Löydä tietojenkäsittely, Javascript, Android -freelancer ajassa Afrikka