Löydä tiedonsyöttö, C-ohjelmointi, Visual Basic for Apps, Tietojen kaavinta verkosta, Tietokantaohjelmointi -freelancer ajassa Afrikka