logo for my project. The purpose of the logo is to create a unique visual identity. I prefer an illustrative style for the logo, and I would like it to have bold and vibrant colors. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in graphic design and logo design - Experience in creating unique and visually appealing logos - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop - Ability to work closely with clients and understand their brand identity - Creativity and an eye for detail to create an illustrative logo with bold and vibr...

  €211 (Avg Bid)
  €211 Keskimäär. tarjous
  60 tarjoukset
  MOTION GRAPHICS EDITING 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a motion graphics editor who can create visually stunning and engaging animations, title sequences, and visual effects for a project that is less than 1 minute long. Skills and Experience: - Proficiency in Adobe After Effects, Blender, or Final Cut Pro (Please specify your preferred software) - Strong understanding of motion graphics principles and techniques - Ability to conceptualize and execute creative ideas - Attention to detail and ability to meet deadlines - Previous experience in creating motion graphics for various platforms (e.g. social media, websites, presentations) - Portfolio showcasing previous motion graphics work is required.

  €33 (Avg Bid)
  €33 Keskimäär. tarjous
  36 tarjoukset
  Vectozire an image 6 päivää left

  I am looking for a skilled freelancer to vectorize an illustration for print. Skills and Experience: - Proficient in Adobe Illustrator or similar software - Experience in vectorizing illustrations - Knowledge of print design and file formats - Attention to detail and ability to replicate the specific style/reference image provided by the client

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset
  Wedding invite video and poster 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Wedding invite video and poster Style: Traditional - Looking for a traditional style wedding invite video and poster Hindu tradition. - The design should have a classic and timeless feel - Incorporate traditional elements...white and black - Create a sophisticated and elegant design using these colors Timeline: ASAP - The project needs to be completed as soon as possible - Looking for a freelancer who can work efficiently and deliver high-quality results within a tight deadline Ideal Skills and Experience: - Experience in creating wedding invite videos and posters - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign - Strong understanding of traditional design elements and aesthetics - Ability to work quickly and efficiently to meet tight...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Keskimäär. tarjous
  17 tarjoukset

  We are looking for an enthusiast...with exceptional problem solving skills Good at interacting with people, ability to work within a team and individually Ability to work well with translators from different cultures and time zones Preforms well under pressure with the ability manage multiple projects and translators at the same time. Experience using Microsoft Office tools; experience Experience with DTP and applications such as Adobe Illustrator and InDesign is a plus Fluent verbal and written English Solid understanding of consumer expectations in the localization industry. Proficiency in CAT tools (Trados, MemoQ, Memsource) Prior experience managing and leading teams in the localization space Additional language other than English is needed (Spanish strongly preferred, French or...

  €487 (Avg Bid)
  €487 Keskimäär. tarjous
  29 tarjoukset
  Wordpress To Adobe XD Developer 6 päivää left
  VARMENNETTU

  I am looking for a Wordpress to Adobe XD developer who can help me with my website project. I already have a design ready for the layout of my website, so I am looking for someone who can convert that design into Adobe XD. The website will consist of 1-3 pages. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Wordpress and Adobe XD - Experience with e-commerce functionality - Ability to convert designs into fully wordpress pixel perfect. Please note only apply to this job if you are avalible on full time and can start straightaway. Otherwise please do not apply!

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Keskimäär. tarjous
  185 tarjoukset
  Logo Design 6 päivää left
  VARMENNETTU

  Logo Design I am looking for a talented designer to create a logo for my business, Khareedar Tech. The logo should have a literal or iconic style, capturing the essence of my brand. Requirements: - Strong conceptualization and visualization skills - Ability to create a unique and creative logo - Proficiency in graphic design software like Adobe Illustrator - Experience in creating logos that effectively represent a brand Color Preferences: - The logo should incorporate specific colors that I have in mind. Qualification Criteria: Submit a sample logo using the following details: Name: Industry: Information Technology (you can use Laptop and AI Mixture in the Icon) Colors: Blue & Green (as used in Standard Chartered Bank Logo) Deadline for Sample submission: 4 Hours If you...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Keskimäär. tarjous
  102 tarjoukset

  ...to help me create gameplay montages for my Call of Duty YouTube channel. Here are the specific requirements for the project: Type of Videos: - Gameplay montages Specific Clips: - Yes, I have specific clips that I want included in the montage Video Length: - The desired length of the video montage is between 5-10 minutes Skills and Experience: - Proficient in video editing software, such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Experience in creating engaging and visually appealing gameplay montages - Ability to synchronize video clips with background music and sound effects - Understanding of Call of Duty game mechanics and knowledge of popular gameplay tactics - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work within the specified timeframe If you have th...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Keskimäär. tarjous
  77 tarjoukset

  ...enhance the product images to make them more visually appealing - Remove any imperfections or blemishes on the products - Adjust the colors and lighting to make the images look more vibrant and attractive - Ensure that the edited images have a white background and are in JPEG format - Edit more than 500 images in total Skills and Experience: - Proficient in using photo editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom - Experience in product photo editing and retouching - Attention to detail and ability to deliver high-quality edited images - Familiarity with Amazon's image editing guidelines and requirements - Ability to work efficiently and meet deadlines Preferred File Format: JPEG If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along w...

  €264 (Avg Bid)
  €264 Keskimäär. tarjous
  25 tarjoukset

  I am in need of a creative individual who can provide me with 10 illustrated images specifically for Instagram. Requirements: - Must have experience in creating visually appealing and eye-catching illustrations. - Should be familiar with the style and aesthetic commonly seen on Instagram. - Ability to create images that are engaging and shareable. - Proficient in using design software such as Adobe Photoshop or Illustrator. - Knowledge of current social media trends and best practices. - Strong attention to detail and ability to meet deadlines. If you have a knack for creating unique and captivating illustrations that are perfect for Instagram, then this project is perfect for you. Join me in creating visually stunning content that will captivate and engage our audience on this p...

  €196 (Avg Bid)
  €196 Keskimäär. tarjous
  39 tarjoukset
  video editor 6 päivää left

  I am looking for a skilled video editor who can help me with editing YouTube videos. The raw footage is approximately 1-3 hours long. I have specific requirements for the editing style and effects that I want to incorporate. Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Strong understanding of YouTube video editing techniques and trends - Ability to follow specific requirements and instructions for editing style and effects - Creative and able to suggest improvements or enhancements to the videos - Attention to detail and ability to deliver high-quality edited videos within the given timeframe

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Keskimäär. tarjous
  15 tarjoukset